Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 269 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

askalafus

askalafus [gr. > lat.], Ascalaphus — rod hmyzu z radu sieťokrídlovce (Neuroptera), čeľaď askalafusovité. Žijú v stepných a lesostepných lokalitách, dobre lietajú. Na Slovensku 2 chránené druhy: askafalus škvrnitokrídly (Ascalaphus macaronius) a askalafus žltý (Ascalaphus coccajus).

askalafusovité

askalafusovité [gr. > lat.], Ascalaphidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad sieťokrídlovce (Neuroptera). Majú zväčša zavalité telo a dlhé, na konci kyjovito zhrubnuté tykadlá. Zvyčajne sú pestrofarebné a dobre lietajú. Vyskytujú sa v teplejších lokalitách. Známych asi 300 druhov.

askaridóza

askaridóza [gr.], askaridiáza, ascaridosis, ascaridiasis — ochorenie, ktorého pôvodcom je škrkavka detská. Vyskytuje sa na celom svete, najmä však v trópoch a subtrópoch. Dospelé škrkavky parazitujú v tenkom čreve, zdrojom nákazy je infikovaný človek vylučujúci v stolici ich vajíčka. Nákaza nastáva požitím zrelých vajíčok z pôdy prostredníctvom kontaminovanej vody alebo potravy (najmä nedostatočne umytej zeleniny). Larva sa v tenkom čreve uvoľní z vajíčka a dostáva sa krvnou cestou do pečene, pľúc a po určitom čase zrenia opäť tráviacim traktom do čreva. Ochorenie sa prejavuje zvýšenými teplotami (asi 5. – 6. deň po nakazení pri migrácii lariev do pľúc), poruchami dýchacieho systému. Črevnú formu parazitózy sprevádzajú bolesti brucha, nechutenstvo, hnačky, vracanie. Červy môžu spôsobiť zápal červovitého prívesku slepého čreva, črevnú nepriechodnosť, žltačku, pri zhluku aj perforáciu čreva. Diagnostika sa zakladá na náleze vajíčok v stolici chorého. Liečba: chemoterapeutická. Prevencia: dôsledná hygiena (ruky, strava, najmä ovocie a zelenina), aktívne vyhľadávanie a liečba nakazených detí, najmä v detských kolektívoch.

Vyskytuje sa aj pri zvieratách, najčastejšie pri hydine, ošípaných a koňoch. Za vážne ochorenie sa považuje predovšetkým pri mladých zvieratách. Pri prasatách môže vyvolať askaróznu pneumóniu spojenú s vážnymi dýchacími poruchami a zvýšenou telesnou teplotou. Črevná forma spravidla vyvoláva zaostávanie v raste. Pri kurčatách sú sprievodnými znakmi hnačka, načuchrané perie a vychudnutosť.

Askenase, Stefan

Askenase, Stefan, 10. 7. 1896 Ľvov – 18. 10. 1985 Bonn — belgický klavirista poľského pôvodu. Študoval u E. Sauera vo Viedni, 1922 – 25 vyučoval na konzervatóriu v Káhire, potom sa usadil v Belgicku, kde 1951 prijal štátne občianstvo. Od 1954 profesor na Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli. Podnikal rozsiahle koncertné turné, realizoval početné gramofónové nahrávky. Uznávaný interpret hudby F. Chopina, revidoval vydanie jeho klavírnych koncertov.

askéta

askéta [gr.] — osoba, ktorá sa zrieka materiálnych statkov, životných pôžitkov, potláča v sebe prirodzené sklony, náruživosť.

asketika

asketika [gr.] — náuka, ako sebazapieraním, zdržanlivosťou, potláčaním pudového a zmyslového života, rozjímaniami a hĺbaním o kresťanských pravdách dosiahnuť vyšší stupeň dokonalosti. Súčasť morálnej teológie.

askobolovité

askobolovité [gr.], Ascobolaceae — čeľaď askohyméniových vreckatých húb, rad čiaškotvaré. Plodnice typu apotécium alebo kleistotécium, apotéciá s priemerom 0,1 – 12 mm sa otvárajú až počas vývinu, na niektorých miestach zostávajú trvalo uzatvorené. Vývojovo najjednoduchšie majú len jedno, prípadne niekoľko vreciek, ktoré dozreté napúčaju a vyčnievajú nad výtrusorodú vrstvu. Zástupcovia: askobol spáleniskový (Ascobolus carbonarius) rastúci na spáleniskách, askobol ponorený (Ascobolus immersus), askobol otrubnatý (Ascobolus furfuraceus) vyskytujúci sa na kravských exkrementoch.

