Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 287 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Eben, Petr

Eben, Petr, 22. 1. 1929 Žamberk, okres Ústí nad Orlicí – 24. 10. 2007 Praha — český skladateľ, klavirista a organista.

Študoval na Akadémii múzických umení v Prahe hru na klavíri u Františka Raucha a skladbu u Pavla Bořkovca. V rokoch 1955 – 90 bol pedagógom na Katedre dejín hudby Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (okrem 1977 – 78, keď vyučoval skladbu na Royal Northern College of Music v Manchestri v Spojenom kráľovstve; 1992 profesor h. c.), od 1990 pôsobil ako pedagóg v odbore skladby na Akadémii múzických umení v Prahe. Od roku 1991 bol profesorom, od 1994 Dr. h. c. na Karlovej univerzite. Pôsobil aj ako sprevádzač, komorný hráč a improvizátor na klavíri a organe (cykly celovečerných organových improvizácií), koncertoval v Európe, USA a Austrálii. Patrí k najhranejším českým skladateľom 2. polovice 20. stor. V skladateľskej tvorbe čerpal inšpiráciu v antike, stredoveku, a najmä v kresťanskej tradícii (gregoriánsky chorál).

Je autorom piesňových cyklov: Šestero písní milostných (1951), Písně nejtajnější (1952), Písně nelaskavé (1963), Arie Ruth (1970), De nomine Caeciliae (1994); zborových cyklov: Láska a smrt (1959), Ubi caritas et amor (1964), Řecký slovník (1974); oratórií: Apologia Sokratus (1967), Posvátná znamení (1992 – 93); kantát: Hořká hlína (1959 – 60), Pragensia (1973), Pocta Karlu IV. (1978), Pozdrav Marsyovi (1980); duchovnej tvorby: štyri omše (1951 – 52, 1966, 1968 – 69, 1981 – 82), Vesperae (1968), Pražské Te Deum 1989 (1989 – 90); orchestrálnych skladieb: Vox clamantis (1969), Noční hodiny (1974), Pražské nokturno (Hommage à W. A. Mozart, 1983), Improperia (1995); dvoch organových koncertov (1954, 1982); klavírneho koncertu (1960 – 61); komorných skladieb: Dechový kvintet (1965), Okna pre trúbku a organ (1976), Krajiny patmoské pre organ a bicie nástroje (1984); skladieb pre sólové nástroje, najmä pre organ, i cyklických organových skladieb: Nedělní hudba (1959), Laudes (1964), Faust (1980), Mutationes (1980), Job (1987); scénickej hudby, baletu Kletby a dobrořečení (Maledictiones et benedictiones, 1983), opery Jeremias (1996 – 97, na vlastné libreto podľa románu Stefana Zweiga), inštruktívnych a i. skladieb a českého spracovania Orffovej Školy (Schulwerk, I-III, 1966, 1969, s Iljom Hurníkom). Je spoluautorom učebnice Čtení a hra partitur (1960, s Jarmilom Burghauserom).

ebenové drevá

ebenové drevá, aj eben, nepresne čierne drevá — veľmi pevné, tvrdé, trvanlivé a vzácne drevá asi z tridsiatich druhov z čeľade ebenovníkovité (prevažne z rodu ebenovník, Diospyros). Majú takmer vždy (vďaka farbivu v bunkách) sýtozafarbené čierne, čiernohnedé, hnedé, červené, zelené alebo biele lesklé jadro (často so svetlými pruhmi), ružovú, žltosivú, žltkastú, hnedú, svetlosivú až bielu beľ a väčšinou jemnú štruktúru bez výraznej anatomickej skladby; hustota dreva 800 – 1 100 kg/m3. Najkvalitnejšie ebenové drevo sa získava z druhu Diospyros ebenum, ktorý rastie najmä v Indii a na Cejlóne (→ bois noir). Orechovohnedé ebenové drevo z druhu Diospyros quaesita, ktoré sa vyskytuje najmä na Cejlóne, sa nazýva calamander wood, mramorové ebenové drevo s čiernym sfarbením so svetlými žltými škvrnami a s pruhmi z druhu Diospyros montana z ostrovov Andamany a Nikobary marble wood. Medzi ebenové drevá sa niekedy zaraďuje aj tmavohnedé drevo (jedno z najtvrdších ebenových driev) pochádzajúce zo západoindického stromu Brya ebenus (nazývané kokusové drevo, cocus wood). Ako africké ebenové drevo sa nesprávne nazýva čierne drevo stromu Dalbergia melanoxylor z čeľade bôbovité, ako biely eben drevo z rodu santalovec (→ santalové drevo).

