Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 101 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Fabergé, Carl Peter

Fabergé [-že], Carl Peter, aj Karl Gustavovič Fabergé, 18. 5. 1846 Petrohrad – 24. 9. 1920 Lausanne — ruský zlatník, šperkár a klenotník. Najúspešnejší člen francúzskej zlatníckej rodiny, ktorá sa začiatkom 19. stor. usídlila v Rusku. Po štúdiách v Drážďanoch, Frankfurte nad Mohanom a Paríži nastúpil v roku 1864 do petrohradskej firmy svojho otca, ktorú čoskoro prevzal. Od 60. rokov 19. stor. pracoval pre cársky dvor a vysokú šľachtu, od 1885 bol oficiálnym dodávateľom cárskeho dvora, neskôr aj dvorným klenotníkom. Po roku 1887 otvoril nové firemné pobočky v Moskve, Odese, Londýne a Kyjeve. Celoeurópsku i celosvetovú slávu mu priniesol úspech na Svetovej výstave v Paríži (1900), kde získal Zlatú medailu.

Známa je jeho séria emailových veľkonočných (tzv. cárskych) vajíčok zhotovených (1884 – 1917) pre Alexandra III. Alexandroviča a Mikuláša II. Alexandroviča. Fabergého práce z 80. a 90. rokov 19. stor. vychádzajú zo secesného tvaroslovia, po 1900 sa priklonil ku geometrizujúcemu a k funkcionalistickému názoru. Okrem emailov pracoval s celou škálou materiálov (zlato, striebro, drahokamy, polodrahokamy, krištáľ, perly). Dôraz na exkluzívnu vycibrenosť sprevádza mimoriadne pochopenie funkčných požiadaviek. V portfóliu Fabergého firmy sa okrem šperkov nachádzali aj ikony, hodiny, rezané gemy, puzdrá, interiérové a módne doplnky a pod. Po revolúcii v Rusku musel podnik zlikvidovať a 1918 sa utiahol do exilu do Švajčiarska.

fabiana

fabiana [lat.], Fabiana — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď ľuľkovité. Vždyzelené do 3 m vysoké vzpriamené kry s konárikmi husto pokrytými malými tmavozelenými lístkami a rúrkovitými fialovými kvetmi vyrastajúcimi z pazúch konárikov.

Fabiovci

Fabiovci (Fabius) — jeden z najstarších rímskych patricijských rodov, svoj pôvod odvodzoval od Herkula. Jeho viacerí príslušníci zastávali v Ríme najvyššie úrady (konzul, cenzor, diktátor). Počas vojny s etruským mestom Veii prevzali Fabiovci 479 pred n. l. vedenie vojny a ochranu rímskych hraníc, všetci dospelí muži však zahynuli v bitke pri riečke Cremere (477 pred n. l.), prežil len jeden chlapec, ktorý zabezpečil pokračovanie rodu. Najvýznamnejší členovia rodu:

Quintus Fabius Maximus Rullianus, 4. – 3. stor. pred n. l. — veliteľ v bojoch proti Samnitom a Etruskom, päťnásobný konzul (322, 310, 308, 297, 295 pred n. l.), diktátor (315, 313 pred n. l.) a cenzor (304 pred n. l.);

Quintus Fabius Pictor, 2. polovica 3. stor. pred n. l. — senátor, dejepisec. Autor analistických po grécky písaných dejín Ríma od založenia mesta po 2. púnsku vojnu, v ktorej sa zúčastnil (218 – 201 pred n. l.);

Quintus Fabius Maximus Verrucosus, nazývaný Cunctator (Váhavec), okolo 280 pred n. l. – 203 pred n. l. — vojvodca, senátor, konzul (233, 228, 215, 214, 209 pred n. l.) a vojenský diktátor (221, 217 pred n. l.). Počas 2. púnskej vojny bol po porážke rímskeho vojska v bitke pri Trasimenskom jazere (217 pred n. l.) vyhlásený za diktátora. Všeobecne bola prijatá jeho vojenská taktika spočívajúca v postupnom vyčerpávaní nepriateľa drobnými potýčkami, čím dosiahol oslabenie Hannibalovho vojska. Správnosť taktiky potvrdila bitka pri Cannae (216 pred n. l.) a z jeho pôvodne posmešnej prezývky sa stalo čestné meno;

Quintus Fabius Maximus Allobrogicus, 2. stor. pred n. l. — vojvodca a politik. V roku 121 pred n. l. porazil ako konzul pri ústí rieky Isera keltský kmeň Allobrogov a na pamiatku svojho víťazstva dal v Ríme postaviť víťazný oblúk.