askogón

askogón [gr.] — samičí pohlavný orgán vreckatých húb bankovitého tvaru s kratším výrastkom – trichogynom, v ktorom prebieha plazmogamia a vzájomné miešanie bunkových jadier.

askokarp

askokarp [gr.] — plodnica vreckatých húb. Vrecká so spórami sú nepravidelne rozptýlené, alebo tvoria jednoliatu vrstvu – técium. Askohyméniový askokarp vzniká až po oplodnení askogónu, charakteristické plodnice sú prototécium, kleistotécium, peritécium a apotécium. Askolokulárny askokarp vzniká vegetatívne z klbka hýf, pohlavné orgány sa formujú až v hotovej plodnici, charakteristické plodnice sú myriotécium, pseudotécium, pseudoapotécium a hysterotécium.

Askoľdov, Alexandr Jakovlevič

Askoľdov, Alexandr Jakovlevič, 17. 7. 1932 Kyjev – 21. 5. 2018 Göteborg — ruský filmový režisér. Pôvodne divadelný kritik a dramaturg, venoval sa tvorbe M. Bulgakova. Debutoval filmom Komisárka (1967), ktorý bol zakázaný ako protisovietsky a do distribúcie sa dostal až 1987. Po zákaze filmu kultúrny pracovník a riaditeľ filmovej a koncertnej sály Rossija v Moskve. V 70. rokoch 20. stor. nakrútil dva televízne dokumenty o stavbe KAMAZ-u.

askóma

askóma [gr.], ascoma — plodnica húb, ktorá má vrecká.

askos

askos [gr.] —

1. grécky kožený mech na vodu alebo na víno prevažne z kozej kože;

2. keramická nádoba s excentricky umiestneným hrdlom a z neho vychádzajúcim vyklenutým uchom. Askosy bývali zdobené červenofigúrovými maľbami alebo potiahnuté len čiernou glazúrou. Používali sa aj na nalievanie oleja do lampičiek. Na Slovensku sa objavili v badenskej kultúre, neskôr i v bronzovej dobe.

askospóra

askospóra [gr.] — pohlavná spóra (výtrus) vyšších vreckatých húb (z pododdelenia Ascomycotina), ktorá sa tvorí v špecializovanej štruktúre, vo vrecku, askuse, obsahujúcom zvyčajne 8 askospór. Askospóra môže byť jednobunková, dvojbunková, múrovitá alebo vláknitá, bezfarebná alebo sfarbená, prípadne so slizovým obalom či na povrchu skulptúrovaná, rozširuje sa vetrom, vodou, živočíchmi. Predpokladom jej vzniku je splynutie jadier 2 haploidných buniek opačného pohlavného typu a nasledujúce meiotické delenie.

askostóma

askostóma [gr.] — otvor na vrchole vrecka pri vreckatých hubách.

askripcia

askripcia [lat.] — pripísanie; v sociológii označenie vlastností jednotlivcov, ktoré sú dané už pred narodením, a preto ich dodatočnou činnosťou nemožno ovplyvniť. Napríklad askriptívny (pripísaný) status je pozícia jednotlivca v stratifikačnom systéme, ktorá sa mu pripisuje na základe neovplyvniteľných vlastností ako pohlavie, rasa ap. Opakom je získaný status, ktorý jednotlivec dosahuje vlastnými silami, napríklad vzdelaním, výberom zamestnania, rodinným stavom a podobne.

Asmara

Asmara, Asmera — hlavné mesto Eritrey v Etiópskej vysočine, 2 325 m n. m.; administratívne stredisko regiónu Maakel, 775-tis. obyvateľov (2014). Priemysel textilný, odevný, pivovarnícky, stavebných materiálov. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie kávovníka, obchod s kávou). Dopravná križovatka s medzinárodným letiskom, železničné a cestné spojenie s prístavom Mitsíwa na pobreží Červeného mora.

Staré etiópske mesto, 1889 obsadené Talianmi; od 1897 administratívne stredisko talianskej kolónie Eritrea; v období 1952 – 62 (počas federatívneho spojenia Eritrey s Etiópiou) sídlo eritrejskej vlády; do 1993 stredisko etiópskej provincie Eritrea.

