Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 33 z celkového počtu 33 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Fribec, Krešimir

Fribec, Krešimir, 24. 5. 1908 Daruvar – 23. 12. 1996 Záhreb — chorvátsky hudobný skladateľ.

V rokoch 1943 – 64 pôsobil ako spolupracovník rozhlasu a televízie v Záhrebe. Bol predstaviteľom dodekafónie a seriálnej hudby, kombinujúc ich s harmonickými a polyfonickými prvkami.

Je autorom orchestrálneho diela Mouvementes cosmique (1961), suity Extáza (Ekstaza, 1964), opery-oratória Sluha Jernej (Sluga Jernej, 1951), opier Krvavá svadba (Krvava svadba, 1958) a Yerma (1960), baletnej pantomímy Vibrácie (Vibracije, 1955), baletov Démon Zlatej ulice (Demon Zlatne ulice, 1962), Nocturno (1964), Grécka trilógia: Oidipus – Antigona – Prométheus (Grčka trilogija: Edip – Antigona – Prometej, 1969), komornej (Pantha rei pre 12 nástrojov, 1961) a vokálnej hudby (Biele noci – Bijele noći, 1954) a i.

Frič, Martin

Frič, Martin, aj Mac Frič, pseudonym Mac Ferry, 29. 3. 1902 Praha – 26. 8. 1968 tamže — český filmový a divadelný herec a režisér, prasynovec Josefa Václava Friča.

Ako herec začínal v pražskom kabarete Červená sedma, neskôr pôsobil v divadlách Rokoko, Varieté a Revoluční scéna. V roku 1920 sa podieľal na založení kabaretu Moderna v Bratislave, pod menom Mac Ferry vystupoval ako gitarista a imitátor. Po návrate do Prahy sa okrem kabaretného herectva venoval navrhovaniu plagátov, kresleniu reklám, písaniu scenárov a stvárňovaniu epizódnych úloh v nemých filmoch. V roku 1922 zaujal spolu s Emanom Fialom scenárom k filmu Proč se nesměješ? a 1924 na seba herecky upozornil vo filme Karla Lamača Chyťte ho!. V roku 1928 režijne debutoval so svojím nemým filmom Páter Vojtěch.

V 30. rokoch 20. stor. sa stal jedným z najproduktívnejších a najúspešnejších režisérov. Svoj prvý zvukový film Dobrý voják Švejk (1931) nakrútil v hlavnej úlohe so Sašom Rašilovom, úspešné komédie To neznáte Hadimršku (1931), Anton Špelec, ostrostřelec (1932) a Tři vejce do skla (1937) s Vlastom Burianom, Život je pes (1933) s Hugom Haasom, Kristián (1939) s Oldřichom Novým. Študentské prostredie humorne zachytil v úspešných komédiách Škola základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy duše (1939). S Janom Werichom a Jiřím Voskovcom nakrútil sociálnokritické veselohry Hej rup! (1934) a Svět patří nám (1937). K spolupráci s Janom Werichom sa neskôr vrátil vo filme Císařův pekař – Pekařův císař (1951). V roku 1935 nakrútil na Slovensku film Jánošík v hlavnej úlohe s Paľom Bielikom. K vrcholom jeho dramatickej tvorby patria filmy Hvězda zvaná Pelyněk (1964) a Lidé z maringotek (1966).

Frička

Frička — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji pri hraniciach s Poľskom v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec, 514 m n. m.; 337 obyvateľov (2019).

Písomne doložená 1618 ako Fricska (súčasť panstva Makovica), 1773 Fricska, Friczka, 1786 Fricschka, 1808 Fricske, Fryčka, 1863 – 1902 Fricska, 1907 – 13 Felsőfricske, 1920 Frička.

Stavebné pamiatky: drevený trojpriestorový gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela (18. stor., zariadenie z 18. – 19. stor.) s drevenou ohradou, zrubové domy (prelom 19. – 20. stor.) charakteristické pre ľudovú staviteľskú tradíciu, pravoslávny Chrám sv. Michala archanjela (1995).

