Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 21 z celkového počtu 21 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

foxhound

foxhound [-haund; angl.], líščí pes — plemeno psa zo skupiny duričov. Vyšľachtené v 15. storočí v Anglicku na durenie líšok. Má rovný chrbát, hlboký robustný hrudník, širokú lebku, dlhý štíhly krk, veľké, ďaleko od seba položené oči a silné svalnaté stehná. Foxhoundy existujú v dvojfarebných alebo v trojfarebných verziách. Výška v kohútiku 58 – 69 cm, hmotnosť 25 – 34 kg. Veľmi priateľský, prítulný, vytrvalý, s veľkým loveckým pudom; môže byť výborným strážnym psom.

foxteriér

foxteriér [angl.] — plemeno psa zo skupiny teriérov pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva. Pôvodne sa všetky psy, ktoré mali odvahu ísť do nory za líškou, nazývali foxteriéry. Po vzniku riadeného chovu (1850) vznikli dve súčasné plemená: hrubosrstý foxteriér s hustou hrubou vonkajšou srsťou bez náznakov kučier, s hustou bradou na ňufáku, so šikmo dozadu sklopenou lopatkou a s ušami klopenými dopredu a menej známy hladkosrstý foxteriér s hustou rovnou srsťou, krátkym chrbtom, dlhým zužujúcim sa nosom a krátkym vysoko vztýčeným chvostom. Foxteriér dosahuje výšku v kohútiku 38 – 39,5 cm a hmotnosť 7 – 8 kg. Je ostražitý, rázny a niekedy vzdorovitý. Využíva sa ako spoločenský alebo poľovnícky pes.

Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu [fož du iguasu] — mesto v Brazílii na juhozápade členského štátu Paraná v blízkosti ústia rieky Iguaçu do rieky Parana na hraniciach Argentíny a Paraguaja; 264-tis. obyvateľov (2017). Založené 1897, od 1914 mesto. Mostom cez Paranu spojené s protiležiacim mestom Ciudad del Este na území Paraguaja, mostom cez Iguaçu s protiležiacim mestom Puerto Iguazú na území Argentíny. Stredisko cestovného ruchu, v blízkosti vodopády Iguaçu a národný park Parque Nacional do Iguaçu, na Parane hydroenergetický uzol Itaipú.

fragmobazídium

fragmobazídium [lat. + gr.] — viacbunkové bazídium rozdelené priečnymi alebo pozdĺžnymi priehradkami; najčastejšie sa vyskytuje štvorbunkové fragmobazídium.

Frailea

Frailea — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kaktusovité. Drobné guľovité až valcovité kaktusy s krátkymi, zvyčajne štetinovitými tŕňmi pochádzajúce z Brazílie, Paraguaja a Bolívie. Mnohé (zvyčajne žlté) kvety sa otvárajú len pri extrémnych horúčavách, pri nižších teplotách vytvárajú veľa púčikov, z ktorých dozrejú guľaté lesklé plody bez toho, aby sa púčiky otvorili. Patria sem napr. druhy Frailea cataphracta, Frailea castanea a Frailea colombiana.

Francisci, Ján

Francisci, Ján, pseudonym Janko Rimavský, Slavoľub, Vratislav Rimavský, 1. 6. 1822 Hnúšťa, okres Rimavská Sobota – 7. 3. 1905 Martin, pochovaný na Národnom cintoríne — slovenský politik a kultúrny dejateľ, básnik a prozaik, otec M. Francisciho. R. 1834 – 39 študoval na evanjelickom lýceu v Levoči, 1839 – 43 na evanjelickom lýceu v Bratislave, 1845 – 47 právo na evanjelickom kolégiu v Prešove. R. 1847 – 48 praktikant u podžupana Gemerskej stolice, 1850 – 53 expedítor Zvolenskej stolice, 1853 – 59 župný komisár v Debrecíne, 1859 – 60 miestodržiteľský radca vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea), 1860 – 61 radca Kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, 1861 – 63 vydavateľ a redaktor Pešťbudínskych vedomostí, 1864 – 65 župan Liptovskej stolice, 1867 penzionovaný, 1868 hlavný dozorca slovenského gymnázia v Revúcej, od 1872 žil v Martine, kde bol do 1898 správcom Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku.

