Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 36 z celkového počtu 36 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

gonartróza

gonartróza [gr.] — degeneratívne nezápalové ochorenie kolenného kĺbu (→ artróza) prejavujúce sa nepoddajnosťou v kolene, bolesťou pri chôdzi, najmä pri schádzaní zo schodov, vŕzganím, postupne sa zhoršujúcou pohyblivosťou, hrubnutím a deformáciou. Gonartróza sa začína okolo 50. roku života, niekedy aj skôr najmä vplyvom nadmerného zaťaženia, obezity alebo vybočenia kolien, plochých nôh, kŕčových žíl a poškodenia kolien pri úrazoch. Osobitnou formou gonartrózy je tzv. patelofemorálna artróza (súvisiaca s jabĺčkom v kolene a so stehnom), ktorou sa celkový proces často začína. Liečba: podávanie analgetík na zmiernenie bolestí a pomaly pôsobiacich liekov, ktoré ovplyvňujú stav a výživu chrupky, v pokročilejších štádiách chirurgická.

gongora

gongora, Gongora — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď vstavačovité. Vždyzelené epifytické rastliny pochádzajúce z oblastí od Mexika po Brazíliu. Majú ryhované kužeľovité pahľuzy, na ktorých rastie dvojica kopijovitých listov, a voňavé kvety tvarom pripomínajúce letiace vtáky, usporiadané v dlhých previsnutých strapcoch, plod tobolka. Patrí sem okolo 80 druhov, napr. do 35 cm vysoká gongora previsnutá (Gongora armeniaca) so žltkastými až oranžovými hnedoškvrnitými kvetmi, pestovaná zvyčajne v botanických záhradách, a do 25 cm vysoká Gongora quinquenervis s krémovými až žltkastými hnedoškvrnitými kvetmi.

gonídium

gonídium [gr.] — starší, dnes už nepoužívaný názov fykobionta.

gonitída

gonitída [gr.] — zápal kolenného kĺbu spôsobený špecifickým alebo nešpecifickým infekčným agensom. Infekcia vniká do kĺbu krvnou cestou, najmä u starších osôb zoslabnutých chronickou chorobou alebo priamo z okolia, napr. pri úraze, operácii alebo punkcii. K špecifickým zápalom patria tuberkulózne, zriedkavejšie syfilitické procesy. Liečba: fixácia končatiny, odstránenie hnisavého výpotku, celková i lokálna aplikácia antibiotík, drenáž, prevencia kontraktúr.

gonochorizmus

gonochorizmus [gr.] — rôznopohlavnosť; rozlíšenie živočíchov na jedince s pohlavnými žľazami (gonádami) jediného typu (samčími alebo samičími); opak: obojpohlavnosť. Gonochoristami (dobre pohyblivými živočíchmi oddeleného pohlavia schopnými pomerne ľahko nájsť si pohlavného partnera) sú napr. hlavonožce, článkonožce a stavovce.

gonopódium

gonopódium [gr.] — análna plutva niektorých rybích samcov z radu kaprozúbkotvaré (Cyprinodontiformes), čeľaď živorodkovité, premenená na kopulačný orgán.

Goodpasturov syndróm

Goodpasturov syndróm [gudpásčerov] — rýchlo progredujúca glomerulonefritída, pri ktorej sa protilátky viažu nielen na bazálnu membránu glomerulárnych kapilár, ale aj na bazálne membrány kapilár pľúc. Autoimunitné ochorenie charakteristické hematúriou, hemoptýzou (vykašliavanie krvi), kašľom, dýchavičnosťou a rýchlym vznikom obličkovej nedostatočnosti. Pľúcne príznaky zvyčajne predchádzajú poškodeniu obličiek. Liečba: podávanie kortikoidov, imunosupresív, plazmaferéza. Nazvaný podľa amerického patológa Ernesta Williama Goodpastura (*1886, †1960), ktorý ochorenie v roku 1919 opísal ako prvý.

