Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 151 – 190 z celkového počtu 190 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

Frideczky, Akúcius

Frideczky [-dec-], Akúcius, 30. 11. 1900 Bratislava – 21. 2. 1974 Nitra — slovenský poľnohospodársky odborník, predstaviteľ klasickej agrotechniky. R. 1925 – 39 správca cirkevných majetkov v Chrasti, Dubníku-Mikuláši, Náne, Hliníku, 1939 – 45 hospodársky úradník Malodolinskej hospodárskej komory v Komárne, neskôr cirkevného veľkostatku v Hliníku, hospodárstva v Horných Salibách a Šuranoch, od 1952 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre, 1953 – 72 vedúci Katedry všeobecného poľnohospodárstva; 1965 profesor, 1970 DrSc. Zaoberal sa zúrodňovaním pieskov, prehlbovaním ornice, novým spôsobom podmietky i využívaním biologickej kontroly pri agrotechnike ozimnej pšenice. Autor a spoluautor diel Obrábanie pôdy (1963), Základy agrotechniky 1 – 2 (1961 – 62), Základná agrotechnika (1969), okolo 40 vedeckých prác, autor 320 odborných a popularizačných článkov. Člen Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, čestný člen Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, lesnícke, veterinárske a potravinárske.

Fridrichovský, Ján

Fridrichovský, Ján, 4. 3. 1896 Senec – 5. 10. 1978 Bratislava — slovenský lekár, stomatológ. Od 1922 pôsobil na chirurgickej klinike, od 1923 na zubnej klinike Lekárskej fakulty UK, 1939 – 45 prednosta Ústavu a Kliniky zubného lekárstva, 1942 – 44 dekan Lekárskej fakulty UK, 1945 súkromný lekár, od 1946 zubný lekár Mestského ústavu národného zdravia v Bratislave; 1934 mimoriadny profesor, 1939 univerzitný profesor. V teórii i v klinickej praxi sa venoval najmä čeľustnej chirurgii, replantácii zubov a profylaxii zubného kazu u detskej populácie. Autor a spoluautor významných odborných a vedeckých časopiseckých i knižných publikácií, napr. Odontogénne hnisanie (1928).

Fried, Karol

Fried [fríd], Karol, 16. 6. 1922 Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom – 21. 2. 1998 Košice — slovenský veterinárny lekár. R. 1946 – 50 pôsobil na Vysokej škole veterinárnej v Brne, 1950 – 90 na Veterinárskej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej, resp. Vysokej škole veterinárskej v Košiciach (dnes Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie), 1951 – 86 vedúci Katedry klinickej diagnostiky a vnútorných chorôb (dnes Katedra vnútorných chorôb jednokopytníkov, malých zvierat a vtákov), súčasne 1950 – 51 vedúci Ústavu fyziológie domácich zvierat, 1951 – 86 I. internej kliniky, 1952 – 59 prorektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita); 1963 profesor. Zaoberal sa diagnostikou a terapiou vnútorných chorôb nepárnokopytníkov, mäsožravcov, kožušinových zvierat a hydiny. Významný historiograf v oblasti veterinárnej medicíny. Autor a spoluautor viacerých vysokoškolských učebníc, učebných textov a odborných diel, napr. Vnútorné choroby nepárnokopytníkov, mäsožravcov a kožušinových zvierat, Príručka diferenciálnej diagnostiky kožných a vnútorných chorôb domácich zvierat (1967), Vademecum veterinárneho lekára (1969), Klinická propedeutika a diagnostika chorôb hospodárskych zvierat (1974), autor 150 veterinárno-historických článkov a a 6 knižných diel z historiografie. Od 1969 predseda veterinárskeho odboru Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, člen redakčných rád rôznych odborných časopisov, nositeľ mnohých ocenení.

