Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 201 – 250 z celkového počtu 419 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Allen, Richard

Allen [elen], Richard, 14. 2. 1760 Philadelphia, Pensylvánia – 26. 3. 1831 tamže — zakladateľ a prvý biskup Africkej metodistickej episkopálnej cirkvi v USA (1816). Po vykúpení z otroctva (1786) kázal o rovnosti černochov v cirkevnom a spoločenskom živote. Jeho nasledovníci sa nazývajú alleniti. Bojoval proti africkému kolonizačnému hnutiu a Ameriku považoval za svoju materskú krajinu.

Allen, Roy George Douglas

Allen [elen], Roy George Douglas, sir (1966), 3. 6. 1906 Stoke-on-Trent, Staffordshire – 29. 9. 1983 Southwold, Suffolk — anglický ekonóm a štatistik. Pôsobil na univerzite v Londýne. Zaoberal sa prevažne matematickou ekonómiou, analýzou a systematizáciou matematických metód používaných pri skúmaní ekonomických javov. Za východisko skúmania pri ekonomickej analýze považoval rozdeľovanie. Snažil sa určiť matematické závislosti medzi dôchodkom, spotrebou a úsporami. R. 1934 prispel k rozvoju teórie spotrebiteľa staťou, ktorú publikoval spolu s J. R. Hicksom. Pomocou aparátu indiferenčných kriviek v nej demonštroval, že pri vysvetľovaní záporného sklonu dopytovej krivky stačí predpokladať, že komodity sa môžu radiť v ordinálnej škále. Hlavné diela: Matematická analýza pre ekonómov (Mathematical Analysis for Economists, 1938), Matematická ekonómia (Mathematical Economics, 1956), Makroekonomická teória. Matematický výklad (Macroeconomic Theory. A Mathematical Treatment, 1967).

Allen, William

Allen [elen], William, 1532 Rossall – 16. 10. 1594 Rím — anglický kardinál a učiteľ, 1556 – 60 predstavený v Saint Mary Hall. Vodca katolíckych veriacich v Anglicku, za obhajobu ich práv sa dostal do konfliktu s Alžbetou I. Podpísal Napomenutie ľudu Anglicka (Admonition to the People of England) obsahujúce výzvu na jej zosadenie. R. 1560 – 62 v emigrácii vo Flámsku, 1565 navždy opustil Anglicko, 1568 založil v Dowaai v Španielskom Nizozemsku (dnes Douai, Francúzsko) seminár pripravujúci katolíckych duchovných, ktorí mali neskôr pôsobiť v Anglicku. R. 1576 pomohol založiť anglickú univerzitu v Ríme, 1580 zorganizoval jezuitskú misiu do Anglicka. Podporoval španielskeho kráľa Filipa II. v boji proti Anglicku a po porážke Španielska 1588 strávil zvyšok života v Ríme, kde preložil do angličtiny Bibliu a napísal niekoľko náboženských a politických prác.

Allen, Woody

Allen [elen], Woody, vlastným menom Allan Stewart Konigsberg, 1. 12. 1935 New York — americký scenárista, režisér, filmový a divadelný herec, producent, komik, poviedkar, esejista, dramatik a hudobník. Začínal v 60. rokoch 20. stor. ako kabaretiér nočných klubov v Greenwich Village, ako herec a scenárista debutoval vo filme Čo je nové, mačička? (What’s New, Pussycat?, 1965). Jeho prvé filmy Vezmi peniaze a utekaj (Take the Money and Run, 1969), Banány (Bananas, 1971), Všetko, čo ste chceli vedieť o sexe, ale báli ste sa opýtať (Everything You Always Wanted to Know about Sex but Were Afraid to Ask, 1972), Spáč (Sleeper, 1973) a i. boli väčšinou situačné komédie čerpajúce motívy aj z nemej grotesky. Zahral si v nich postavy nesmelých, zakomplexovaných a smoliarskych mužov. V pol. 70. rokov 20. stor. prešiel od bláznivých komédií k nostalgickým, autobiograficky ladeným výpovediam s dôrazom na medziľudské vzťahy a existenciálne i morálne problémy súčasných amerických intelektuálov: Annie Hallová (Annie Hall, 1977, Oscar za najlepší film, réžiu a pôvodný scenár), Manhattan (1979), Purpurová ruža z Káhiry (The Purple Rose of Cairo, 1985), Hana a jej sestry (Hannah and Her Sisters, 1986, Oscar za najlepší pôvodný scenár, 1987), September (1987), Zločiny a poklesky (Crimes and Misdemeanors, 1989), Manželia a manželky (Husbands and Wives, 1992), Strely nad Broadwayom (Bullets over Broadway, 1994) a i. Začiatkom 21. stor. zaujal trilógiou, ktorou sa usiloval vystihnúť genius loci troch európskych metropol: Vicky Cristina Barcelona (2008), Polnoc v Paríži (Midnight in Paris, 2011, Oscar za najlepší pôvodný scenár, 2012) a Do Ríma s láskou (To Rome with Love, 2012).