Gordonia

Gordonia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď čajovníkovité. Vždyzelené kry a stromy pochádzajúce z juhovýchodnej Ázie a juhovýchodu USA, ktoré sa pestujú najmä pre ozdobné kvety, plod tobolka. Patrí sem okolo 70 druhov, napr. do 20 m vysoká Gordonia lasianthus so striedavými kopijovitými až elipsovitými kožovitými listami a s tanierovitými bielymi kvetmi s priemerom 8 cm, a do 5 m vysoká Gordonia axillaris s obrátene kopijovitými lesklými listami a s tanierovitými bielymi kvetmi s priemerom až 13 cm.

gorkovská hus

gorkovská hus — plemeno veľkých husí chované v Rusku v bielom, sivohnedom, modro-sivohnedom alebo v strakatom sfarbení. Má stredne veľkú hlavu, dlhý krk a široký hrudník, hmotnosť gunára do 10 kg, husi do 6 kg. Znáška: 35 – 55 vajec (s hmotnosťou 180 g) ročne.

gossypol

gossypol [lat.] — dimérny seskviterpén; toxická látka (rastlinný jed) nachádzajúca sa v semenách bavlníka (lat. Gossypium, odtiaľ názov). Gossypol býva príčinou otráv hospodárskych zvierat pri dlhodobom kŕmení bavlníkovými pokrutinami alebo produktmi s vyšším obsahom voľného gossypolu. Spôsobuje subakútne až chronické zápaly žalúdka a čriev, sťažené dýchanie, nechutenstvo, neplodnosť, resp. potrat pri gravidných zvieratách, poruchy nervového systému a krvného obehu a niekedy v dôsledku zlyhania srdca aj smrť. Na gossypol sú citlivé všetky druhy zvierat (predovšetkým mladé) okrem koní. V humánnej medicíne sa skúmajú možnosti jeho využitia v mužskej antikoncepcii.

Gothic Revival

Gothic Revival [-tik rivajvl] — označenie neogotiky v anglicky hovoriacich krajinách v 18. a 19. stor. ako jedného zo štýlových prejavov historizmu. Gothic Revival je založený na aplikovaní gotických stavebných foriem a dekoru (stavebná technika bola moderná, napr. železná konštrukcia). Pramení v romantickom záujme o stredoveké umenie a kultúru a v ich vedeckom štúdiu. Iniciátorom bol architekt A. W. N. Pugin, významnú úlohu pri jeho formovaní zohral výtvarný teoretik J. Ruskin (Sedem lámp architektúry, The Seven Lamps of Architecture, 1849). Gothic Revival sa uplatnil najmä v Spojenom kráľovstve a v USA, ale aj v Austrálii (→ austrálske výtvarné umenie a architektúra) a v Kanade (budova parlamentu v Ottawe, 1861 – 67, Thomas Fuller, *1823, †1893, a Chilion Jones, *1835, †1912). Prvky štýlu Gothic Revival prvýkrát použité na dome spisovateľa Horacea Walpola Strawberry Hill (1747 – 92) v Londýne-Twickenhame. K najvýznamnejším príkladom štýlu Gothic Revival v Spojenom kráľovstve patrí budova parlamentu v Londýne (Nový Westminsterský palác, 1835 – 70, Ch. Barry, dekorácie interiérov A. W. N. Pugin), v USA Katedrála sv. Patrika (Saint Patrick’s Cathedral; 1858 – 79, J. Renwick) a Kostol Sv. Trojice (Trinity Church; 1839 – 46, Richard Upjohn) v New Yorku. Gothic Revival sa uplatnil aj v interiérovom dizajne a v úžitkovom umení. Od 70. rokov 19. stor. bol v dizajne na ústupe, v architektúre pretrvával do 1. pol. 20. stor. (mrakodrap Chicago Tribune Building v Chicagu, 1922 – 25, John Mead Howells, *1868, †1959).

gotlandský poník

gotlandský poník — pravdepodobne najstaršie škandinávske plemeno koňa pochádzajúce z ostrova Gotland, považované za potomka tarpana; v 19. stor. bol gotlandský poník krížený s arabským koňom. Má robustné telo zvyčajne hnedej farby, krátky krk, nedostatočne vyvinuté zadné končatiny, nízko posadený chvost a veľmi tvrdé kopytá. Výška v kohútiku do 125 cm. V súčasnosti sa najmä vo Švédsku pokračuje v jeho výberovej plemenitbe; využíva sa na jazdenie (pri skokových a klusáckych dostihoch).

gouwenaar

gouwenaar [chouenár] — holandské plemeno králika vyšľachtené krížením havanského králika s inými plemenami. Má sivobielu alebo svetlosivomodrú srsť s hnedým nádychom; hmotnosť okolo 3 kg.