Friedreichova choroba

Friedreichova choroba [frídraj-] — dedičné degeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy zapríčinené poruchou metabolizmu železa v mitochondriách. Postihuje dlhé nervové dráhy miechy, predovšetkým jej zadné povrazce. Ochorenie sa zvyčajne začína v detskom alebo v adolescentnom veku, progreduje pomaly. Prejavuje sa spočiatku neistou chôdzou s častými pádmi, deformáciou chodidla (vyvíja sa charakteristická deformita, tzv. Friedreichova noha – v členku je vystretá, zvyšuje sa klenba chodidla, prsty sú kladivkovito ohnuté), neskôr nekoordinovanosťou pohybu končatín, deformáciami chrbtice a hrudníka. Okrem neurologických príznakov sa môže klinicky prejaviť aj poškodením myokradu (→ kardiomyopatia) a cukrovkou. Výrazne sa zhoršuje hĺbková citlivosť svalov, šliach a kĺbov. Účinná liečba zatiaľ nie je známa. Nazvaná podľa nemeckého internistu Nikolausa Friedreicha (*1825, †1882).

Fries, Elias

Fries [frís], Elias (Magnus), 15. 8. 1794 Femsjö – 8. 2. 1878 Uppsala — švédsky botanik, zakladateľ vedeckej mykológie. Profesor a riaditeľ botanickej záhrady a múzea na univerzite v Uppsale, člen Švédskej akadémie vied. Zaoberal sa najmä hubami, ako prvý vytvoril ich systematickú klasifikáciu. Hlavné dielo: Systém húb I, II, III (Systema mycologicum, I, II, III, 1821 – 32).

Frivaldský, Ján

Frivaldský, Ján, aj Friedvalszky, 13. 12. 1730 Zvolen – 3. 5. 1784 asi Spišská Kapitula (dnes súčasť Spišského Podhradia), okres Levoča — uhorský prírodovedec, historik a cirkevný hodnostár. R. 1746 vstúpil do jezuitskej rehole, 1753 – 55 študoval prírodné vedy vo Viedni, 1757 – 61 teológiu v Trnave a vo Viedni. Pôsobil ako učiteľ matematiky na viacerých miestach, po rozpustení rehole 1773 titulárny opát, 1776 spišský kanonik, 1777 oravský, 1780 liptovský a 1783 katedrálny archidiakon, príslušník liptovskej súdnej tabuly. Zaoberal sa najmä botanikou a mineralógiou, s finančnou podporou Márie Terézie robil prírodovedný prieskum Sedmohradska. Hlavné dielo: Rozprava o povahe železa a železnorudných baní v Uhorsku a Sedmohradsku (Dissertatio de natura ferri et ferraris Hungariae, ac Transilvaniae, 1766).

frivolný

frivolný [fr.] — neviazaný, necudný, samopašný.

frízia

frízia, Freesia — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď kosatcovité. Hľuznaté trvalky pochádzajúce z južnej Afriky. Majú úzkomečovité až čiarkovitokopijovité listy v prízemných ružiciach a lievikovité rôznofarebné voňavé kvety usporiadané v hustých strapcoch, plod tobolka. Patrí sem okolo 16 druhov, z ktorých bolo vyšľachtených okolo 300 kultivarov vhodných na rez, napr. do 40 cm vysoká frízia ohnutá (Freesia refracta) s krémovými kvetmi, do 40 cm vysoká Freesia alba s bielymi kvetmi, do 30 cm vysoká Freesia laxa (synonymum Anomatheca laxa) s červenými, bledomodrými alebo bielymi kvetmi a do 50 cm vysoká Freesia corymbosa (synonymum Freesia armstrongii) s krémovobielymi alebo žltými kvetmi.

frndžanie

frndžaniepoľov. zvuky vznikajúce pohybom krídel za letu vtákov.

fruktifikácia

fruktifikácia [lat.] — vytváranie akýchkoľvek, najmä dobre viditeľných štruktúr na rastline alebo na hube, ktoré nesú semená alebo výtrusy, napr. vytváranie plodníc bazídiovýtrusných húb a plodov cievnatých rastlín.

fruktivor

fruktivor [lat.] — jedinec živiaci sa rôznymi plodmi rastlín (ovocím), napr. rôzne druhy hmyzu a veverice.

frustula

frustula [lat.] — schránka rozsievok zložená z dvoch častí, z ktorých väčšia prekrýva menšiu ako veko škatuľku. Pektínová vrstva bunkovej steny frustuly je inkrustovaná hydratovaným amorfným oxidom kremičitým.

