Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 351 – 400 z celkového počtu 447 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

Anučin, Dmitrij Nikolajevič

Anučin, Dmitrij Nikolajevič, 8. 9. 1843 Petrohrad – 4. 6. 1923 Moskva — ruský antropológ, geograf, etnograf a archeológ. Jeden zo zakladateľov modernej antropológie. Profesor na moskovskej univerzite, zakladateľ tamojšieho antropologického a geografického múzea, člen akadémie vied v Petrohrade. Venoval sa výskumu Ainuov na Sachaline a spracovaniu materiálov z Oceánie, ktoré priviezla expedícia pod vedením N. M. Miklucho-Maklaja.

anuita

anuita [lat. > fr.] — pravidelná splátka zahŕňajúca úmor aj úrok z poskytnutého úveru; jedna z foriem splácania dlhodobého úveru, najčastejšie hypotekárneho, v bežnej bankovej praxi. Suma anuity sa vypočíta podľa výšky úveru, obdobia jeho splatnosti a úroku, ktorý podľa úrokovej (diskontnej) sadzby musí dlžník zaplatiť banke za obdobie používania úveru. Anuita je tým vyššia, čím kratšie je obdobie splatnosti úveru a vyššia úroková sadzba, resp. čím vyššia je anuita, tým kratšie je obdobie splatnosti úveru a vyššia úroková sadzba. Ak je výška anuity stála, mení sa počas obdobia splatnosti úveru pomer medzi úmorom a úrokom v prospech úmoru.

Aňuj

Aňuj, Oňuj, Dondon — rieka v Rusku na Ďalekom východe, prítok Amuru; dĺžka 393 km, rozloha povodia 12 700 km2. Pramení v pohorí Sichote-Aliň. Na hornom toku je typickou horskou, na dolnom toku nížinnou riekou s močaristými brehmi. V ústí sa rozvetvuje.

Anuket

Anuket, gr. Anukis — bohyňa v starovekom Egypte. Miestom jej kultu bol ostrov Sehel v oblasti prvého nílskeho kataraktu. Tu spolu s bohyňou Satet a bohom Chnumom tvorila tzv. božskú triádu. Bola zobrazovaná v antropomorfnej podobe s vysokou korunou zo zviazanej trstiny na hlave, jej posvätným zvieraťom bola gazela.

anulovanie zmluvy

anulovanie zmluvy — vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy, ktoré vedie k ukončeniu platnosti zmluvy v dôsledku jej porušenia alebo porušovania spravidla jednou zo zmluvných strán. Neplatnosť medzinárodnej zmluvy, zánik, výpoveď a prerušenie jej vykonávania upravuje Viedenský dohovor o zmluvnom práve z 1969.

anulus

anulus [lat.] —

1. archit. úzky prstenec na spodnej časti echinu dórskej hlavice, ktorý predstavuje štylizované zviazanie hlavice v mieste jej maximálneho zúženia;

2. biol. → prstenec, → prsteň.

Anurádhapura

Anurádhapura — mesto vo vnútrozemí Srí Lanky, administratívne stredisko provincie North Central; 51-tis. obyvateľov (2012). Centrum významnej oblasti pestovania a spracovania ryže. Zavlažovacie zariadenia.

Založené v 5. stor. pred n. l., 377 pred n. l. – 1017 n. l. hlavné mesto sinhalskej Srí Lanky (rozvoj až do tamilskej invázie do krajiny). Znovu sa rozvíjalo až od 2. pol. 19. stor. Cestné a železničné spojenie s juž. časťou krajiny. Buddhistické pútnické miesto s množstvom stavebných pamiatok (kláštory, paláce, sochy); 1982 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

anúria

anúria [gr.], anuria — výrazné zníženie vylučovania moču (menej ako 100 ml za 24 hodín). Je následkom závažných chorôb obličiek poškodzujúcich ich funkciu (urémia) a porúch prietoku moču vývodnými močovými cestami (retencia moču). Môže byť príznakom zhoršenia prietoku krvi obličkami pri ťažkých chorobách srdcovo-cievneho systému, napr. šoku (tzv. šoková oblička). Vyskytuje sa v extrémnych prípadoch dehydratácie (straty vody) organizmu. Anúria sa zisťuje meraním množstva vylúčeného moču za časovú jednotku (→ diuréza). Lieči sa základná choroba, v niektorých prípadoch sa podávajú močopudné lieky (napr. furosemid), inokedy je potrebná liečba tzv. umelou obličkou (→ dialýza).