Fabova hoľa

Fabova hoľa — geomorfologický podcelok Veporských vrchov (ich najvyšší vrchol), 1 439 m n. m. Rozprestiera sa medzi Horehronským podolím na severe, Muránskou planinou na východe a juhu a Balockými vrchmi na juhovýchode. Budovaný prevažne granodioritmi a kremennými dioritmi. Vrchovinný až hornatinný reliéf. Nižšia časť leží v mierne chladnej, vyššia v chladnej klimatickej oblasti, priemerná teplota v januári -6 až -7 °C, v júli 14 – 16 °C, priemerný ročný úhrn zrážok 900 – 1 400 mm. V nižších polohách sú kambizeme porastené prevažne bučinami, vo vyšších polohách podzoly so smrekovými monokultúrami, v severnej časti značné odlesnené plochy využívané ako lúky a pasienky.

Fabriano

Fabriano — mesto v strednom Taliansku v kraji Marche juhozápadne od mesta Ancona v Apeninách; 30-tis. obyvateľov (2019). Tradičné stredisko papierenského priemyslu (výroba doložená od 13. stor.), ďalej priemysel elektrotechnický (výroba domácich spotrebičov), potravinársky (mäsový). Železničná križovatka, železničné spojenie s Rímom. Turistické stredisko.

Prvýkrát sa spomína 1065. Centrum známej maliarskej školy, ktorú v 2. polovici 14. stor. založil Allegretto Nuzi (*1315, †1373) a Gentile da Fabriano. Počas 2. svetovej vojny viackrát bombardované.

Stavebné pamiatky: románsko-gotická radnica (1255), katedrála San Venanzo (pôvodne 13. stor., prestavba 1608) so zachovanými freskovými výjavmi zo života sv. Lorenza (1365). Sídlo katolíckeho biskupstva.

Fabriciova burza

Fabriciova burza, bursa Fabricii — vak na zadnej stene kloaky vtákov a niektorých plazov, primárny lymfoidný orgán umožňujúci dozrievanie B buniek, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe protilátok. Prvýkrát opísaná H. Fabriciom, podľa ktorého je nazvaná.

Fabricius, Hieronymus

Fabricius, Hieronymus, nazývaný ab Aquapendente, taliansky Girolamo Fabrici, 20. 5. 1537 Acquapendente (Aquae-Taurinae), Taliansko – 21. 5. 1619 Padova — taliansky lekár, anatóm a chirurg. Profesor na univerzite v Padove. Známy prácami z porovnávacej anatómie, opísal chlopne žíl v tele človeka, z čoho vychádzal jeho žiak W. Harvey pri opisovaní cirkulácie krvi v tele (objav krvného obehu). Ako prvý opísal Fabriciovu burzu. Autor embryologických, fyziologických a anatomických štúdií s mnohými umeleckými ilustráciami. Hlavné diela: Vznik plodu (De formato foetu, 1600), Trojaká rozprava o anatómii (Tractatus anatomicus triplex, 1614), O rozprávaní (De locutione, 1627), Žilové chlopne (De venarum ostiolis, 1603), O chirurgii (Opera chirurgica, 1617).

Fábry, Ján

Fábry, Ján, aj János, 21. 7. 1830 Lučenec – 28. 12. 1907 Rimavská Sobota — uhorský botanik pôsobiaci v Gemeri. Pracoval ako stredoškolský profesor. Spoluzakladateľ Gemerského múzea v Rimavskej Sobote (1892). Autor učebnice botaniky a zoológie pre stredné školy a mnohých článkov o flóre Gemera, Malohontu, Turca a iných lokalít. Jeho herbár, ktorý zhromažďoval 42 rokov, obsahuje okolo 80 zväzkov a je uložený v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, časť v Gemerskom múzeu v Rimavskej Sobote.

Fábry, Zoltán

Fábry, Zoltán, 10. 8. 1897 Štós, okres Košice-okolie – 31. 5. 1970 tamže — maďarský publicista a literárny kritik žijúci na Slovensku. V rokoch 1926 – 39 bol redaktorom časopisov Korunk (Naša doba) v Kluži, 1931 – 36 Az Út (Cesta), spolupracoval s časopismi DAV a Tvorba. V publicistickej a literárnokritickej tvorbe venoval pozornosť najmä protivojnovej a antifašistickej nemeckej a maďarskej literatúre v Československu. V medzivojnovom období bol inšpirátorom protifašistického hnutia v maďarskej kultúre na Slovensku. Počas 2. svetovej vojny pracoval v antifašistickom a protivojnovom hnutí. Za protifašistické články bol v roku 1939 a 1941 väznený v Ilave.

