Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 33 z celkového počtu 33 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

funikulárna myelóza

funikulárna myelóza — metabolicky podmienené degeneratívne ochorenie miechy charakterizované demyelinizáciou a nekrózou tkaniva zadných a bočných povrazcov miechy, vznikajúce pri nedostatku vitamínu B12. Nedostatok vitamínu B12 (vonkajší faktor) môže vzniknúť pri niektorých chorobách tráviacej sústavy alebo v dôsledku nedostatočného vylučovania tzv. vnútorného faktora žalúdočnou sliznicou. Funikulárna myelóza je komplikácia neliečenej pernicióznej anémie. Prejavuje sa nervovými poruchami (neuroanemický syndróm), pri poškodení zadných povrazcov miechy parestéziami, bolesťami dolných končatín a poruchou koordinácie ich vôľových pohybov, pri poškodení bočných povrazcov miechy (→ pyramídový systém) poruchou chôdze.

Liečba: podávanie vitamínu B12, pri výrazných motorických poruchách je potrebná rehabilitácia.

funkcia AND

funkcia ANDinform. logická funkcia (logický operátor), ktorá má hodnotu true (pravda) práve vtedy, keď hodnota všetkých vstupujúcich logických premenných je tiež true. V opačnom prípade je jej hodnota false (nepravda). Funkcia AND sa niekedy označuje aj ako logický súčin.

funkcia AND-NOR

funkcia AND-NORinform. kombinácia najmenej dvoch logických operátorov AND a jedného operátora NOR s hodnotou true (pravda) práve vtedy, keď hodnota aspoň jednej zo vstupujúcich logických premenných všetkých funkcií AND je false (nepravda). Výstupy operátorov AND sú vstupmi operátora NOR. Vyskytuje sa v stavebniciach logických integrovaných obvodov.

furioso

furioso [-zo; tal.] — plemeno koňa vyšľachtené v 19. storočí z anglických plnokrvníkov. Má dlhšie telo, silný svalnatý krk, pevný chrbát, široký hrudník, pevné končatiny a hnedočiernu srsť. Výška v kohútiku okolo 160 cm. Veľmi dobrý ťažný, jazdecký, športový i dostihový kôň. Chová sa vo viacerých štátoch Európy.

Furkotská dolina

Furkotská dolina — dolina vo Vysokých Tatrách západne od Štrbského plesa medzi hrebeňmi Ostrej a Soliska, národná prírodná rezervácia (rozloha 482,4 ha, vyhlásená 1991). Typická dolina ľadovcového pôvodu s plesami Nižné Furkotské pleso, Vyšné Furkotské pleso, Nižné Wahlenbergovo pleso a Vyšné Wahlenbergovo pleso. Preteká ňou Furkotský potok, v závere je Furkotský štít. V nižších častiach sú smrekové lesy s výskytom borovice limbovej, vyššie porasty kosodreviny, nad nimi porasty horských bylín, machov a lichenizovaných húb. Vo Vyšnom Furkotskom plese žije vzácny ľadovcový relikt – žiabronôžka severská.

Furmanec

Furmanec — miestna časť obce Malý Slivník.

Furtwängler, Wilhelm

Furtwängler, Wilhelm, 25. 1. 1886 Berlín – 30. 11. 1954 Ebersteinburg (dnes súčasť Baden-Badenu) — nemecký dirigent a skladateľ.

Študoval v Mníchove. V rokoch 1905 – 06 pôsobil ako korepetítor vo Vroclave, 1906 – 07 ako dirigent v Zürichu, 1907 – 09 v Mníchove, 1910 – 11 v Štrasburgu. V období 1911 – 15 bol hudobným riaditeľom v Lübecku, 1915 – 20 v Mannheime, 1922 – 28 dirigentom Gewandhausorchestra v Lipsku, 1922 – 45 a 1947 – 54 aj orchestra Berlínski filharmonici; súčasne v roku 1931 prevzal vedenie Bayreuther Festspiele a 1933 Štátnej opery v Berlíne. Účinkoval ako stály hosť v Salzburgu, Miláne a vo Viedni, vystupoval aj v Covent Garden (1935, 1937, 1938). Bol vynikajúcim interpretom nemeckej klasickej a romantickej hudby.

