Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 151 – 200 z celkového počtu 602 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Ambrový mys

Ambrový mys, fr. Cap d’Ambre — najsevernejší bod Madagaskaru (11°57’ juž. zemepisnej šírky a 49°14’ vých. zemepisnej dĺžky).

ambroxol

ambroxol — látka s expektoračným účinkom (uľahčujúcim vykašlávanie) pôsobiaca na zvýšenie tvorby a uvoľňovanie surfaktantu. Používa sa pri liečbe produktívneho kašľa, v detskom lekárstve pri niektorých ochoreniach dýchacích ciest a pľúc, v ženskom lekárstve pri hroziacom predčasnom pôrode.

Ambróz

Ambróz, sv., lat. Ambrosius, okolo 340 Trevír, dnes Trier, Nemecko – 4. 4. 397 Miláno — latinský cirkevný spisovateľ, milánsky biskup. Pochádzal z poprednej rímskej trevírskej rodiny, advokát, 370 konzul v Hornej Itálii, 374 zvolený za milánskeho biskupa. Významný kazateľ, teológ a cirkevný politik. Úspešne bránil autoritu cirkvi proti štátu, bojoval proti arianizmu i prívržencom pohanstva. Pretože Miláno bolo v tom čase hlavným mestom Západorímskej ríše, usmerňoval aj panovníkov v boji o moc. Bol spravodlivý, ale prísny, jeho znakom sa stal korbáč. Priateľ cisára Theodosia I. Veľkého, ktorého 390 donútil k verejnému pokániu za krvavý zásah v Solúne. Podporoval kláštorný život, svojimi kázňami sa pričinil o konverziu sv. Augustína a ovplyvnil jeho myslenie. Aplikoval hodnoty antickej vzdelanosti v kresťanstve. Biblické texty vykladal alegoricky, napr. Hexameron, čiže výklad 1. kapitoly Genesis. Písal i katechetické diela, napr. O sviatostiach (De sacramentis), autor príručky etiky O povinnostiach (De officiis) ako kresťanskej paralely k Cicerónovi. Vykonal zmeny v cirkevnej liturgii, zreformoval spev v záp. cirkvi podľa gréckeho vzoru zavedením hymnov (→ ambroziánsky chorál). Ambroziánsky chválospev Te Deum laudamus (Teba Boha chválime) však od neho nepochádza.

Býva zobrazovaný ako biskup s holubicou Ducha Sv., často v spoločnosti iných cirkevných otcov, niekedy s včelím úľom, príp. s dieťatom v kolíske (podľa legendy spal ako dieťa s otvorenými ústami a včelí roj mu nanosil do úst med, pravdepodobne symbol jeho výrečnosti). Sviatok 7. decembra.

Ambrózi, Gabriel

Ambrózi, Gabriel, 23. 4. 1756 Dolný Kubín – 27. 3. 1795 Budapešť (vo väzení) — uhorský jakobín. Povolaním prokurátor stoličného a kráľovského súdu; stúpenec osvietenstva, slobodomurárstva a hnutia uhorských jakobínov. Opísal časť jakobínskeho katechizmu, čo bolo podnetom na jeho odsúdenie.

Ambrózi, Samuel

Ambrózi, Samuel, 22. 3. 1748 Liptovská Sielnica, okres Liptovský Mikuláš – 15. 2. 1806 Banská Štiavnica — evanjelický kňaz, publicista. Študoval na univerzite v Jene. R. 1785 – 87 pôsobil ako farár vo Veličnej, 1787 – 1803 v Banskej Bystrici – Radvani a od 1803 v Banskej Štiavnici. Písal príležitostnú svetskú i náboženskú literatúru. V Banskej Štiavnici založil súkromnú školu a osvietenskú učenú spoločnosť, ktorá vydávala latinské ročenky (1793 – 1803), venoval sa aj otázkam vzdelávania nižších sociálnych vrstiev.

ambrózia

ambrózia [gr.] — v gréckej mytológii spolu s nektárom hlavný pokrm olympských bohov. Obidve jedlá im zabezpečovali nesmrteľnosť a večnú mladosť. Ambróziu používali aj ako liečivý (natierali si ňou rany) a kozmetický (natierali si ňou telo, aby mali krajšiu pokožku) prostriedok.

