ACM

Text hesla

ACM, angl. Association for Computing Machinery — najväčšia a najstaršia medzinárodná vedecká vzdelávacia spoločnosť zameraná na informačnú techniku a jej využitie v priemysle. Založená 1947.

Zverejnené v auguste 1999.

ACM [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/acm