Je autorom niekoľkých symfónií, klavírnych koncertov, komorných skladieb, chorálov; napísal literárne diela Johannes Brahms. Anton Bruckner (1942), Rozhovory o hudbe (Gespräche über Musik, 1948) a i.

furunkul

furunkul [lat. > nem.] — hĺbkový hnisavý zápal vlasového (chlpového) vačku (folikula), jeho okolia a mazovej žľazy vyvolaný stafylokokmi (Staphylococcus aureus). Prejavuje sa ako malý začervenený uzlík s centrálnym hnisavým čapom veľkosti fazule až lieskovca, opuchom, zvýšenou teplotou a stupňujúcou sa bolestivosťou. Po vyzretí a uvoľnení nekrotického čapu vyteká z ložiska smotanovožltý hnis a začína sa hojenie (hojí sa zväčša vtiahnutou jazvou). Furunkul vzniká najčastejšie na koži šije, tváre, podpazušia a končatín.

Liečba: podávanie antibiotík alebo chemoterapeutík, lokálnych antiseptických obkladov a mastí (na urýchlenie zrenia furunkulu). Vytláčanie hnisu je nebezpečné, najmä pri furunkule na tvári. Splynutím niekoľkých furunkulov vzniká karbunkul.

furunkulóza

furunkulóza [lat. > nem.] — kožné ochorenie charakteristické opakovaným alebo súčasným výskytom väčšieho počtu furunkulov, trvajúce aj niekoľko rokov. Vyskytuje sa predovšetkým u ľudí so zníženou imunitou, s cukrovkou, ochoreniami pečene a obličiek, ako aj s chronickými ložiskovými infekciami, ale aj pri zvieratách. Vzniká po vniknutí zárodkov vyvolávajúcich hnisanie do kože ľudí alebo zvierat, pričom sa môže prenášať z človeka na zvieratá. Napr. pri hovädzom dobytku sa furunkulóza vyskytuje často na vemene, niekedy aj hromadne, prenášajú ju dojiči (pri základe ceckov sa často vytvárajú veľmi bolestivé furunkuly, ktoré pri dojení spôsobujú zvieraťu bolesť).

Furunkulóza je aj najrozšírenejšie bakteriálne ochorenie rýb z radu lososovité (pôvodcom je druh Aeromonas salmonicida) postihujúce najmä pstruhy konzumnej veľkosti. Vyskytuje sa v rybničných hospodárstvach aj vo voľných vodách. Ochorenie sa prenáša vodou, nakazenými rybami, ich výkalmi, ikrami a náradím. K nakazeniu dochádza cez tráviacu sústavu, kožu a žiabre.

Futák, Ján

Futák, Ján, 13. 1. 1913 Turová, okres Zvolen – 7. 7. 1980 Bratislava, pochovaný v Turovej — slovenský botanik. R. 1933 – 37 študoval na Teologickej a súčasne na Prírodovedeckej fakulte Štátnej univerzity v Štrasburgu, 1940 – 42 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od 1937 rímskokatolícky kaplán v Krupine, 1937 – 40 duchovný slovenských vysťahovalcov vo Francúzsku, v Belgicku a vo Švajčiarsku, 1940 – 49 pôsobil v Botanickom ústave Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 1949 – 53 expert Povereníctva zdravotníctva a Povereníctva stavebného priemyslu v Bratislave (vedúci vegetačného mapovania), 1953 – 55 prednosta oddelenia ochrany prírody v Slovenskom pamiatkovom ústave v Bratislave, 1955 – 80 pôsobil v Botanickom ústave (dnes Centrum biológie rastlín a biodiverzity) SAV v Bratislave. Od 1965 externe prednášal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1967 hosťujúci pedagóg na Štátnej univerzite v Štrasburgu. Zaoberal sa najmä taxonómiou vyšších rastlín, floristikou, fytocenológiou, fytogeografiou a ochranou prírody. Hlavný koordinátor prvého geobotanického mapovania Slovenska (od 1963 úlohy Fytogeografické pomery Karpát, od 1965 úlohy Mapovanie rozšírenia rastlín v Európe). Popularizátor spracúvania a vydávania botanickej bibliografie a historik botaniky. Člen redakčných rád viacerých časopisov (napr. Botanika, Preslia), člen a predseda mnohých odborných komisií. Spoluzakladateľ Slovenskej botanickej spoločnosti (SBS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV), ktorej bol 1959 – 69 predsedom. Prispel k zriadeniu Tatranského národného parku. Jeho herbáre z domácich a zahraničných exkurzií sú uložené v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV, na Prírodovedeckej fakulte UK a v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave, jeho knižnicu spravuje Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave ako Knižnicu Jána Futáka.