Autor štyroch zbierok poviedok: Vyrovnať si účty (Getting Even, 1971), Bez peria (Without Feathers, 1975), Vedľajšie príznaky (Side Effects, 1980), Číra anarchia (Mere Anarchy, 2007).

Allende Gossens, Salvador

Allende Gossens [aľen-], Salvador, 26. 6. 1908 Valparaíso – 11. 9. 1973 Santiago — čilský lekár, politik a prezident, 1970 – 73. R. 1931 väznený za činnosť proti diktatúre, 1935 vo vyhnanstve za činnosť proti vláde A. Alessandriho Palmu, 1936 predseda Národného frontu vo Valparaíse, 1937 poslanec, 1939 – 42 minister zdravotného a sociálneho zabezpečenia, 1943 generálny tajomník Socialistickej strany Čile, 1945 senátor, 1966 – 69 predseda Senátu. R. 1970 zvíťazil ako kandidát Ľudového frontu v prezidentských voľbách (jeho 4. kandidatúra). Ako prezident presadzoval sociálnu politiku, uskutočnil reformu zdravotníctva a školstva. R. 1971 boli znárodnené zahraničné monopoly na ťažbu medi, 1972 zavedená agrárna reforma a znárodnené banky. Krajina sa postupne v dôsledku tejto politiky i v dôsledku ekonomického bojkotu zo strany USA a vyspelých záp. európskych krajín dostala do vážnych hospodárskych ťažkostí, vzrastala nespokojnosť s jeho vládou, vypukli rozsiahle nepokoje. Zahynul pri vojenskom prevrate, ktorým sa dostala k moci vojenská chunta generála A. Pinocheta Ugarteho.

Allendeová, Isabel

Allendeová [aľen-] (Allende), Isabel, 2. 8. 1942 Lima — čilská prozaička, neter S. Allendeho Gossensa. Nevšedný ohlas vyvolala románom Dom duchov (La casa de los espíritus, 1982; slov. 1988; sfilmovaný 1993, réžia B. August), široko koncipovanou rodinnou a dobovou kronikou zobrazujúcou pomery čilskej spoločnosti od začiatku 20. stor., i keď dej sa odohráva v nemenovanej krajine. Pomocou symboliky, alegórie a hyperboly v ňom dosahuje magickosť atmosféry, pričom ju zaujíma spätosť kauzality a náhodnosti s fatalitou. Opisné rozprávanie s mnohými dialógmi, ktoré prevláda v prvých 11 kapitolách, striedajú v ďalších 3 dynamizujúce postupy typické pre literatúru faktu.

Autorka románov Láska a tieň (De amor y de sombra, 1984; slov. 1988; sfilmovaný 1994, réžia Betty Kaplanová) kritizujúceho vojenskú diktatúru, Eva Luna (1987; slov. 1990), Nekonečný plán (El plan infinito, 1991), Dcéra šťasteny (Hija de la fortuna, 1998; slov. 2001), Sépiový portrét (Retrato en sepia, 2000; slov. 2002), Japonský milenec (El amante japonés, 2015), autobiografického románu Paula (1994; slov. 1997) o umierajúcej dcére, románov pre mládež Mesto netvorov (La ciudad de las bestias, 2002), Kráľovstvo zlatého draka (El reino del dragón de oro, 2004), Les pygmejov (El bosque de los pigmeos, 2004), historických románov Zorro: legenda začína (El Zorro: Comienza la leyenda, 2005), Inés, moja drahá (Inés del alma mía, 2006) a zbierok poviedok Babička Panchita (La abuela Panchita, 1974) a Skazené dievča: príbehy Evy Luny (Cuentos de Eva Luna, 1989; slov. 1998). Nositeľka viacerých ocenení, napr. Čilskej národnej ceny za literatúru (2010).