Ebenové drevá sú od staroveku obľúbeným materiálom umelcov a remeselníkov na všetkých kontinentoch (v africkom, egyptskom, indickom umení). Používajú sa na výrobu nábytku (v minulosti najmä v 17. storočí vo Francúzsku, kde sa tvorcovia nábytku nazývali ebenisti; v empírovom a neoslohovom nábytku 19. storočia), pri výrobe menších umeleckých predmetov, hudobných nástrojov (klávesy, súčiastky do huslí, rúčky nástrojov ap.), pri intarziách a i. Ako imitácia ebenového dreva sa najviac používa hruškové drevo, ktoré sa veľmi dobre morí načierno.

ebenovník

ebenovník, Diospyros — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď ebenovníkovité. Opadavé alebo vždyzelené stromy vyskytujúce sa najmä v Indomalajzii; poskytujú ebenové drevá. Majú striedavé kopijovité alebo vajcovité listy a zvončekovité alebo krčiažkovité kvety, plod bobuľa. Patrí sem okolo 400 druhov, medzi najznámejšie patrí ebenovník datľový (Diospyros lotus, datľové slivky, padatle), jediný pozostatok treťohornej kveteny vyskytujúci sa od Japonska až po oblasti okolo Stredozemného mora. Jeho guľaté tmavomodré plody sa pre vysoký obsah trieslovín konzumujú prezreté, namrznuté, uležané alebo sparené vodou (obľúbené ovocie). Má čierne drevo s rozličným podielom svetlých a sivých pruhov a škvŕn (tzv. persimon). V Severnej Amerike sa vyskytuje ebenovník viržinský (Diospyros virginiana) podobný ebenovníku datľovému, poskytujúci svetlé drevo s čiernym jadrom. Z Japonska pochádza do 15 m vysoký ebenovník rajčiakový (Diospyros kaki) pestovaný aj na Sumatre, v Indii, Číne, južnej Európe a Kalifornii, poskytujúci červené ebenové drevo. Jeho plody podobné paradajkám (nazývané kaki, kaki figy, hurma, churma, hurmi-kaki alebo hurmikaki) sa konzumujú surové, sušené alebo ako džem, pestujú sa aj v sortách bez semien (z jedného stromu možno získať až 500 kg za rok). Známy druh ebenovník jorubový (Diospyros monbuttensis) sa nazýva aj joruba.

ebenovníkovité

ebenovníkovité, Ebenaceae, ebenovité — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín. Do 30 m vysoké stromy bez mliečnic s kožovitými striedavými listami, najčastejšie s jednopohlavnými kvetmi (častá je kauliflória), ktoré vyrastajú jednotlivo alebo v chudobných súkvetiach z listových pazúch, plod bobuľa. Hojne rozšírené v druhohorách (krieda) v Severnej Amerike, Grónsku, Európe a Egypte, v treťohorách i v strednej Európe (rody Maba, Royena, Euclea a i.), v súčasnosti už len v trópoch (rody ebenovník a Maba v Indomalajzii, Royena a Euclea v južnej Afrike, Tetraclis na Madagaskare, Brachynema v Brazílii). Kmene väčšiny druhov poskytujú ebenové drevá.

Eber

Eber, aj Heber — podľa Starého zákona pravnuk Šema, Noemovho syna. Z jeho mena (Heber) je odvodené pomenovanie celého židovského národa a jeho pôvodného jazyka (Hebrej, Hebreji, hebrejčina).

