Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 401 – 419 z celkového počtu 419 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Altiplano

Altiplano — medzihorská náhorná plošina v Andách v juž. Peru a záp. Bolívii medzi Západnou Kordillerou a Východnou Kordillerou, 3 300 – 3 800 m n. m. Záp. časť rovinatá, vých. časť typická početnými bezodtokovými kotlinami vyplnenými čiastočne slanými jazerami (Poopó, Coipasa) a slaniskami (Salar de Uyuni, Salar de Coipasa); na severe sladkovodné jazero Titicaca. Polopúšťové rastlinstvo – puna. Oblasť baníctva, ložiská rúd medi, zinku a olova, antimónu, volfrámu, v okolí mesta Llallagua (Bolívia) najbohatšie ložiská rúd cínu na svete; ťažba soli. Poľnohospodárska oblasť (pestovanie obilia a zemiakov); pastiersky chov oviec a lám (najmä alpaky).

Altman, Mojše

Altman, Mojše, 8. 5. 1890 Lipkany, Besarábska gubernia, Rusko, dnes rajón Briceni, Moldavsko – 21. 10. 1981 Černovice, Ukrajina — židovský spisovateľ na Ukrajine. Autor zbierok poviedok Miráž (1926), Viedenský kočiar (Di viner karete, 1935), románov Midraš Pinkas (1936), Motýle (Šmeterlingen, 1939), divadelnej hry Desiate prikázanie (Dos cejnte gebot, 1948). R. 1949 odsúdený na 10 rokov nútených prác v gulagu na Sibíri, 1956 prepustený, rehabilitovaný.

Altman, Robert

Altman [eltmen], Robert, 20. 2. 1925 Kansas City, Kansas – 20. 11. 2006 Los Angeles, Kalifornia — americký filmový a televízny režisér, producent a scenárista. Po 2. svetovej vojne pôsobil ako dokumentarista, 1957 nakrútil vo vlastnej produkcii film Delikventi (The Delinquents) a strihový film o smrti amerického herca J. Deana Príbeh Jamesa Deana (James Dean Story). V televízii sa presadil 1970 komédiou z prostredia vojenskej poľnej nemocnice M.A.S.H. Jeho filmy sú prevažne satiricky ladenou analýzou americkej spoločnosti a jej mýtov, parodujú žánrové schémy amerického filmu: Nashville (1975), Svadba (A Wedding, 1978), Dokonalý pár (A Perfect Couple, 1979), Kvinteto (Quintet, 1979), Hráč (The Player, 1992), Krátke strihy (Short Cuts, 1993) a i. Odvrátenú tvár britskej aristokracie v 30. rokoch 20. storočia predstavuje snímka Gosford Park (2001, Zlatý glóbus za najlepšiu réžiu). Svoje dielo Altman uzavrel tanečným filmom The Company (2003) a hudobnou komédiou Zajtra nehráme! (A Prairie Home Companion, 2006).

Altman, Sidney

Altman [eltmen], Sidney, 8. 5. 1939 Montreal, Kanada — americký molekulárny biológ. R. 1960 – 62 pôsobil na Kolumbijskej, 1967 – 69 na Harvardovej, od 1971 na Yalovej univerzite, od 1980 profesor. Zaoberal sa mutagenézou bakteriofágu T4, biosyntézou tRNA a štúdiom RNázy P. Nobelova cena za chémiu (1989, s T. R. Cechom) za objav katalytických vlastností RNA. Člen Americkej akadémie vied a umení (1988).

Altmark

Altmark — región v sev. Nemecku. Tvorí časť Severonemeckej nížiny. Na východe a severovýchode ohraničený riekou Labe, na juhu a juhozápade Stredonemeckým prieplavom, na západe riekou Ohre. Územie pokryté staršími morénami. Bývalé močiare a zamokrené územia v zníženinách odvodnené melioráciami sa využívajú na poľnohospodárske účely.