V kritikách Tretí rozkvet (Harmadvirágzás, časopisecky 1954, knižne 1963) a Menej veršov – viac poézie (Kevesebb verset – több költészetet, časopisecky 1955) napísal o 15 pôvodných maďarských dielach, ktoré vyšli na Slovensku po roku 1950, čím výrazne prispel k rozvoju maďarskej literatúry na Slovensku. Na základe jeho kritickej činnosti vznikol žáner literatúra skutočnosti. Je autorom štúdií a esejí Príkaz doby (Korparancs, 1934), Proti vojakom a zbraniam (Fegyver s vitéz ellen, 1937), Pravda myšlienky (A gondolat igaza, 1955), Pravda mieru (A béke igaza, 1956), Otázniky novely (A novella kérdőjelei, časopisecky 1960), Ľudia v neľudskosti (Emberek az embertelenségben, 1962), Naša vlasť Európa (Hazánk, Európa, 1967) a Dopoludnia v Štóse (Stószi délelőttök, 1968). V slovenčine vyšiel výber jeho štúdií pod názvom Pravda myšlienky a mieru (1958) a Vox humana (1974). Monografie o ňom napísali S. Csanda (Zoltán Fábry, Fábry Zoltán, 1980) a Z. Fónod (V pohnutom svete, Megmozdult világban, 1987). Bol nositeľom Ceny Imreho Madácha (1967).

facélia vratičolistá

facélia vratičolistá, Phacelia tanacetifolia — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď borákovité; sekundárne ruderálna rastlina. Jednoročná bylina pochádzajúca z Kalifornie. Má striedavé listy, obojpohlavné modrofialové kvety v závinkoch, plod tobolka. V Európe sa od 1891 vysievala ako medonosná rastlina a krmovina.

fac totum

fac totum [fak tó-; lat.] — urob všetko. V antickom chápaní označenie zodpovednej, spoľahlivej osoby, „pravej ruky“, dôverníka (faktótum); ironicky človek „strkajúci nos“ do cudzích záležitostí.

facultas alternativa

facultas alternativa [-kul-; lat.] — druhá možnosť; v rímskom súkromnom práve dlžníkovo oprávnenie poskytnúť veriteľovi namiesto dlhovaného plnenia podľa dohovoru druhé (iné) plnenie, a tým sa oslobodiť od dlhu. Pri takejto situácii platila zásada: dlhuje sa jedna vec, ale z dvoch možno plniť (una res est in obligatione, duae in solutione). Typickým príkladom facultas alternativa bola situácia, v ktorej predávajúci dostal v zaplatenej kúpnej cene menej ako polovicu reálnej hodnoty veci (laesio enormis), a preto mohol žalobou žiadať zrušenie kúpnej zmluvy. Kupujúci bol povinný vydať kúpenú vec, ak akceptoval zrušenie zmluvy, alebo doplatiť kúpnu cenu na jej reálnu hodnotu (druhá možnosť). Facultas alternativa treba odlišovať od obligatio alternativa.

V súčasnom práve tzv. alternatívna možnosť.

Fačkov

Fačkov — obec v okrese Žilina v Žilinskom kraji na styku Strážovských vrchov a južnej časti Malej Fatry, 534 m n. m.; 644 obyvateľov (2019). Vrchovinný až hornatinný reliéf chotára je prevažne zalesnený. Nad obcou sa vypína vrch Kľak predstavujúci národnú prírodnú rezerváciu zasahujúcu do katastra obce. Fačkov leží na ceste I. triedy spájajúcej Žilinu s Prievidzou cez Fačkovské sedlo.

Prvýkrát spomínaný 1351 ako silwa Luchka, 1773 Facskov, Fačkow, 1786 Facschkow, 1808 Facskó, Fačkow, 1863 Facsko, 1873 Facskó, 1877 – 82 Facsko, 1888 – 1913 Facskó, 1920 Fačkov. Pôvodne zemianska obec. Obyvatelia sa zaoberali najmä chovom dobytka.

Stavebné pamiatky: Kostol sv. Mikuláša (17. stor., baroková prestavba 1788 – 92).

Fačkovské sedlo

Fačkovské sedlo — horské sedlo medzi Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi vo výške 802 m n. m. Vedie ním dôležité cestné spojenie medzi Hornonitrianskou kotlinou a Žilinskou kotlinou. Stredisko turistiky a zimných športov s lyžiarskymi vlekmi na Homôľku. Neďaleko národná prírodná rezervácia Kľak a prameň rieky Nitra. Pamätník SNP (počas SNP padlo v tejto oblasti mnoho rumunských vojakov). Sedlo je pomenované podľa obce Fačkov ležiacej severne od neho.

Fada

Fada — mesto v Čade na náhornej plošine Ennedi v oáze Fada, administratívne stredisko regiónu Ennedi Ouest; 24-tis. obyvateľov (2005). Letisko. Oporný bod arabských nomádov kmeňa Tubu. Mesto je známe bizarnými skalnými útvarmi a jaskynnými maľbami – petroglyfmi nachádzajúcimi sa v okolí.

Faddejevskij

Faddejevskij — polostrov ostrova Koteľnyj ležiaceho v Severnom ľadovom oceáne, najväčšieho ostrova Novosibírskych ostrovov patriacich Rusku (Jakutsko). Rozloha 5 300 km2.