Ebro

Ebro, lat. Iberus — rieka v severovýchodnom Španielsku; dĺžka 910 km (2. najdlhšia rieka Pyrenejského polostrova, po rieke Tajo), rozloha povodia 83 500 km2, priemerný ročný prietok v ústí 563 m3/s.

Pramení na južných svahoch Kantábrijských vrchov vo výške okolo 850 m n. m. Na hornom toku je hlboko zarezaná do náhornej plošiny, v ktorej vytvára početné tiesňavy, ďalej tečie juhovýchodným smerom, preteká Aragónskou kotlinou, kde od mesta Tudela odvádzajú vodu z koryta dva veľké kanály tiahnuce sa rovnobežne s riekou (slúžia na rozvod vody na zavlažovanie, južný kanál i na plavbu). Na dolnom toku Ebro tiesňavou prerezáva pobrežné pásmo Katalánskych vrchov, vteká na prímorskú nížinu a močaristou deltou ústi do Stredozemného mora. Najväčšie prítoky: Jalón, Guadalope (pravostranné), Aragón, Segre (ľavostranné). Rieka má nevyrovnané vodné stavy. Na viacerých ľavostranných prítokoch tečúcich z Pyrenejí sú vodné elektrárne. Významné mesto na rieke: Zaragoza.

Ecc

Ecc — skratka Knihy kazateľovej odvodená z označenia Ecclesiastes (→ Biblia).

Eccremocarpus

Eccremocarpus [ekkremokar-; lat.] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bignóniovité. Vždyzelené polokrovité liany dorastajúce do výšky najviac 3 m, pochádzajúce z Čile a Peru. Majú kopijovité zelené listy a okrasné rúrkovité oranžové kvety tvoriace strapcovité súkvetia, plod nafúknutý struk s viacerými krídlatými semenami. Patrí sem 5 druhov. Na Slovensku sa na slnečných stanovištiach, výživných priepustných pôdach, ale aj v chladnejších oblastiach pestuje druh Eccremocarpus scaber (letnička rozmnožujúca sa semenami).

Ecchius, Valentin

Ecchius [ekchijus], Valentin, aj Eck, Ekius, Eckius; prímená (podľa rodiska): Lendanus, Lindaviensis, Philyropolitanus, asi 1494 Lindau, Nemecko – 1556/57 — latinský humanista. Od 1511 študoval a pôsobil na univerzite v Krakove, od 1517 vychovávateľ v rodine Turzovcov, od 1518 rektor latinskej školy v Bardejove, 1526 – 29, 1538 – 40 a 1550 – 51 richtár v Bardejove, politicky činný. Jeho mecenášom bol Alexej Turzo. Autor asi 30 latinských prác (básne, pedagogické a politické spisy). Hlavné diela (tlač v Krakove): učebnica Dielko o umení veršovať (De arte versificandi opusculum, 1515, 1521, 1539; je námetom jedinej slovenskej monografie o Ecchiovi: Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi, D. Škoviera, 2002); dialógy Pohŕdanie svetom a príklon k cnosti (De mundi contemptu et virtute amplectenda, 1519), O spravovaní štátu (De rei publicae administratione, 1520); básnické skladby Chváloreč na Augustína Moravského (Panegyricus in laudem Augustini Moravi, 1512), Žení sa rozvážny muž? (Utrum prudenti viro sit ducenda uxor, 1518), Osožnosť priateľstva a svornosti (De amicitiae et concordiae utilitate, 1518). Vydával antických autorov (Horácius, 1521, 1522; Prudentius, 1526; sv. Augustín, 1529). Učiteľ L. Stöckela, priateľ J. Wernera.

Eden

Eden [hebr.] — v Starom zákone (1 M 2,8 – 15) pomenovanie rajskej záhrady, ktorú vysadil Boh pre prvých ľudí, Adama a Evu; → raj.

edgevortia

edgevortia, Edgeworthia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď vrabcovníkovité. Opadavé alebo vždyzelené kry vyskytujúce sa vo východnej Indii, v Číne a Japonsku. Majú striedavé kopijovité alebo vajcovité listy nakopené na konci konárov a rúrkovité kvety so 4 lalokmi, usporiadané v hlávkach, plod kôstkovica. Patria sem 3 druhy. Lyko druhu edgevortia papierovitá (Edgeworthia papyrifera) sa používa na výrobu papiera (tzv. japonský papier, mitsumata).