V katastri Fričky sa nachádzajú tri minerálne pramene.

Frideczky, Akúcius

Frideczky [-dec-], Akúcius, 30. 11. 1900 Bratislava – 21. 2. 1974 Nitra — slovenský poľnohospodársky odborník, predstaviteľ klasickej agrotechniky. R. 1925 – 39 správca cirkevných majetkov v Chrasti, Dubníku-Mikuláši, Náne, Hliníku, 1939 – 45 hospodársky úradník Malodolinskej hospodárskej komory v Komárne, neskôr cirkevného veľkostatku v Hliníku, hospodárstva v Horných Salibách a Šuranoch, od 1952 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre, 1953 – 72 vedúci Katedry všeobecného poľnohospodárstva; 1965 profesor, 1970 DrSc. Zaoberal sa zúrodňovaním pieskov, prehlbovaním ornice, novým spôsobom podmietky i využívaním biologickej kontroly pri agrotechnike ozimnej pšenice. Autor a spoluautor diel Obrábanie pôdy (1963), Základy agrotechniky 1 – 2 (1961 – 62), Základná agrotechnika (1969), okolo 40 vedeckých prác, autor 320 odborných a popularizačných článkov. Člen Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, čestný člen Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, veterinárske a potravinárske.

Fridrichovský, Ján

Fridrichovský, Ján, 4. 3. 1896 Senec – 5. 10. 1978 Bratislava — slovenský lekár, stomatológ. Od 1922 pôsobil na chirurgickej klinike, od 1923 na zubnej klinike Lekárskej fakulty UK, 1939 – 45 prednosta Ústavu a Kliniky zubného lekárstva, 1942 – 44 dekan Lekárskej fakulty UK, 1945 súkromný lekár, od 1946 zubný lekár Mestského ústavu národného zdravia v Bratislave; 1934 mimoriadny profesor, 1939 univerzitný profesor. V teórii i v klinickej praxi sa venoval najmä čeľustnej chirurgii, replantácii zubov a profylaxii zubného kazu u detskej populácie. Autor a spoluautor významných odborných a vedeckých časopiseckých i knižných publikácií, napr. Odontogénne hnisanie (1928).

Fried, Karol

Fried [fríd], Karol, 16. 6. 1922 Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom – 21. 2. 1998 Košice — slovenský veterinárny lekár. R. 1946 – 50 pôsobil na Vysokej škole veterinárnej v Brne, 1950 – 90 na Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej, resp. Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (dnes Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie), 1951 – 86 vedúci Katedry klinickej diagnostiky a vnútorných chorôb (dnes Katedra vnútorných chorôb jednokopytníkov, malých zvierat a vtákov), súčasne 1950 – 51 vedúci Ústavu fyziológie domácich zvierat, 1951 – 86 I. internej kliniky, 1952 – 59 prorektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita); 1963 profesor. Zaoberal sa diagnostikou a terapiou vnútorných chorôb nepárnokopytníkov, mäsožravcov, kožušinových zvierat a hydiny. Významný historiograf v oblasti veterinárnej medicíny. Autor a spoluautor viacerých vysokoškolských učebníc, učebných textov a odborných diel, napr. Vnútorné choroby nepárnokopytníkov, mäsožravcov a kožušinových zvierat, Príručka diferenciálnej diagnostiky kožných a vnútorných chorôb domácich zvierat (1967), Vademecum veterinárneho lekára (1969), Klinická propedeutika a diagnostika chorôb hospodárskych zvierat (1974), autor 150 veterinárno-historických článkov a a 6 knižných diel z historiografie. Od 1969 predseda veterinárskeho odboru Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, člen redakčných rád rôznych odborných časopisov, nositeľ mnohých ocenení.