Mesto je významným príkladom moderného urbanizmu konca 19. stor. – 1. pol. 20. stor. výnimočne uplatnenom v kontexte africkej architektúry. Bolo koncipované na základe viacerých urbanistických plánov z 1893 – 41, ktoré navrhli talianski architekti a v ktorých sa uplatnili princípy modernej architektúry a urbanizmu. Zachovalo sa tam množstvo koloniálnych stavieb vybudovaných v architektonických štýloch 1. pol. 20. stor. (najmä verejné stavby, kiná, komerčné i priemyselné stavby, obytná architektúra, školy, sakrálne stavby ako kostoly a mešity a i.). Je dokladom koloniálneho urbanizmu a výstavby založených na funkčnej, náboženskej a rasovej segregácii uplatnenej v špecifických geografických podmienkach. Ako modernistické mesto Afriky bolo 2017 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Archeologické múzeum. Národné múzeum Eritrey (1922). Univerzita (1958).

Asmus, Valentin Ferdinandovič

Asmus, Valentin Ferdinandovič, 30. 12. 1894 Kyjev – 4. 6. 1975 Moskva — sovietsky historik filozofie a estetik, od 1939 profesor Moskovskej štátnej univerzity. V popredí jeho záujmu boli najmä dejiny nemeckého klasického idealizmu. Autor troch desiatok monografií, napr. Marx a buržoázny historizmus (Marx i buržuaznyj istorizm, 1933, slov. 1973). Jeho názory sa väčšinou odchyľovali od dogmatického marxizmu. Okrem dejín filozofie sa zaoberal logikou, najmä náukou o dokazovaní a vyvracaní, a literárnou históriou. Napísal štúdie o J. W. Goethem a F. Schillerovi.

Asn

Asn — skr. asparagínu.

Asnyk, Adam

Asnyk, Adam, 11. 9. 1838 Kalisz – 2. 8. 1897 Krakov — poľský básnik. V tvorbe zobrazoval revolučné idey poľského vlastenectva, za prípravu a účasť v januárovom povstaní 1863 väznený, po jeho porážke odišiel do zahraničia a po návrate (1870) sa usadil v Krakove, kde zastával významné spoločenské a kultúrno-literárne funkcie.

Jeden z hlavných predstaviteľov pozitivistickej poézie, svojimi básňami horlil za sociálne, kultúrne a vzdelanostné povznesenie ľudových vrstiev. Autor štvorzväzkových Básní (Poezje, 1869 – 94), v ktorých spájal idey národného historizmu s prírodnou lyrikou a filozofickou úvahou, ako aj komédií, spoločenských a historických drám: Halúzka heliotropu (Gałązka heliotropu, 1869), Bratia Lerchovci (Bracia Lerche, uvedená 1886, vydaná 1888), Cola Rienzi (1873), Kiejstut (1878) a i.

asociácia

asociácia [lat.] — združovanie, spojenie; združenie; spoločenstvo, organizácia;

1. astron. → hviezdna asociácia;

2. bot. základná jednotka vegetačného systému; rastlinné spoločenstvo charakterizované určitými floristickými a sociologickými (organizačnými) znakmi, prejavujúce prítomnosťou význačných druhov istú samostatnosť. Asociácia je najnižšou klasifikačnou jednotkou syntaxonomického systému, je podriadená vyššiemu syntaxónu, zväzu;

3. geochem. asociácia minerálov — spoločenstvo minerálov predstavujúce celú produkciu minerálov jedného štádia v podobe jednej alebo viacerých paragenetických asociácií (zákonité spoločenstvo minerálov, ktoré vznikli súčasne v priebehu kryštalizácie minerálov jedného štádia alebo jeho častí) a je látkovým odrazom daného štádia ako celku;