Je podľa neho nazvaných päť taxónov: hrachor trávolistý Futákov (Lathyrus nissolia subspecies futakii), kruštík Futákov (Epipactis futakii), ľadenec rožkatý slovenský Futákov (Lotus corniculatus subspecies slovacus futakii), starček Futákov (Senecio x futakii) a jarabina Futákova (Sorbus futakiana). Autor a spoluautor viacerých vedeckých publikácií, vyše 50 štúdií z botaniky v domácich aj v zahraničných časopisoch a zborníkoch, autor hesiel s botanickou problematikou v Encyklopédii Slovenska (1977 – 80). Hlavné diela: Flóra Slovenska (I. a II. zväzok, 1966, III. zväzok 1982, editor, spoluautor), Atlas Florae Europae (1972 – 77, spoluautor). R. 1984 mu bola in memoriam udelená prvá Holubyho pamätná medaila SBS. Na jeho počesť bol 1997 v Botanickom ústave SAV založený Spolok botanikov Jána Futáka.

fuzariotoxikóza

fuzariotoxikóza [lat. + gr.] — ochorenie husí, kačíc, moriek a kúr spôsobené hubami z rodov Fusarium a Trichoderma, ktoré produkujú toxické metabolity (toxín T2). Tieto toxíny majú dráždivý účinok na kožu a sliznice, poškodzujú krvotvorbu, spôsobujú krvácavosť a nekrotické zmeny kože najmä v kútikoch zobáka a v zobákovej dutine. Toxíny plesne Fusarium graminearum (toxín F2) majú podobný účinok ako samičie pohlavné hormóny estrogény, pri prasniciach vyvolávajú zmeny na pohlavných orgánoch (ako pri ruji) a poruchy reprodukčného cyklu.

fuzariózy

fuzariózy [lat.] — choroby rastlín spôsobené hubami rodu fuzárium (Fusarium), prejavujúce sa nekrózami cievnych zväzkov, hnilobou koreňov, hľúz, cibúľ alebo plesňovými povlakmi na semenách a nadzemných častiach. Napadnuté rastliny alebo ich časti vädnú a predčasne odumierajú.

fylofág

fylofág [gr.] — živočích živiaci sa listami rastlín, napr. listožravé húsenice motýľov.

fylotaxia

fylotaxia [gr.], phyllotaxis — náuka o zákonitom usporiadaní listov na stonke rastlín, ktoré môže byť napr. striedavé, protistojné a praslenovité v prízemnej ružici.

fytoestrogény

fytoestrogény [gr.] — skupina látok, ktoré chemicky patria medzi izoflavonoidy, lignány, deriváty stilbénu (stilbény) a i. Nachádzajú sa v potravinách rastlinného pôvodu a majú estrogénne alebo antiestrogénne účinky. Dôkazy o pozitívnom vplyve fytoestrogénov na ľudský organizmus nie sú jednoznačné. Predpokladá sa možná súvislosť medzi príjmom fytoestrogénov a nižším výskytom srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny prsníka a zlomeniny krčka stehennej kosti. Ak ďalšie štúdie potvrdia priaznivý účinok fytoestrogénov na kosti, mohli by doplniť alebo nahradiť substitučnú hormonálnu liečbu pri osteoporóze, ako aj pri liečbe menopauzálnych problémov.