Friedreichova choroba

Friedreichova choroba [frídraj-] — dedičné degeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy zapríčinené poruchou metabolizmu železa v mitochondriách. Postihuje dlhé nervové dráhy miechy, predovšetkým jej zadné povrazce. Ochorenie sa zvyčajne začína v detskom alebo v adolescentnom veku, progreduje pomaly. Prejavuje sa spočiatku neistou chôdzou s častými pádmi, deformáciou chodidla (vyvíja sa charakteristická deformita, tzv. Friedreichova noha – v členku je vystretá, zvyšuje sa klenba chodidla, prsty sú kladivkovito ohnuté), neskôr nekoordinovanosťou pohybu končatín, deformáciami chrbtice a hrudníka. Okrem neurologických príznakov sa môže klinicky prejaviť aj poškodením myokradu (→ kardiomyopatia) a cukrovkou. Výrazne sa zhoršuje hĺbková citlivosť svalov, šliach a kĺbov. Účinná liečba zatiaľ nie je známa. Nazvaná podľa nemeckého internistu Nikolausa Friedreicha (*1825, †1882).

Fries, Elias

Fries [frís], Elias (Magnus), 15. 8. 1794 Femsjö – 8. 2. 1878 Uppsala — švédsky botanik, zakladateľ vedeckej mykológie. Profesor a riaditeľ botanickej záhrady a múzea na univerzite v Uppsale, člen Švédskej akadémie vied. Zaoberal sa najmä hubami, ako prvý vytvoril ich systematickú klasifikáciu. Hlavné dielo: Systém húb I, II, III (Systema mycologicum, I, II, III, 1821 – 32).

frikatívy

frikatívy [lat] — úžinové spoluhlásky.

Frivaldský, Imrich

Frivaldský, Imrich, aj Frivaldszky, Friedvalszky, 6. 2. 1799 Bačkov, okres Trebišov – 19. 10. 1870 Jobbágyi, Maďarsko — uhorský prírodovedec a lekár, strýko Jána Frivaldského. V rokoch 1816 – 1821 študoval na univerzite v Pešti. V rokoch 1822 – 1851 bol kustódom prírodopisných zbierok Maďarského národného múzea v Pešti. Od roku 1838 bol členom Uhorskej akadémie vied.

Venoval sa najmä ornitológii a entomológii, zaslúžil sa o prírodovedný výskum celého Uhorska. V rokoch 1833 – 1845 sa zúčastnil expedícií do Talianska a neprebádaných oblastí Balkánu, Kaukazu a Malej Ázie. Opísal mnohé druhy a čeľade fauny, ale aj flóry (mnohé druhy sú po ňom nazvané). Viaceré jeho práce zostali v rukopisoch. Medzi najvýznamnejšie diela patrí Katalóg hmyzu (Catalogus insectorum, 1843) či Charakteristické údaje z fauny Uhorska (Jellemző adatok Magyarország faunájához, 1866).

Frivaldský, Ján

Frivaldský, Ján, aj Friedvalszky, 13. 12. 1730 Zvolen – 3. 5. 1784 asi Spišská Kapitula (dnes súčasť Spišského Podhradia), okres Levoča — uhorský prírodovedec, historik a cirkevný hodnostár. R. 1746 vstúpil do jezuitskej rehole, 1753 – 55 študoval prírodné vedy vo Viedni, 1757 – 61 teológiu v Trnave a vo Viedni. Pôsobil ako učiteľ matematiky na viacerých miestach, po rozpustení rehole 1773 titulárny opát, 1776 spišský kanonik, 1777 oravský, 1780 liptovský a 1783 katedrálny archidiakon, príslušník liptovskej súdnej tabuly. Zaoberal sa najmä botanikou a mineralógiou, s finančnou podporou Márie Terézie robil prírodovedný prieskum Sedmohradska. Hlavné dielo: Rozprava o povahe železa a železnorudných baní v Uhorsku a Sedmohradsku (Dissertatio de natura ferri et ferraris Hungariae, ac Transilvaniae, 1766).

frivolný

frivolný [fr.] — neviazaný, necudný, samopašný.