Lemovaný piesčito-ílovitými plytčinami, budovaný metamorfovanými prekambrickými horninami, ako aj paleozoickými a mezozoickými sedimentárnymi horninami (piesky, hliny, prachovce) preniknutými žilami podzemného ľadu. Plochý reliéf, maximálna výška 63 m n. m. Polárna klíma. Viacero termokrasových jazier a kratších riek. Tundrová vegetácia zastúpená prevažne machmi a lišajníkmi. Ťažba pieskov.

Objavený 1805 kupcom Jakobom Sannikovom (*okolo 1780, †po 1812), ktorý sa mylne domnieval, že ide o ostrov. V roku 1811 počas ďalších bádaní na území zistil, že ide o polostrov, však ako ostrov bol Faddejevskij zobrazovaný na kartografických dielach ešte v období okolo 1820, i v súčasnosti ho viaceré zdroje pokladajú za ostrov. Nazvaný podľa poľovníka Faddejeva, ktorý tam postavil prvé zimovisko.

Faddejov záliv

Faddejov záliv, rus. zaliv Faddeja — záliv v juhozápadnej časti Mora Laptevovcov pri severovýchodnom pobreží Tajmýrskeho polostrova (ázijská časť Ruska); dĺžka 37 km, šírka vo vchode okolo 20 km, maximálna hĺbka 23 m. Zväčša nízke brehy. Väčšinu roka pokrytý ľadom. Do zálivu ústi rieka Faddeja.

Faenza

Faenza [-ca] — mesto v severnom Taliansku v kraji Emilia-Romagna severozápadne od mesta Forli; 59-tis. obyvateľov (2019). Priemysel strojársky, chemický, nábytkársky, textilný, obuvnícky, keramický; v minulosti významné stredisko výroby keramiky (tradícia od 12. stor., v 15. – 16. stor. výroba svetoznámej jemnej bielo glazovanej keramiky fajansy; termín odvodený od názvu Faenza sa v súvislosti so špecifickou keramikou používa dodnes). Železničný uzol.

V 2. stor. pred n. l. rímske mesto (Faventia) na obchodnej ceste Via Aemilia; pri archeologických vykopávkach boli objavené aj zvyšky staršieho osídlenia. Od 11. stor. mestská komúna. Od 1313 patrila Faenza rodine Manfrediovcov, 1501 obsadená C. Borgiom, od 1509 súčasť Cirkevného štátu. Najväčší rozvoj v 15. a 16. stor., keď ju preslávila výroba fajansy. R. 1797 – 1814 pod vládou Napoleona I. Bonaparta, 1859 začlenená do Sardínskeho a 1861 do Talianskeho kráľovstva.

Stavebné pamiatky: v starom meste zachované stopy pôvodného rímskeho pravouhlého plánu zástavby, mestské opevnenie (15. stor.), renesančná katedrála na Piazza Vittorio Emanuele (1474; Giuliano da Maiano, 1432 – 1490), stredoveké paláce. Významné múzeum dejín keramiky (založené 1908).

faerská literatúra

faerská literatúra — literatúra napísaná na Faerských ostrovoch, ako aj literatúra faerských autorov napísaná mimo Faerských ostrovov. Svedectvo o najstarších dejinách ostrovov podáva islandská Sága o Faerčanoch (Færeyinga saga). Stará faerská literatúra sa v písomnej podobe nezachovala, ľudová poézia vo faerskom jazyku, tzv. kvæðir (obdoba severských ság), ktorá sa zachovala iba ústnym podaním ako piesne k ľudovým tancom, bola zapísaná až v 19. stor. podobne ako rozprávky, povesti a tzv. tættir (humorné a satirické básne). Od reformácie okolo roku 1500 bola cirkevným a neskôr aj úradným jazykom dánčina, pričom domáci jazyk sa používal iba medzi ľudom (faerský jazyk). Písané dejiny faerskej literatúry sa začali pokusom Jensa Christiana Svaba (*1746, †1824) o faersko-dánsko-latinský slovník. Prvými známymi faerskými básnikmi boli národný hrdina a povstalec Páll Pálsson Nolsøe (*1776, †1809) a statkár a rybár Jens Christian Djurhuus (*1773, †1853), ktorého piesne sa spievajú do súčasnosti.