Edgeworthová, Maria

Edgeworthová [edžuerto-] (Edgeworth), Maria, 1. 1. 1767 Black Bourton, grófstvo Oxfordshire – 22. 5. 1849 Edgeworthstown, grófstvo Lonfgord, Írsko — írska prozaička píšuca po anglicky. Bola dcérou bohatého írskeho statkára Richarda Lovella Edgewortha (*1744, †1817) zaujímajúceho sa najmä o praktickú aplikáciu vedeckých poznatkov, ktorý výrazne ovplyvnil jej výchovu i literárnu tvorbu.

Debutovala zbierkou listov a esejou Listy literárnym dámam (Letters for Literary Ladies, 1795), v ktorej vyzýva na vzdelávanie žien. V románoch z írskeho prostredia, považovaných za jej najlepšie diela, kritizovala život anglo-írskej protestantskej komunity. Román Zámok Rackrent (Castle Rackrent, 1800) je jedným z prvých diel využívajúcich svojrázny írsky dialekt a prvým regionálnym a historickým románom v anglickej literatúre. Podáva príbeh štyroch generácií statkárskej rodiny Rackrentovcov a zobrazuje vzostup katolíckej strednej vrstvy. Je autorkou moralistických románov Nuda (Ennui, 1809), Panstvo na ostrove (The Absentee, 1812) a Ormond (1817) s írskou problematikou, Belinda (1801) a Helen (1834) o osude mladých žien vo víre spoločenského života a rozsiahlej, dnes už prekonanej mravoučnej literatúry pre deti a mládež. Je spoluautorkou esejí (s R. L. Edgeworthom) Praktické vzdelanie (Practical Education, 1798), Eseje o odbornom vzdelaní (Essays on Professional Education, 1809) a i.

edil

edil, lat. aedilis — v starovekom Ríme jeden z nižších riadnych úradníkov (magistrátov). Edili boli pôvodne pravdepodobne správcami Cererinho chrámu (aedes), ktorý mal významnú úlohu v plebejskom hnutí. Od 5. stor. pred n. l. existovali len dvaja plebejskí edili, ktorí opatrovali plebejský archív, spravovali chrámovú pokladnicu, pomáhali tribúnovi ľudu a usporadúvali plebejské hry. R. 367 pred n. l. sa počet edilov kvôli vyrovnaniu vplyvu patricijov a plebejcov vo vnútornej správe Ríma zvýšil o dvoch kurulských edilov z radov patricijov. Boli volení na jeden rok. Do kompetencie edilov patrila starostlivosť o mesto (cura urbis), dohľad nad trhom a zásobovaním obilím (cura annonae) a usporadúvanie náboženských slávností a hier (cura ludorum). Mimoriadnou nákladnosťou hier sa pokúšali získať popularitu voličov pred dôležitejšími politickými bojmi. Za Caesara bol počet edilov zvýšený o ďalších dvoch (aediles cereales).

Úrad edilov (edilita) mal najväčší politický význam v období republiky. V období cisárstva jeho politický význam, naopak, výrazne poklesol, pričom v závere 3. stor. n. l. úplne zanikol.