ambrózia

ambrózia [gr.] — podhubie húb žijúcich symbioticky s rozličným hmyzom pod kôrou a v dreve stromov a krov. Napr. mravec Atta sexdens z rozžutých kúskov listov pripravuje substrát, ktorým prerastá podhubie špecifickej huby. Na konci hubových vláken vznikajú plodnice, ktoré mravce požierajú. Niektoré chrobáky pestujú na stenách chodbičiek porast podhubia, ktoré požierajú larvy aj dospelé jedince. Pri zmene miesta prenášajú huby vo zvláštnych záhyboch a vačkoch tela a otierajú nimi steny pri robení nových chodbičiek.

ambrózia

ambrózia [gr.], Ambrosia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Patrí sem okolo 20 druhov pochádzajúcich prevažne z Ameriky. Majú viackrát perovito zložené listy, drobné zredukované kvety usporiadané v malých úboroch, plod nažka. Peľ ambrózie spôsobuje alergie. Na Slovensku rastie zavlečený druh ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia).

ambroziánska liturgia

ambroziánska liturgia, aj ambroziánsky obrad — náb. jeden zo západných (latinských) obradov v rímskokatolíckej cirkvi používaný na väčšine územia milánskej arcidiecézy, ako aj v niektorých priľahlých oblastiach Talianska a Švajčiarska. Oproti rímskemu obradu sa vyznačuje viacerými špecifikami pri slávení liturgie (napr. iné umiestnenie vyznania viery a znaku pokoja v rámci sv. omše, niektoré odlišné varianty eucharistickej modlitby) i v usporiadaní liturgického roka (advent má šesť týždňov namiesto štyroch, pôst sa nezačína Popolcovou stredou, ale prvou pôstnou nedeľou). Nazvaný podľa sv. Ambróza.

Ambroziánska republika

Ambroziánska republika, aj Milánska republika — vyhlásená 14. 8. 1447 v Milánsku po vymretí rodu Viscontiovcov. Zákonodarnú moc mala Rada deväťsto, výkonnú 24 kapitánov a ďalšie kolektívne orgány (pre vojny, súdnictvo, financie). Viscontiovské panstvo sa však začalo rozkladať, odtrhli sa Brescia, Pavia, Parma, Alessandria, Piacenza a iné mestá, zároveň zaútočila Benátska republika. Na čelo vojska a štátu v hodnosti generálneho kapitána bol vymenovaný F. Sforza (zať posledného Viscontiho), ktorý útok odrazil, obsadil Miláno a 25. 2. 1450 sa dal zvoliť za nového vojvodu.

Ambrus, Zoltán

Ambrus [-ruš], Zoltán, 22. 2. 1861 Debrecín – 28. 2. 1932 Budapešť — maďarský prozaik, divadelný kritik, prekladateľ. R. 1877 – 81 študoval právo v Budapešti, 1885 – 86 literatúru v Paríži. Po návrate do Budapešti prispieval do periodík A Hét (Týždeň), Új Magyar Szemle (Nový maďarský obzor) a Nyugat (Západ), 1917 – 22 pôsobil ako riaditeľ maďarského Národného divadla (Nemzeti Színház). V románoch a poviedkach zobrazoval život džentry, zbohatlíkov a snobov, ale i meštiakov. Romány: Podozrenie (A gyanú, 1892; sfilmovaný 1917, réžia Márton Garas, a 2003, réžia József Pacskovszky), September (Szeptember, 1897), Giroflé a Girofla (Giroflé és Girofla, 1901), Barón Berzsenyi a jeho rodina (Berzsenyi báró és családja, 1902), Kráľ Midas (Midás király, 1906; sfilmovaný 1919, réžia Alfréd Deésy). Zaslúžil sa o rozvoj literárnej a divadelnej kritiky (eseje a kritiky Vedúci myslitelia, Vezető elmék, 1913; Večery v divadle, Színházi esték, 1914). Prekladal z francúzštiny (H. de Balzac, G. Flaubert, A. France, G. de Maupassant).