anus

anus [lat.] — kruhový otvor, ktorým vyúsťuje posledný úsek tráviacej rúry (konečník) na povrch tela. Je uzavretý napätím vnútorného a vonkajšieho svalového zvierača. Otvára sa len pri defekácii (vyprázdňovaní črevného obsahu) a unikaní plynov. Koža v okolí otvoru je tmavšia, pokrytá chlpmi a zložená do radiálne usporiadaných rias.

anxiolytiká

anxiolytiká [lat. + gr.] — látky odstraňujúce strach, úzkosť, psychické napätie, prípadne nespavosť. Mechanizmus účinku súvisí so zlepšením GABA-ergných neurotransmisií. Účinky anxiolytík prvej generácie (guajfenezín, meprobamat) sú relatívne slabé, častejšie sa používajú anxiolytiká druhej generácie (→ benzodiazepíny). Na viaceré anxiolytiká môže vzniknúť návyk.

anxiozita

anxiozita [lat.] — úzkosť; nepríjemná emócia, ktorá na rozdiel od strachu nesúvisí s nijakým konkrétnym zdrojom (predmet, udalosť, situácia ap.). Prejavuje sa najmä všeobecnými pocitmi obáv, neistoty, napätia, hroziaceho nebezpečenstva, ktoré nemá konkrétnu podobu. Býva sprevádzaná pocitmi bezmocnosti, osamotenia a depresiou. Sprievodným prejavom anxiozity bývajú poruchy rozličných telesných funkcií a celková nepohoda, ktoré môžu vyvolávať dojem, že ide o telesné ochorenie. Sklon k úzkostným reakciám alebo stavom môže patriť k určitým črtám osobnosti človeka. Patrí medzi časté prejavy psychických porúch a chorôb.

Anzelm z Canterbury

Anzelm z Canterbury [kentrbe-], sv., Anselmus Cantuarensis, 1033 Aosta, Taliansko – 21. 4. 1109 Canterbury, Spojené kráľovstvo — canterburský arcibiskup (od 1093), prímas Anglicka. Jeho výklad práv cirkvi a otázok kresťanského vierovyznania mal zásadný význam, je považovaný za otca scholastiky. Večné pravdy viery sa usiloval dokázať a objasniť vedeckými poznatkami v duchu svojho výroku Verím, aby som chápal (Credo, ut intelligam). Podľa neho myslenie nesmie byť v rozpore s náboženskou dogmou, pretože inak by bolo chybné. Pozornosť vzbudil dielom Prečo sa stal Boh človekom? (Cur Deus Homo), v ktorom dokazuje nevyhnutnosť vtelenia Syna Božieho. Existenciu Boha odvodzuje z predstavy o najdokonalejšej bytosti. Ak existuje predstava, existuje aj najdokonalejšia bytosť (→ dôkaz Boha). S týmto tvrdením sa stotožňoval Alexander z Hales, proti sa postavil Tomáš Akvinský, neskôr aj I. Kant. R. 1720 zaradil pápež Klement XI. Anzelma z Canterbury medzi učiteľov cirkvi (doctores ecclesiae). Jeho atribútmi sú kniha a loď. Sviatok 21. apríla.

Anzio

Anzio [-cio] — prístavné a kúpeľné mesto v str. Taliansku v kraji Lazio pri Tyrrhenskom mori južne od Ríma; 54-tis. obyvateľov (2016). Rybný priemysel.