ftizeológia

ftizeológia [gr.] — lekársky odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou tuberkulózy.

fukoxantín

fukoxantín [lat. + gr.] — hnedé alebo tmavočervené karotenoidové farbivo, ktoré sa nachádza v bunkách rozsievok, hnedých rias a žltohnedých rias.

fuksia

fuksia, Fuchsia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď pupalkovité. Opadavé alebo vždyzelené kry a stromy rastúce najmä v Strednej a Južnej Amerike a na Novom Zélande. Majú vajcovité listy a rúrkovité kvety (vyrastajúce v pazuchách horných listov na previsnutých stopkách) s valcovitým kalichom, štyrmi kališnými, prevažne šarlátovočervenými lístkami a na obvode so štyrmi kratšími, prevažne modrofialovými korunnými plátkami, z ktorých vyčnieva osem dlhých tyčiniek a nitkovitých čneliek zakončených paličkatou bliznou, plod bobuľa. Známych je okolo 80 druhov či kultivarov pestovaných v záhradách alebo ako izbové rastliny, napr. vždyzelený strom fuksia stromčekovitá (Fuchsia arborescens), opadavé kry Fuchsia boliviana, fuksia zúbkatolistá (Fuchsia denticulata) a fuksia čilská (Fuchsia magellanica), plazivé kry Fuchsia White Spider a Fuchsia Rough Silk, Fuchsia coccinea, fuksia hybridná (Fuchsia x hybrida). Nazvaná podľa nemeckého lekára a botanika L. Fuchsa.

funikulárna myelóza

funikulárna myelóza — metabolicky podmienené degeneratívne ochorenie miechy charakterizované demyelinizáciou a nekrózou tkaniva zadných a bočných povrazcov miechy, vznikajúce pri nedostatku vitamínu B12. Nedostatok vitamínu B12 (vonkajší faktor) môže vzniknúť pri niektorých chorobách tráviacej sústavy alebo v dôsledku nedostatočného vylučovania tzv. vnútorného faktora žalúdočnou sliznicou. Funikulárna myelóza je komplikácia neliečenej pernicióznej anémie. Prejavuje sa nervovými poruchami (neuroanemický syndróm), pri poškodení zadných povrazcov miechy parestéziami, bolesťami dolných končatín a poruchou koordinácie ich vôľových pohybov, pri poškodení bočných povrazcov miechy (→ pyramídový systém) poruchou chôdze.

Liečba: podávanie vitamínu B12, pri výrazných motorických poruchách je potrebná rehabilitácia.

funkcia AND

funkcia ANDinform. logická funkcia (logický operátor), ktorá má hodnotu true (pravda) práve vtedy, keď hodnota všetkých vstupujúcich logických premenných je tiež true. V opačnom prípade je jej hodnota false (nepravda). Funkcia AND sa niekedy označuje aj ako logický súčin.

funkcia AND-NOR

funkcia AND-NORinform. kombinácia najmenej dvoch logických operátorov AND a jedného operátora NOR s hodnotou true (pravda) práve vtedy, keď hodnota aspoň jednej zo vstupujúcich logických premenných všetkých funkcií AND je false (nepravda). Výstupy operátorov AND sú vstupmi operátora NOR. Vyskytuje sa v stavebniciach logických integrovaných obvodov.

furioso

furioso [-zo; tal.] — plemeno koňa vyšľachtené v 19. storočí z anglických plnokrvníkov. Má dlhšie telo, silný svalnatý krk, pevný chrbát, široký hrudník, pevné končatiny a hnedočiernu srsť. Výška v kohútiku okolo 160 cm. Veľmi dobrý ťažný, jazdecký, športový i dostihový kôň. Chová sa vo viacerých štátoch Európy.

furunkul

furunkul [lat. > nem.] — hĺbkový hnisavý zápal vlasového (chlpového) vačku (folikula), jeho okolia a mazovej žľazy vyvolaný stafylokokmi (Staphylococcus aureus). Prejavuje sa ako malý začervenený uzlík s centrálnym hnisavým čapom veľkosti fazule až lieskovca, opuchom, zvýšenou teplotou a stupňujúcou sa bolestivosťou. Po vyzretí a uvoľnení nekrotického čapu vyteká z ložiska smotanovožltý hnis a začína sa hojenie (hojí sa zväčša vtiahnutou jazvou). Furunkul vzniká najčastejšie na koži šije, tváre, podpazušia a končatín.