Ambruš, Ján

Ambruš, Ján, 19. 5. 1899 Gorna Mitropolja, Bulharsko – 21. 1. 1994 Chicago, Illinois, pochovaný v Bratislave — slovenský generál. Začiatkom augusta 1939 krátko veliteľ letectva Slovenskej armády, po emigrácii 1939 – 40 operačný pilot československých zahraničných jednotiek vo Francúzsku, 1940 – 41 veliteľ 312. stíhacej perute RAF v Spojenom kráľovstve, 1941 – 43 člen československej vojenskej misie v Kanade. Organizoval nábor slovenských a českých dobrovoľníkov a riadil ich letecký výcvik. R. 1943 – 45 československý vojenský atašé v Kanade, po vojne veliteľ letectva 4. vojenskej oblasti a poslanec SNR za Demokratickú stranu (DS). R. 1948 emigroval do USA, od 1956 americký občan. Po zmene politickej situácie v Československu 1991 povýšený do hodnosti generálplukovník vo výslužbe. Nositeľ viacerých vyznamenaní, napr. Československého vojnového kríža 1939 (1940) a Radu M. R. Štefánika III. triedy (1992).

Ambrušovce

Ambrušovce — miestna časť obce Olejníkov.

ambulakrálny systém

ambulakrálny systém — sústava vodných ciev morských živočíchov z kmeňa ostnatokožce.

ambulancia

ambulancia [lat.] — zdravotnícke zariadenie, pracovisko, miestnosť, v ktorej lekár vyšetruje a ošetruje chorých. Je určená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nevyžaduje pobyt osoby na lôžku; → ambulantná starostlivosť.

ambulantná starostlivosť

ambulantná starostlivosť — zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta. Môže byť všeobecná, špecializovaná (gynekologická a zubnolekárska), špecializovaná iná alebo môže mať formu záchrannej zdravotnej služby. Poskytujú ju všeobecní lekári, gynekológovia, stomatológovia a ďalší lekári so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, ako aj sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

amčúr

amčúr — korenie pochádzajúce zo severnej Indie. Pripravuje sa z nezrelého manga (mangovník indický, Mangifera indica), ktoré sa nakrája na plátky a suší na slnku. Vysušené sa zomelie na prášok, ktorý sa používa na dokyslenie jedla.

Amdahl, Gene Myron

Amdahl [emdál], Gene Myron, 16. 11. 1922 Flandreau, Juž. Dakota – 10. 11. 2015 Palo Alto, Kalifornia — americký informatik, vývojový pracovník firmy IBM, návrhár počítačov IBM série 360. Zakladateľ vlastnej firmy (Amdahl Corporation) produkujúcej a dodávajúcej veľké sálové počítače, servery a aplikačné softvérové systémy.

Amderma

Amderma — osada mestského typu a prístav v Rusku v Nenecku v Archangeľskej oblasti na pobreží Karského mora; 548 obyvateľov (2016). Založená 1933 v dôsledku ťažby fluoritu z blízkych nálezísk. Po 1995, keď bola ťažba ukončená, nastal prudký pokles obyvateľov (5,5 tis. obyvateľov, 1989; 647 obyvateľov, 2002). Námorný prístav, letisko.

Amduat

Amduat — súbor náboženských textov v starovekom Egypte patriacich do kategórie kníh podsvetia (Amduat v preklade znamená to, čo je v podsvetí). Niektorí egyptológovia jeho počiatky datujú do začiatku Novej ríše, iní ešte skôr. Prvé priame doklady Amduatu pochádzajú z pohrebnej komory hrobky Thutmoseho I. a až do amarnského obdobia bol hlavnou zložkou výzdoby kráľovských hrobiek 18. dynastie. Dosiaľ jediný doklad jeho výskytu v nekráľovskej hrobke pochádza z vnútorných priestorov hrobky vezíra Vesera z 18. dynastie. V nasledujúcom období sa vo výzdobe kráľovských hrobiek začali popri Amduate používať aj ďalšie náboženské skladby a v 1. tisícročí pred n. l. sa jeho texty objavujú aj na papyrusoch a rakvách v hrobkách úradníkov.