Edraianthus

Edraianthus [-tus] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď zvončekovité. Patrí sem okolo 15 druhov s čiarkovitými listami a s jednotlivými zvončekovitými kvetmi, plod tobolka. Vyskytujú sa v juhovýchodnej Európe. Niektoré (napr. druh Edraianthus pumilio) sa na Slovensku pestujú ako skalničky.

efarmonické vlastnosti rastlín

efarmonické vlastnosti rastlín — vlastnosti vzniknuté ako dôsledok prispôsobenia sa fylogeneticky (systematicky) odlišných skupín rastlín určitému prostrediu. Napr. nepríbuzným mliečnikom a rastlinám z čeľade kaktusovité sa vyvinuli v suchých púšťach a polopúšťach podobné zásobné pletivá uskladňujúce vodu.

efeméra

efeméra [gr.] —

1. jednoročná rastlina s krátkym rýchlym životným cyklom. Najčastejšie sa vyskytuje na jar alebo na začiatku obdobia dažďov (napr. v púšti). Pri efemére (napr. jarmilka jarná, Erophila verna; veronika brečtanolistá, Veronica hederifolia) prebehne za niekoľko týždňov celý životný cyklus (vyklíči, vyrastie, vykvitne, má plody, odumrie) a ďalej prežíva semenami;

2. → podenka.

efemérny tok

efemérny tok, občasný tok — vodný tok utvárajúci sa na povrchu Zeme sporadicky, len v špecifických situáciách (najmä po výdatnejších zrážkach, topení snehu, ľadovca ap.).

Efemérne toky sú časté aj na Slovensku a viažu sa zväčša na malé iniciálne povodia bez výdatnejších zdrojov podzemnej vody, vznikajú často v miestach ryhovej erózie a časom utvárajú hlboké výmole až strže. Niektorí autori považujú za efemérny tok len občasný tok napájaný výlučne prívalovými zrážkami v aridných a semiaridných podmienkach; takéto toky sa formujú maximálne niekoľko dní v roku, niekde len raz za niekoľko rokov, v čase existencie však mávajú i veľmi veľký prietok a veľmi veľkú dĺžku, niekedy utvárajú rozsiahle siete s povodiami s rozlohou niekoľko sto až niekoľko tisíc km2. V mieste efemérneho toku je väčšinu roka iba suché koryto nazývané vádí (severná Afrika), donga (južná Afrika), creek (Austrália), mullah (India), arroyo a gully (USA).

efemeroid

efemeroid [gr.] — trváca rastlina vyrastajúca skoro na jar alebo na začiatku obdobia dažďov z podzemkov, hľúz alebo z cibúľ, napr. chochlačka plná (Corydalis solida). V období niekoľkých týždňov prinesie kvety a plody, ďalšie obdobie jej života prebieha len v podzemných vegetatívnych orgánoch.

efeminácia

efeminácia [lat.] — zoženštenie, poženštenie; vznik ženských fyzických i psychických charakteristík; fyziologická súčasť dozrievania ženy alebo patologická osoby mužského pohlavia (neznamená však homosexualitu).

eferentný

eferentný [lat.] — odvádzajúci, vývodný, odstredivý, napr. nerv vedúci vzruchy z nervového centra na perifériu (napr. z miechy do svalov); opak: aferentný.

efod

efod [hebr.] —

1. v starozákonnej dobe posvätné rúcho židovského veľkňaza, neskôr všeobecne liturgický odev kňaza, resp. toho, kto konal bohoslužbu; odznak kňazského úradu.

Opis efodu sa nachádza v Starom zákone (2 M 28,6 – 8, 39,2 – 5). Skladal sa z dvoch pestro tkaných kusov látky zakrývajúcich chrbát a prsia, spojených náplecníkmi zdobenými dvoma drahými kameňmi (hebr. šóham) vsadenými do zlata, prepásaný bol opaskom. Súčasťou bol taškovitý náprsník (náprsník súdu) zdobený dvanástimi drahokamami (po troch v štyroch radoch s vyrytými menami izraelských kmeňov), v ktorom sa uschovával urím a tummím. Kňaz si obliekal efod najmä v prípade, keď sa išiel spytovať Boha na jeho vôľu;

2. zlatá soška – modla (Sdc 8,27).