Allenovo pravidlo

Allenovo pravidlo [ele-] — zoogeografické pravidlo, podľa ktorého živočíchy žijúce v chladnejších oblastiach majú relatívne kratšie končatiny, chvost a uši ako jedince toho istého druhu v teplejších oblastiach kvôli zamedzeniu straty tepla v súvislosti s menším telesným povrchom. Nazvané podľa amerického zoológa Joela Asapha Allena (*1838, †1921).

Allentown

Allentown [elentaun] — mesto v USA vo vých. časti štátu Pensylvánia na vých. úpätí Apalačských vrchov; 120-tis. obyvateľov (2015). Založené 1762 ako Norhampton, od 1838 Allentown, mesto od 1867. Rozvinutý priemysel strojársky, automobilový, chemický, potravinársky, elektrotechnický, elektronický, stavebných materiálov, odevný. Stredisko poľnohospodárskej oblasti. Dopravná križovatka, prístav. V blízkosti mesta v Center Valley Pennsylvánska univerzita (založená 1855). Múzeum, domy z 18. stor.

aller et retour

aller et retour [ale e rtúr; fr.], tam a späť — burzová prax v krátkom čase opakovanej kúpy a predaja toho istého cenného papiera so ziskovým zámerom; všeobecne medzi dvoma likvidáciami.

alleröd

alleröd [dán.] — interštadiál posledného pleistocénneho glaciálu vislan, zakolísanie podnebia, obdobie od 9 800 do 8 700 rokov pred n. l. Počas neho ustúpil severský kontinentálny ľadovec do Švédska a nastalo prechodné mierne oteplenie. Alleröd oddeľuje studené výkyvy stredného a mladého dryasu. Podnebie počas neho bolo drsné, letá pomerne teplé, priemerné ročné teploty 2 – 3 °C. V živočíšstve prevládali soby a kone, povrch pokrývali rozsiahle borovicovo-brezové lesy. Lovci a rybári žili v dočasných sídliskách. Pozdĺž väčších vodných tokov vietor navieval pieskové presypy. Morény vysokotatranských ľadovcov allerödu ležia vo výške asi 2 000 m n. m.

Allessandrescu, Alfred

Alessandrescu [alesandresku], Alfred, 2. 8. 1893 Bukurešť – 18. 2. 1959 tamže — rumunský skladateľ, dirigent a klavirista. Študoval v Bukurešti u Alfonsa Castaldiho (*1874, †1942) a v Paríži u V. d’Indyho. Od 1921 dirigent opery v Bukurešti, 1926 – 40 filharmónie, 1933 – 47 rozhlasového symfonického orchestra a pedagóg na konzervatóriu. Ako klavirista sprevádzal huslistu G. Enesca. Jeho tvorbu, v ktorej využil aj folklórne prvky, reprezentujú symfonické básne Didona (1911), Rumunská fantázia (1913) a Acteon (1915), komorné skladby i početné úpravy ľudových piesní.

Allgauské Alpy

Allgauské Alpy, nem. Allgäuer Alpen — časť Severných vápencových Álp v Rakúsku a Nemecku medzi Bodamským jazerom a dolinou rieky Lech. Chov dobytka; turistika; hlavné strediská Mittelberg, Oberstdorf, Sonthofen.

