Apure

Text hesla

Apure — rieka vo Venezuele, ľavostranný prítok Orinoca; dĺžka 1 580 km, plocha povodia 147-tis. km2, priemerný ročný prietok 2 000 m3/s. Na dolnom toku splavná.

Zverejnené v auguste 1999.

Apure [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apure