Frixos a Hellé

Frixos a Hellé — v gréckej mytológii deti orchomenského kráľa Athamanta (gr. Athamas) a bohyne oblakov Nefelé. Macocha Inó ich nenávidela a chcela ich zahubiť. Preto usušila zrno pripravené na zasiatie, takže nevzišlo a v krajine nastal hlad. Poslovia podplatení Inó priniesli z delfskej veštiarne Athamantovi správu o nevyhnutnosti obetovať Frixa kvôli uzmiereniu bohov. Nefelé však poslala deťom barana so zlatým rúnom, aby na ňom utiekli do Kolchidy. Hellé počas cesty spadla a utopila sa v prielive, ktorý sa od tých čias nazýval Helléspontos (dnes Dardanely; v starogréckom chápaní Hellés pontos = Hellino more). Frixos bol v Kolchide prijatý kráľom Aiétom (gr. Aiétés), ktorého dcéru Chalkiopé si vzal za manželku. Barana obetoval Areovi, zlaté rúno venoval Aiétovi (táto udalosť tvorí začiatok cyklu mýtov o argonautoch).

Útek Frixa a Hellé sa stal námetom asi 20 vázových malieb zo 6. – 5. stor. pred n. l., ako aj mozaiky (Frixos na baranovi) a nástennej maľby (Frixos a Hellé) podľa helenistického originálu (obidve z Pompejí, asi 70 n. l.).

frízia

frízia, Freesia — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď kosatcovité. Hľuznaté trvalky pochádzajúce z južnej Afriky. Majú úzkomečovité až čiarkovitokopijovité listy v prízemných ružiciach a lievikovité rôznofarebné voňavé kvety usporiadané v hustých strapcoch, plod tobolka. Patrí sem okolo 16 druhov, z ktorých bolo vyšľachtených okolo 300 kultivarov vhodných na rez, napr. do 40 cm vysoká frízia ohnutá (Freesia refracta) s krémovými kvetmi, do 40 cm vysoká Freesia alba s bielymi kvetmi, do 30 cm vysoká Freesia laxa (synonymum Anomatheca laxa) s červenými, bledomodrými alebo bielymi kvetmi a do 50 cm vysoká Freesia corymbosa (synonymum Freesia armstrongii) s krémovobielymi alebo žltými kvetmi.

frndžanie

frndžaniepoľov. zvuky vznikajúce pohybom krídel za letu vtákov.

Frobisher, Martin

Frobisher [-šer], Martin, sir, okolo 1535 Normanton, New Yorkshire – 22. 11. 1594 Plymouth — anglický moreplavec. V období 1576 – 78 podnikol tri výpravy s cieľom nájsť severozápadnú námornú cestu. Doplával k pobrežiu Grónska, ktoré po plavbách Normanov upadlo do zabudnutia, pokračoval na severozápad a dosiahol južné pobrežie Baffinovho ostrova, ktorého hlboký záliv mylne považoval za prieliv (za súčasť severozápadnej námornej cesty) a nazval ho Meta incognita (Neznámy cieľ), neskôr bol prieliv premenovaný na počesť svojho objaviteľa na Frobisherov záliv. V rokoch 1585 – 86 bol účastníkom expedície F. Draka do Západnej Indie, viackrát sa zúčastnil v bojoch proti španielskej Armade. Podľahol zraneniam, ktoré utrpel v námornej bitke so Španielmi pri Breste.