Allgemeine Zeitung

Allgemeine Zeitung [-maj- caj-] — nemecký politický denník založený 1798 v Tübingene Johannom Friedrichom Cottom (Cotta; *1764, †1832). Prvé mesiace vychádzal pod názvom Neueste Weltkunde. R. 1803 bolo jeho sídlo najmä pre problémy s cenzúrou preložené do Ulmu (v tom období patriaceho Bavorsku), 1807 do Augsburgu a 1882 do Mníchova. Denník vysokej žurnalistickej kvality zastávajúci umiernené liberálne pozície (v čase napoleonských vojen zastával vlastenecký postoj). Po 1830 sa polovica z 2 800 výtlačkov vyvážala do Rakúska, ktorého vláda denník podporovala. Od 1847 mal náklad 10 400 výtlačkov. Od 1850 bol pokladaný za najvýznamnejšie nemecké noviny. V 2. pol. 19. stor. ho postupne vytlačili moderné periodiká a presun politického diania do Berlína. Od 1908 týždenník, od 1912 mesačník, 1922 premenovaný na Allgemeine Zeitung am Abend, 1929 zanikol.

Allier

Allier [alje] — departement vo Francúzsku.

Allier

Allier [alje] — rieka v str. Francúzsku, ľavostranný prítok Loiry; dĺžka 410 km. Pramení v záp. predhorí pohoria Ceveny a preteká Centrálnym masívom. Splavná od Issoire.

Allix, Edgard

Allix [aliks], Edgard, 16. 12. 1874, Versailles – 22. 6. 1938, Paríž — francúzsky právnik. Pôsobil ako profesor na Právnickej fakulte v Dijone (1901), 1902 – 12 v Caen, potom v Paríži (1933 dekan fakulty). Od 1936 člen Akadémie etických a politických vied, 1937 jeden z iniciátorov založenia Medzinárodného inštitútu verejných financií (International Institute of Public Finance, IIPF). Autor množstva významných prác z odboru finančného práva, napr. Daň z príjmov (L'impôt sur le revenu, 1928), Nepriame príspevky (Les contributions indirects, 1929) a Clá (Les droits de douane, 1932).

all’ongarese

all’ongarese [alon- -ze; tal.] — hud. na maďarský spôsob.

Alloplectus

Alloplectus [-plek-] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď gesneriovité. Vždyzelené trvalky so širokooválnymi až okrúhlymi listami s červenkastým okrajom a s rúrkovitými jasnočervenými kvetmi s 5 žltými lalokmi na báze. Pestuje sa Alloplectus nummularia.

Allport, Gordon Willard

Allport [ólpót], Gordon Willard, 11. 11. 1897 Montezuma, Indiana – 9. 10. 1967 Cambridge, Massachusetts — americký psychológ, tvorca prvotnej humanisticky orientovanej teórie osobnosti. V opozícii k S. Freudovi a v rozpore s behaviorizmom pokladal osobnosť za systém vytváraný motiváciou a črtami. Na rozdiel od nomotetického prístupu presadzoval ideografický prístup k osobnosti, na základe ktorého sa indivíduum opisuje ako jedinečný fenomén. Jeho koncepcia osobnosti ako dynamickej organizácie motivačných systémov, cieľov, prianí a možností ovplyvnila štúdium psychickej regulácie činnosti človeka. Po 2. svet. vojne sa intenzívne venoval praktickým sociálnopsycholgickým problémom (konflikty, médiá, predsudky, šírenie správ a i.). V 60. rokoch 20. storočia prezident Americkej psychologickej asociácie.

all risks

all risks [ól; angl.], A. R., všetky riziká —

1. poistenie proti všetkým rizikám — poistné krytie, ktoré môže vylúčiť iba tie konkrétne riziká, ktoré boli špecifikované v poistnej zmluve. Všetky ostatné riziká, ktoré sa v zmluve nenachádzajú, sú kryté automaticky. Poistenie proti všetkým rizikám je najkomplexnejším typom poistného krytia;

2. zastarané označenie doložky anglického poisťovacieho trhu zabezpečujúcej poistenie proti všetkým nebezpečenstvám v doprave (najmä v námornej); používané do 1983.

all stars

all stars [ól stárs; angl.] — všetky hviezdy. V prenesenom význame slova sa používa v džezovej hudbe na označenie špeciálneho ansámblu zloženého z významných hudobníkov, vo väčšine prípadov na jednorazové festivalové vystúpenie alebo zvukovú nahrávku; v športe na označenie výberu najlepších hráčov rôznych mužstiev.

