Albert

Text hesla

Albert, okolo 1165 – 1229 — rižský biskup, organizátor križiackych výprav do vých. Pobaltia. Pôvodne brémsky kanonik, 1199 livónsky biskup. R. 1201 založil mesto Riga, ktoré sa stalo biskupským sídlom, 1202 podľa vzoru templárov zriadil livónsky rád. Na týchto základoch vyrástol v Pobaltí livónsky štát (→ Livónsko).

Zverejnené v auguste 1999.

Albert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albert