V polovici 19. stor. sa začalo obdobie národného hnutia a duchovnej obrody. Spisovnú normu faerského jazyka vytvoril v roku 1846 filológ a literárny historik Venceslaus Ulricus Hammershaimb (*1819, †1909). V tom období sa začalo systematické zbieranie ľudovej poézie – jazykovedec Jakob Jakobsen (*1846, †1918) vydal faerské ľudové povesti a rozprávky. Pre básnikov v období uvedomovania si národnej identity je charakteristické národné cítenie: Friðrikur Petersen (*1853, †1916) bol prvým básnikom vlasteneckých básní a autorom národnej hymny, Rasmus Christoffer Effersøe (*1857, †1916) sa stal vodcom vlasteneckého hnutia a autorom prvej divadelnej hry, J. Patursson skladal bojové a vlastenecké spevy. Okolo roku 1900 sa faerský literárny život sústreďoval v Kodani, a to najmä zásluhou vydavateľskej aktivity Andreasa Christiana Evensena (*1874, †1917) a Jákupa Dahla (*1878, †1944) i poézie J. H. O. Djurhuusa. Národné tendencie v poézii zachovávali Hans Andrias Djurhuus (*1883, †1951) a Mikkjal Dánjalsson á Ryggi (*1879, †1956). Dôraz na umeleckú stránku poézie pred tendenčnosťou kládli lyrici Rikard Long (*1889, †1977) a Christian Matras (*1900, †1988; aj významný filológ, autor faersko-dánskeho slovníka a prehľadu dejín faerskej literatúry). Priekopníkmi umeleckej prózy boli Regin í Líð, autor prvého faerského románu Babylonská veža (Bábelstornið, 1909), poviedkar a románopisec Hans Marius Ejdesgaard (*1887, †1966), S. Patursson a esejista Tróndur Olsen (*1879, †1961). Veľký význam z hľadiska upevnenia spisovnej faerčiny malo založenie prvých novín Føringatíðindi (Faerský spravodaj) v roku 1899. V 30. rokoch 20. stor. boli hlavnými prozaikmi H. Brú a Martin Joensen (*1902, †1966), svetovú popularitu získali W. Heinesen a Jørgen-Franz Jacobsen (*1900, †1938) píšuci po dánsky.

Po 2. svetovej vojne sa charakter faerskej literatúry spočiatku nemenil, do literatúry nevstupovali významní autori, výnimkou bol J. P. Heinesen, príslušník prvej generácie, ktorá už prešla školou s faerským vyučovacím jazykom. Do lyriky priniesli nové tendencie starí básnici Karsten Hoydal (*1900, †1990) a Regin Dahl (*1918, †2007). Až koncom 60. rokov 20. stor. vstúpili do literatúry básnici Steinbjørn Berghamar Jacobsen (*1937, †2012) a Rói Patursson (*1947), neskôr Jóanes Nielsen (*1953) a Tóroddur Poulsen (*1957) uplatňujúci poetiku úsporného výrazu a jednoduchých prírodných metafor. Rozmach prózy nastal až v 2. polovici 70. rokov, a to najmä zásluhou spisovateľov, ktorí vo svojich dielach riešili nadnárodné problémy: Magnus Dam Jakobsen (*1935, †1978), poviedkar Hanus Andreassen (od 2000 používa priezvisko Kamban, *1942) a i.

Koncom 20. stor. sa svojou poviedkovou tvorbou a tvorbou pre deti a mládež presadila Oddvør Johansenová (Johansen, *1941), poéziou Guðrið Helmsdalová (Helmsdal, *1941) a Malan Poulsenová (Poulsen, *1963). K významným autorom faerskej literatúry začiatku 21. stor. patria J. Nielsen, R. Dahl, S. B. Jacobsen, R. Patursson, autorka detskej literatúry Sólrún Michelsenová (Michelsen, *1948), básnik Sissal Kampmann (*1974), Marjun Syderbø Kjelnæsová (Kjelnæs, *1974) a i.

faetonovité

faetonovité, Phaethontidae [podľa mytologického Faethona] — čeľaď z triedy vtáky (Aves). Veľké biele morské vtáky s čiernou kresbou na hlave a krídlach. Majú krátke nohy a červený alebo žltý dlhý mierne ohnutý zobák. Výborné letce, neobratne chodia a plávajú. Hniezdia v kolóniách na zemi, na útesoch alebo v dutinách stromov. Sú monomorfné; samec je väčší. Samica znáša len jedno vajce, na ktorom striedavo sedia obidvaja partneri. Patrí sem jediný rod faeton.

Făgăraş

Făgăraş [fegeraš] — mesto v strednom Rumunsku (Sedmohradsko) v județi Brašov na rieke Olt (prítok Dunaja) na úpätí Fagarašských vrchov; 31-tis. obyvateľov (2011). Priemysel chemický (výroba priemyselných hnojív), nábytkársky, potravinársky. Stredisko turistiky. V blízkosti ťažba zemného plynu.

Už od 12. stor. miesto konania trhov, v 14. – 17. stor. súčasť Valašského kniežatstva.

Stavebné pamiatky: hrad s nádvorím a štyrmi oktogonálnymi vežami (postavený 1310 na starších základoch, 1650 renesančne prestavovaný).

fagolyzozóm

fagolyzozóm [gr.] — bunková organela vznikajúca po splynutí (fúzii) fagozómu s lyzozómami; miesto, kde sa vo fagocyte uskutočňuje usmrcovanie a deštrukcia mikroorganizmov alebo iných pohltených buniek.