Kompozične Amduat predstavuje opis podsvetia, jeho obyvateľov a ich funkcie. Dvanásť oddielov Amduatu zodpovedá dvanástim hodinám noci. Ústredným aktérom je slnečný boh Re, jeho cesta podsvetím v posvätnej bárke so sprievodom ďalších božstiev a jeho zápas s obrovským hadom Apopom. Regeneračný proces mal podobu omladeného slnečného boha rodiaceho sa každé ráno, keď opúšťal brány podsvetia, čím v symbolickej rovine vyjadroval mýtické znovuzrodenie a vznik sveta z pravodstva chaosu.

amébiáza

amébiáza [gr.], amebóza, amoebiasis — endemické protozoárne ochorenie ľudí vyvolané parazitickou meňavkou úplavičnou (Entamoeba histolytica). Vyskytuje sa najmä v tropických a subtropických oblastiach. Človek sa infikuje zjedením cýst parazita (potrava, voda); zdrojom infekcie je stolica infikovaného človeka. Klinicky sa prejavuje prudkými hnačkami (amébová dyzentéria), v stolici je prímes hnisu, hlienu a krvi. V stene hrubého čreva sa tvoria vredy. Parazit môže preniknúť z čreva do krvi a pečene a tvoriť tam abscesy. Diagnostika sa opiera o zistenie cýst alebo pohyblivých meňaviek v stolici. Liečba chemoterapeutikami je účinná. Výskyt amébiázy súvisí s hygienickým štandardom a životnou úrovňou obyvateľstva. Prevencia: hygiena, dezinfekcia výkalov chorých ľudí a nosičov. Prekonanie amébiázy nezaručuje imunitu. Na Slovensku patrí k tzv. importovaným parazitózam.

amébocyt

amébocyt [gr.], amoebocyt — telová bunka mnohobunkových živočíchov s meňavkovitým pohybom.

amébová nákaza koníkov

amébová nákaza koníkov — choroba koníkov a kobyliek. Jej pôvodcom je meňavka Malamoeba locustae, ktorá napáda stenu Malpighiho trubíc. Úmrtnosť je zvyčajne nízka, poškodenie sa nahrádza regeneráciou.

amébovkotvaré

amébovkotvaré, Amoebidiales — rad z triedy endomycéty, oddelenie huby. Stielka je z jedinej krátkej nerozkonárenej a nepriehradkovanej hýfy s prichytávacím orgánom na báze, ktorým sa zachytáva na chitínovej kostre hmyzu, najmä kôrovcov, alebo na stene ich tráviacej sústavy, neskôr sa celá premení na výtrusnicu; vznikajú v nej vretenovito-šidlovité spóry. Podľa výživy ide zrejme o komenzálne saprofytické organizmy. Zástupca napr. Amoebidium parasiticum.

amélia

amélia [gr.], amelialek. vrodené nevyvinutie jednej (prípadne len časti) alebo viacerých končatín. Často sa pripájajú i ďalšie vývinové chyby.

amelid

amelid, 6-amino-2,4-dihydroxy-1,3,5-triazín, C3H4N4O2 — monoamid kyseliny kyanurovej. Bezfarebná kryštalická látka nerozpustná vo vode, surovina na výrobu polymérnych živíc melamínového typu (→ melaminoformaldehydové živice, MF).

amelín

amelín, 4,6-diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazín, C3H5N5O — diamid kyseliny kyanurovej. Bezfarebná kryštalická látka nerozpustná vo vode a v etanole. Surovina na výrobu polymérnych živíc melamínového typu (→ melaminoformaldehydové živice, MF) a špeciálnych vysokoteplotných mazadiel. Reakciou s oxidom fosforečným sa získava živica s vlastnosťami keramiky.

amelus

amelus [gr.] — lek. plod, ktorému chýbajú všetky štyri končatiny.

amen

amen [hebr.] — slovo používané na konci židovských a kresťanských modlitieb na vyjadrenie plného súhlasu s pravdivosťou vysloveného textu a na potvrdenie vernosti Bohu.

amencia

amencia [lat.], amentialek. zmätenosť; kvalitatívna porucha vedomia vznikajúca pri mozgových poruchách alebo pri telesných chorobách, ktoré druhotne zhoršujú mozgovú funkciu. Prejavuje sa najmä dezorientáciou, bezradnosťou, dezorganizáciou myslenia a konania.