Anzoátegui

Anzoátegui [ansoategi] — štát Venezuely na severovýchode územia medzi riekou Orinoco a pobrežím Karibského mora; 43 300 km2, 1,682 mil. obyvateľov (2016), hlavné mesto Barcelona. Na severe Cordillera de la Costa, na juhu Orinocká nížina. Vlhké tropické podnebie. Pozdĺž Orinoca porasty llanos a galériové lesy, na pobreží mangrovové porasty. Dôležitý región ťažby ropy, zemného plynu a čierneho uhlia. Stredisko ťažby v El Tigre, strediská spracovania v Barcelone a Puerte La Cruz. Najdôležitejšia oblasť pestovania fazule, batatov, kukurice a bavlníka. Chov hospodárskych zvierat (na mäso) a hydiny. Turistická oblasť. Najväčšie mesto: Puerto La Cruz (námorný prístav).

ANZUK

ANZUK, Austrália, New Zealand, United Kingdom — obranný pakt Austrálie, Nového Zélandu a Spojeného kráľovstva podpísaný 1. 11. 1971 v Londýne s cieľom zabezpečiť záujmy signatárskych krajín v juhovýchodnej Ázii a tichomorskej oblasti v spolupráci so Spoločenstvom národov. Umožňoval prechodne umiestniť jednotky neázijských zmluvných štátov na území Malajzie a Singapuru. V priebehu 1974 boli integrované vojenské jednotky, ktoré tvorili ANZUK, postupne rozpustené a nahradené národnými jednotkami. Dňa 16. decembra 1974 bolo riadenie námorníctva a letectva rozpustené a ich oddiely sa vrátili k príslušnému národnému veleniu.

Anžero-Sudžensk

Anžero-Sudžensk — mesto na juhu ázijskej časti Ruska v Kemerovskej oblasti; 73-tis. obyvateľov (2016). Vzniklo 1928 zlúčením banských osád obcí Anžerka a Sudženka, ktoré boli založené koncom 19. stor. v súvislosti s výstavbou Transsibírskej magistrály, od 1931 mesto. Významné stredisko ťažby uhlia v Kuzneckej panve. Priemysel strojársky, chemický, sklársky, stavebných materiálov, odevný, potravinársky. Regionálne múzeum.

Aomori

Aomori — prístavné mesto v Japonsku na severe ostrova Honšu v zálive Aomori, administratívne stredisko prefektúry Aomori; 288-tis. obyvateľov (2015). Dopravná križovatka celoštátneho významu (spojenie podmorským, 54 km dlhým tunelom a trajektom s Hakodate na ostrove Hokkaido; 2. najdlhší podmorský tunel na svete, 2018; železničný uzol). Významný obchodný a rybársky prístav. Priemysel drevársky, rybný. Rybolov.

aorist

aorist [gr.] — jednoduchý slovesný tvar vyjadrujúci minulý dej bez ohľadu na jeho ukončenosť alebo neukončenosť (vyskytuje sa napr. v gréčtine, v praslovančine a v najstarších fázach vývinu slovanských jazykov).

aortografia

aortografia [gr.] — lek. vyšetrovacia metóda znázorňujúca srdcovnicu pomocou röntgenového prístroja po vstreknutí kontrastnej látky.

Aosta

Aosta — mesto v sev. Taliansku v kraji Valle d’Aosta v doline rieky Dora Baltea, administratívne stredisko provincie Aosta; 34-tis. obyv. (2016). Priemysel hutnícky, strojársky, drevársky. Východisko do Álp, známe turisticko-rekreačné centrum.

Založené 25 pred n. l. ako pevnosť Augusta Praetoria. Od 5. stor. sídlo biskupstva a kraja.