fagot

fagot [tal.], basson — dvojjazýčkový drevený dychový hudobný nástroj s pomerne úzkou, kužeľovito vŕtanou trubicou dlhou až 245 cm. Vyvinul sa v 16. stor. z basového bomhartu cez dulcian a choristfagot a zdokonalil sa v 19. stor. Súčasný fagot má 6 hlavných častí: strojček (dva trstinové plátky), eso (zahnutá, asi 34 cm dlhá kovová trubica spájajúca strojček s ďalšou časťou nástroja), krídlo, koleno (dvakrát vŕtaný spojovací diel medzi krídlom a basovkou), basovka (zasadená do kolena rovnobežne s krídlom) a ozvučnica (najvyššie položená časť fagotu). Nástroj má 16 – 22 klapiek a 5 dierok, ktoré sa zakrývajú prstami. Ustálil sa v ladení C. Tónový rozsah (F1) B1(es2) f2; notuje sa v basovom a tenorovom kľúči. O oktávu nižší je kontrafagot. Fagot je organickou súčasťou symfonického orchestra, uplatňuje sa však aj v komornej hudbe či ako sólový nástroj.

Koncerty pre fagot komponoval W. A. Mozart, C. M. von Weber, C. Saint-Saëns a i.

fagozóm

fagozóm [gr.], fagocytová vakuola — bunková organela (dutina) vznikajúca po obalení častice cytoplazmatickou membránou fagocytu.

Faial

Faial — ostrov vulkanického pôvodu v Atlantickom oceáne v súostroví Azory (Portugalsko); rozloha 173 km2, 15-tis. obyvateľov (2011). Vnútrozemie vypĺňa rozsiahla kaldera s priemerom 2 000 m, hĺbkou 500 m a výškou okrajov do 1 043 m n. m. Postihovaný častými zemetraseniami (posledné veľké 1956 – 58) a podmorským vulkanizmom. Rozvinuté poľnohospodárstvo (pestovanie banánov, citrusov, kukurice a pšenice, chov ošípaných), rybolov (tuniaky). Rozvoj cestovného ruchu.

Fairbanks

Fairbanks [férbenks] — mesto v USA v strednej časti štátu Aljaška na rieke Chena; 32-tis. obyvateľov (2. najväčšie mesto Aljašky, 2018), aglomerácia Fairbanks-North Star 99-tis. obyvateľov (2018). Priemysel petrochemický, drevársky, obchod s kožušinami. Konečný bod diaľnice Alaska Highway vedúcej z Dawson Creek (Kanada) a železničnej trate z prístavu Seward, medzinárodné letisko. Turistické stredisko.

Založené 1902 v období zlatej horúčky a nazvané podľa senátora Ch. W. Fairbanksa. Päť km severozápadne od mesta Fairbanks sa nachádza sídlo University of Alaska (1917).

Fairbanks, Douglas

Fairbanks [férbenks], Douglas, vlastným menom Douglas Elton Ulman, 23. 5. 1883 Denver, Colorado – 12. 12. 1939 Santa Monica, Kalifornia — americký filmový herec a režisér; popri Charliem Chaplinovi, Busterovi Keatonovi a Haroldovi Claytonovi Lloydovi jeden z najpopulárnejších komikov nemej éry.

Pôvodne bol divadelným hercom, v roku 1915 účinkoval vo svojom prvom filme Jahňa (The Lamb). Hrával v spoločenských komédiách, romantických, historických a dobrodružných filmoch, napr. Bandita gentleman (The Good Bad-Man, 1916), Miešanec (The Half-breed, 1916), Pravý Američan (The Americano, 1916), Moderný mušketier (A Modern Musketeer, 1917), Zorro pomstiteľ (The Mark of Zorro, 1920), Traja mušketieri (The Three Musketeers, 1921), Robin Hood (1922), Zlodej z Bagdadu (The Thief of Bagdad, 1924) a i. Vďaka svojej atletickej postave, telesnej zdatnosti a podmanivému hereckému prejavu bol v 20. rokoch 20. stor. nazývaný aj „Kráľom Hollywoodu".

S Mary Pickfordovou, Davidom Warkom Griffithom a Charliem Chaplinom založili v roku 1919 výrobňu filmov United Artists, ktorá sa stala najsilnejšou a najvplyvnejšou spoločnosťou nielen v Hollywoode. Pokúsil sa aj o filmovú réžiu, s režisérom Albertom Parkerom nakrútili film Arizona (1918) a s Victorom Flemingom dokumentárny film Cesta okolo sveta za 80 minút (Around the World in 80 Minutes with Douglas Fairbanks, 1931). V roku 1927 sa stal prvým prezidentom Americkej akadémie filmového umenia a vedy.

Z ďalších filmov: Čierny pirát (The Black Pirate, 1926), Železná maska (The Iron Mask, 1929), Skrotenie zlej ženy (The Taming of the Shrew, 1929), Moderný Robinson (Mr. Robinson Crusoe, 1932), Posledné lásky dona Juana (The Private Life Of Don Juan, 1934).

V roku 1939 získal Oscara za celoživotné dielo.