Liečba: podávanie antibiotík alebo chemoterapeutík, lokálnych antiseptických obkladov a mastí (na urýchlenie zrenia furunkulu). Vytláčanie hnisu je nebezpečné, najmä pri furunkule na tvári. Splynutím niekoľkých furunkulov vzniká karbunkul.

furunkulóza

furunkulóza [lat. > nem.] — kožné ochorenie charakteristické opakovaným alebo súčasným výskytom väčšieho počtu furunkulov, trvajúce aj niekoľko rokov. Vyskytuje sa predovšetkým u ľudí so zníženou imunitou, s cukrovkou, ochoreniami pečene a obličiek, ako aj s chronickými ložiskovými infekciami, ale aj pri zvieratách. Vzniká po vniknutí zárodkov vyvolávajúcich hnisanie do kože ľudí alebo zvierat, pričom sa môže prenášať z človeka na zvieratá. Napr. pri hovädzom dobytku sa furunkulóza vyskytuje často na vemene, niekedy aj hromadne, prenášajú ju dojiči (pri základe ceckov sa často vytvárajú veľmi bolestivé furunkuly, ktoré pri dojení spôsobujú zvieraťu bolesť).

Furunkulóza je aj najrozšírenejšie bakteriálne ochorenie rýb z radu lososovité (pôvodcom je druh Aeromonas salmonicida) postihujúce najmä pstruhy konzumnej veľkosti. Vyskytuje sa v rybničných hospodárstvach aj vo voľných vodách. Ochorenie sa prenáša vodou, nakazenými rybami, ich výkalmi, ikrami a náradím. K nakazeniu dochádza cez tráviacu sústavu, kožu a žiabre.

Futák, Ján

Futák, Ján, 13. 1. 1913 Turová, okres Zvolen – 7. 7. 1980 Bratislava, pochovaný v Turovej — slovenský botanik. R. 1933 – 37 študoval na Teologickej a súčasne na Prírodovedeckej fakulte Štátnej univerzity v Štrasburgu, 1940 – 42 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od 1937 rímskokatolícky kaplán v Krupine, 1937 – 40 duchovný slovenských vysťahovalcov vo Francúzsku, v Belgicku a vo Švajčiarsku, 1940 – 49 pôsobil v Botanickom ústave Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 1949 – 53 expert Povereníctva zdravotníctva a Povereníctva stavebného priemyslu v Bratislave (vedúci vegetačného mapovania), 1953 – 55 prednosta oddelenia ochrany prírody v Slovenskom pamiatkovom ústave v Bratislave, 1955 – 80 pôsobil v Botanickom ústave (dnes Centrum biológie rastlín a biodiverzity) SAV v Bratislave. Od 1965 externe prednášal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1967 hosťujúci pedagóg na Štátnej univerzite v Štrasburgu. Zaoberal sa najmä taxonómiou vyšších rastlín, floristikou, fytocenológiou, fytogeografiou a ochranou prírody. Hlavný koordinátor prvého geobotanického mapovania Slovenska (od 1963 úlohy Fytogeografické pomery Karpát, od 1965 úlohy Mapovanie rozšírenia rastlín v Európe). Popularizátor spracúvania a vydávania botanickej bibliografie a historik botaniky. Člen redakčných rád viacerých časopisov (napr. Botanika, Preslia), člen a predseda mnohých odborných komisií. Spoluzakladateľ Slovenskej botanickej spoločnosti (SBS) pri Slovenskej akadémii vied (SAV), ktorej bol 1959 – 69 predsedom. Prispel k zriadeniu Tatranského národného parku. Jeho herbáre z domácich a zahraničných exkurzií sú uložené v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV, na Prírodovedeckej fakulte UK a v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave, jeho knižnicu spravuje Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave ako Knižnicu Jána Futáka.