Stavebné pamiatky z rímskeho obdobia: ruiny hradieb s dvoma bránami, vých. (Porta Praetoria, jedna z najkrajších doteraz známych rímskych brán) a záp. (Porta Decumana, 1812 zrúcaná); pôvodná sieť ulíc pretínajúcich sa v pravom uhle a vytvárajúcich rovnaké bloky zástavby (inzuly), triumfálny oblúk postavený pravdepodobne na počesť víťazstiev cisára Augusta, zrúcaniny divadla a amfiteátra, pozostatky kryptoportika a podnože chrámu ležia na mieste, kde bolo pravdepodobne fórum. Rímsky most cez rieku Dora Baltea. Stredoveké a novoveké stavebné pamiatky nedosahujú význam starovekých. Najpozoruhodnejšie sú stredoveké veže na rímskych hradbách. Katedrála z 12. – 14. stor., najstaršia časť krypty je asi z 9. stor., krížová chodba dokončená 1460. Kolegiátny kostol Santi Pietro ed Orso s románskymi ambitmi a s gotickými stallami. Palác Ronaes, biskupský palác, seminár (všetky 17. a 18. stor. ). Rodisko sv. Anzelma z Canterbury.

Aosta, Aimone

Aosta, Aimone, vojvoda, 9. 3. 1900 Turín – 29. 1. 1948 Buenos Aires — taliansky admirál. Zúčastnil sa taliansko-etiópskej vojny i 2. svetovej vojny, 1941 proklamovaný za chorvátskeho kráľa (ako Tomislav II.), pre chaotickú situáciu v krajine na trón nenastúpil.

Aouk

Aouk [auk], Bahr Aouk — rieka v str. Afrike na hraniciach Čadu a Stredoafrickej republiky, pravostranný prítok rieky Šari, zdrojnice Čadského jazera; dĺžka 490 km. Typické vádí.

A. P.

A. P., angl. additional premium — ekon. označenie prirážky k poistnej prémii, resp. zvýšenej prémie.

apadana

apadana [perzsky], aj appadana, apadama — hypostylová hala v kráľovskej perzskej achajmenovskej architektúre (→ iránska architektúra). Súčasť kráľovského paláca, pravdepodobne slúžila ako kráľovská audienčná hala. Má štvorcový pôdorys so šiestimi radmi po šesť stĺpov a tri stĺpové portiky. Čiastočne zachovaná je apadana v paláci v Perzepolise, ktorá bola vybudovaná na platforme a prístupná monumentálnymi schodiskami s bohatou reliéfnou výzdobou (5. stor. pred n. l.).

apage, satanas

apage, satanas [-nás; lat.] — odstúp, satan! Citácia z Nového zákona používaná prenesene: nepokúšaj!, nezvádzaj ma na zlé!

Apalačské vrchy

Apalačské vrchy, Apalače, angl. Appalachian Mountains — horský systém vo vých. časti Severnej Ameriky tiahnuci sa od ostrova Newfoundland na sever po mesto Montgomery v štáte Alabama. Dĺžka vyše 3-tis. km, šírka 600 km, maximálna výška 2 037 m n. m. (Mitchell v časti Blue Ridge). Budovaný najmä žulami, rulami, kremencami a prvohornými bridlicami.

Delí sa na Severné Apalačské vrchy a Južné Apalačské vrchy, ktoré sú od seba oddelené dolinami riek Mohawk a Hudson. Severné Apalačské vrchy vznikli kaledónskym, Južné Apalačské vrchy hercýnskym vrásnením. Značný vplyv na konečné sformovanie Severných Apalačských vrchov malo pleistocénne zaľadnenie. Záp. časť Apalačských vrchov tvorí Apalačská plošina budovaná z karbónskych vrstiev s veľkými zásobami čierneho uhlia; Južné Apalačské vrchy sa členia na plošiny Cumberland Plateau, Allegheny, Blue Ridge a Piedmont. Pohorie je husto zalesnené. Bohaté ložiská uhlia (pri Pittsburghu, Huntingdone a Birminghame), rúd, ropy, zemného plynu, azbestu a mramoru. Rieka Tennessee s prítokmi využívaná na výrobu elektrickej energie.

apamín

apamín — polypeptidová neurotoxická látka, súčasť včelieho jedu.

apanáž

apanáž [fr.] —

1. dôchodok vyplácaný v panovníckych a šľachtických rodinách členom, ktorí nemajú podiel na priamom výnose z rodinných majetkov;

2. bezprácny dôchodok vo forme pravidelných príspevkov na úhradu osobných potrieb; → appanagium.

