Ajaguz

Text hesla

Ajaguz — mesto na východe Kazachstanu pri rieke Ajaguz; 38-tis. obyvateľov (2016). Vzniklo v súvislosti s výstavbou železnice, od 1939 mesto. Priemysel potravinársky (mäsový, mliekarský), stavebných materiálov, opravovne vozňového parku.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 2. augusta 2016.

Ajaguz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ajaguz