astrodynamika

Text hesla

astrodynamika [gr.] — časť nebeskej mechaniky aplikujúca jej teoretické závery na praktické výpočty letov umelých kozmických telies.

Text hesla

astrodynamika [gr.] — časť nebeskej mechaniky aplikujúca jej teoretické závery na praktické výpočty letov umelých kozmických telies.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Astrodynamika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/astrodynamika