Aššurnasirpal II.

Popis ilustrácie

Aššurnasirpal II. pri kultovom obrade jedenia, reliéf zo severozápadného paláca v Kalchu, 9. stor. pred n. l., Britské múzeum, Londýn

Text hesla

Aššurnasirpal II. — asýrsky kráľ (883 – 859 pred n. l.) známy krutosťou. Vodca povstania proti Aramejcom, patril k zakladateľom Novoasýrskej ríše, obnovil moc Asýrie v rozsahu, ktorý mala pred vpádom Aramejcov. Jeho palác v Kalchu (Nimrude), kam preniesol okolo 878 pred n. l. svoje sídlo z Aššuru, je známy reliéfnou výzdobou. V Kalchu sa našla aj jeho alabastrová socha, jedna z mála sochárskych podobizní asýrskych panovníkov.

Zverejnené v auguste 1999.

Aššurnasirpal II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/assurnasirpal-ii