Amendola, Giorgio

Amendola, Giorgio, 21. 11. 1907 Rím – 5. 6. 1980 tamže — taliansky komunistický politik, syn Giovanniho Amendolu. R. 1931 – 36 väznený, 1936 – 43 v emigrácii. Od 1943 člen Ústredného výboru Komunistickej strany Talianska, 1966 – 75 člen politbyra, od 1973 predseda komunistických poslancov Európskeho parlamentu.

Amendola, Giovanni

Amendola, Giovanni, 15. 4. 1886 Salerno – 7. 4. 1926 Cannes (atentát) — taliansky liberálny politik, novinár a publicista, otec Giorgia Amendolu. Poslanec (1919 – 26), zakladateľ denníka Il Mondo (1922) a politickej skupiny Zväz národných demokratov. R. 1922 minister kolónií; 1924 vodca protifašistickej aventínskej opozície.

Amenemhet

Amenemhet — meno kráľov v starovekom Egypte:

Amenemhet I., Sehetepibre Amenemhet — egyptský panovník (1994 – 1964 pred n. l.), zakladateľ 12. dynastie. Nepochádzal z kráľovského rodu, bol synom kňaza Senvosreta a jeho manželky Nofrety. Založil novú rezidenciu Ičtawej (Ictauej) pri Lište, hoci sám bol z Horného Egypta. Na severe územia dal postaviť tzv. Vládcove múry ako pevnosti na ochranu Egypta pred násilným prenikaním kočovníkov z juhozápadnej Ázie. Ešte počas svojho života zaviedol úrad spoluvládcu, ktorým sa stal jeho syn Senvosret (I.). Zomrel násilnou smrťou, pochovaný bol v pyramídovom komplexe v Lište;

Amenemhet II., Nebukaure Amenemhet — tretí panovník 12. dynastie (1919 – 1881 pred n. l.), syn Senvosreta I. a otec Senvosreta II. Počas jeho vlády sa rozvíjal živý obchod so susednými krajinami. Jeho pyramídový komplex sa nachádza v Dahšúre;

Amenemhet III., Nimaatre Amenemhet — šiesty panovník 12. dynastie (1853 – 1809 pred n. l.). Počas jeho vlády prežíval Egypt jeden zo svojich hospodársko-politických vrcholov. Narastal počet neegyptských obyvateľov, a to najmä z Ázie, využívaných pri prácach na realizácii štátnych projektov (odvodňovacie práce vo Fajjúme, stavebná činnosť po celom Egypte, najmä na severe). Dal vybudovať dve pyramídy, v Dahšúre a v Hawwáre, kde bol zádušný chrám pyramídového komplexu považovaný antickými autormi za labyrint;

Amenemhet IV., Maacherure Amenemhet — predposledný panovník 12. dynastie (1809 – 1800 pred n. l.). Pravdepodobne nebol synom Amenemheta III. a o jeho vláde je známe len málo. Stopy jeho stavebnej činnosti sa zachovali na Sinajskom polostrove i vo Fajjúme, pochovať sa dal pravdepodobne v pyramíde v Mazghúne;

Amenemhet V. VII. — panovníci 13. dynastie, ktorých mená sú doložené na pečatiach, skarabeoch a stélach.

amenorea

amenorea [gr.], amenorrhoealek. chýbanie menštruácie. Ako fyziologický jav sa vyskytuje pred pubertou, v tehotenstve a po menopauze. Rozlišuje sa primárna amenorea, ak žena nikdy nemenštruovala (ostatné pohlavné znaky sa v puberte môžu normálne objaviť), a sekundárna amenorea, vynechanie menštruácie u ženy, ktorá predtým menštruovala.

a mensa et thoro

a mensa et thoro [-za to-; lat.] — od stola a lôžka (→ manželská odluka).

amenzalizmus

amenzalizmus [gr. + lat.] — ekol. typ negatívneho vzťahu medzi populáciami dvoch alebo viac druhov; jeden druh, inhibítor, negatívne pôsobí svojimi metabolitmi na iný druh, brzdí jeho rast, rozmnožovanie alebo pôsobí letálne (spôsobuje jeho smrť); inhibítor však nie je interakciou dotknutý, získava tak priestor, zdroje potravy ap. Napr. agát môže svojím rastom obmedzovať iné dreviny, niektoré plesne pôsobia toxicky na iné druhy plesní ap. (→ antibióza, → alelopatia).