Pri zvieratách vyvolávajú fytoestrogény podobné zmeny na pohlavných orgánoch ako estrogény (estrogénový účinok fytoestrogénov je 1/10 000 – 1/100 000 účinku estrogénov). V malých množstvách môžu priaznivo vplývať na plodnosť, zvýšené množstvá (napr. pri dlhodobom podávaní krmovín, ako sú strukoviny, ďatelinoviny a trávy, príp. krmív z nich pripravených) zvyšujú prekrvenie a edematizáciu slizníc pohlavných orgánov, vyvolávajú vznik cystóznych degenerácií vaječníkov a nepravidelnosti pohlavného cyklu.

fytofil

fytofil [gr.] — organizmus vyhľadávajúci rastliny na úkryt alebo ako potravu, napr. ryby.

fytogeografia

fytogeografia [gr.], staršie názvy chorologická geobotanika, floristická geobotanika — odvetvie biogeografie zaoberajúce sa rozšírením (chorológiou) rastlinstva na Zemi v čase a priestore v závislosti od vonkajších podmienok, najmä od makroklímy a pôd. Za zakladateľa modernej fytogeografie sa pokladá A. von Humboldt, ktorý opísal rastlinné formácie s ich geografickým rozšírením.

Slovensko je fytogeograficky (floristicky) súčasťou oblasti holarktis a stredoeurópskej a panónskej podoblasti. Názory na jeho fytogeografické členenie nie sú jednotné pre jeho veľkú členitosť, geologickú pestrosť územia a pre samotnú flóru, ktorej zloženie v súčasnosti je výsledkom zložitých procesov šírenia a zväčšovania či zmenšovania sa areálov jednotlivých taxónov v minulosti. Existujú viaceré rozdielne odborné názory na vzťahy rastlín Slovenska medzi sebou i na ich vzťah k okolitému prostrediu. V zásade možno vyčleniť tri hlavné fytogeografické oblasti:

oblasť panónskej flóry (Pannonicum) s obvodom pramatranskej xerotermnej flóry (Matricum) – fytogeografické okresy Burda, Ipeľská brázda a Slovenský kras a eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) – fytogeografické okresy Záhorská nížina, Devínska Kobyla, Podunajská nížina, Košická kotlina a Východoslovenská nížina;

oblasť západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale) zaberajúca väčšinu územia Slovenska; delí sa na 5 obvodov s 22 okresmi: obvod predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), obvod flóry vysokých Karpát (Eucarpaticum), obvod flóry vnútrokarpatských kotlín (Intracarpaticum), obvod západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale), obvod východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale);

oblasť východokarpatskej flóry (Carpaticum orientale) s jediným okresom Bukovské vrchy, ktorý je charakteristický výskytom najvýznamnejších východokarpatských druhov.

Uvedené fytogeografické členenie, ktoré je upravené podľa J. Futáka (1984), sa používa ako štandardné na charakteristiku rozšírenia rastlín na Slovensku v diele Flóra Slovenska.

fytohemaglutinín

fytohemaglutinín [gr.] — extrakt izolovaný zo semien druhu fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris), obsahujúci lektíny. Aglutinuje erytrocyty a nešpecificky aktivuje najmä T lymfocyty (pôsobí na ne ako polyklonový mitogén). Využíva sa v hematologickej a imunologickej diagnostike.

fytopatológia

fytopatológia [gr.], patológia rastlín — vedná disciplína zaoberajúca sa chorobami kultúrnych rastlín a ochranou proti nim. Skúma príznaky (symptomatológia) a príčiny chorôb (etiológia), vznik a vývin chorobných zmien (patogenéza), odchýlky od normálnej anatomickej stavby (patologická anatómia) a od fyziologických funkcií (patofyziológia alebo patologická fyziológia rastlín). V užšom význame skúma choroby rastlín spôsobené vírusmi, baktériami, hubami, parazitmi, genetickými alebo fyziologickými poruchami a i., v širšom význame i poškodenie rastlín zapríčinené živočíchmi, najmä hmyzom. Chorobami a škodcami poľnohospodárskych plodín sa zaoberá poľnohospodárska fytopatológia, chorobami a škodcami lesných druhov lesnícka fytopatológia.