Faizábád

Faizábád — mesto v severnej Indii v členskom štáte Uttarpradéš na rieke Ghághra (ľavostranný prítok Gangy); 558-tis. obyvateľov (2015). Priemysel potravinársky (cukrovarnícky, olejársky), strojársky, drevársky. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti. Dopravná križovatka.

Založené 1730, budované ako správne stredisko – sídlo navába, v priebehu 19. stor. zaznamenalo úpadok.

Stavebné pamiatky: zvyšky pevnosti nad riekou (od 1764), v meste mauzóleum tretieho navába a jeho manželky Bahu Begum (okolo 1816) a palácové stavby z konca 18. stor. Múzeum; dve univerzity a viacero vyšších škôl (college).

Súčasťou mesta Faizábád je historické, kedysi samostatné mesto Ajódhjá.

Fajsal II.

Fajsal II., ibn Ghází al-Hášimí, 2. 5. 1935 Bagdad – 14. 7. 1958 tamže — posledný iracký kráľ. Od 1939 ho zastupoval regent princ Abd al-Iláh. Oficiálne nastúpil na trón 1953, zvrhnutý pučom generála Abdalkaríma Kásima v júli 1958 a popravený.

Fajtov

Fajtov — miestna časť obce Čierny Balog.

fajus

fajus [gr.], Phaius — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď vstavačovité. Mohutné terestrické poloopadavé byliny so širokooválnymi listami dlhými do 60 cm a s nápadnými ružovými červenoškvrnitými kvetmi s dlhým pyskom. Medzi najznámejšie druhy patria fajus žltý (Phaius flavus) a fajus veľkolistý (Phaius tancarvillae).

Fajzábad

Fajzábad, Faizábád, Feyzábád, Fayzábád, Faydábád — mesto v severovýchodnom Afganistane na rieke Kokča na severných svahoch Hindukúša, 1 200 m n. m., administratívne stredisko provincie (vilájetu) Badachšán; 38-tis. obyvateľov (2019). Potravinársky a textilný priemysel; remeslá. Obchodné stredisko banskej (ťažba rúd železa, zlata, rubínov, smaragdov, ametystov, už pred 13. stor. ťažba lazuritu) a poľnohospodárskej oblasti (tradičné pestovanie maku, chov dobytka); v horských oblastiach lov horských oviec argali a horských kôz. V blízkosti vodná elektráreň.

Cestné spojenie s Kunduzom na západe a Vachánskym koridorom s územím Číny na východe; západne od mesta je letisko.

V roku 1955 zničené zemetrasením. V roku 1980 obsadené sovietskymi okupačnými vojskami, 1996 – 2001 sídlo medzinárodne uznanej afganskej vlády.

fakľa

fakľa [lat.], Eremurus — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď asfodelovité. Trvalky s mohutnou byľou vysoké až 1,5 m. Majú mäsitý prstovitý podzemok, rúrkovité biele, žlté, oranžové alebo červené miskovité kvety kvitnúce v hustých strapcoch a mečovité listy v prízemnej ružici, napr. druh fakľa stepná (Eremurus robustus).

fakľovček

fakľovček [lat.], Chamaecereus — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kaktusovité. Trsovitý sukulent s rebrovitými, v mladosti so vzpriamenými, neskôr s poliehavými stonkami a veľkými červenými rúrkovitými kvetmi. Známy je len jeden druh fakľovček Silvestrov (Chamaecereus silverstrii).

fakľovec

fakľovec [lat.], Cereus — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď kaktusovité. Stĺpovité kerovité alebo stromovité sukulenty pochádzajúce z Južnej a zo Strednej Ameriky. Majú rôzny vzhľad, väčšinou dlhorúrkovité málo šupinaté nápadné kvety, plod červená, prevažne jedlá bobuľa. Patria sem napr. druhy fakľovec peruviánsky (Cereus peruvianus) s bielymi kvetmi a krátkymi červenohnedými tŕňmi v hustých zväzočkoch známy už od 18. stor., Cereus alacriportanus so žltoružovými kvetmi, stromovitý Cereus jamacaru s bielymi kvetmi pochádzajúci z Brazílie, Cereus huntingtonianus s veľkými bielymi lievikovitými zvonka šupinatými kvetmi, ktoré začínajú kvitnúť až v pomerne vysokom veku, otvárajú sa v noci a odkvitajú už nasledujúci deň.

fakľovka

fakľovka [lat.], Kniphofia — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď asfodelovité. Trvalky, niektoré vždyzelené byliny s úzkymi listami a terminálnym klasom alebo so strapcom kvetov. Patrí sem okolo 70 druhov vyskytujúcich sa najmä v trópoch východnej Afriky, v subtrópoch južnej Afriky a na Madagaskare. Na Slovensku sa pestuje napr. fakľovka aloovitá (Kniphofia uvaria), menej často Kniphofia praecox.

fakultatívny

fakultatívny [lat.] — možný, nepovinný, výberový; dočasný, príležitostný; opak: obligatórny.