Graafov folikul

Graafov folikul — zrelý vaječníkový folikul; dutinka veľkosti 1,5 – 2 cm vyplnená tekutinou, v stene ktorej sa tvoria ženské pohlavné hormóny (→ estrogény). Pri jednom póle dutiny sa nachádza hrboľček, uprostred ktorého je uložené vajíčko. Zrelý folikul praská v pravidelných, približne 28-dňových cykloch, pričom sa do vajcovodu vyplavuje vajíčko schopné oplodnenia (→ ovulácia). Na mieste Graafovho folikulu sa začne zo zvyškov folikulárnych buniek tvoriť žlté teliesko. Počas života dozreje iba niekoľko folikulov (ostatné zanikajú). Zrenie folikulu riadi hormón podmozgovej žľazy folitropín. Nazvaný podľa holandského fyziológa a histológa Reijniera de Graaf (*1641, †1673).

Gracilaria

Gracilaria [lat.] — rod červených rias. Majú makroskopickú tmavozelenú, purpurovú alebo červenohnedú chrupkovitú, dvojdielne rozkonárenú krehkú stielku. Patrí sem okolo 150 kozmopolitne rozšírených druhov, ktoré sa vyskytujú na skalách a tvrdých podkladoch litorálneho a sublitorálneho pásma morí. Hospodársky významné, z ich stielok sa získava najmä agar, ktorý sa používa v potravinárskom, textilnom a papierenskom priemysle i na prípravu živných kultivačných médií.

gracilný

gracilný [lat.] — jemný, útly, krehký, štíhly.

Gradus ad Parnassum

Gradus ad Parnassum [-nás-; lat.] — schody (stupne) na Parnas (Parnas v antickom chápaní miesto prebývania Múz, tu básnické umenie). Pôvodne názov príručky (1687) Paula Alera (*1656, †1727) určenej začínajúcim básnikom, v 18. a 19. stor. titul záhlavia rôznych učebníc slúžiacich ako úvod do latinskej poetiky.

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio [grécija kap- viktó- cé- -tés -tí lácijó; lat.] — obsadené Grécko ovládlo surového nepriateľa a vnieslo umenie do nekultúrneho Latia (Horácius: Listy, 2. kniha, 1. báseň, 156. – 157. verš). Rimania surovou vojenskou silou premohli Grékov, ale Gréci ich premohli duchovne.

grafománia

grafománia [gr.] — chorobná túžba písať (byť literárne činný) sprevádzaná presvedčením pisateľa (grafomana) o vysokej kvalite svojho písomného prejavu; nadpriemerná produkcia písaných textov. Môže byť nielen znakom skutočnej tvorivosti, ale aj prejavom mnohých psychických porúch.

grafospazmus

grafospazmus [gr.], pisársky kŕč, spasmus scriptorius — porucha schopnosti písať, resp. úplná neschopnosť písať spôsobená kŕčom svalov ruky a predlaktia. Pri úsilí o jeho prekonanie pri ďalšom písaní sa kŕč zvýrazňuje, môže postihnúť aj svalstvo ramenného pletenca. Príčina grafospazmu nie je jasná. Predpokladá sa spolupôsobenie psychogénnych faktorov (psychotraumatizujúce situácie a neurotická predispozícia) a poruchy funkcie bazálnych ganglií v dôsledku ich poškodenia zápalovým, toxickým, cievnym alebo iným procesom.