fytosanitárny účinok

fytosanitárny účinok — ozdravujúci účinok niektorých rastlín na úrodnosť a vlastnosti pôdy (napr. ďatelinoviny, ďatelinotrávne a lucernotrávne miešanky, strukoviny, plodiny hnojené organickými hnojivami, ktoré obohacujú pôdu o organickú hmotu a živiny, najmä dusík). Zaraďujú sa do osevných postupov pri vysokej koncentrácii niektorých plodín, najčastejšie obilnín.

fytotrón

fytotrón [gr.] — zariadenie umožňujúce pestovať a kultivovať rastliny v presne definovaných klimatických podmienkach (svetelné, teplotné, vlhkostné) s cieľom pozorovať ich vplyv na rastliny (napr. vplyv dĺžky dňa a noci, striedania denných a nočných teplôt, intenzity a spektrálneho zloženia svetla, vlhkosti a rýchlosti prúdenia vzduchu, koncentrácie oxidu uhličitého, zásobovania vodou a živinami). Využíva sa najmä v šľachtení rastlín a ich rajonizácii.

fyzická geografia

fyzická geografia — disciplína geografie zaoberajúca sa štúdiom rozmiestnenia a vzájomných vzťahov zložiek prírodnej krajiny (litosféry a georeliéfu, atmosféry, hydrosféry, pedosféry a biosféry), ktoré spolu tvoria fyzickogeografickú sféru Zeme, ako aj štúdiom geosystémov rôznych hierarchických úrovní – od celoplanetárnej po lokálnu (topickú) úroveň.

Pôvodne sa vyvíjala ako súbor analytických geovedných disciplín (geomorfológie, hydrológie, klimatológie, pedológie, biogeografie), nárast poznatkov však viedol k postupnému osamostatneniu väčšiny z nich; v súčasnosti je jadrom fyzickej geografie geoekológia, ktorá sa zameriava na štúdium celostných prírodných geosystémov (geokomplexov, fyzickogeografických regiónov). Fyzická geografia prostredníctvom svojich analytických disciplín (fytogeografie a zoogeografie, pedogeografie, hydrogeografie, klimatogeografie, morfogeografie a litogeografie) naďalej čerpá poznatky z uvedených analytických geovied.

fyzickogeografické pásma

fyzickogeografické pásma — celoplanetárne fyzickogeografické zonálne regióny najvyššieho rádu, ktoré vznikajú v dôsledku klesajúceho množstva slnečného žiarenia dopadajúceho na jednotku plochy v smere od rovníka k pólom.

Množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia určuje špecifiká klimatického režimu (teplotu, charakter prúdenia vzduchu, zrážky), na ktoré sa na súši viaže vznik charakteristickej rastlinnej a pôdnej pokrývky. Vzhľadom na to sú fyzickogeografické pásma priestorovo zhodné s klimatickými pásmami a označujú sa aj ako bioklimatické, resp. pôdnobioklimatické pásma. Prebiehajú prevažne v rovnobežkovom smere nad súšou i nad oceánmi, pričom poloha a charakter georeliéfu na pevninách ovplyvňujú priebeh hranice a vnútornú diferenciáciu fyzickogeografických pásem (pásma sa takto členia na fyzickogeografické oblasti).

Nad oceánmi sú pásma rovnorodé s hranicami ovplyvnenými len rozložením pevnín a morskými prúdmi. Na súši sa rozlišujú základné fyzickogeografické pásma: rovníkové (ekvatoriálne), severné subekvatoriálne, južné subekvatoriálne, severné tropické, južné tropické, severné mierne, južné mierne, subarktické, subantarktické, arktické, antarktické.

fyzika atmosféry

fyzika atmosféry [gr.] —

1. synonymum meteorológie;

2. súhrnné označenie špecializovaných oblastí meteorológie, napr. fyziky oblakov a zrážok, fyziky prízemnej vrstvy atmosféry, atmosférickej elektriny, atmosférickej optiky a i.

