astronomicko-geodetická nivelácia

Text hesla

astronomicko-geodetická nivelácia — metóda, ktorou sa určujú relatívne výšky geoidu alebo kvázigeoidu nad referenčným elipsoidom, a to v ťahu, v ktorého vrcholoch boli určené zvislicové odchýlky z astronomických a geodetických meraní.

Text hesla

astronomicko-geodetická nivelácia — metóda, ktorou sa určujú relatívne výšky geoidu alebo kvázigeoidu nad referenčným elipsoidom, a to v ťahu, v ktorého vrcholoch boli určené zvislicové odchýlky z astronomických a geodetických meraní.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astronomicko-geodetická nivelácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astronomicko-geodeticka-nivelacia