Už počas štúdií v Levoči, Bratislave a Prešove sa aktívne zapojil do štúrovského hnutia a stal sa jeho popredným predstaviteľom. Ako iniciátor založenia Jednoty mládeže slovenskej pri evanjelických školách v Uhorsku (1845 – 48) a do 1847 jej predseda sa zaslúžil o organizovanie národnobuditeľskej činnosti. Aktívne sa zúčastnil revolúcie 1848 – 49. R. 1848 so Š. M. Daxnerom spoluorganizátor národnoemancipačných aktivít (národných gárd) v Gemeri-Malohonte, účastník národného zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši, ktoré 10. 5. 1848 prijalo Žiadosti slovenského národa. V novembri 1848 štatariálnym súdom v Plešivci odsúdený na smrť, z väzenia v Pešti oslobodený cisárskym vojskom v januári 1849. Počas Slovenského povstania 1848 – 49 kapitán dobrovoľníckeho zboru. R. 1861 predseda Slovenského národného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté Memorandum národa slovenského, a predseda Stáleho národného výboru. Stal sa predsedom prípravného výboru založenia Matice slovenskej (jeho manželka Amália vyšila 1863 obal jej stanov) a 1863 bol zvolený za jej doživotného čestného podpredsedu. Patril k vedúcim činiteľom Starej školy slovenskej a Slovenskej národnej strany (1861 a 1869 kandidát na poslanca uhorského snemu).

Francisci bol talentovaný básnik a prozaik, jeho báseň Svojim vrstovníkom (1844) bola prvou samostatnou tlačou v štúrovskej spisovnej slovenčine. Jeho ďalšie básne vychádzali časopisecky, neskôr boli zhrnuté v zbierke Iskry zo zaviatej pahreby (1889). Historická povesť Janko Podhorský vyšla v almanachu Nitra 1844 ako prvá próza v štúrovskej slovenčine. Zapisoval a zbieral slovenské ľudové rozprávky, spolupracoval s P. Dobšinským a A. H. Škultétym. R. 1842 – 44 zostavil dvojdielny rukopis Prostonárodný zábavník s rôznymi zápismi ľudových rozprávaní, piesní a zvykov. R. 1845 vydal Slovenské povesti, ktoré sú prvou publikovanou slovenskou zbierkou rozprávok (obsahujú 10 čarovných rozprávok). Prekladal a poslovenčoval divadelné hry, ktoré vychádzali v edícii Slovenský divadelný ochotník (napr. W. Shakespeare: Láska zdolá všetko alebo Skrotená divočka). Svojou publicistickou tvorbou prispel k formovaniu moderného národnoemancipačného programu a angažoval sa v obrane národných práv. Autor dokumentárne cenných prác autobiografického charakteru Črty z doby moyzesovskej (1897) a Vlastný životopis (1909). Svojou mnohostrannou kultúrnospoločenskou aktivitou sa stal jednou z najvýznamnejších postáv martinského strediska národného hnutia.

Francisci, Ján

Francisci, Ján, 14. 6. 1691 Banská Bystrica – 27. 4. 1758 tamže — slovenský hudobný skladateľ a organista. V rokoch 1709 – 21 pôsobil ako organista evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici, od 1722 cestoval po Európe, nadviazal kontakty s Johannom Josephom Fuxom (Viedeň, 1722) a Johannom Sebastianom Bachom (Lipsko, 1725). V rokoch 1733 – 35 pôsobil ako organista v Bratislave, od 1737 v Banskej Bystrici. Je autorom árie pri príležitosti rozlúčky Mateja Bela s Banskou Bystricou (1714), piatich prelúdií pre organ (skladby sa zachovali iba v odpisoch) a rukopisnej príručky Úvod do generálneho basu (Introductio in Generalem Bassum).

Franck, César

Franck [frank], César (Auguste Jean Guillaume Hubert), 10. 12. 1822 Liège, Belgicko – 8. 11. 1890 Paríž — francúzsky skladateľ nemecko-belgického pôvodu.