Falaris

Falaris, klasický genitív Falarida, 6. stor. pred n. l. — tyran (samovládca) v juhosicílskom meste Akragas (dnes Agrigento) okolo 570 – 554 pred n. l. Bol poverený výstavbou chrámu Dia Olympského, peniaze však použil na vyzbrojenie družiny remeselníkov, ktorí mali pracovať na jeho stavbe, uskutočnil politický prevrat a zmocnil sa vlády. Úspešne bojoval proti Kartágu a jeho kolóniám na Sicílii, voči nepriateľom sa správal veľmi kruto (napr. vkladal ich do tela bronzového býka, pod ktorým dal zapáliť oheň). Zbierka listov zachovaných pod jeho menom je falzifikát pochádzajúci asi z 2. stor. pred n. l., čo 1697 dokázal anglický filológ R. Bentley.

falc

falc, nem. Pfalz —

1. v stredoveku (v predrománskom a románskom období; 9. – 12. stor.) prechodné správne a hospodárske sídlo franských a rímskonemeckých panovníkov, z architektonického hľadiska predchodca neskoršieho hradu (z latinského palatinum – palác). Falc tvoril opevnený (pôvodne len drevenou hradbou) komplex budov ležiacich na panovníkových pozemkoch: palác s veľkou prijímacou sálou a kaplnkou a hospodárske budovy s priľahlými pozemkami. Za správu bol zodpovedný falcgróf. Keďže panovník nemal ešte v tom období stále sídlo, cestoval so svojím dvorom po jednotlivých falciach, čím nielen vykonával priamu vládu, ale predovšetkým živil svoj dvor. Falce sa nachádzali v rôznych častiach Franskej ríše. K najznámejším patrila falc v Aachene (okolo 800), o niektorých sa zachovali iba písomné zmienky alebo fragmenty stavieb, napr. v Ingelheime (asi 708 – 808), Paderborne (793), Frankfurte nad Mohanom a Goslare (1050 – 13. stor.); jedna falc bola i na území Čiech v Chebe (asi 1179 – 83);

2. hlavný obytný priestor v ranogotických hradoch.

Falcká vrchovina

Falcká vrchovina, nem. Pfälzer Bergland, Nordpfälzer Bergland — vrchovina v juhozápadnom Nemecku západne od údolia Rýnu. Budovaná pieskovcami, na ktorých vznikli zarovnané povrchy, nad ktorými vyčnievajú kopce budované vulkanickými horninami (porfýry, melafýry), najvyšší Donnersberg, 686 m n. m. Od Hornorýnskej nížiny ohraničená príkrym zlomovým svahom.

Pestovanie obilnín; chov ošípaných a hovädzieho dobytka. Viacero turistických trás. Vidiecky charakter osídlenia.

Falcký les

Falcký les, nemecky Pfälzer Wald, Pfälzerwald — pohorie v juhozápadnom Nemecku medzi Falckou vrchovinou a Vogézami tiahnuce sa západnou stranou Hornorýnskej nížiny. Budované triasovými pieskovcami, maximálna výška 673 m n. m. V nižších polohách pestovanie viniča. Pre jedinečnosť prírodných a kultúrnych lokalít je Falcký les vyhľadávanou turistickou oblasťou, rozvoj cestovného ruchu nastal v polovici 20. stor. Súčasť prírodného parku (vyhlásený 1958, rozloha 1 799 km2). Pohorie je biosférickou rezerváciou UNESCO (vyhlásená 1992, rozloha 1 770 km2) a s pohorím Vogézy na území Francúzska tvorí cezhraničnú biosférickú rezerváciu UNESCO Pfälzerwald-Vosges du Nord (vyhlásená 1998, rozloha 3 020 km2).

Falcón

Falcón [-kon] — štát Venezuely v severozápadnej časti krajiny na pobreží Karibského mora; rozloha 24 800 km2, 1,077 mil. obyvateľov (2019), administratívne stredisko Coro. Nížinatý povrch; na severe polostrov Paraguaná. Ťažba ropy, v menšom množstve hnedého uhlia, grafitu, fosfátov, vápencov a štrku. Priemysel petrochemický (významné strediská spracovania ropy a ropné prístavy: Amuay, Punta Cordón), rybný (rybárske prístavy Las Piedras, Zazárida a i.), cementársky, chemický (výroba priemyselných hnojív).Pestovanie rajčiakov, cukrovej trstiny, strukovín, kukurice, kokosovníka; chov oviec; rybolov.

faléza

faléza [germánske jazyky > fr.] — skalnatý zráz na pobreží mora alebo jazera s až niekoľko desiatok metrov vysokou takmer zvislou stenou s výstupmi podložia. Faléza sa spravidla utvára na dvíhajúcom sa pobreží pôsobením morskej (jazernej) abrázie. Niekedy sa na takýchto pobrežiach za falézy pokladajú iba staršie abrázne zruby (napr. na francúzskom pobreží Lamanšského prielivu, na ostrove Rujana v Nemecku).