Allston, Washington

Allston [ólstn], Washington, 5. 11. 1779 plantáž Brook Green pri rieke Wacamaw, Juž. Karolína – 9. 7. 1843 Cambridgenport, Massachusetts — americký maliar, predstaviteľ romantizmu. Študoval v Európe (Londýn, Paríž, Rím), 1808 sa vrátil do Bostonu. Maľoval heroické a biblické krajiny s dramatickou tajomnou prírodnou scenériou (Nad morom sa dvíha búrka, 1804; Baltazárova slávnosť, 1817 – 43) i portréty. V neskoršej tvorbe sa stal predchodcom subjektívneho a vizionárskeho prúdu v americkej krajinomaľbe (Krajina v mesačnom svetle, 1819).

alm

alm [nem.] —

1. geol. jemnozrnný bielosivý bahenný alebo močiarny vápenec tvorený vrstvami amorfného uhličitanu vápenatého. Obsahuje prímes humusových látok (spôsobujú jemné pásiky), zráža sa zo silno vápenatých vôd na dnách dolín, pri úpätí svahov ap. Vytvára vodorovné uloženiny alebo mierne vyklenuté kopy v blízkosti prameňov s vápnitou vodou v plochých zníženinách. Za mokra je mazľavý, za sucha piesčitý. Na Slovensku sú almy napr. na Spiši;

2. vysokohorský trvalo trávny porast v Alpách. Využíva sa ako pasienok 17 – 21 týždňov v roku (v závislosti od nadmorskej výšky). V Karpatoch je jeho obdobou hoľa.

Alma-Ata

Alma-Ata, kazašsky Almaty, do 1921 Vernyj — mesto v Kazachstane, administratívne stredisko Almaatskej oblasti na sev. úpätí pohoria Zilijský Alatau (650 – 950 m n. m.) na Turkestansko-sibírskej magistrále; 1,948 mil. obyvateľov (2016). Pred 1917 obchodné a administratívne stredisko s málo rozvinutým priemyslom. V súčasnosti hospodárske centrum Kazachstanu. Priemysel potravinársky (spracúvanie mäsa, mlieka, tabaku, mlyny, konzervárne, výroba piva, vína, liehovín), ľahký (textilný, odevný, obuvnícky), strojársky (výroba banských, hutníckych a energetických zariadení a elektrotechnických výrobkov), polygrafický, stavebných materiálov. Cestný uzol, letisko.

Založené 1854 ruskými kozákmi ako pevnosť Zailijskoje na mieste kazašskej osady, od 1867 Vernyj, centrum ruského Sedemriečia, 1921 premenované na Alma-Ata, 1929 – 97 hlavné mesto Kazachstanu, stredisko kazašskej kultúry. Drevená pravoslávna katedrála (výška 56 m; začiatok 20. stor.), mešita (1999 na mieste staršej z 1890, ktorá 1987 zhorela), Ústredné štátne múzeum Kazachstanu (založené 1931, sídli v budove z 1985); akadémia vied (založená 1946), univerzity (najstaršia založená 1934), divadlá, múzeá, botanická záhrada. Časté zemetrasenia (1887 a 1911 mesto značne poškodené), 1921 časť mesta zničená povodňou. V súčasnosti sú v pohoriach vybudované hrádze proti sutinovým prívalom a lapače balvanov. Neďaleko mesta vo výške 1 700 m n. m. horské klzisko Medeo.

Almada

Almada — prístavné mesto v Portugalsku v dištrikte Lisabon; 96-tis. obyvateľov (2011). Lodiarsky priemysel. Satelitné mesto Lisabonu.

Almadén

Almadén — mesto v juhozáp. Španielsku v autonómnej oblasti Kastília-La Mancha v provincii Ciudad Real na sev. svahoch Sierry Moreny; 5,8 tis. obyvateľov (2015).

Neďaleko Almadénu sú najbohatšie ložiská rumelky (rudy ortuti) na svete. Rumelka sa v kvarcitoch silúrskeho veku vyskytuje v rôznych formách, pričom nie je jasné, či ide o syngenetické, diagenetické alebo o epigenetické zrudnenie. Podľa viacerých autorov zrudnenie súvisí s kambrickým až s devónskym vulkanizmom. V zrudnenom komplexe sú prítomné pyroklastické horniny a nie je vylúčené, že ide o podmorské, exhalačné zrudnenie. Ťažba bola sporadická od rímskych čias, od 17. do začiatku 21. stor. systematická. R. 2000 bola ukončená. R. 2012 boli bane pri Almadéne spolu s baňami pri slovinskom meste Idrija zapísané do Zoznamu svet. dedičstva UNESCO.