American Ballet

American Ballet [emerikn balej] — americký baletný súbor založený 1934 v Hartforde (Connecticut) L. E. Kirsteinom a mecenášom umenia Ewardom Warburgom (*1908, †1992). Prvé predstavenie sa uskutočnilo 1. 3. 1935 v choreografii G. Balanchina. R. 1936 vznikol z iniciatívy L. E. Kirsteina Ballet Caravan, od 1938 American Ballet Caravan, ktorý sa 1941 zlúčil s American Ballet, ktorý bol 3 roky nečinný. Vďaka finančnej pomoci N. A. Rockefellera absolvoval súbor prvé turné do Južnej Ameriky s repertoárom obidvoch skupín pod názvom American Ballet Caravan. Po návrate sa súbor rozpadol. R. 1946 vznikla spoločnosť Ballet Society založená L. E. Kirsteinom a G. Balanchinom a na základe jej úspechov vyrástol jeden z najvýznamnejších amerických baletných súborov New York City Ballet ako súčasť New York City Center for Music and Drama.

American Ballet Theatre

American Ballet Theatre [emerikn balej sietr] — americký baletný súbor Metropolitnej opery v New Yorku; založený 1939 L. Chasovou a Richardom Pleasantom (*1906, †1961) ako Ballet Theatre z členov súboru Mordkin Ballet. Od 1957 pod dnešným názvom. Spolu s New York City Ballet patrí k najvýznamnejším americkým telesám. Interpretuje prevažne klasický repertoár. V súbore pôsobili o. i. M. N. Baryšnikov, E. Bruhn, C. Fracciová, N. R. Makarovová, R. Ňurejev, choreografi A. Tudor, A. de Millová, B. R. Cullbergová, A. Ailey, J. Robbins. Súbor viedli 1980 – 89 M. N. Baryšnikov, 1989 – 92 Jane Hermannová (Hermann, *1937) a Oliver Smith (*1918, †1994) a od 1992 Kevin McKenzie (*1954).

American Economic Review

American Economic Review [emerikn ikonomik rivjú] — americký ekonomický časopis založený 1911, vydávaný Americkou ekonomickou asociáciou (American Economic Association, založená 1885), spočiatku vychádzal štvrťročne, od 2014 vychádza mesačne.

American Ephemeris and Nautical Almanac

American Ephemeris and Nautical Almanac [emerikn ife- end nótikl elmenek] — astronomická ročenka vydávaná od 1849 Americkým námorným observatóriom (US Naval Observatory) vo Washingtone. Obsahuje všetky údaje potrebné na astronomické pozorovania v danom roku. Po zlúčení s Astronomical Ephemeris (1981) vychádzajú spoločne pod názvom Astronomical Almanac.

American Express

American Express [emerikn ikspres] — medzinárodná spoločnosť so sídlom v New Yorku poskytujúca finančné služby najmä prostredníctvom kreditných kariet a cestovných šekov. Založená 1850, 1891 zaviedla cestovné šeky s rovnomenným názvom (American Express), ktoré predstavujú dôsledne prepracovaný systém využiteľnosti a náhrady; v núdzi poskytuje rôzne služby, napr. pri zablokovaní úverových kariet, pri zmene cestovných plánov, pri tiesňovom volaní a pri vybavovaní náhradného preukazu totožnosti.

American International Group

American International Group [emerikn internešnl grup], Inc., AIG — medzinárodná finančná a poisťovacia spoločnosť so sídlom v New Yorku založená 1919. Prostredníctvom dcérskych spoločností a pobočiek poskytuje životné poistenie, ako aj poistenie majetku, námornej a leteckej dopravy, finančné a bankové služby, lízing a i. v 80 krajinách sveta. K jej členským spoločnostiam do 2010 patrila aj spoločnosť Alico (American Life Insurance Company; dnes American Income Live Insurance Company), jedna z najväčších medzinárodných životných poisťovní, materská spoločnosť bývalej spoločnosti Amslico.

American Political Science Review

American Political Science Review [emerikn politikl sajens rivjú] — odborný politologický časopis Americkej asociácie politických vied (American Political Science Association) vychádzajúci štvrťročne od 1906. Vedúcou osobnosťou bol dlhoročný prezident asociácie S. Verba.