4. chem. asociácia molekúl — zhlukovanie molekúl do väčších celkov (asociátov) pôsobením slabých medzimolekulových síl. Asociácia nastáva v čistých látkach v plynnom alebo v kvapalnom stave, ako aj v roztokoch (napr. kyselina octová v parách a kyselina benzoová rozpustená v benzéne vytvárajú diméry). Asociácia je typická najmä pre polárne molekuly; mimoriadne pevné asociáty vznikajú, ak sú molekuly schopné tvoriť vodíkové väzby. Pri asociácii sa menia fyzikálne konštanty, napr. hustota plynu pri danej teplote a tlaku. Medzi asociovanými a voľnými molekulami sa ustanovuje rovnováha, ktorá závisí od vonkajších podmienok (teplota, tlak). Asociácia iónov prebieha v roztokoch elektrolytov medzi kladne a záporne nabitými iónmi, pričom vzniká iónový pár. Stupeň iónovej asociácie rastie s klesajúcou relatívnou permitivitou prostredia, klesajúcou teplotou a stúpajúcim nábojom iónov vytvárajúcich asociát. Mieru asociácie molekúl (iónov) vyjadruje asociačný stupeň, čo je pomer počtu asociovaných molekúl (iónov) k celkovému počtu molekúl (iónov);

5. lit. v avantgardnej teórii umenia pojem vyjadrujúci voľnú, ničím nekontrolovanú obraznosť v umeleckej tvorbe, a to v opozícii k logickému mysleniu;

6. politol., sociol. → združenie;

7. psychol. a) spájanie predstáv podľa určitých zákonov, pričom ich spojenie určuje sled ich vynárania v mysli jednotlivca (vybavením jednej predstavy sa vyvolá i druhá). Jeden z prvých pomerne dávno preskúmaných psychických javov. Filozofi už od antiky videli v asociácii zdôvodnenie poznávacích procesov a mravnej aktivity (→ asocianizmus). Aristoteles stanovil štyri zákony, podľa ktorých sa spolu vynárajú a navzájom vyvolávajú tie idey, predstavy, dojmy, ktoré sa predtým dostali do vedomia súčasne alebo na tom istom mieste, alebo sú si podobné, alebo (naopak) sú navzájom protikladné (zákon styčnosti v čase, v priestore, styčnosti podobnosti a kontrastu). Neskôr sa tieto zákony zredukovali na dva (styčnosti a podobnosti), respektíve iba na jeden (len styčnosti, respektíve len podobnosti);

b) hypotetický neurofyziologický proces vytvárania dočasného spoja. Výraz asociácia použil I. P. Pavlov pri vysvetľovaní procesu podmieňovania. Chápal ňou neurofyziologický dej spojenia dvoch ohnísk podráždenia, ku ktorému dochádza v mozgovej kôre pri opakovanom súčasnom, respektíve krátkom následnom pôsobení dvoch podnetov;

c) spojenie reakcie s podnetom, ktorý ju vyvolal (v behaviorizme stimul – odpoveď).

Asociácia medzinárodných športových federácií letných športov

Asociácia medzinárodných športových federácií letných športov, fr. Association des fédérations internationales de sports d’été — združenie športových federácií pre koordináciu rozvoja letných olympijských športov so sídlom v Monte Carle. Založené 1982, jej prvým predsedom bol P. Nebiolo. Úzko spolupracuje s MOV pri zabezpečovaní programu letných OH.

Asociácia medzinárodných športových federácií zimných športov

Asociácia medzinárodných športových federácií zimných športov, fr. Association des fédérations internationales de sports d’hiver — združenie športových federácií pre koordináciu rozvoja zimných olympijských športov so sídlom v Monte Carle. Založené 1981, jeho prvým predsedom bol Marc Hodler (*1918, †2006). Spolupracuje s MOV najmä pri riešení problémov zimných OH.

Asociácia priemyslu a ochrany prírody

Asociácia priemyslu a ochrany prírody, APOP — mimovládna nezisková organizácia na Slovensku usilujúca sa o zosúladenie požiadaviek ochrany prírody s priemyselnou činnosťou. Existovala 1993 – 2010. Spracúvala a realizovala revitalizačné projekty ochrany prírody v bratislavskom regióne. Jej členmi boli Slovnaft, Hlavné mesto SR Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, Povodie Dunaja, Vodohospodárska výstavba, Istrochem, Volkswagen Bratislava, Hydrostav, Hydrovrt, Západoslovenské energetické závody, Geotest Bratislava, Geosan, Prírodovedecká fakulta UK, Slovenský pozemkový fond a mestské časti Bratislavy Staré Mesto, Ružinov, Lamač, Nové Mesto, Vrakuňa a Vajnory.