Apaporis

Apaporis — rieka v Kolumbii, ľavostranný prítok rieky Japurá; dĺžka 635 km. Pramení v predhorí Východnej Kordillery, preteká Amazonskou nížinou. Na dolnom toku čiastočne splavná.

aparát

aparát [lat.] —

1. prístroj, zariadenie, sústava pomôcok;

2. výkonný orgán, úrad a jeho pracovníci (→ štátny aparát);

3. sústava orgánov v organizme, ústrojenstvo;

4. súhrn výskumných metód, spôsobov výskumnej al. vedeckej práce (matematický aparát, metodologický aparát);

5. pomocné údaje k vedeckej práci vo forme poznámok, komentárov (poznámkový aparát), registra ap.

aparatúra

aparatúra [lat.] — sústava prístrojov, aparátov určených na vykonávanie určitých úloh, napr. aparatúra na jednoduchú destiláciu, vákuová aparatúra, premietacia aparatúra, zvuková aparatúra.

aparcería

aparcería [-sería; špan.] — forma podielovej árendy v niektorých krajinách Latinskej Ameriky, najmä v Peru a vo Venezuele, spočívajúca v odovzdávaní pôdy do užívania nájomcom za časť úrody, obyčajne nie menšiu ako polovica.

Aparri

Aparri — prístavné mesto na Filipínach v severových. časti ostrova Luzon v ústí rieky Aparri do Babuyanského prielivu, administratívne stredisko provincie Cagayan; 66-tis. obyvateľov (2015). Leží v poľnohospodárskej oblasti (chov dobytka a i.). Významné dopravné centrum – letisko, obchodný a rybársky prístav (vývoz ryže, kopry, rýb). Spracovanie rýb. Jedno z centier protišpanielskeho odporu koncom 19. stor.

apartheid

apartheid [-te-; afrikaans] —

1. v africkom politickom kontexte oddelený vývoj, izolovaná existencia;