Eğirdir Gölü

Eğirdir Gölü, pôvodne Eğridir Gölü — jazero tektonického pôvodu v záp. Turecku juhozáp. od Anatólskej plošiny, severových. od mesta İsparta, 924 m n. m.; plocha 520 km2, dĺžka 35 km, šírka 16 km. Jeho sev. časť sa nazýva Hoyran. Z jazera vyteká rieka Aksu.

egreš obyčajný

egreš obyčajný, Grossularia uva-crispa — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď egrešovité. Tŕnitý ker s laločnatými listami s okrúhlastou čepeľou na brachyblastoch a s jednotlivými kvetmi s chlpatým kalichom, plod visiaca bobuľa (zvyčajne chlpatá). V Európe a severnej Afrike sa pestuje pre chutné plody (ovocie) vo viac ako 300 kultivaroch.

egrešovité

egrešovité, Grossulariaceae — čeľaď dvojklíčnolistových rastlín. Kry alebo stromy so striedavými jednoduchými listami s dlaňovitou žilnatinou, s oboj- alebo vzácne jednopohlavnými pravidelnými päťpočetnými kvetmi v strapcovitých súkvetiach alebo s jednotlivými kvetmi so spodným semenníkom často v nápadnej čiaške, plod jednopuzdrová mnohosemenná bobuľa. Patrí sem 34 rodov s 330 druhmi vyskytujúcimi sa na celom svete. Na Slovensku sa pestujú egreš (Grossularia), ríbezľa (Ribes) a josta.

Egri, Viktor

Egri, Viktor, vlastným menom Viktor Eisler, 26. 12. 1898 Trnava – 6. 8. 1982 Bratislava — maďarský prozaik, dramatik a publicista tvoriaci na Slovensku. V rokoch 1949 – 56 pôsobil ako redaktor časopisu Új Szó (Nové slovo), 1956 – 59 šéfredaktor A Hét (Týždeň).

Uviedol sa úspešnými románmi Dom so zamrežovanými oknami (A rácsablakos ház, 1923), Vychádza slnko (Felkél a nap, 1928) a zbierkou noviel Pierrovo stretnutie (Pierre találkozása, 1925). V románe Zem v plameňoch (Égő föld, 1937; prepracovaný 1958; slov. 1967) zobrazil históriu tragickej lásky a zápasu o moc. Ťažisko jeho povojnovej tvorby bolo v umelecky nevyváženej próze, viaceré staršie romány prepracoval, aby zvýšil ich umeleckú úroveň a pohotovo reagoval na spoločenskú objednávku dielami, v ktorých sa stotožnil s princípmi socialistického umenia. Tematiku budovania tzv. socialistickej spoločnosti spracoval v románoch Márton odchádza (Márton elindul, 1953), ktorý je prepracovaním románu Vychádza slnko s proletárom ako hlavným hrdinom, Trp, nákova (Tűrj üllő, 1956), Srdce nevymeníš (Szívet cserélni nehéz, 1960; slov. 1962), Agnus Dei (1969), v historickom románe Poviem každému (Megmondom mindenkinek, 1965), v ktorom predseda družstva rozpráva o svojich životných osudoch, ako aj v zbierkach noviel a poviedok Pravda nevinných (Ártatlanok igazsága, 1954), Trpká obloha (Keserű égbolt, 1962), V blízkosti človeka (Emberközelben, 1967), Ester, Bella a ostatní (Eszter, Bella és a többiek, 1971) a v knihe reportáží z mierového kongresu v Helsinkách. V románe Maľovaný svet (Festett világ, 1974) podáva na príhodách umelcov fiktívneho budapeštianskeho divadla svedectvo o svojich skúsenostiach z písania drámy a o svojich predstavách. Poznávaciu hodnotu má autobiografická trilógia V anjelskej koži (Angyalbőrben, 1976), S druhmi a bez druhov (Társakkal és társtalanul, 1978) a Roky mlčania (A hallgatás évei, 1980) zachytávajúca život počas 1. svetovej vojny, v medzivojnovom období a po skončení 2. svetovej vojny.