asociačný pokus

asociačný pokus — psychologické vyšetrenie pomáhajúce odhaliť určité skryté afektové komplexy navrhnuté švajčiarskym psychológom C. G. Jungom. Spočíva v predkladaní rozličných slov vyšetrovanému, na ktoré má tento čo najrýchlejšie reagovať prvým slovom, ktoré mu pri podnetovom slove napadne. Oddialenie reakcie alebo jej neprimeranosť sa považuje za prejav afektového komplexu. Pôvodne sa používal na psychiatrické účely, neskôr aj v psychologickom výskume.

asociálnosť

asociálnosť [gr. + lat.], asociálne správanie — psychol. črta medziľudskej odpovede charakteristická dispozíciou jednotlivca nebyť na nikoho viazaný, byť nezávislý. Takýto jednotlivec (podľa psychoanalytičky K. Horneyovej) sa snaží, aby ho nikto neovplyvňoval, neobmedzoval, aby nikomu nebol zaviazaný. Nerád sa prispôsobuje pravidlám správania a tradičným hodnotám, a hoci sa navonok prispôsobí, vo svojom vnútri ich odmieta. Nechce byť vyrušovaný, chce, aby mu ľudia dali pokoj.

asociálny postoj

asociálny postoj — spôsob zmýšľania, správania a celkového zamerania človeka, ktorý neberie ohľad na záujmy, potreby a zameranie iných ľudí a spoločnosti. Postoje a hodnotové zameranie asociálneho človeka sa vymkýnajú z rámca zamerania spoločnosti, v ktorej žije, a sústreďujú sa na uspokojovanie vlastných potrieb. Vo vyostrenej podobe nadobúda asociálny postoj a správanie aktívny protispoločenský, antisociálny charakter a prejavuje sa rozličnými formami kriminality, vandalizmu ap. Príčinami sú zvyčajne nepriaznivé vplyvy výchovy a sociálneho prostredia, nadmerný egocentrizmus, egoizmus a niektoré psychické poruchy a choroby.

asociatívna pamäť

asociatívna pamäť, pamäť s asociatívnym prístupom, angl. Content Access Memory, CAM — počítačová pamäť s možnosťou čítať z nej a zapisovať do nej. Pamäťová bunka sa sprístupňuje na základe porovnania časti jej obsahu so zadaným dvojkovým reťazcom, kľúčom. Každá asociatívna pamäťová bunka má okrem schopnosti uchovávať jednu dvojkovú číslicu aj možnosť porovnať ju s jedným bitom na príslušnom mieste kľúča. Používa sa najmä vo vyrovnávacích pamätiach, pri dynamickom prideľovaní pamäte, pri realizácii virtuálnej pamäte a v špecializovaných paralelných počítačových systémoch (→ asociatívny počítač, → počítač riadený tokom údajov ap.).

asociatívny počítač

asociatívny počítač — paralelný maticový počítač, ktorého základ tvorí asociatívna pamäť. Je určený na efektívne riešenie úloh vyžadujúcich si operácie manipulácie s údajmi (najmä rozličné druhy vyhľadávania), pričom spravidla umožňuje operácie so slovami a bitovými rezmi údajov uloženými v asociatívnej pamäti.

asonancia

asonancia [lat.] — zvuková zhoda samohlások na konci veršov, polveršov, syntaktických úsekov alebo viet bez ohľadu na spoluhlásky: nebažena, senoleto, šuhajDunaj, konevode ap. Typická pre slovenskú ľudovú poéziu a básnickú tvorbu slovenských romantikov. Asonancia sa nesprávne považuje za tzv. nepresný, prípadne nedokonalý rým.

asovia

asovia, aesir — v severogermánskej mytológii najvýznamnejšia skupina bohov (Odin, Tór, Týr). Ich sídlom v strede sveta je Asgard.

Asp

Asp — skratka kyseliny asparágovej.

asparágus

asparágus [gr.], Asparagus — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď asparágovité. Trváce byliny rastúce v Európe, Afrike aj v Ázii. Majú drobné šupinovité listy, z pazuchy ktorých vyrastajú sploštené bočné konáriky plniace funkciu listov. Kvitnú drobnými bielymi kvetmi, plod červená bobuľa. Je známych 300 druhov. Na Slovensku rastie v teplejších oblastiach asparágus lekársky (Asparagus officinalis), ktorý dorastá až do výšky 1,5 m. Pestuje sa pre mladé výhonky nazývané špargľa, ktoré sa používajú ako zelenina. V bytoch sa pestuje ako izbová rastlina.

aspartát

aspartát [gr. > lat.] — soľ kyseliny asparágovej, patrí k dôležitým excitačným transmiterom mozgu a miechy. V biochemickej literatúre sa pojmy aspartát a kyselina asparágová často stotožňujú.