2. doktrína politického systému v Južnej Afrike založená na rasovej, územnej, biologickej a kultúrnej segregácii jednotlivých rás. Apartheid zaviedli belošskí usadlíci, ktorí sa pridŕžali puritánskeho učenia kalvínskej cirkvi o Božej predurčenosti bielej rasy a búrskeho národa ako nositeľa kresťanskej civilizácie v Afrike, pričom odmietali akýkoľvek prejav rasovej a náboženskej tolerancie. Oficiálnym cieľom apartheidu bolo zabezpečiť jednotlivým etnickým zložkám obyvateľstva Južnej Afriky oddelený rozvoj v špecifických podmienkach, ktoré zodpovedali ich doterajšiemu vývoju. Už po vzniku Juhoafrickej únie bol 1909 prijatý diskriminačný Zákon o Južnej Afrike, ktorý platil vyše 50 rokov a 1961 sa stal základom ústavy vzniknutej Juhoafrickej republiky (JAR). R. 1948, keď sa k moci dostala Národná strana (angl. National Party), ktorá mala ideu apartheidu zakotvenú v predvolebnom programe už 1947, sa apartheid stal štátnou politikou. Od 1948 juhoafrická vláda postupne zaradila do ústavy okolo 300 zákonov obsahujúcich zásady apartheidu, ktoré obmedzovali základné ľudské práva nebelošského obyvateľstva. Zákon O rozvoji bantuskej samosprávy (angl. (Bantu Self-Government Act) z 1959 zrušil zastúpenie afrického obyvateľstva v parlamente a umožnil založenie bantustanov. Apartheid dovolil Indom a miešancom žiť vo vymedzenom priestore, v getách, zároveň ich však zbavil politických práv. Afričanom vymedzil niekoľko sto územných celkov zaberajúcich 13 % územia štátu. Zákony O zákaze zmiešaných manželstiev z 1949 a O boji proti nemravnosti zakazovali manželský a iný styk medzi bielym a farebným obyvateľstvom. Zákonom O univerzitnom vzdelaní z 1959 farebné obyvateľstvo stratilo právo vzdelávať sa na univerzitách spolu s bielymi študentmi. Politika apartheidu vyvolala ostré protesty v samotnej Južnej Afrike, v Organizácii africkej jednoty (dnes Africká únia), v OSN a vo svetovej verejnosti. R. 1973 OSN vyhlásila desaťročie boja proti rasizmu. Na výzvu OSN bolo obdobie od 21. 3. 1978 – 20. 3. 1979 vyhlásené za Medzinárodný rok boja proti apartheidu. Medzinárodné aktivity, protesty, ekonomické sankcie a politická izolácia prinútili vládu Južnej Afriky začiatkom 80. rokov 20. stor. niektoré zákony zmierniť. Systém apartheidu trval od 1948 do 1. 2. 1991, keď juhoafrický prezident F. W. de Klerk vyhlásil, že v priebehu 5 mesiacov budú v krajine zrušené najdôležitejšie zákony apartheidu. Prezidentov manifest priznávajúci pôvodnému africkému obyvateľstvu spoluúčasť na politických rozhodnutiach a postupné rušenie zákonov zameraných na segregáciu farebného obyvateľstva sa stretol s ostrým nesúhlasom konzervatívnych vrstiev bieleho obyvateľstva. Definitívny koniec apartheidu priniesli až prvé demokratické voľby v apríli 1994, nová dočasná ústava a vláda na čele s prvým africkým prezidentom N. Mandelom (→ Južná Afrika, dejiny).

apartmán

apartmán [fr.] — zariadená hotelová bytová jednotka (izba) s príslušenstvom.

apartný

apartný [lat. > fr.] — majúci osobitný pôvab, vybraný, nápadne elegantný (o oblečení).

apastrón

apastrón [gr.] — bod na obežnej dráhe vedľajšej zložky dvojhviezdy okolo jej hlavnej zložky, v ktorom sú obidve zložky sústavy najviac vzdialené.

Apataki

Apataki — ostrov v súostroví Tuamotu.

Apatity

Apatity — mesto na severozápade európskej časti Ruska v Murmanskej oblasti v centre polostrova Kola medzi jazerom Imandra a Chibinskými vrchmi; 57-tis. obyvateľov (2016). Vzniklo 1930 v súvislosti s ťažbou a spracúvaním apatitových a nefelínových rúd, ktoré sa ťažia v Chibinských vrchoch. Závod na obohacovanie apatitov a nefelínov, priemysel strojársky, stavebných materiálov, energetický (hydroelektráreň). Pestujú sa zemiaky a ovocie (skleníkové hospodárstvo). V neďalekej osade Poľarnyje Zori jadrová elektráreň. Sídlo Kolského vedeckého centra Ruskej akadémie vied. Stredisko zimných športov. Letisko.

Apatity

Apatity — hlavné a svojím rozmerom unikátne ložisko apatitu na polostrove Kola (Rusko) pri rovnomennom meste. Ložiská sú v masívoch alkalických hornín (ijolito-urtit, nefelínový syenit, pegmatity a i.) devónskeho veku (prvohory). Akumulácie apatitu šošovkovitého alebo vrstvovitého tvaru sa koncentrujú v podloží ijolitovo-urtitovej zóny. Hrúbka akumulácií je niekoľko desiatok až stoviek metrov, dĺžka až niekoľko kilometrov. Obsah oxidu fosforečného v rudách chudobných na apatit je 6 – 15 %, v bohatých 20 – 27 %. Celkové zásoby sa odhadujú na 4 mld. ton, ročná ťažba je asi 22 mil. ton.

apel

apel [fr. > nem.] —

1. vo vojenskom slangu zraz, nástup;

