astrograf

Text hesla

astrograf [gr.] — typ ďalekohľadu určený na fotografovanie väčších plôch oblohy. Refraktor s troj- alebo štvoršošovkovým objektívom, achromátom (→ achromatická sústava), pri ktorom sú vykorigované všetky chyby v celom zornom poli. Svetelnosť optickej sústavy astrografu je väčšia ako 1 : 8. Normálny astrograf má ohniskovú vzdialenosť 3,44 m a zobrazuje jednu oblúkovú minútu oblohy na 1 mm. Zonálny astrograf má ohniskovú vzdialenosť 2,06 m a 1 mm zodpovedá 100 oblúkovým sekundám pri zornom poli 5 × 5°.

Text hesla

astrograf [gr.] — typ ďalekohľadu určený na fotografovanie väčších plôch oblohy. Refraktor s troj- alebo štvoršošovkovým objektívom, achromátom (→ achromatická sústava), pri ktorom sú vykorigované všetky chyby v celom zornom poli. Svetelnosť optickej sústavy astrografu je väčšia ako 1 : 8. Normálny astrograf má ohniskovú vzdialenosť 3,44 m a zobrazuje jednu oblúkovú minútu oblohy na 1 mm. Zonálny astrograf má ohniskovú vzdialenosť 2,06 m a 1 mm zodpovedá 100 oblúkovým sekundám pri zornom poli 5 × 5°.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astrograf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astrograf