Spolu s T. Dávidovou patrí k ústredným postavám maďarskej drámy na Slovensku. V jeho prvej významnej hre Gedeonov dom (Gedeon ház, 1936; slov. 1948) je ústrednou témou triedne ladený rodinný konflikt odohrávajúci sa v dedine na Považí. Z jeho rozsiahlej povojnovej dramatickej tvorby bola najúspešnejšia hra Spoločná cesta (Közös út, 1950; slov. 1950; inscenovaná v SND v Bratislave) o združstevňovaní v podmienkach spolužitia Slovákov a Maďarov na juhu Slovenska. Vo veršovanej trilógii Pieseň na rumoch (Ének a romok felett, 1956; slov. 1960), Večný plameň (Örök láng, 1957; slov. 1960) a Vlci sa desia ohňa (A tüzet rettegik a farkasok, 1961; slov. 1961) približuje významné historické udalosti (vpády Tatárov a Osmanov, partizánske boje). Je autorom literárnych reflexií a recenzií Čisté pramene (Tiszta források, 1972) a Vyznanie tichých večerov (Csendes esték vallomása, 1973). V slovenčine vyšiel výber z jeho diel Temná obloha (1964). Bol nositeľom viacerých ocenení.

Ehretia

Ehretia [ére-] — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď borákovité. Opadavé stromy dorastajúce do výšky 10 m pochádzajúce z Afriky, Ázie a zo Severnej a z Južnej Ameriky. Majú košatú korunu, pozdĺžne rozpraskanú borku, veľké tmavozelené striedavé listy a drobné hviezdovité voňavé kvety usporiadané vo veľkých vrcholových metlinách, plod kôstkovica. Patrí sem okolo 50 druhov. Na Slovensku sa pre okrasné biele kvety v parkoch pestuje druh Ehretia dicksonii.

echevéria

echevéria, Echeveria — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď tučnolistovité. Pochádza z juhu Severnej Ameriky, zo Strednej Ameriky a severozápadu Južnej Ameriky. Má čiarkovité alebo lopatkovité tučné listy v prízemnej ružici a kvety so zvončekovitou päťlupienkovitou korunou, plod mechúrik. Patrí sem okolo 150 druhov. Z mnohých druhov echevérie sa niektoré pestujú ako okrasné rastliny, napr. Echeveria metallica s kovovolesklými a Echeveria retusa s tmavočervenými kvetmi. Rod nazvaný podľa mexického botanika 18. stor. Atanasia Echeverríu.

Echeverría, Esteban

Echeverría [ečeverríja], Esteban, plným menom José Esteban Antonio Echeverría Espinosa, 2. 9. 1805 Buenos Aires – 19. 1. 1851 Montevideo — argentínsky spisovateľ, vedúca osobnosť prvej generácie hispanoamerických romantikov. R. 1825 – 30 študoval v Paríži, po návrate bol 1838 spoluzakladateľom najvýznamnejšieho združenia argentínskych romantikov Asociación de Mayo (Májové spoločenstvo), autor jeho manifestu Krédo (Credo), ktorý vydal 1839 v exile v Montevideu.

V básnickej poéme Elvíra alebo Laplatská nevesta (Elvira ó la novia del Plata, 1832) ako prvý po španielsky píšuci autor uplatnil formálne i tematické zásady romantizmu prenesené z Francúzska. V lyrickoepickej básni Zajatkyňa (La cautiva) zo zbierky Verše (Rimas, 1837), v tragickom príbehu lásky ohrozenej Indiánmi a divokým prostredím, uviedol do argentínskej literatúry motív pampy. Autor novely Bitúnok (El Matadero, posmrtne časopisecky 1871, knižne 1874 v 5. zv. Súborného diela dona Estebana Echeverríu, Obras completas de d. Esteban Echeverria), ktorá je metaforou Argentíny za vlády diktátora J. M. de Rosasa a pôsobivým obrazom súdobej spoločenskej morálky a politických problémov. V opisoch drsného prostredia bitúnku s krutými obrazmi zábavy mäsiarov sú už badateľné zárodky realizmu a naturalizmu.