gram

gram [gr.], zn. g — jednotka hmotnosti, tisícina kilogramu. V sústave CGS, ktorá už nie je medzinárodne akceptovaná, ale v teoretickej fyzike sa ešte často používa, je základnou jednotkou hmotnosti. Pôvod jednotky gram bezprostredne súvisí so zavedením metra ako jednotky dĺžky na konci 18. stor. Gram predstavoval hmotnosť jedného kubického centimetra čistej vody s teplotou 3,981°C.

grama

grama [lat. > špan.], Bouteloua — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď lipnicovité. Trávy pochádzajúce z Ameriky, ktoré rastú na slabo alkalických a nezasolených pôdach; aj okrasné rastliny. Patria sem napr. do 70 cm vysoký druh grama štíhla (Bouteloua gracilis, tráva grama) s podzemnými výbežkami a jemnými listami, do 80 cm vysoký druh Bouteloua curtipendula, ktorý vytvára trsy, dôležitý pastiersky druh Bouteloua eriopoda, ktorý sa vyskytuje v extrémne suchých a horúcich oblastiach, kvalitné krmoviny Bouteloua filiformis a Bouteloua hirsuta a najmä na Kube rastúci druh Bouteloua heterostega.

Gramovo farbenie

Gramovo farbenie — mikrobiologické metóda používaná na rozlíšenie baktérií (gramnegatívnych a grampozitívnych), založená na rozdielnej štruktúre ich bunkových stien, jeden z najbežnejších spôsobov farbenia baktérií. Baktérie sa zafarbia slabo alkalickými roztokmi bázických farbív (kryštálová violeť), väzba farbiva sa stabilizuje morením alkalickým Lugolovým roztokom a následne odfarbuje vhodným rozpúšťadlom (acetón, etanol). Identifikácia je založená na rozdieloch v množstve a prístupnosti farbiacich roztokov k vrstve peptidoglykánu v bunkovej stene baktérií. Podľa toho, či baktérie farbivo zadržia alebo sa odfarbia, sa rozdeľujú na grampozitívne a gramnegatívne.

Bunková stena grampozitívnych baktérií pozostáva len z jedného typu molekúl, hrubšia vrstva peptidoglykánu v nej farbivo zadrží, rozpúšťadlá ňou prenikajú pomaly a odfarbujú bakteriálne bunky až po dlhšom čase. Výsledkom testu sú tmavofialovo sfarbené baktérie.

Bunková stena gramnegatívnych baktérií je viacvrstvová, pomerne komplexná štruktúra pozostávajúca z tenkej vrstvy peptidoglykánu. Rozpúšťadlá ňou dobre prenikajú, a preto sa baktérie rýchlo odfarbujú. Aby sa pri mikroskopickom pozorovaní znázornili aj gramnegatívne mikroorganizmy, ktoré po odfarbení nie sú viditeľné, dofarbuje sa preparát kontrastným farbivom (karbolfuksín). Výsledkom testu sú ružovočerveno sfarbené baktérie.

Metódu objavil 1884 dánsky lekár H. Ch. J. Gram, podľa ktorého je nazvaná.

grampozitívne baktérie

grampozitívne baktérie, skratka G+ — baktérie, ktoré sa pri Gramovom farbení zafarbia na tmavofialovo. Nemajú vonkajšiu membránu, ich bunkovú stenu tvorí pomerne hrubá vrstva peptidoglykánu (90 %) a teichoové kyseliny (kyslé aniónové polysacharidy) viazané na peptidoglykán. Neprítomnosť vonkajšej membrány v bunkovej stene je príčinou väčšej citlivosti grampozitívnych baktérií na antibiotiká, anorganické kyseliny, jód, resp. na bázické farbivá v porovnaní s gramnegatívnymi baktériami. Fyziologickou funkciou teichoových kyselín je viazať protóny a i. katióny, resp. slúžia ako receptorové miesta pre niektoré vírusy. Patria k nim napr. rody Bacillus, Corynebacterium, Lactobacillus a Micrococcus.