fyzikálna veličina

fyzikálna veličina — pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu alebo javu. Fyzikálne veličiny sú napr. sila, rýchlosť a intenzita elektrického poľa. Bežný pojem (napr. pojem rýchlosť) sa stáva fyzikálnou veličinou, keď sa zavedie predpis, ako ju merať, t. j. priradiť jej číselnú hodnotu. Nevyhnutnou podmienkou tohto priradenia je zavedenie príslušnej referenčnej veličiny nazývanej jednotka fyz. veličiny, s ktorou sa meraná veličina porovnáva. Pomer veľkosti meranej veličiny a príslušnej jednotky je číselná hodnota fyzikálnej veličiny. V sústavách fyzikálnych jednotiek sa rozlišujú základné a odvodené veličiny. Výber základných veličín, ako aj ich počet je konvenčný. V sústave CGS boli zavedené tri základné fyzikálne veličiny (dĺžka, hmotnosť, čas), v sústave SI platnej v súčasnosti je ich sedem (dĺžka, hmotnosť, čas, elektrický prúd, teplota, látkové množstvo, svietivosť). Základné veličiny majú veľmi presne definované jednotky. Ostatné veličiny v sústave fyzikálnych jednotiek sú odvodené, pričom ich jednotky sa odvodzujú od jednotiek základných veličín prostredníctvom fyzikálnych rovníc medzi príslušnými fyzikálnymi veličinami. Ďalej sa rozoznávajú skalárne, vektorové a tenzorové veličiny. Na určenie skalárnej veličiny postačuje jediné číslo vyjadrujúce jej veľkosť (napr. teplota, tlak, energia, hmotnosť, elektrický potenciál), na určenie vektorovej veličiny v trojrozmernom priestore sú potrebné tri číselné údaje, pretože sa okrem veľkosti vyznačujú aj smerom (napr. rýchlosť, sila, intenzita elektrického poľa). V niektorých prípadoch, napr. v anizotropných prostrediach (najčastejšie v kryštáloch), je potrebné používať tenzorovú veličinu (tenzor), t. j. veličinu určenú ešte väčším počtom číselných údajov. Ide o prípady, keď napr. pôsobenie sily (tlaku) z rôznych smerov nevyvoláva v prostredí rovnaké deformácie alebo keď má látka v rôznych smeroch odlišnú rezistivitu či index lomu. V termodynamike sa niektoré veličiny označujú ako stavové veličiny (ich hodnota je určená iba okamžitým stavom termodynamickej sústavy a nezávisí od spôsobu, akým sa sústava do tohto stavu dostala). Fyzikálne vlastnosti termodynamickej sústavy charakterizujú extenzitné veličiny a intenzitné veličiny.

fyzikálne vyšetrenie

fyzikálne vyšetrenie — objektívne lekárske vyšetrenie pacienta s cieľom získať základné informácie o stave jeho tela a jednotlivých orgánov, pri ktorom lekár využíva svoje zmysly. Začína sa vyšetrením pohľadom (aspekcia), pri ktorom si lekár všíma celkový výzor chorého, napr. stav vedomia, dýchanie, postoj a chôdzu, stav kože a slizníc, nasleduje vyšetrenie pohmatom (palpácia), poklepom (perkusia) a posluchom (auskultácia). Výsledky fyzikálneho vyšetrenia vytvárajú objektívny (fyzikálny) nález, ktorý sa dopĺňa aspoň základným laboratórnym vyšetrením (moč, krv). Fyzikálne vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou každého lekárskeho vyšetrenia a spolu s anamnézou, ktorá mu vždy predchádza, vedie k stanoveniu predbežnej diagnózy a k diferenciálno-diagnostickému rozboru. Na základe analýzy zistených nálezov (anamnestických údajov o chorobe a fyzikálnych nálezoch odchyľujúcich sa od normy) stanoví lekár ďalší diagnostický postup a plán pomocných vyšetrení dôležitých na stanovenie diagnózy. Často už na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia celého tela i jednotlivých orgánov môže lekár stanoviť diagnózu a začať s liečbou.

fyzika oblakov a zrážok

fyzika oblakov a zrážok [gr.] — oblasť meteorológie, ktorá vychádza z poznatkov dynamickej meteorológie, najmä termodynamiky atmosféry. Študuje fyzikálne deje v atmosfére spojené s kondenzáciou a sublimáciou vodnej pary, objasňuje zákonitosti tvorby, vývoja a štruktúry rôznych druhov oblakov a atmosférických zrážok a vypracúva modely oblakov. Zaoberá sa aj problematikou umelého zasahovania človeka do vývoja oblakov.

