Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 16 z celkového počtu 16 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

eucharis veľkokvetý

eucharis veľkokvetý, Eucharis grandiflora, Eucharis amazonica — druh jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď amarylkovité. Vždyzelená do 60 cm vysoká trsovitá bylina pochádzajúca z Kolumbie a Peru. Má čiarkovité polovzpriamené bazálne listy a voňavé smotanovobiele mierne ovisnuté kvety usporiadané v okolíkoch, plod tobolka.

eukómia brestovitá

eukómia brestovitá, Eucommia ulmoides — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď eukómiovité. Jediný druh tejto čeľade, strom vysoký až 20 m, pochádzajúci zo strednej a severnej Číny. Má ovisnuté oválne lesklé tmavozelené bodkované listy dlhé až 20 cm a nahé dvojdomé biele kvety, plod krídlatá nažka so semenami s bohatým endospermom. V kôre, dreve a listoch sú dlhé mliečnice s látkou podobnou kaučuku (→ gutaperča). Kôra sa v Číne používa na liečenie chorôb obličiek, pečene, chrbtice, na zníženie vysokého krvného tlaku, proti samovoľným potratom alebo pri chronickej únave. Vzácny relikt arktoterciérnej flóry.

eumetazoa

eumetazoa [gr.], Eumetazoa — vývojový stupeň ríše živočíchy (Animalia). Majú dobre diferencované zárodočné listy a ustálený embryonálny vývin; jednotlivé sústavy a špecializované orgány sa vyvíjajú postupne. Systematicky sem patria dve skupiny: mechúrniky (Radiata) a dvojstranne súmerné živočíchy (Bilateralia).

Euodia

Euodia [gr.], Evodia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď rutovité. Opadavé úplne mrazuvzdorné stromy. Druh Euodia rutaecarpa má nepárnoperovito zložené listy a drobné kvety v pazušných vrcholkoch, plod tobolka. Listy a plody obsahujúce chinolínové alkaloidy sa používajú vo forme mastí alebo odvarov proti chrípkovým ochoreniam, cholere, opuchom, slnečnému úpalu a kožným chorobám, uvoľňujú vetry a pôsobia ako antiseptikum. Vyskytuje sa v Himalájach, pohoriach Číny, Kórejského polostrova a Japonska; pestuje sa napr. vo Vietname, v Austrálii a i. Významná medonosná rastlina. Druh Euodia hupechensis má tmavozelené listy zložené z 5 – 11 oválnych lístkov a súkvetia malých bielych voňavých päťlupienkových kvetov.

eupnoe

eupnoe [gr.] — normálne, pokojné fyziologické dýchanie (bez jeho uvedomovania), pri ktorom sa pravidelne strieda nádych a výdych. Frekvencia dýchania je u zdravého človeka 10- až 17-krát za minútu, pričom dychový objem je asi 400 – 600 ml, čo je asi 10 – 15 % vitálnej kapacity pľúc.

eurázijský druh

eurázijský druh — rastlinný alebo živočíšny druh, ktorého areál sa rozkladá na území celej Európy a veľkej časti Ázie, napr. borovica lesná (Pinus sylvestris).

euroskepticizmus

euroskepticizmus — súhrnné označenie agendy niektorých politických predstaviteľov a strán európskych štátov vychádzajúcej z nespokojnosti s inštitúciou Európskej únie (EÚ), resp. z nedôvery k nej, a s ňou súvisiacim procesom európskej integrácie. Podľa známej typológie Paula Taggarta a Aleksa Szczerbiaka môže euroskepticizmus predstavovať tak náhodnú a čiastkovú opozíciu, ktorá je základom jeho „mäkkého“ variantu, ako aj priamu a bezvýhradnú opozíciu voči procesu európskej integrácie, predstavujúcu jadro „tvrdého“ variantu euroskepticizmu. Zatiaľ čo „mäkký“ euroskepticizmus vychádza najmä z obáv plynúcich z rozširovania kompetencií EÚ, z jej zasahovania do suverenity národných štátov a ich politík, „tvrdý“ euroskepticizmus predstavuje kategorické odmietnutie celého projektu európskej politickej a ekonomickej integrácie v jeho súčasnej podobe a principiálnu opozíciu voči pripojeniu sa štátu k EÚ, resp. voči jeho zotrvaniu v nej.