2. nástup väzňov v nacistických koncentračných táboroch.

apel

apel [fr.] — výzva; dovolávanie sa niečoho spravidla verejnej povahy;

1. hovorovo odvolanie sa proti rozhodnutiu súdu na vyššiu inštanciu (→ apelácia);

2. poľov. povel na poslušnosť poľovného psa;

3. reklam. najdôležitejší podnet, ktorý má viesť cieľovú skupinu k akcii v súlade s prianím propagujúceho subjektu (v reklame na nákup); lajtmotív celej propagačnej akcie. Ide o odvolávanie sa na určitú prednosť výrobku podľa druhu (napr. apel na zdravie, pohodlie, estetické cítenie, šetrenie časom), v skutočnosti je však výzvou do akcie. Jeho pôsobivosť súvisí s formálnym spracovaním, ktoré závisí od propagovaného predmetu, cieľa propagácie a od záujmov a potrieb cieľovej skupiny. Najúčinnejšie ho možno využiť v rozličných druhoch propagačných prostriedkov, napr. v podobe sloganu.

apelácia

apelácia [lat.] — odvolanie. V právnom konaní jeden z riadnych opravných prostriedkov proti rozhodnutiam súdov či správnych orgánov vyneseným v prvom stupni, a to rozhodnutiam, ktoré ešte nenadobudli právoplatnosť. Odvolaním sa odkladá právoplatnosť napadnutého rozhodnutia, a ak to nie je predbežne vykonateľné rozhodnutie, odkladá sa aj jeho vykonateľnosť (suspenzívny účinok). Druhý dôležitý účinok odvolania spočíva v tom, že právo rozhodnúť o ňom prechádza na najbližší vyšší súd či orgán (devolutívny účinok). Tieto účinky však nenastanú, ak nie sú pri podaní odvolania splnené zákonom ustanovené podmienky jeho prípustnosti: spôsobilý predmet odvolania, jeho podanie v zákonom predpísanej spravidla 15-dňovej lehote oprávnenou osobou s požadovanými obsahovými náležitosťami. Lehota na odvolanie môže byť za zákonom stanovených podmienok výnimočne aj dlhšia, nie však kratšia. Ak nie je splnená hoci len jedna z týchto podmienok a jej nedostatok nie je odstránený, nemožno o odvolaní konať a napadnuté rozhodnutie sa stáva právoplatným.

V právnych poriadkoch pripúšťajúcich ako opravný prostriedok odvolanie, a teda spravujúcich sa apelačným systémom, prihliada odvolací súd či iný príslušný opravný orgán na každý nedostatok napadnutého rozhodnutia, ako aj konania, ktoré mu predchádzalo, a skúma vec z hľadiska skutkovej i právnej stránky. O odvolaní môže rozhodnúť buď tak, že napadnuté rozhodnutie potvrdí ako správne a odvolanie zamietne, alebo ho zmení, alebo ho zruší, a vec vráti prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie; v takom prípade je prvostupňový orgán už viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu. V odvolacom konaní apelačného typu môžu účastníci uvádzať v odvolaní nové skutočnosti a dôkazy a odvolací orgán môže skutkový stav opätovne sám zisťovať buď tak, že doplní dokazovanie, alebo ho zopakuje. K ďalším charakteristickým znakom opravného konania apelačného typu patria široké dispozičné oprávnenia účastníkov (môžu sa napr. odvolania vzdať, vziať ho späť, meniť jeho obsah a rozsah); → kasácia.

apelatíva

apelatíva [lat.] — všeobecné podstatné mená. Termín sa uplatňuje ako pendant k termínu propriá (vlastné mená). Používajú sa vo všeobecnom význame (škola), ako aj v adresnom pomenovaní (táto škola), majú jednotné i množné číslo. Medzi apelatívami a propriami sú priestupné hranice, napr.: xantipa – Xantipa, potok – Biely Potok, dolina – Špania Dolina, syn – Syn Boží.