Alexander I.

Text hesla

Alexander I., sv. ? – 115 alebo 119 asi Rím — pápež (od 105 alebo 109 do 115 alebo 119) pokladaný za šiesteho (alebo piateho) nástupcu sv. Petra. Všetky údaje o jeho živote a činnosti sú nejasné alebo vymyslené.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-i