Opakom euroskepticizmu je eurooptimizmus.

Eurya

Eurya [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď Pentaphyllaceae. Vždyzelené kry a stromy. Patrí sem 70 druhov pochádzajúcich z východnej a juhovýchodnej Ázie. Guľovitý ker Eurya emarginata má malé kožovité sýtozelené obrátenovajcovité vrúbkované listy a zelenkastobiele kvety usporiadané vo zväzočkoch v pazuchách listov, plod drobná čierna bobuľa. Husto rozkonárený ker alebo strom Eurya japonica má elipsovité až kopijovité tupozúbkaté listy s krémovobielym okrajom a zelené kvety, plod purpurovočierna bobuľa.

Euryale

Euryale [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď leknovité. Patrí sem jediný druh Euryale ferox pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie, jednoročná rastlina zakoreňujúca sa na dne tropických vodných nádrží. Má ploché okrúhle ostnaté plávajúce listy v priemere veľké 1 – 2 m s purpurovými spodnými stranami a fialovočervené kvety s priemerom 5 cm. Pestuje sa najmä v Indii, Číne a Japonsku pre semená, ktoré sú po upražení jedlé.

eurybiont

eurybiont [gr.] — organizmus s relatívne malými nárokmi na životné prostredie. Veľmi rozšírený pre svoju nenáročnosť.

eurychórny

eurychórny [gr.] — zaberajúci veľké územie. Areál eurychórneho organizmu zaberá často skoro celý kontinent alebo časti dvoch alebo viacerých kontinentov, napr. borievka obyčajná (Juniperus communis) rastie v Európe, Ázii a v Severnej Amerike od 45° severnej šírky smerom na sever.

Euryops

Euryops [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Vždyzelené kry a polokry pochádzajúce z juhu Afriky a Arabského polostrova. Patrí sem okolo 100 druhov, napr. do 30 cm vysoký kríček polguľovitého tvaru Euryops acraeus (synonymum Euryops evansii) so striebristými čiarkovitými zúbkatými listami a s jednotlivými žltými úbormi alebo vzpriamený, do 1 m vysoký ker Euryops pectinatus s hlboko vykrojenými sivozelenými listami a s jednotlivými žltými úbormi. Plod nažka.

Eustoma

Eustoma [gr.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď horcovité. Letničky a trvalky pochádzajúce zo Severnej, Strednej a z Južnej Ameriky. Patria sem 3 druhy, napr. do 60 cm vysoká letnička Eustoma grandiflorum (synonymum Lisianthus russellianus) s kopijovitými listami a bielymi, ružovými, modrými alebo červenofialovými širokozvončekovitými kvetmi s priemerom 5 cm, ktoré sú buď jednotlivé, alebo vo zväzočkoch. Plod tobolka.

evaporácia

evaporácia [lat.] — proces, pri ktorom látka prechádza z kvapalnej fázy do plynnej;

1. → vyparovanie; → výpar;

2. geol., geochem. proces, pri ktorom v dôsledku vyparovania prírodných povrchových vôd nastáva vyzrážanie alebo kryštalizácia v nich rozpustených minerálov a ich následné usádzanie. Poradie usádzania minerálov závisí od ich rozpustnosti v pôvodnom roztoku (najprv sa usádzajú najmenej rozpustné, ako posledné najviac rozpustné minerály). Evaporácia zväčša prebieha vo viac-menej izolovaných vodných bazénoch (lagúnach, uzavretých jazerách, moriach ap.), kde množstvo pritekajúcej vody je nižšie ako množstvo vody, ktorá sa z bazéna za rovnaký čas vyparí. Sedimenty, ktoré takto vzniknú, sa nazývajú evapority.

Evianské dohody

Evianské dohody — dohody o prímerí a poskytnutí nezávislosti Alžírsku podpísané v marci 1962 vo francúzskom meste Évian-les-Bains medzi Francúzskom a alžírskymi zástupcami Frontu národného oslobodenia. Dohody ukončili mnohoročnú národnooslobodzovaciu vojnu v Alžírsku (1954 – 1962), následne boli referendami schválené v obidvoch krajinách (v apríli 1962 vo Francúzsku, v júli 1962 v Alžírsku). Alžírsko, ktoré dovtedy tvorilo tri departementy Francúzska, získalo samostatnosť.