Altmarské prímerie

Altmarské prímerie — prímerie uzatvorené 1629 v Altmarku (dnes Stary Targ, Poľsko) medzi Poľskom a Švédskom na šesť rokov. Zaistilo Švédsku územné a hospodárske výhody, o. i. väčšinu Livónska. R. 1635 predĺžené na 26 rokov, keď sa poľský kráľ Vladislav IV. Vasa zaviazal, že sa počas neho nebude uchádzať o švédsky trón.

Altmühl

Altmühl [-mül] — rieka v Nemecku, ľavostranný prítok Dunaja; dĺžka 220 km. Pramení vo vysočine Frankenhöhe, časť dopravnej cesty Rýn – Mohan – Dunaj.

Alto Catumbela

Alto Catumbela [-tu ka-] — mesto v záp. Angole v provincii Benguela na rieke Catumbela, 1 250 m n. m.; 17-tis. obyvateľov (2012). Priemysel celulózovo-papiernický (na báze eukalyptov), 45 km severozápadne priehradná nádrž Lomaúm s hydroelektrárňou na rieke Catumbela. V okolí rozsiahle oblasti eukalyptových lesov a plantáží sisalu.

altokumulus

altokumulus [lat.], vyvýšená kopa, skr. Ac — jeden zo základných druhov oblakov. Tvoria ho oblačné skupiny, zhluky alebo biele až sivé chumáčiky s tieňom alebo bez tieňa. Zvyčajne sú usporiadané v radoch v jednom smere alebo vo dvoch navzájom takmer kolmých smeroch.

Altomonte, Bartolomeo

Altomonte, Bartolomeo, 24. 2. 1694 Varšava – 9. 11. 1783 kláštor Sankt Florian (pri Linzi) — rakúsky maliar a kresliar, syn maliara Martina Altomonteho. Učil sa u otca, neskôr v Bologni, v Ríme a v Neapole. Od 1722 pôsobil v Rakúsku ako freskár a maliar oltárnych obrazov, od 1770 člen Akadémie výtvarných umení vo Viedni. Vplyvom rokoka sa jeho neskorobarokový plastický štýl postupne zjemňoval a farebne vyjasňoval, smerujúc k barokovému klasicizmu. K jeho hlavným dielam patria fresky v kláštoroch Sankt Florian (spolu s otcom, 1722 – 24, naposledy 1749 – 50) a Admont (knižnica, 1774 – 76).

Altomonte, Martino

Altomonte, Martino, vlastným menom Johann Martin Hohenberg, 8. 5. 1657 Neapol – 14. 9. 1745 Viedeň — rakúsky maliar a kresliar, otec Bartolomea Altomonteho. Študoval v Ríme u G. B. Gauliho (Baciccia), neskôr u Carla Marattu (*1625, †1713). Od 1684 pôsobil na dvore poľského kráľa Jána III. Sobieskeho vo Varšave, 1699 – 1702 sa presídlil do Viedne, kde sa 1710 stal dvorným maliarom princa Eugena Savojského a zároveň pracoval aj pre cirkev, najmä pre bohaté kláštory. Bol ovplyvnený klasicizujúcim rímskym barokom, neapolskou maľbou (kontrast svetlo a tieň) a benátskou maľbou (farebnosť). K jeho hlavným dielam patria fresky v Dolnom Belvedéri vo Viedni (1716) a v kláštore Sankt Florian (spolu so synom Bartolomeom Altomontem, 1722 – 24 a neskôr) i mnohé oltárne obrazy.

altostratus

altostratus [lat.], vysoká sloha, skr. As — jeden zo základných druhov oblakov; takmer súvislá oblačná vrstva bledosivej alebo modrastej farby. Môže mať jemnú vláknitú štruktúru. Slnko (alebo Mesiac) cezeň presvitá ako cez matné sklo. Niekedy môže byť miestami až tmavosivý a vtedy cez takéto husté časti Slnko nepresvitá vôbec.