Jej počiatky siahajú do obdobia, keď si človek začal uvedomovať súvislosť medzi tvarom a vývojom oblakov a vývojom počasia a charakterom zrážok. Spočiatku sa zameriavala najmä na štúdium tvaru oblakov (1802 a 1803 boli publikované prvé odborné práce z tejto oblasti, 1896 prvýkrát vyšiel Medzinárodný atlas oblakov), neskôr súbežne s tvarom oblakov i na fyzikálne podmienky ich vzniku (prítomnosť kondenzačných jadier, Paul-Jean Coulier, 1875; teória vzniku kvapiek, štúdium mikroštruktúry oblakov a atmosférického elektrického poľa). Rozvoj fyziky oblakov a zrážok súvisel s rozvojom poznatkov termodynamiky a s možnosťami merať meteorologické prvky vo voľnej atmosfére (nie iba na zemskom povrchu) čiže s rozvojom letectva, aerologických meraní a rádiolokačnej meteorológie. Modelovanie oblakov súvisí s rozvojom výpočtovej techniky a numerickej meteorológie.

fyziografia

fyziografia [gr.] — odvetvie fyzickej geografie zaoberajúce sa štúdiom najmä abiotických zložiek krajiny – fyziosféry (tvorená litosférou a georeliéfom, pedosférou, hydrosférou, atmosférou). Fyziografia v pôvodnom význame znamenala opis prírody, resp. prírodných fenoménov, v minulosti bola stotožňovaná (najmä v USA) s fyzikálnou geografiou (s dôraznejším zameraním na opis príčinných vzťahov medzi zložkami prírody než len na opis ich rozmiestnenia), ale predovšetkým s geomorfológiou.

Fyziografia sa rozvíja najmä v anglosaskej geografii a dôrazom na interdisciplinárne štúdium na rozhraní geomorfológie, pedológie a niekedy i biogeografie sa blíži k stredoeurópskemu chápaniu geoekológie.

fyziologický roztok

fyziologický roztok — roztok s rovnakým osmotickým tlakom, ako má krv alebo mimobunková tekutina (izotonický roztok). V medicíne sa 0,9-percentný izotonický roztok chloridu sodného (solutio natrii chlorati isotonica) podáva v infúzii do žily ako krátkodobá náhrada tekutín, rozpúšťadlo niektorých liekov, resp. sa používa lokálne na výplachy ap.

fyziotop

fyziotop [gr.] — komplexný abiotický geosystém (abiokomplex) najnižšej hierarchickej úrovne, najmenšia priestorová jednotka krajiny s kvázihomogénnymi vlastnosťami všetkých abiotických zložiek (horniny, pôdy, georeliéf, topoklíma, hydrologický režim). Je anorganickou zložkou geotopu, resp. ekotopu, s ktorými je spravidla priestorovo zhodný (vlastnosti fyziotopov utvárajú životné prostredie rastlinným a živočíšnym spoločenstvám, ktorých hranice sa v prirodzených podmienkach prispôsobujú hraniciam fyziotopov).

Hranice a názov fyziotopov sú najčastejšie určené elementárnymi formami georeliéfu (príkladom fyziotopu je pravidelne zaplavovaná niva na fluviálnych štrkopieskoch s fluvizemami a so zvýšenou vlhkosťou pôdy a vzduchu alebo dejekčný kužeľ na vápencovom kolúviu s litozemami alebo s rankermi s deficitom vlahy vplyvom rýchleho vsakovania zrážkovej vody s orientáciou na južný sektor).