Frobisherov záliv

Frobisherov záliv [-še-], angl. Frobisher Bay, eskimácky Iqaluit — záliv Labradorského mora (Atlantický oceán) prenikajúci hlboko do vnútrozemia Baffinovho ostrova (Kanada); dĺžka 240 km, šírka 32 – 64 km, hĺbka do 120 m. Na pobreží Frobisherovho zálivu leží Iqaluit, administratívne stredisko samosprávneho územia Nunavut. Nazvaný podľa M. Frobishera, ktorý ho 1576 objavil a mylne považoval za prieliv, ako záliv identifikovaný až 1860.

fruktifikácia

fruktifikácia [lat.] — vytváranie akýchkoľvek, najmä dobre viditeľných štruktúr na rastline alebo na hube, ktoré nesú semená alebo výtrusy, napr. vytváranie plodníc bazídiovýtrusných húb a plodov cievnatých rastlín.

fruktivor

fruktivor [lat.] — jedinec živiaci sa rôznymi plodmi rastlín (ovocím), napr. rôzne druhy hmyzu a veverice.

frustula

frustula [lat.] — schránka rozsievok zložená z dvoch častí, z ktorých väčšia prekrýva menšiu ako veko škatuľku. Pektínová vrstva bunkovej steny frustuly je inkrustovaná hydratovaným amorfným oxidom kremičitým.

ftizeológia

ftizeológia [gr.] — lekársky odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou tuberkulózy.

fu

fu

1. špecifický čínsky literárny štýl tvorby dlhých opisných básní. Vrcholným obdobím tvorby básní formou fu bolo obdobie vlády dynastie Chan (206 pred n. l. – 221 n. l.), ich pôvod však siaha do 3. stor. pred n. l. k tradícii dlhých balád typu čchu-cch’, čiže baladických piesní sprevádzaných hrou na citare (napr. v básnickej tvorbe veľkého starovekého básnika Čchü Jüana). Literárny vývoj tvorby básní v štýle fu sa ukončil v období tzv. Šiestich dynastií, čiže až v 5. – 6. stor.; tvorba v štýle fu potom pokračovala najmä prozaickou tvorbou. Typické básne v štýle fu sa skladajú z pravidelných 6- až 7-slabičných veršov so striedavým rýmom, pričom mnohé z nich sú tvorené paralelne a uprostred alebo na konci verša je vždy emfatické zvolanie si, čiže ach alebo ó. Neskorší prozaický štýl literárnych skladieb v štýle fu sa vyznačoval veľmi uvoľnenou štruktúrou, kde sa rýmovali už iba niektoré, akoby básnické úseky a pravidelný verš nahrádzala básnická próza s úplne nepravidelným vnútorným členením. Charakteristický bol pre ňu tzv. paralelný štýl. Táto forma literárnej tvorby v štýle fu je charakteristická najmä pre čínske filozofické texty. Jej prvým významným reprezentantom bol staroveký konfuciánsky filozof Sün-c’, ktorý formou esejí v paralelnom štýle fu napísal celé svoje filozofické dielo pozostávajúce z 27 jednotlivých esejí, čiže literárnych kompozícií v paralelnom štýle fu. V období tzv. Šiestich dynastií sa v rámci tvorby v štýle fu vyvinul ešte aj osobitý podštýl, tzv. jüe-fu, čiže balád – piesní s prekultivovaným jazykom a s podstatne obmedzeným a skráteným rozsahom. Ich najvýznamnejším predstaviteľom bol básnik Tchao Jüan-ming;

2. historický názov vyššej prefektúry, t. j. historicko-administratívnej jednotky v Číne, ktorá vznikla počas dynastie Tchang (618 – 907), keď označovala tri miesta mimoriadneho významu: obidve cisárske hlavné mestá (Čchang-an a Luo-jang) a mesto Tchaj-jüan, odkiaľ pochádzala cisárska rodina. Neskôr sa počet fu zvýšil a stali sa administratívnymi jednotkami 2. stupňa.

Fu’ád I.