Asparuch

Asparuch, aj Isperich, Isperik, Ispor, asi 644 – 700 — prvý panovník a zakladateľ Bulharskej ríše, syn chána Kubrata. Previedol časť turkických Bulharov (Protobulharov) do dunajskej delty, odtiaľ podnikal nájazdy na územie dnešnej Dobrudže a ovládol vtedajšie byzantské teritóriá v sev. časti Balkánu i miestne viac-menej nezávislé slovanské kmene. Po uzavretí mieru s Byzantskou ríšou (682) bol i formálne uznaný za panovníka nového bulharského štátu.

aspekcia

aspekcia [lat.], adspekcia — vyšetrovacia metóda usmerňujúca ďalší postup pri klinickom vyšetrovaní na základe posúdenia symptómov, ktoré možno vierohodne posúdiť zrakom (farba slizníc, frekvencia a intenzita dychu, stabilita, chôdza, správanie, reakcie na predmety atď.).

aspekt

aspekt [lat.] — stanovisko, hľadisko pri posudzovaní určitej veci, javu ap.;

1. astron. konštelácia; význačná poloha nebeského telesa vzhľadom na Slnko z pohľadu pozorovateľa na Zemi. Hlavnými aspektmi sú konjunkcia, opozícia, elongácia a kvadratúra. Používajú sa na charakterizovanie podmienok pozorovateľnosti nebeských telies;

2. fytocenolog. aspekt spoločenstva — prejav prevahy určitého druhu alebo skupiny druhov v určitom úseku vegetačného obdobia (aspekt žltokvitnúcej púpavy na zelenej lúke); vzhľad spoločenstva charakteristický pre určité obdobie roka (napr. kvitnutím niektorých rastlín, prítomnosťou alebo aktivitou živočíchov). Rozlišujú sa zimný, hiemálny (november – marec), predjarný, praevernálny (marec – apríl), jarný, vernálny (máj – začiatok júna), letný, aestiválny (stred júna – stred júla), neskoroletný, serotinálny (stred júla – stred septembra) a jesenný, autumnálny (september – október) aspekt;

3. jaz. → slovesný vid.

aspergil

aspergil [lat.], Aspergillus — rod z kmeňa vreckaté huby (Ascomycota), trieda Eurotiomycetes, rad Eurotiales, čeľaď paplesňovité. Saprotrofické druhy s askohyméniovým vývinom plodnice. Z mycélia (podhubia) vyrastajú nerozkonárené špeciálne vlákna, na ktorých sa tvoria nepohlavné spóry, konídiofory, s kyjačikovito zhrubnutým koncom, na ktorých sedia primárne sterigmy s fľaškovitými sekundárnymi sterigmami s retiazkovito sa oddeľujúcimi nepohlavnými výtrusmi (konídiami).

Aspergil sivý (Aspergillus glaucus) tvorí sivasté plesňovité povlaky na chlebe, ovocí, zaváraninách, vlhkých rastlinách v herbároch a i., aspergil čierny (Aspergillus niger) spôsobuje čierne povlaky na potravinách, aspergil ryžový (Aspergillus oryzae) vytvára enzým používaný na výrobu ryžového vína (saké), Aspergillus fumigatus rastie na hnijúcich rastlinných zvyškoch, spôsobuje zápaly dýchacích ciest, očnej rohovky, ušného bubienka. Niektoré druhy rodu sú parazity vyvolávajúce rôzne ochorenia rastlín, respektíve mykózy u človeka a pri živočíchoch, viaceré sa využívajú v biotechnológiách na výrobu organických kyselín a enzýmov, niektoré produkujú antibiotiká.

aspergilóm

aspergilóm [lat.] — guľovitý útvar v pľúcach vytvorený po vdýchnutí spór huby rodu aspergil (Aspergillus), obsahujúci okrem vláken huby fibrín, exsudát a ojedinele zápalové bunky.