granátové jabĺčko

granátové jabĺčko, granátové jablko — žlto- až hnedočervený guľatý plod granátovníka púnskeho s priemerom okolo 12 cm, chutné a osviežujúce ovocie. Má nápadnú korunu z pretrvávajúceho zväčšeného kalicha s dozadu ohnutými cípmi, dve komôrkovité, nad sebou ležiace časti s rozvetvenými priehradkami (vo vrchnej časti 3, v spodnej 6 – 9) s množstvom jedlých semien obalených ružovým až červenopurpurovým sklovitým šťavnatým sladkým až kyslým zdužnateným osemením. Zo šťavy obsahujúcej prevažne cukry (20 %) a vitamín C sa vyrábajú osviežujúce nápoje a sirupy (napr. grenadína a šerbet), želé i víno, ktoré sa užíva proti horúčke a prechladnutiu a už v starovekom Egypte sa považovalo za nápoj lásky. Šťavou sa ochucujú aj rôzne ovocné šaláty. Z drsnej hrubokožovitej šupky bohatej na triesloviny sa v minulosti vyrábal atrament a farba na koberce, vlnu alebo hodváb, v súčasnosti surovina na výrobu liečiv (napr. proti črevným parazitom, hnačke a dyzentérii) a i. V Gruzínsku sa semená používajú ako korenie do omáčok, napr. do gruzínskeho národného jedla kupaty.

Granátové jabĺčko Rimania nazývali aj púnske jablko (latinsky malum Punicum; podľa Púnov, t. j. Feničanov usadených na pobreží severnej Afriky v Kartágu, ktorí granátové jabĺčka do Európy dovážali), niekedy aj zrnité jablko (malum granatum, z latinského granum = zrno; jablká plné semien); jeho názov môže byť odvodený aj z toho, že šupka niekoľko mesiacov po dozretí a usušení praskne a vystrelí semená do okolia.

Podľa tradície aj ovocie zo stromu poznania, ktoré podľa biblického podania zjedli prví ľudia Adam a Eva, bolo granátové jabĺčko. Známy ikonografický symbol a dekoratívny prvok. Pre početné semená bolo granátové jabĺčko v staroveku atribútom vegetačných božstiev z oblasti Ázie, v gréckej a rímskej mytológii symbolom plodnosti a životodarnej sily (tradovalo sa, že plod podporoval sexualitu), krásy a lásky (atribút bohyne Afrodity), kvety a semená symbolom manželstva (atribút bohyne Héry a Persefony) a blahobytu. Z gréckych mýtov známe ako tzv. jablko sváru, resp. trójske jablko (→ Hesperidky, → Paris, → trójska vojna). Vyobrazenia granátového jabĺčka sa našli napr. v staroegyptských kresbách z egyptských hrobiek a na maľbách z chrámov a zo svätýň v Číne. V kresťanskom výtvarnom umení symbol vzkriesenia, vo vzťahu k Panne Márii a cirkvi symbol čistoty. Jeho červená šťava sa spájala s krvou mučeníkov. Granátové jabĺčko, z ktorého vyčnieva kríž, je atribútom sv. Jána z Boha a rádu milosrdných bratov. Obraz puknutého granátového jabĺčka s početnými jadrami sa v baroku spájal s predstavou dobročinnosti a bohatého daru milosrdenstva. Symbolizovalo aj jednotu a zjednotenie pod spoločnou autoritou (cirkvi, panovníka). Vo výtvarnom umení sa granátové jabĺčko uplatňuje aj ako čisto dekoratívny ornamentálny motív (→ granátový vzor). V slovenskom ľudovom dekoratívnom prejave sa vyskytovalo vo výšivke a v čipke, ale aj v rezbárskej výzdobe a nástennej maľbe.

Grand Est

Grand Est [grantest] — metropolitný región Francúzska vo vých. časti krajiny pri hraniciach s Belgickom, Luxemburskom, Nemeckom a so Švajčiarskom; rozloha 57 433 km2, 5,552 mil. obyvateľov (2013), administratívne stredisko Štrasburg. Vznikol 2016 zlúčením pôvodných regiónov Alsasko, Champagne-Ardenne a Lotrinsko ako metropolitný región s dočasným názvom Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, v septembri 2016 premenovaný na Grand Est. Má 10 departmentov.

grand mal

grand mal [gran; fr.] — veľký epileptický záchvat.