Fu’ád I., vlastným menom Ahmad Fu’ád ibn Ismá’íl, 26. 3. 1868 Gíza – 28. 4. 1936 Káhira — egyptský politik. V rokoch 1917 – 22 sultán, 1922 – 36 kráľ. Usiloval sa vládnuť absolutisticky, opieral sa o strany podporujúce kráľovský dvor, vystupoval proti strane Vafd. Dosiahol väčšiu nezávislosť od Spojeného kráľovstva, v roku 1922 vyhlásil formálnu nezávislosť Egypta.

Fučík, Julius

Fučík, Julius, 18. 7. 1872 Praha – 25. 9. 1916 Berlín, pochovaný v Prahe — český kapelník a skladateľ, strýko literárneho a divadelného kritika a novinára Juliusa Fučíka. Veľkú časť jeho tvorby predstavujú skladby pre vojenské orchestre, najmä pochody, preto býva označovaný za českého kráľa pochodov.

V rokoch 1885 – 91 študoval hru na husliach a fagote, hudobnú teóriu a skladbu u Antonína Dvořáka na pražskom konzervatóriu. V rokoch 1892 – 95 slúžil vo vojenskej hudbe v Krems an der Donau (Rakúsko), 1895 – 97 bol členom orchestra v opere v Záhrebe, 1897 – 99 vojenským kapelníkom v Sarajeve, 1900 – 10 v Budapešti, 1910 – 13 v Terezíne. V roku 1913 založil v Berlíne hudobné nakladateľstvo a riadil vlastný orchester.

Je autorom pochodov, ktorými sa zaradil medzi najpopulárnejších českých skladateľov (Vjezd gladiátorů, 1899, skladba sa stala celosvetovo známou cirkusovou melódiou; Florentinský pochod, 1907 a i.), valčíkov (Ideály snů, 1900; Baletky, 1909; V říši snů, 1914 a i.), symfonických básní, chrámovej hudby, komorných skladieb, piesní, operety (Dvorní intendant, 1914), opery (Osud, 1912-15, ostala nedokončená) a i.

Fuchs, Leonhart

Fuchs, Leonhart, 17. 1. 1501 Wemding – 10. 5. 1566 Tübingen — nemecký botanik a lekár. Autor klasického botanického diela De historia stirpium (1542), v ktorom abecedne zoradené rastliny opísal najmä z farmaceutického hľadiska (liečebné účinky, čas zberu ap.) a doplnil ho celostránkovými ilustráciami dovtedy neznámych rastlín a opisom miest ich výskytu. Inšpiroval sa niektorými dielami gréckych a latinských klasikov, najmä Dioskurida Pedania.

fujavica

fujavica, chumelica, metelica — ľudový názov silného studeného vetra v zimnom období spravidla sprevádzaného hustým snežením alebo zvíreným snehom.

Fukač, Jiří

Fukač, Jiří, 15. 1. 1936 Znojmo – 22. 11. 2002 Brno — český muzikológ.

V roku 1959 absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne u Jana Raceka a Bohumíra Štědroňa, 1961 – 2002 bol pedagógom tamojšieho Ústavu hudební vědy (1990 – 98 vedúci). Od roku 1994 bol profesorom, 1998 – 2001 prorektorom Masarykovej univerzity.

Zaoberal sa hudobnou históriou, hudobnou sociológiou, lexikografiou, estetikou, semiotikou a hudobnou kritikou. Bol zakladateľom a redaktorom (1969 – 78) časopisu Opus Musicum. Vydal vyše 40 odborných publikácií, o. i. Hudba a její pojmoslovný systém (s Ivanom Poledňákom, 1981), Mýtus a skutečnost hudby (1989), skriptá Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína (1998).

fukoxantín

fukoxantín [lat. + gr.] — hnedé alebo tmavočervené karotenoidové farbivo, ktoré sa nachádza v bunkách rozsievok, hnedých rias a žltohnedých rias.