Je podľa neho nazvaných päť taxónov: hrachor trávolistý Futákov (Lathyrus nissolia subspeciesfutakii), kruštík Futákov (Epipactis futakii), ľadenec rožkatý slovenský Futákov (Lotus corniculatus subspecies slovacus futakii), starček Futákov (Senecio x futakii) a jarabina Futákova (Sorbus futakiana). Autor a spoluautor viacerých vedeckých publikácií, vyše 50 štúdií z botaniky v domácich aj v zahraničných časopisoch a zborníkoch, autor hesiel s botanickou problematikou v Encyklopédii Slovenska (1977 – 80). Hlavné diela: Flóra Slovenska (I. a II. zväzok, 1966, III. zväzok 1982, editor, spoluautor), Atlas Florae Europae (1972 – 77, spoluautor). R. 1984 mu bola in memoriam udelená prvá Holubyho pamätná medaila SBS. Na jeho počesť bol 1997 v Botanickom ústave SAV založený Spolok botanikov Jána Futáka.

fuzariotoxikóza

fuzariotoxikóza [lat. + gr.] — ochorenie husí, kačíc, moriek a kúr spôsobené hubami z rodov Fusarium a Trichoderma, ktoré produkujú toxické metabolity (toxín T2). Tieto toxíny majú dráždivý účinok na kožu a sliznice, poškodzujú krvotvorbu, spôsobujú krvácavosť a nekrotické zmeny kože najmä v kútikoch zobáka a v zobákovej dutine. Toxíny plesne Fusarium graminearum (toxín F2) majú podobný účinok ako samičie pohlavné hormóny estrogény, pri prasniciach vyvolávajú zmeny na pohlavných orgánoch (ako pri ruji) a poruchy reprodukčného cyklu.

fuzariózy

fuzariózy [lat.] — choroby rastlín spôsobené hubami rodu fuzárium (Fusarium), prejavujúce sa nekrózami cievnych zväzkov, hnilobou koreňov, hľúz, cibúľ alebo plesňovými povlakmi na semenách a nadzemných častiach. Napadnuté rastliny alebo ich časti vädnú a predčasne odumierajú.

fylofág

fylofág [gr.] — živočích živiaci sa listami rastlín, napr. listožravé húsenice motýľov.

fylotaxia

fylotaxia [gr.], phyllotaxis — náuka o zákonitom usporiadaní listov na stonke rastlín, ktoré môže byť napr. striedavé, protistojné a praslenovité v prízemnej ružici.

fytoestrogény

fytoestrogény [gr.] — skupina látok, ktoré chemicky patria medzi izoflavonoidy, lignány, deriváty stilbénu (stilbény) a i. Nachádzajú sa v potravinách rastlinného pôvodu a majú estrogénne alebo antiestrogénne účinky. Dôkazy o pozitívnom vplyve fytoestrogénov na ľudský organizmus nie sú jednoznačné. Predpokladá sa možná súvislosť medzi príjmom fytoestrogénov a nižším výskytom srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny prsníka a zlomeniny krčka stehennej kosti. Ak ďalšie štúdie potvrdia priaznivý účinok fytoestrogénov na kosti, mohli by doplniť alebo nahradiť substitučnú hormonálnu liečbu pri osteoporóze, ako aj pri liečbe menopauzálnych problémov.

Pri zvieratách vyvolávajú fytoestrogény podobné zmeny na pohlavných orgánoch ako estrogény (estrogénový účinok fytoestrogénov je 1/10 000 – 1/100 000 účinku estrogénov). V malých množstvách môžu priaznivo vplývať na plodnosť, zvýšené množstvá (napr. pri dlhodobom podávaní krmovín, ako sú strukoviny, ďatelinoviny a trávy, príp. krmív z nich pripravených) zvyšujú prekrvenie a edematizáciu slizníc pohlavných orgánov, vyvolávajú vznik cystóznych degenerácií vaječníkov a nepravidelnosti pohlavného cyklu.

fytofil

fytofil [gr.] — organizmus vyhľadávajúci rastliny na úkryt alebo ako potravu, napr. ryby.