Altovci

Altovci (Alt) — viedenská maliarska rodina: Franz, 16. 8. 1821 Viedeň – 13. 2. 1914 tamže — učil sa u otca, študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Pôsobil vo Viedni a v Bratislave (1845 – 48). Spracoval krajinárske námety z bratislavského okolia a interiér Dómu sv. Martina. Autor viacerých portrétov pre rodinu grófa Kazimíra Mikuláša Esterháziho (*1805, †1870);

Jakub, 27. 9. 1789 Frankfurt nad Mohanom – 30. 9. 1872 Viedeň — otec Franza a Rudolfa. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Okolo 1850 navštívil spišské mestá, výtvarne spracoval motívy z okolia Bratislavy, Devína, Komárna, Levoče, Oravského zámku, Studenovodských vodopádov a i. Zaslúžil sa o rozkvet krajinárskeho žánru, veduty a litografickej techniky;

Rudolf, 28. 8. 1812 Viedeň – 12. 3. 1905 tamže — od 1826 žiak viedenskej Akadémie výtvarných umení, 1892 povýšený do šľachtického stavu. R. 1897 zakladajúci člen združenia Viedenská secesia, od 1898 jeho čestný predseda. Autor vedút, nazývaný aj viedenský Canaletto (Pohľad na Dóm sv. Štefana, 1832). Biedermeierovskú atmosféru mestského prostredia zachytil vo svojich akvareloch. Čerpal námety i zo Slovenska (akvarely a veduty Bratislavy a Košíc, litografie podľa kresieb K. Ľ. Libaia z Tatier).

altovka

altovka [tal.] — hovorový názov plechového dychového nástroja ladeného do es. R. 1859 ho v Hradci Králové vynašiel Václav František Červený (*1819, †1896). Vyniká krásnym mäkkým zvukom. Rozsah je od e do g2, notácia v kľúči G.

Altranstädtský mier

Altranstädtský mier [-štet-] — zmluva ukončujúca prvú etapu severnej vojny, uzatvorená 24. 9. 1706 v nemeckom meste Altranstädt (dnes časť mesta Grosslehna, Sasko) medzi švédskym kráľom Karolom XII. a poľským kráľom a saským kurfirstom Augustom II. Silným, ktorý sa bez dohovoru s ruským spojencom vzdal účasti v severnej vojne, zriekol sa poľskej koruny v prospech Stanislava I. Leszczyńského a vydal veliteľa ruského pomocného zboru Švédom.

Altrichter, Petr

Altrichter, Petr, 24. 5 1951 Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín — český dirigent, absolvent JAMU v Brne. R. 1984 – 87 dirigent Štátnej filharmónie Brno (dnes Filharmónia Brno), 1987 – 90 dirigent a 1990 – 91 šéfdirigent Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK, 1997 – 2001 šéfdirigent Kráľovského filharmonického orchestra v Liverpoole, 2002 – 09 šéfdirigent Filharmónie Brno. Ako hosťujúci dirigent často účinkuje s Českou filharmóniou a s ďalšími českými a svetovými symfonickými telesami.

Altynsarin, Ybyraj

Altynsarin, Ybyraj, rus. Ibraj, 1. 11. 1841 – 29. 7. 1889 — kazašský spisovateľ a etnograf, zakladateľ kazašského školstva. V ním založených štyroch základných a jednej pedagogickej škole sa vyučovalo v kazašskom jazyku. Zostavil kazašskú abecedu (na báze azbuky). Autor učebníc kazašského a ruského jazyka.

Altyn-tag

Altyn-tag, čín. A-er-ťin-šan, A’erjinshan, oficiálny prepis Altun Shan — pohorie v záp. Číne v juž. časti autonómnej oblasti Sin-ťiang, severozáp. odnož pohoria Kunlun oddeľujúca Kašgarskú kotlinu a Cchajdamskú panvu. Dĺžka okolo 900 km, maximálna výška 6 303 m n. m. Staré pohorie znovu vyzdvihnuté v treťohorách. Extrémne suché podnebie, málo riek, ktoré sa strácajú v okolitých púšťach (Taklamakan). Vo vyšších častiach pokryté vysokohorskými lúkami. Neosídlené, využívané poľovníkmi a hľadačmi zlata.