Almagest

Almagest — jedno zo 4 astronomických diel gréckeho astronóma K. Ptolemaia z roku 150 skladajúce sa z 13 kníh. Obsahuje o. i. opravený Hipparchov katalóg 1 025 hviezd spolu s údajmi o ich jasnosti a polohe, ako aj výklad Ptolemaiovej geocentrickej sústavy. Almagest bol štrnásť storočí základnou učebnicou astronómie. Niektoré závery z oblasti sférickej astronómie sa uplatňujú dodnes. Názov vznikol ako arabská skomolenina pôvodného gréckeho názvu znamenajúceho veľký súhrn.

Almagro, Diego de, st.

Almagro, Diego de, st., 1475 – 8. 7. 1538 Cuzco — španielsky conquistador, otec Diega de Almagro ml. R. 1514 sa pridal k výprave Pedra Ariasa Dávila (*asi 1440, †1531) do Ameriky, aby unikol trestu za vraždu spáchanú v Španielsku. V Paname sa zoznámil s F. Pizarrom a zúčastnil sa jeho výpravy do Peru (1526). R. 1535 – 37 viedol expedíciu do Čile. Po návrate do Panamy bolo jemu i Pizarrovi zverené vojenské velenie nad dobytým územím. Almagrovo úsilie o upevňovanie vlastných pozícií, a najmä o kontrolovanie väčšej časti Peru, ako aj následné nezhody s Pizarrom vyvrcholili vojnou medzi nimi. V bitke pri Salinase (neďaleko Cuzca) bol Almagro porazený Pizarrovým bratom Hernandom (*asi 1504, †1578), uväznený v Cuzcu a zaškrtený. Mŕtveho potom sťali na verejnej poprave.

Almagro, Diego de, ml.

Almagro, Diego de, ml., 1520 – 1542 Cuzco — španielsky conquistador, syn Diega de Almagro st. Testamentárny pán území, ktoré dobyl jeho otec. Je sporné, či bol zapojený do sprisahania a vraždy F. Pizarra 1541, ktorú vykonali jeho dôstojníci. Po príchode nového guvernéra dobytých území bol v bitke pri Las Chupas (neďaleko Cuzca) porazený a popravený v Cuzcu.

Almalyk

Almalyk — v minulosti zaužívaný názov uzbeckého mesta Olmaliq.

alma mater

alma mater [máter; lat.] — matka živiteľka; obrazné označenie univerzity, zriedkavo vysokej školy všeobecne.

almanach

almanach [arab. > špan. > lat.], aj ročenka — pôvodne v 14. a 15. stor. zborník kalendárových tabuľkových a astronomických výpočtov, od polovice 16. stor. dopĺňaný rôznymi praktickými radami, anekdotami ap. Neskôr zborník literárnych prác viacerých autorov, ktorých spájala generačná príbuznosť alebo príslušnosť k určitej umeleckej skupine. Na Slovensku boli predchodcami almanachov latinské vedecké ročenky Ephemerides, ktoré 1675 – 1703 vydával M. Sentiváni. Almanachy boli najviac rozšírené v 19. stor., keď suplovali nedostatok publikačných možností beletrie a čiastočne i politickej žurnalistiky. Najvýznamnejšie almanachy písané po slovensky boli Zora, Nitra, Lipa (periodické) a Concordia.

almandín

almandín, \(\mathrm{Fe^{2+}_3Al_2(SiO_4)_3}\) — minerál, silikát (kremičitan) zo skupiny hlinitých granátov, niekedy s malou prímesou mangánu. Kryštalizuje v kubickej sústave, vytvára zaoblené zrná alebo kryštály. Je červený až hnedý, niekedy čierny. Vyskytuje sa hojne v metamorfovaných horninách (svory, ruly, amfibolity). V staroveku sa v Malej Ázii spracúval pod názvom karbunkulus. Hlavné náleziská: Rakúsko (Tirolsko), Škandinávia, Madagaskar. Na Slovensku patrí k najhojnejšie sa vyskytujúcim granátom. Nazvaný podľa náleziska Alabanda v Malej Ázii.