fytohemaglutinín

fytohemaglutinín [gr.] — extrakt izolovaný zo semien druhu fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris), obsahujúci lektíny. Aglutinuje erytrocyty a nešpecificky aktivuje najmä T lymfocyty (pôsobí na ne ako polyklonový mitogén). Využíva sa v hematologickej a imunologickej diagnostike.

fytopatológia

fytopatológia [gr.], patológia rastlín — vedná disciplína zaoberajúca sa chorobami kultúrnych rastlín a ochranou proti nim. Skúma príznaky (symptomatológia) a príčiny chorôb (etiológia), vznik a vývin chorobných zmien (patogenéza), odchýlky od normálnej anatomickej stavby (patologická anatómia) a od fyziologických funkcií (patofyziológia alebo patologická fyziológia rastlín). V užšom význame skúma choroby rastlín spôsobené vírusmi, baktériami, hubami, parazitmi, genetickými alebo fyziologickými poruchami a i., v širšom význame i poškodenie rastlín zapríčinené živočíchmi, najmä hmyzom. Chorobami a škodcami poľnohospodárskych plodín sa zaoberá poľnohospodárska fytopatológia, chorobami a škodcami lesných druhov lesnícka fytopatológia.

fytosanitárny účinok

fytosanitárny účinok — ozdravujúci účinok niektorých rastlín na úrodnosť a vlastnosti pôdy (napr. ďatelinoviny, ďatelinotrávne a lucernotrávne miešanky, strukoviny, plodiny hnojené organickými hnojivami, ktoré obohacujú pôdu o organickú hmotu a živiny, najmä dusík). Zaraďujú sa do osevných postupov pri vysokej koncentrácii niektorých plodín, najčastejšie obilnín.

fytotrón

fytotrón [gr.] — zariadenie umožňujúce pestovať a kultivovať rastliny v presne definovaných klimatických podmienkach (svetelné, teplotné, vlhkostné) s cieľom pozorovať ich vplyv na rastliny (napr. vplyv dĺžky dňa a noci, striedania denných a nočných teplôt, intenzity a spektrálneho zloženia svetla, vlhkosti a rýchlosti prúdenia vzduchu, koncentrácie oxidu uhličitého, zásobovania vodou a živinami). Využíva sa najmä v šľachtení rastlín a ich rajonizácii.

fyzikálna veličina

fyzikálna veličina — pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu alebo javu. Fyzikálne veličiny sú napr. sila, rýchlosť a intenzita elektrického poľa. Bežný pojem (napr. pojem rýchlosť) sa stáva fyzikálnou veličinou, keď sa zavedie predpis, ako ju merať, t. j. priradiť jej číselnú hodnotu. Nevyhnutnou podmienkou tohto priradenia je zavedenie príslušnej referenčnej veličiny nazývanej jednotka fyz. veličiny, s ktorou sa meraná veličina porovnáva. Pomer veľkosti meranej veličiny a príslušnej jednotky je číselná hodnota fyzikálnej veličiny. V sústavách fyzikálnych jednotiek sa rozlišujú základné a odvodené veličiny. Výber základných veličín, ako aj ich počet je konvenčný. V sústave CGS boli zavedené tri základné fyzikálne veličiny (dĺžka, hmotnosť, čas), v sústave SI platnej v súčasnosti je ich sedem (dĺžka, hmotnosť, čas, elektrický prúd, teplota, látkové množstvo, svietivosť). Základné veličiny majú veľmi presne definované jednotky. Ostatné veličiny v sústave fyzikálnych jednotiek sú odvodené, pričom ich jednotky sa odvodzujú od jednotiek základných veličín prostredníctvom fyzikálnych rovníc medzi príslušnými fyzikálnymi veličinami. Ďalej sa rozoznávajú skalárne, vektorové a tenzorové veličiny. Na určenie skalárnej veličiny postačuje jediné číslo vyjadrujúce jej veľkosť (napr. teplota, tlak, energia, hmotnosť, elektrický potenciál), na určenie vektorovej veličiny v trojrozmernom priestore sú potrebné tri číselné údaje, pretože sa okrem veľkosti vyznačujú aj smerom (napr. rýchlosť, sila, intenzita elektrického poľa). V niektorých prípadoch, napr. v anizotropných prostrediach (najčastejšie v kryštáloch), je potrebné používať tenzorovú veličinu (tenzor), t. j. veličinu určenú ešte väčším počtom číselných údajov. Ide o prípady, keď napr. pôsobenie sily (tlaku) z rôznych smerov nevyvoláva v prostredí rovnaké deformácie alebo keď má látka v rôznych smeroch odlišnú rezistivitu či index lomu. V termodynamike sa niektoré veličiny označujú ako stavové veličiny (ich hodnota je určená iba okamžitým stavom termodynamickej sústavy a nezávisí od spôsobu, akým sa sústava do tohto stavu dostala). Fyzikálne vlastnosti termodynamickej sústavy charakterizujú extenzitné veličiny a intenzitné veličiny.