Študoval na konzervatóriu v Liège, od 1835 súkromne u Antonína Rejchu v Paríži. Od roku 1846 pôsobil ako organista v Paríži, 1872 – 90 ako pedagóg organovej hudby na konzervatóriu. Uznanie a vplyv si získal osobitým výrazom, ktorý spája bachovské kontrapunktické majstrovstvo s harmóniou neskorého romantizmu. Najvýznamnejšie diela skomponoval v 60. rokoch života. Okrem organových diel sú pozoruhodnými dielami Symfónia d moll (1889), Sonáta pre husle a klavír A dur (1885), symfonické básne Džinovia (Les Djinns, 1884, podľa Victora Huga), Psyché (1888), Symfonické variácie pre klavír a orchester (Variations symphoniques, 1885), oratóriá Rút (Ruth, 1845), Vykúpenie (Rédemption, 1871, II. verzia 1874), Blahoslavenstvá (Les Béatitudes, 1879), Rébecca (1881), opera Hulda (1885), lyrická dráma Ghiselle (1890) a i.

Francovce

Francovce — miestna časť obce Giraltovce.

francúzska bagdeta

francúzska bagdeta — plemeno holubov vyšľachtené vo Francúzsku. Má výrazne kostnaté a vysoko nesené telo, dlhú hlavu, klinovitý, v sánke aj v čeľusti rovnako vyvinutý zobák, výrazne dlhý krk, stredne dlhý chvost, široké pevné krídla, redšie operené lýtka a neoperené beháky. Farebné a kresbové rázy sú veľmi rôznorodé.

francúzsky jazdecký kôň

francúzsky jazdecký kôň — plemeno koňa vyšľachtené krížením kobýl chovaných v Normandii so žrebcami anglického plnokrvníka, neskôr arabského a angloarabského koňa a francúzskeho klusáka; od 1958 existuje oficiálna plemenná kniha. Má elegantný dlhý krk, široký dobre osvalený zadok, veľmi silné končatiny a jednofarebnú, prevažne hrdzavú srsť. Výška v kohútiku okolo 161 cm. Vynikajúci jazdecký kôň vhodný najmä na parkúrové skoky.

francúzsky klusák

francúzsky klusák — plemeno koňa vyšľachtené krížením teplokrvných kobýl chovaných v Normandii so žrebcami amerického klusáka a anglického plnokrvníka alebo anglického polokrvníka (vyšľachteného z anglického plnokrvníka a clevelandského hnedáka); od 1922 existuje oficiálna plemenná kniha. Má mimoriadne vyvinutú zadnú časť tela, pevné, mimoriadne tvrdé a odolné končatiny a jednofarebnú, prevažne hrdzavú a hnedú, zriedkavo bielu alebo čiernu srsť. Výška v kohútiku 160 – 165 cm. Športový kôň využívaný na klusáckych dostihoch.

Frankenberger, Zdeněk

Frankenberger, Zdeněk, 24. 1. 1892 Praha – 12. 1. 1966 tamže — český lekár a biológ. Od 1919 pôsobil v Histologicko-embryologickom ústave Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, 1920 v Paríži, 1921 prednášal histológiu a embryológiu na Lekárskej fakulte v Ľubľane, 1922 – 39 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, súčasne 1923 prednosta Ústavu všeobecnej biológie, 1923 – 32 a 1936 – 38 Ústavu histológie a embryológie, 1929 – 35 Ústavu pre normálnu a topografickú anatómiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1939 a od 1945 prednosta Histologicko-embryologického ústavu Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe; 1922 mimoriadny, 1927 riadny profesor, 1956 DrSc. Vo vedeckovýskumnej práci sa orientoval na zoológiu, najmä na štúdium mäkkýšov a kôrovcov. Autor mnohých knižných prác, napr. Antropologie starého Slovenska (1935), Antropologické studie ze Slovenska (1936), Stručná učebnice histologie (1948), Základy embryologie člověka (1954), Srovnávací embryologie a fylogenese (1956), spoluautor diel Atlas mikroskopické anatomie člověka (1951), Klíč zvířeny ČSR (1954), Obecná biologie (1962), ako aj vyše 200 štúdií a článkov z entomológie, systematickej zoológie, ekológie, zoogeografie, malakozoológie, krustaceológie, paleontológie, porovnávacej anatómie, antropológie, histológie, embryológie a histórie prírodných vied publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, člen vydavateľskej a redakčnej rady viacerých odborných časopisov.