Almanzor

Almanzor [-sor], arab. Muhammad ibn Abi Amir al-Mansúr, 939 – 10. 8. 1002 Medinaceli — zakladateľ dynastie Amirovcov, od 978 vládca Córdobského kalifátu spočiatku v mene mladého kalifa Hišáma II., neskôr si privlastnil moc. Podnikol 53 výprav proti kresťanom v Kastílii, Aragónsku a Katalánsku. R. 985 dobyl Barcelonu a 988 León, prenikol až do Galície, kde spustošil Santiago de Compostela. R. 979 preložil svoje sídlo z córdobského alcazaru do palácovej štvrte Medina az-Zahrá.

almara

almara [lat.] — rozmerná prístenná vnútri delená skriňa rôzneho tvaru. Pôvodne slúžila na úschovu liturgických predmetov v sakristii kostola. Od obdobia baroka sa používala aj v domácnostiach ako rozmerná skriňa na šaty alebo na bielizeň. Mohla mať podobu skriňovej architektúry s architektonicky riešenou prednou stranou (fasádové skrine), ktorá bola zvyčajne náročne umelecky zdobená rezbou, intarziou al. dyhovaním; pre veľké rozmery najčastejšie rozkladacia (resp. rozoberacia).

Almaraz

Almaraz [-ras] — obec v záp. Španielsku v autonómnej oblasti Estremadura; 1,7 tis. obyvateľov (2016). Jadrová elektráreň (Almaraz 1, elektrický výkon 1 049 MW, v prevádzke od 1981; Almaraz 2, 1044 MW, v prevádzke od 1983).

al marco

al marco [-ko; tal.] — určenie predajnej ceny mincí, zlata alebo iného drahého kovu na základe hmotnosti. Nazvané podľa váhy na drahé kovy v Taliansku, Španielsku a Portugalsku v 19. stor.

Almásfüzitő

Almásfüzitő [-máš-] — mesto v severozápadnom Maďarsku v župe Komárom-Esztergom na Dunaji; 2-tis. obyvateľov (2015). Priemysel ťažobný (bauxit), potravinársky, farebná metalurgia (hliník).

Almási, Miklós

Almási [-ši], Miklós, 26. 9. 1932 Budapešť — maďarský estetik, literárny teoretik a kritik. Od 1978 profesor, od 2007 emeritný profesor na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti, od 1987 člen Maďarskej akadémie vied. Zaoberá sa teóriou drámy (Cesty modernej drámy, A modern dráma útjain, 1961; Cesty vývinu drámy, A drámafejlődés útjai, 1969), filozofickými a estetickými problémami (Realita zdanlivosti, A látszat valósága, 1971; Dobrodružstvá rozumu, Az értelem kalandjai, 1980; Nemožnosť lásky, A szerelem lehetetlensége, 2012; Úvod do 21. storočia, Bevezetés a 21. századba, 2015), problematikou literárneho umenia (Úsmev apostrofu, A hiányjel mosolya, 1986) a i.

Almeida, António José de

Almeida, António José de, 18. 7. 1866 Vale de Vinha – 30. 10. 1929 Lisabon — portugalský politik, prezident (1919 – 23). Ako novinár a spisovateľ otvorene šíril republikánske názory, začo bol väznený. Po víťazstve republikánov minister vnútra v dočasnej vláde (1910), 1916 – 17 ministerský predseda, 1919 – 23 prezident.

Almeida, Francisco de

Almeida, Francisco de, okolo 1450 Lisabon – 1. 3. 1510 pri Kapskom meste (na lodi) — portugalský dobyvateľ, prvý miestokráľ Portugalskej Indie vymenovaný 1505 Manuelom I. Veľkým. Počas svoje cesty (vyplával z Lisabonu v marci 1505) dobyl rad miest vých. Afriky, ktoré sa mali stať základňami na obchodnej trase do Indie. Bojoval proti egyptskému sultánovi a víťazstvom v námornej bitke pri Diu (záp. India) 1509 zabezpečil Portugalsku vládu nad Indickým oceánom.