Astron 1

Text hesla

Astron 1 — sovietske kozmické observatórium špecializované na výskum vzdialeného vesmíru v ultrafialovej a röntgenovej oblasti spektra (štúdium hviezdneho vetra, výskytu ťažkých prvkov v atmosférach hviezd, trpasličích nov a galaxií, prenosu hmoty v dvojhviezdnych sústavách ap.). Na excentrickú dráhu okolo Zeme bolo vypustené v marci 1983, funkčné bolo do júna 1989. Bolo vybavené ultrafialovým ďalekohľadom Spica (hlavné zrkadlo s priemerom 0,8 m, sekundárne s priemerom 0,26 m, zorné pole ďalekohľadu 0,5°, ekvivaletná ohnisková dĺžka 8 m) s trojkanálovým spektrometrom vybaveným fotonásobičmi a pracujúcim v oblasti 110 – 350 nm, ako aj röntgenovým spektrometrom citlivým v oblasti 2 – 25 keV. Astron 1 priniesol celý rad nových poznatkov, ktoré pri výskume hviezd, galaxií a Halleyho kométy nebolo možné získať zo Zeme.

Text hesla

Astron 1 — sovietske kozmické observatórium špecializované na výskum vzdialeného vesmíru v ultrafialovej a röntgenovej oblasti spektra (štúdium hviezdneho vetra, výskytu ťažkých prvkov v atmosférach hviezd, trpasličích nov a galaxií, prenosu hmoty v dvojhviezdnych sústavách ap.). Na excentrickú dráhu okolo Zeme bolo vypustené v marci 1983, funkčné bolo do júna 1989. Bolo vybavené ultrafialovým ďalekohľadom Spica (hlavné zrkadlo s priemerom 0,8 m, sekundárne s priemerom 0,26 m, zorné pole ďalekohľadu 0,5°, ekvivaletná ohnisková dĺžka 8 m) s trojkanálovým spektrometrom vybaveným fotonásobičmi a pracujúcim v oblasti 110 – 350 nm, ako aj röntgenovým spektrometrom citlivým v oblasti 2 – 25 keV. Astron 1 priniesol celý rad nových poznatkov, ktoré pri výskume hviezd, galaxií a Halleyho kométy nebolo možné získať zo Zeme.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astron 1 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astron-1