fuksia

fuksia, Fuchsia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď pupalkovité. Opadavé alebo vždyzelené kry a stromy rastúce najmä v Strednej a Južnej Amerike a na Novom Zélande. Majú vajcovité listy a rúrkovité kvety (vyrastajúce v pazuchách horných listov na previsnutých stopkách) s valcovitým kalichom, štyrmi kališnými, prevažne šarlátovočervenými lístkami a na obvode so štyrmi kratšími, prevažne modrofialovými korunnými plátkami, z ktorých vyčnieva osem dlhých tyčiniek a nitkovitých čneliek zakončených paličkatou bliznou, plod bobuľa. Známych je okolo 80 druhov či kultivarov pestovaných v záhradách alebo ako izbové rastliny, napr. vždyzelený strom fuksia stromčekovitá (Fuchsia arborescens), opadavé kry Fuchsia boliviana, fuksia zúbkatolistá (Fuchsia denticulata) a fuksia čilská (Fuchsia magellanica), plazivé kry Fuchsia White Spider a Fuchsia Rough Silk, Fuchsia coccinea, fuksia hybridná (Fuchsia x hybrida). Nazvaná podľa nemeckého lekára a botanika L. Fuchsa.

Fulda

Fulda — mesto v strednej časti Nemecka v spolkovej krajine Hesensko medzi pohoriami Vogelsberg a Rhön na rieke Fulda severovýchodne od Frankfurtu nad Mohanom, súčasť metropolitnej oblasti Rýn-Mohan; 69-tis. obyvateľov (2020). Politické a kultúrne stredisko východného Hesenska. Z priemyselných odvetví sú zastúpené najmä textilný, gumársky, chemický, kovoobrábací, strojársky a elektrotechnický priemysel. Mesto je dopravnou križovatkou s významným železničným uzlom na vysokorýchlostnej železničnej trati Hannover – Würzburg (prestupný bod medzi miestnou a diaľkovou železničnou dopravou). Prechádza ním federálna cesta B27 spájajúca mesto Blankenburg (Sasko-Anhaltsko) s obcou Lottstetten (Bádensko-Württembersko) pri hranici so Švajčiarskom, má napojenia na diaľnicu A7 (najdlhšia diaľnica v Európe vedúca zo severu krajiny na juh) a diaľnicu A66 (vedúca z východu Hesenska na západ). V meste sa nachádza viacero vysokých škôl, múzeí a galérií. Je tiež sídlom katolíckeho biskupstva, katolíckej Biskupskej konferencie a Nemeckého evanjelického cirkevného snemu.

Na základe pôvodného germánsko-keltského osídlenia vznikol okolo roku 500 franský dvorec, ktorý bolo okolo roku 700 zničený. V roku 744 tam sv. Sturmius (aj sv. Sturmi alebo Sturm, *okolo 705, †779) na podnet sv. Bonifáca – apoštola Germánov založil benediktínsky kláštor. Keďže tam bol v roku 754 sv. Bonifác pochovaný, kláštorný kostol sa stal významným pútnickým miestom. Mesto Fulda sa vyvinulo v 8. stor. z osídlenia pri kláštore. Trhové, mincové a colné právo dostalo v roku 1019 a mestom sa stalo v roku 1114.

Kláštor postupne získal významné kráľovské a pápežské privilégiá, v roku 751 bol bezprostredne podriadený pápežovi, v roku 765 sa stal ríšskym opátstvom a v roku 774 získal od Karola Veľkého imunitu. Opáti kláštora boli od roku 968 prímasmi benediktínskych opátov Germánie a Galie a od roku 1220 ríšskymi kniežatami, v roku 1752 sa kláštorný kostol stal katedrálou (→ význam 1). Kláštor bol od svojho založenia jedným z najdôležitejších cirkevných a kultúrnych centier. V rokoch 822 – 842 bol opátom kláštora Hraban z Fuldy, ktorý z neho utvoril významné stredisko vzdelanosti. Miestna kláštorná škola bola jednou z najvýznamnejších vo vtedajšej Európe. Vznikli tam tzv. Fuldské anály. V 10. stor. tu boli aj významné iluminátorské dielne. Po roku 1571 sa Fulda stala centrom protireformácie. V roku 1734 bola tamojšia kláštorná škola pretvorená na univerzitu, ktorá pretrvala do roku 1805. Kláštor bol zrušený v roku 1803.