Grant, Ulysses Simpson

Grant [grent], Ulysses Simpson, 27. 4. 1822 Point Pleasant, Ohio – 23. 7. 1885 Mount McGregor, New York — americký generál a politik, 18. prezident USA. Po absolvovaní vojenskej akadémie vo West Pointe (1843) sa vyznamenal počas mexicko-americkej vojny. R. 1854 odišiel z armády, po vypuknutí občianskej vojny v USA však do nej opäť vstúpil na strane Únie v hodnosti plukovníka. Od 1861 brigádny generál, mal zásluhu na mnohých víťazstvách, o. i. 1863 dobyl Vicksburg. R. 1864 sa stal hlavným veliteľom všetkých armád USA. Napriek veľkým stratám, ktoré utrpel v bojoch s armádou Konfederácie vedenou generálom R. E. Leem, dosiahol významné víťazstvá a po bitke pri Appomattoxe donútil Leeho podpísať tam 9. 4. 1865 kapituláciu vojsk Konfederácie, čo znamenalo ukončenie vojny. R. 1869 – 77 prezident USA. Počas svojho úradu prejavoval len malú exekutívnu iniciatívu a podriaďoval sa Kongresu USA, obdobie jeho vlády poznačili početné korupčné škandály. Autor autobiografického diela Osobné pamäti (Personal Memoirs, 1885 – 86, 2 zväzky).

granulóm

granulóm [lat.] — nešpecifické granulačné tkanivo (uzlíky) s charakteristickým mikroskopickým obrazom. Niektoré granulómy vznikajú ako reakcia tkaniva na chronické zápalové alebo alergicko-infekčné procesy, na niektoré cudzie látky a telesá (napr. chirurg. šijací materiál), niektoré sú pravdepodobne nádorového pôvodu. Vyskytujú sa napr. pri tuberkulóze, syfilise, malomocenstve, sarkoidóze a Crohnovej chorobe.

granulomatóza

granulomatóza [lat.] — súhrnné označenie ochorení charakteristických výskytom mnohopočetných granulómov v tkanivách.

granulované viaczložkové hnojivá

granulované viaczložkové hnojivá, GVH — tuhé priemyselné hnojivá v granulovanej forme, obsahujúce dva alebo najčastejšie tri biogénne prvky (dusík, fosfor, draslík). Dôležitým ukazovateľom ich použiteľnosti a účinnosti je pomer živín, ktoré obsahujú (udáva sa vždy v poradí: dusík, fosfor, draslík, t. j. N : P : K). Celková koncentrácia (obsah) čistých živín v GVH sa vyjadruje v percentách, pričom každá granula obsahuje presne normovaný obsah dvoch alebo troch čistých živín. GVH môžu byť dvojzložkové (NP hnojivá) alebo trojzložkové (NPK hnojivá). Pripravujú sa miešaním jednozložkových granulovaných hnojív (zmesové hnojivá) alebo sa vyrábajú rozkladom prírodných fosfátov minerálnymi kyselinami (kombinované hnojivá) alebo integrovaným postupom, pri ktorom do výrobného procesu vstupuje jednozložkové hnojivo spolu s hnojivovými roztokmi a polovýrobkami. Vyššiu agronomickú účinnosť majú kombinované GVH a hnojivá pripravené integrovaným technologickým postupom, pretože každá granula obsahuje živiny v tom istom množstve ako celé hnojivo. K dvojzložkovým GVH patria amofos a diamóniumfosfát, ktoré sa okrem priameho hnojenia často používajú aj ako nosiče živín (najmä oxidu fosforečného P2O5) pri integrovanom výrobnom postupe GVH.

