asynchrónny

Text hesla

asynchrónny [gr.] — časovo nesúladný, nesúbežný; opak: synchrónny.

Text hesla

asynchrónny [gr.] — časovo nesúladný, nesúbežný; opak: synchrónny.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Asynchrónny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/asynchronny