Pôvodný (prvý) kláštorný kostol bol postavený v polovici 8. stor. a zasvätený Kristovi Spasiteľovi a Panne Márii, nazýval sa aj Sturmiov kostol (nezachoval sa). Okolo roku 790 sa začala jeho monumentálna prestavba na karolovskú dvojchórovú trojloďovú baziliku s výrazne rozšíreným západným transeptom. Kostol nazývaný Ratgarova bazilika (podľa Ratgara, ktorý tam 802 – 17 bol opátom) bol posvätený v roku 819 a patril k najvýznamnejším príkladom karolovského umenia. Pod oboma chórmi sa nachádzali krypty, v západnom transepte bol hrob sv. Bonifáca. Kostol, ktorý vychádzal z rímskych prototypov (starý Chrám sv. Petra), patril niekoľko storočí k najväčším kostolom severne od Álp a bol vzorom pre viaceré významné stavby (napr. pre kostol Sankt Michael v Hildesheime). Pôvodné budovy kláštora boli postavené západne od kostola, v 10. stor. bol pred východný chór pristavaný rajský dvor.

Kostol aj kláštor boli počas stredoveku viackrát upravované, ale v podstate sa vo svojej stredovekej podobe (známe sú ich veduty zo 16. – 17. stor.) zachovali až do začiatku 18. stor., keď boli stredoveké stavby deštruované a začala sa monumentálna baroková prestavba celého areálu. Nový barokový kostol, od 1752 Katedrálu (dóm) Krista Spasiteľa a sv. Bonifáca (nemecky Dom Sankt Salvator und Bonifatius), navrhol a 1704 – 12 postavil Johann Dientzenhofer. Je to trojloďová bazilika s kupolou v hlavnej lodi a s dvojvežovým východným (hlavným) priečelím. V barokovom slohu boli v západnej časti v 18. stor. nanovopostavené aj budovy kláštora (dnes biskupský kňazský seminár). V budove dekanátu sa nachádza múzeum. Z pôvodného komplexu sa zachovala pohrebná kaplnka Michaelskirche, ktorá je jedným z najstarších zachovaných kostolov v Nemecku (posvätená 822). Pôvodne to bola rotunda postavená podľa vzoru rotundy Anastasis (zmŕtvychvstania) v Chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme, v stredoveku bola prestavaná v románskom slohu.

Vo Fulde sa nachádza viacero ďalších kostolov a kláštorov, napr. barokový mestský kostol Sankt Blasius (1771 – 85), ktorý bol pôvodne románsky a založený začiatkom 12. stor. Na území mesta sa nachádzajú aj štyri kláštory symbolizujúce štyri konce kríža: františkánsky Frauenberg (založený 809), benediktínsky Petersberg (posvätený 836), Johannesberg (811) a Andreasberg (nazývaný aj Neunenberg, založený 1023), v ktorého kláštornom kostole Sankt Andreas sa zachovala krypta s nástennými maľbami z 11. stor.

K najvýznamnejším profánnym stavbám patrí barokový kniežací palác (nazývaný aj mestský palác, 1706 – 14), postavený J. Dientzenhoferom na mieste staršieho paláca zo 14. stor. a neskôr (v 19. stor.) klasicisticky upravený. Palác bol rezidenciou opátov ako ríšskych kniežat a je jedným z najvýznamnejších diel nemeckého baroka. V jeho komplexe sa nachádza aj oranžéria (1722 – 30), vybudovaná podľa plánov M. Welscha. Ďalšie významné profánne stavby sú napr. barokové budovy univerzity z 18. stor., viacero barokových mestských palácov a zvyšky mestských hradieb.