aspergilóza

aspergilóza [lat.], aspergillosis — infekčné ochorenie najčastejšie vyvolané vreckatou hubou Aspergillus fumigatus, v menšej miere druhmi Aspergillus flavus a Aspergillus niger. Primárne sú postihnuté dýchacie cesty. Ochorenie má niekoľko foriem. Závažné sú akútne pneumónie, niekedy môžu vzniknúť astma a bronchopneumónia. Vznik ochorenia podmieňuje virulencia kmeňa, a predovšetkým zvýšená vnímavosť hostiteľa pri poruchách imunity pri malígnych nádoroch, po liečbe imunosupresívami a antibiotikami, ako aj miestne poruchy dýchacích ciest. U ťažko chorých môžu huby prejaviť veľkú invazivitu s rozsevom do rôznych orgánov vrátane centrálneho nervového systému. Majú sklon k prerastaniu do ciev, sú aj častými pôvodcami nemocničných nákaz. Ohrození sú pacienti so zníženou imunitou po transplantáciách, predovšetkým pri inhalácii vzduchu zamoreného konídiami týchto húb.

ASPI

ASPI, automatizovaný systém právnych informácií — označenie právnych informačných systémov:

1. informačno-rešeršný systém poskytujúci prehľad o platnom stave právneho poriadku a všetkých jeho zmenách s cieľom zefektívniť proces vyhľadávania prameňov práva a sledovania ich platnosti pre široký okruh používateľov z oblasti právnej teórie i právnej praxe. Vyvinutý pred 1990 Centrom justičnej informatiky Ministerstva spravodlivosti SR;

2. ucelený informačný systém právnych informácií, ktorý je produktom českej firmy BYLL SOFTWARE, spol. s r. o. Jeho jadrom je elektronická zbierka zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Obsahuje judikatúru a stanoviská súdov, Zbierku nálezov a uznesení Ústavného súdu SR, anotácie z právnickej literatúry ap.

Od 2015 Ministerstvo spravodlivosti SR spravuje a prevádzkuje informačný systém Slov-Lex, ktorého súčasťou je aj oficiálna a záväzná elektronická podoba Zbierky zákonov SR.

aspidistra

aspidistra [gr.], Aspidistra — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď asparágovité. Vždyzelená trvalka so stopkatými oválnymi alebo kopijovitými listami rastúcimi v trsoch. Pestuje sa aspidistra vyššia (Aspidistra elatior) s tmavozelenými listami, ktorá kvitne v lete drobnými kvetmi.

aspirácia

aspirácia [lat.] —

1. jaz. prídych, prídychová výslovnosť záverových spoluhlások (okluzív), napr. k (h), g (h); krátky trecí šum, ktorý vzniká prevažne v základnom mieste tvorenia danej hlásky tak, že sa predĺži okamih explózie. Pre aspiračné spoluhlásky (v slovenčine nejestvujú) je charakteristická otvorená hlasivková štrbina (rima glottidis) bezprostredne po odznení záveru;

2. lek. aspiratio, vdýchnutie cudzieho telesa do dýchacích ciest najčastejšie u detí (potrava, hračka ap.). Vyskytuje sa aj pri opitosti alebo v bezvedomí. Nebezpečná je aspirácia vývratkov v spánku (môže byť príčinou úmrtia zdravých dojčiat). Za priaznivých okolností postihnutý väčšiu časť aspirovanej potravy alebo vývratkov vykašle, inokedy je potrebné odsať alebo mechanicky odstrániť obsah ústnej dutiny. Pri aspirácii tuhých telies a upchatí dýchacích ciest sa cudzie teleso odstráni úderom do chrbta medzi lopatky, prudkým stlačením hornej časti brucha alebo pomocou bronchoskopu.

Aspremontovci

Aspremontovci (Aspremont) — uhorský šľachtický rod pôvodom z Lotrinska. Do Uhorska sa dostali zač. 18. stor. manželským zväzkom cisárskeho generála Ferdinanda Goberta (*okolo 1645, †1708) s Julianou Barborou Rákociovou (*1669, †1717), sestrou Františka II. Rákociho. Získali tak polovicu rákociovských majetkov, panstvo Makovica a Veľký Šariš. R. 1769 odkúpil gróf Ján Nepomuk Gobert I. (*1732, †1805) erdödiovský park (dnešná Medická záhrada) v Bratislave a dal v ňom postaviť pavilónový palác v barokovom štýle (dnes sídlo dekanátu Lekárskej fakulty UK). Posledným mužským členom rodu bol Ján Nepomuk Gobert II. (*1757, †1819).