Amor

Text hesla

Amorasteroid číslo 1 221 objavený 1932 Eugènom Josephom Delportom (*1882, †1955) v observatóriu v Uccle (dnes v aglomerácii Bruselu) v Belgicku. Ako predstaviteľ asteroidov tesne sa približujúcich k dráhe Zeme zvonka patrí do skupiny NEA. Veľká polos jeho dráhy je 1,92 AU, sklon dráhy k rovine ekliptiky 11,9°, vzdialenosť perihélia 1,08 AU, vzdialenosť afélia 2,76 AU.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

Amor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amor