Kombinované GVH sú najrozšírenejším produktom chemického priemyslu. Spočiatku sa vyrábali rozkladom prírodných fosfátov kyselinou dusičnou; na zníženie pomeru CaO a P2O5, teda na odstraňovanie nadbytočného vápnika, a na zvýšenie podielu P2O5 v asimilovateľnej forme sa používali kyselina sírová (nitrosulfátové NPK) a oxid uhličitý (nitrokarbonátové NPK) alebo sa rozpustená masa ochladila a kryštály dusičnanu vápenatého sa mechanicky odstránili (vymrazované NPK). Neskôr sa do procesu rozkladu začala pridávať kyselina fosforečná, ktorá viaže nadbytok vápnika a jej soli, ktoré sú súčasťou hnojiva, zvyšujú obsah P2O5 v hnojive. Na prípravu trojzložkového hnojiva sa pri obidvoch postupoch do rozpustenej masy pridáva draselná soľ, ale pri použití kyseliny fosforečnej sa môže pridať aj dusíkatá zložka, napr. síran amónny. Tento spôsob preto umožňuje pripraviť viacero druhov GVH s rôznym pomerom čistých živín, s rôznou úrovňou rozpustnosti P2O5, ako aj s rozdielnou celkovou koncentráciou čistých živín. Prvé výrobné procesy umožňovali výrobu kombinovaných hnojív s celkovou koncentráciou živín 32 – 36 %, proces s využitím kyseliny fosforečnej umožňuje výrobu NPK s podstatne vyššou koncentráciou živín a navyše pomer živín je variabilný (najžiadanejším NPK hnojivom je typ s obsahom živín N : P2O5 : K2O = 15 : 15 : 15).

GVH sú rozšíreným a všestranným fyziologicky slabo kyslým hnojivom. Vhodné sú na hnojenie všetkých plodín ako základné hnojivo, ako aj na prihnojovanie počas vegetácie. Na hnojenie zeleniny a ovocných drevín sa používajú najmä hnojivá s obsahom draslíka v bezchloridovej forme, ktoré obsahujú stopové prvky (napr. Cererit obsahuje mangán, zinok, bór, meď a molybdén). Takéto NPK hnojivo sa nazýva komplexné, pretože obsahuje všetky biogénne prvky i mikroelementy potrebné na zdravý vývin plodín.

Graptopetalum

Graptopetalum [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď tučnolistovité. Trváce sukulenty s tučnými listami v prízemnej ružici, ktoré sa môžu krížiť s echevériou. Patria sem napr. druhy Graptopetalum bellum (synonymum Tacitus bellus) s päťpočetnými sýtoružovými kvetmi, Graptopetalum paraguayense so žlto-červenými kvetmi, Graptopetalum macdougallii, Graptopetalum rusbyi a Graptopetalum amethystinum.

Graptophyllum

Graptophyllum [-fi-; gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď akantovité. Vždyzelené kry, ktoré sa pestujú najmä pre ozdobné listy. Patria sem napr. do 2 m vysoký druh Graptophyllum pictum s oválnymi bodkovanými lesklými listami so žltými škvrnami v ich strede a s rúrkovitými červenými až purpurovými kvetmi, Graptophyllum spinigerum s ružovkastými kvetmi, Graptophyllum thorogoodii s červenými kvetmi, Graptophyllum ilicifolium a Graptophyllum excelsum.

Grasse, François Joseph de

Grasse [grás], François Joseph de, markíz de Grasse-Tilly, 13. 9. 1722 Le Bar – 11. 1. 1788 Paríž — francúzsky vojak a námorný veliteľ. Od 1740 v službách francúzskej armády. Počas Americkej revolúcie bol krátko po dohode o francúzskej pomoci vyslaný do Ameriky ako veliteľ eskadry, 1779 – 81 bojoval proti Angličanom. R. 1781 vymenovaný za admirála, zaslúžil sa o porážku admirála S. Hooda pri Tobagu. V januári 1782 obsadil ostrov Saint Kitts, v apríli bol však porazený a uväznený (do 1784).

grátis

grátis [lat.] — zadarmo, bezplatne; z pôvodného latinského tvaru gratiis – z lásky, za vďaku (lat. gratia = vďaka, láska, ľúbeznosť, milosť).