fyzikálne vyšetrenie

fyzikálne vyšetrenie — objektívne lekárske vyšetrenie pacienta s cieľom získať základné informácie o stave jeho tela a jednotlivých orgánov, pri ktorom lekár využíva svoje zmysly. Začína sa vyšetrením pohľadom (aspekcia), pri ktorom si lekár všíma celkový výzor chorého, napr. stav vedomia, dýchanie, postoj a chôdzu, stav kože a slizníc, nasleduje vyšetrenie pohmatom (palpácia), poklepom (perkusia) a posluchom (auskultácia). Výsledky fyzikálneho vyšetrenia vytvárajú objektívny (fyzikálny) nález, ktorý sa dopĺňa aspoň základným laboratórnym vyšetrením (moč, krv). Fyzikálne vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou každého lekárskeho vyšetrenia a spolu s anamnézou, ktorá mu vždy predchádza, vedie k stanoveniu predbežnej diagnózy a k diferenciálno-diagnostickému rozboru. Na základe analýzy zistených nálezov (anamnestických údajov o chorobe a fyzikálnych nálezoch odchyľujúcich sa od normy) stanoví lekár ďalší diagnostický postup a plán pomocných vyšetrení dôležitých na stanovenie diagnózy. Často už na základe anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia celého tela i jednotlivých orgánov môže lekár stanoviť diagnózu a začať s liečbou.

fyzika oblakov a zrážok

fyzika oblakov a zrážok [gr.] — oblasť meteorológie, ktorá vychádza z poznatkov dynamickej meteorológie, najmä termodynamiky atmosféry. Študuje fyzikálne deje v atmosfére spojené s kondenzáciou a sublimáciou vodnej pary, objasňuje zákonitosti tvorby, vývoja a štruktúry rôznych druhov oblakov a atmosférických zrážok a vypracúva modely oblakov. Zaoberá sa aj problematikou umelého zasahovania človeka do vývoja oblakov.

Jej počiatky siahajú do obdobia, keď si človek začal uvedomovať súvislosť medzi tvarom a vývojom oblakov a vývojom počasia a charakterom zrážok. Spočiatku sa zameriavala najmä na štúdium tvaru oblakov (1802 a 1803 boli publikované prvé odborné práce z tejto oblasti, 1896 prvýkrát vyšiel Medzinárodný atlas oblakov), neskôr súbežne s tvarom oblakov i na fyzikálne podmienky ich vzniku (prítomnosť kondenzačných jadier, Paul-Jean Coulier, 1875; teória vzniku kvapiek, štúdium mikroštruktúry oblakov a atmosférického elektrického poľa). Rozvoj fyziky oblakov a zrážok súvisel s rozvojom poznatkov termodynamiky a s možnosťami merať meteorologické prvky vo voľnej atmosfére (nie iba na zemskom povrchu) čiže s rozvojom letectva, aerologických meraní a rádiolokačnej meteorológie. Modelovanie oblakov súvisí s rozvojom výpočtovej techniky a numerickej meteorológie.

fyziologický roztok

fyziologický roztok — roztok s rovnakým osmotickým tlakom, ako má krv alebo mimobunková tekutina (izotonický roztok). V medicíne sa 0,9-percentný izotonický roztok chloridu sodného (solutio natrii chlorati isotonica) podáva v infúzii do žily ako krátkodobá náhrada tekutín, rozpúšťadlo niektorých liekov, resp. sa používa lokálne na výplachy ap.