frankfurtská horizontála

frankfurtská horizontála — normovaná rovina používaná v kraniometrii: umiestnenie lebky je určené postavením horných okrajov vonkajšieho zvukovodu (kraniometrický bod porion) a najnižšie položenými bodmi dolných okrajov očníc (bod orbitale). Túto rovinu je možné určiť aj na hlave živého jedinca, je východiskom najrôznejších porovnávaní týkajúcich sa vzťahu medzi mäkkými časťami hlavy a lebky, ako aj základnou orientačnou rovinou pri fotografovaní živého človeka. V rámci metodickej unifikácie bola odporučená antropologickým kongresom vo Frankfurte nad Mohanom 1884.

frazeologická aktualizácia

frazeologická aktualizácia — parafrázované použitie frazémy v kontexte. V tejto realizačnej podobe sa aktuálne a subjektívne (autorsky) zasahuje do zloženia frazémy v texte. Možno vyčleniť tri skupiny frazeologických aktualizácií:

1. vlastné aktualizácie – mení sa niektorá zložka výstavby frazémy, napr. riasa naša každodenná (chlieb náš každodenný), návrat nestrateného syna (návrat strateného syna), kde sa lámal chlieb (prišlo na lámanie chleba);

2. skríženie či prepojenie dvoch alebo viacerých jednotiek, napr. pýcha končieva pádom (pýcha predchádza pád a voľné spojenie niečo sa končí);

3. úplná deštrukcia východiskovej frazémy tak, že sa narúša identita príslušnej frazémy, napr. Povedal hop, ale všetci vedeli, že nepreskočí (Nehovor hop, kým nepreskočíš).

Frazeologická aktualizácia sa frekventovane uplatňuje v umeleckej literatúre, publicistike ap. pri obvyklom (uzuálnom) alebo pri príležitostnom (okazionálnom) využívaní príslušných frazém.

frazeologické spojenie

frazeologické spojenie

1. v začiatočnej fáze rozvíjania frazeologickej teórie jedno z pomenovaní základnej jednotky frazeológie, ktoré sa voľne zamieňalo s názvami frazeologický výraz a frazeologický zvrat. Neterminologicky sa názov frazeologické spojenie ako synonymum frazémy používa doteraz;

2. v rámci sémantickej klasifikácie frazém V. V. Vinogradova jeden z ich rozšírených typov, pri ktorom jeden jeho komponent má tzv. frazeologicky viazaný význam a ostatné zložky sa uplatňujú vo vlastných lexikálnych významoch, napr. vyvaľovať oči, slepá ulička.

frazeologický celok

frazeologický celok — v rámci sémantickej klasifikácie frazém V. V. Vinogradova taký typ frazémy, ktorý sa rovnako ako frazeologický zrast vyznačuje výraznými sémantickými posunmi (obraznosťou, prenesenosťou významu), na rozdiel od zrastu je však vo frazeologickom celku vždy nejaký komponent, ktorý ukazuje na významový vzťah medzi jednotlivými zložkami a platnosťou celej frazémy. Významný frazeologický celok je aj pri celkovej svojej obraznosti čiastočne motivovaný významom aspoň jednej zložky, napr. ťahať za jeden povraz (= spolu, tento význam súvisí s číslovkou jeden), držať jazyk za zubami (= 1. mlčať, 2. neprezradiť).

Frazeologické celky spolu s frazeologickými zrastmi predstavujú základnú časť celej frazeológie.

Fredro, Aleksander

Fredro, Aleksander, 20. 6. 1793 Surochów – 15. 7. 1876 Lemberg, dnes Ľvov, Ukrajina — poľský básnik a autor divadelných komédií. Od roku 1806 býval v Lembergu. V rokoch 1809 – 14 bol príslušníkom Napoleonovej armády, 1812 sa zúčastnil na Napoleonovom ťažení do Ruska. Od roku 1815 hospodáril na rodinnom majetku v dedine Bieńkowa Wisznia, od 1829 bol členom Spoločnosti priateľov vied (Towarzystwo Przyjaciół Nauk) vo Varšave, 1839 získal čestné občianstvo mesta Lemberg, 1850 – 55 býval vo Francúzsku, kde sa spoznal s A. Mickiewiczom, 1857 sa usadil v Lembergu, 1861 bol poslancom Haličského krajského snemu (Sejm Krajowy), od 1873 bol členom Akadémie umení (Akademia Umiejętności) v Krakove.

Do literatúry vstúpil ako básnik. Písal klasické básne, poémy, sentimentálne dumy a balady. Umelecky sa presadil ako tvorca veršovaných komédií, ktorými nadviazal na osvietenskú veselohernú tvorbu, obohatil ich však romantickými výrazovými prostriedkami. V jeho hrách dominujú postavy s charakteristickými povahovými vlastnosťami (záletník, lakomec, intrigán a pod.), ktoré zobrazoval prostriedkami situačného humoru. Umelecky najvýraznejšie diela napísal do roku 1835. V hrách Pán Geldhab (Pan Geldhab, uvedená 1821, vydaná 1826 v zbierke Komédie I, Komedie I; slov. 1956; sfilmovaná napr. 1993, réžia Andrzej Łapicki), Pán Jowialski (Pan Jowialski, uvedená 1832, vydaná 1834 v zbierke Komédie IV; slov. 1956; sfilmovaná napr. 1976, réžia Olga Lipińská, Lipińska), Pomsta (Zemsta, uvedená 1834, vydaná 1838 v zbierke Komédie V; slov. 1956; sfilmovaná napr. 2002, réžia A. Wajda), Doživotné zabezpečenie (Dożywocie, uvedená 1835, vydaná 1838 v zbierke Komédie V; sfilmovaná napr. 2002, réžia Wojciech Pszoniak) a i. vyzdvihol psychologické a sociálne prvky poľskej spoločnosti. Najznámejšie sú hry, v ktorých pranieroval konzervatívne a negatívne vlastnosti schudobnených šľachtických a meštianskych rodín, napr. komédie Muž a žena (Mąż i żona, uvedená 1822, vydaná 1826 v zbierke Komédie II; slov. 1984; sfilmovaná napr. 1958, réžia Jerzy Hoffman), Dámy a husári (Damy i huzary, uvedená 1825, vydaná 1826 v zbierke Komédie I; slov. 1880; sfilmovaná napr. 2015, réžia Krystyna Jandová, Janda), Panenské sľuby alebo Magnetizmus srdca (Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca, uvedená 1833, vydaná 1834 v zbierke Komédie IV; slov. 1889; sfilmovaná napr. 2010, réžia Filip Bajon), Chovanica (Wychowanka, uvedená 1877, vydaná 1880 vo výbere Diela VIII, Dzieła VIII; sfilmovaná 1984, réžia Stanisław Hebanowski), Nemôžem sa oženiť (Ożenić się nie mogę, uvedená 1877, vydaná 1880 vo výbere Diela VII; sfilmovaná 1982, réžia Jan Klemens). Komédia Veľký človek pre malé veci (Wielki człowiek do małych interesów, uvedená 1877, vydaná 1880 vo výbere Diela VII; slov. 1957; sfilmovaná napr. 1975, réžia Krystyna Meissnerová, Meissner) reflektuje komickosť životných situácií.

Fredro svojou veselohernou tvorbou, za ktorú si vyslúžil označenie poľský Molière, prekonal konvenčný úzus romantickej literatúry a stal sa tvorcom modernej poľskej komédie. Zdanlivo apolitický charakter jeho diel sa však nepáčil kritikom. V 70. rokoch 19. stor. sa utiahol na dedinu, kde napísal spomienkovú knihu o napoleonskom období Trikrát tri (Trzy po trzy, časopisecky 1877, knižne 1880 vo výbere Diela XI), aforizmy Starcove zápisky (Zapiski starucha, 1880 vo výbere Diela XI) a i.

Jeho hry boli veľmi populárne aj na Slovensku (v 2. polovici 19. stor. patril k najprekladanejším autorom), napr. Pán Tomáš alebo Čože ma už nikto nepozná? (Nikt mnie nie zna, uvedená 1826, vydaná 1830 v zbierke Komédie III; slov. 1871; sfilmovaná napr. 1995, réžia A. Łapicki) a Hrúza, čo sa robí (Gwałtu, co się dzieje!, vydaná 1830 v zbierke Komédie III, uvedená 1832; slov. 1900; sfilmovaná napr. 1992, réžia O. Lipińská). Jeho hry prispeli k rozvoju slovenského ochotníckeho divadla a divadelnej tvorby.

frenikotómia

frenikotómia [gr.] — prerušenie (preťatie) bránicového nervu (nervus phrenicus). V minulosti sa frenikotómia vykonávala pri tuberkulóze dolných lalokov pľúc, aby boli postihnuté laloky po ochrnutí bránice v pokoji a mohli sa vyhojiť.