echinacea

echinacea [gr. + lat.], Echinacea — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité; byliny. Patrí sem 9 druhov. Z Ameriky pochádzajú druhy echinacea úzkolistá (Echinacea angustifolia) a trvalka echinacea purpurová (Echinacea purpurea, starší názov rudbekia purpurová) s tmavozelenými kopijovitými listami a úbormi purpurových kvetov v strede s hnedým terčom, ktorá dorastá do výšky 1 metra. Vyskytuje sa na výživných pôdach slnečných stanovíšť, občas splanieva. Na Slovensku sa echinacea len pestuje. Známa liečivá bylina pôsobiaca imunostimulačne a antibakteriálne, tinktúra pripravená z čerstvých rastlín sa používa pri prevencii a liečbe vírusových ochorení (najmä pri nachladnutí, kašli, chrípke a i.).

echinokokus

echinokokus [gr.] — larválne štádium pásomníc.

echmea pásikovaná

echmea pásikovaná, Aeechmea fasciata, starší názov Billbergia rhodocyanea — druh jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď broméliovité. Pochádza z trópov Strednej a Južnej Ameriky. Vždyzelená epifytická rastlina s ružicou širokých, podlhovastých, oblúkovito ohnutých, na vrchole zaoblených, na okraji tŕnistých modrastozelených listov s bielymi pásikmi a s modrastopurpurovými kvetmi s ružovými kališnými lístkami usporiadanými do metlín, plod bobuľa. Na Slovensku sa pestuje ako izbová rastlina.

echografia

echografia [gr.] —

1. opakované napodobňovanie videného písma alebo pohybov píšucej osoby chorým (napr. odpísanie otázky namiesto napísania odpovede);

2. ultrazvuková zobrazovacia vyšetrovacia metóda založená na odraze ultrazvukových vĺn od rozhrania tkanív s odlišnými akustickými vlastnosťami, na ich detekcii, elektronickom spracovaní a zobrazení na displeji; → echoencefalografia, → echokardiografia.

echolália

echolália [gr.] — u zdravých detí v určitej fáze vývoja reči mimovoľné opakovanie počutých koncových slabík, slov, slovných taktov i celých viet vyslovovaných inou osobou. Echolália môže pretrvávať aj u starších detí postihnutých vývojovou neobratnosťou reči.

echomatizmus

echomatizmus [gr. ] — napodobňovanie činnosti druhej osoby, napr. gest a pohybov (echopraxia), mimiky (echomímia), slov a viet (→ echolália). Vyskytuje sa často pri schizofrénii.

Eiger

Eiger [aj-] — štít vo Švajčiarsku v Bernských Alpách v horskom masíve Jungfrau 60 km juhovýchodne od Bernu, výška 3 970 m n. m. Je budovaný najmä druhohornými vápencami. Jeho Severná stena (nemecky Nordwand) vysoká 1 650 m je jednou z najvyšších európskych stien a svojou obťažnosťou lezenia jednou z najťažších alpinistických ciest. Výskyt padajúcich kameňov, časté zlé počasie, ľad a sneh zvyšujú nebezpečenstvo jej zdolávania, čo naznačuje i vysoký počet obetí na tejto stene. Možno preto sa zvykne stena Nordwand nazývať i ako Mordwand (Vražedná stena). Štít bol prvýkrát zdolaný v roku 1858 (západným krídlom), Severnou stenou až v roku 1938 .

eichhornia nafúknutá

eichhornia nafúknutá [ajch-], vodný hyacint, Eichhornia crassipes — druh jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď pontedériovité. Trváca vodná rastlina pochádzajúca z povodia Amazonky. Má kopijovité v ružici usporiadané listy s dlhými súdkovito vydutými listovými stopkami naplnenými vzduchom a modré alebo svetlofialové kvety v súkvetí klas kvitnúce iba jeden deň (rozmnožuje sa mimoriadne rýchlo, najmä vegetatívne), plod tobolka. Vyskytuje sa v trópoch a subtrópoch. Na vodnej hladine pláva pomocou listov alebo sa vyskytuje na okrajoch vôd v uzavretých porastoch (na ploche asi 100 m2 rastie až 400-tisíc jedincov). V niektorých častiach Nílu vytvára hustý koberec. Pestuje sa na okrasu v tropických skleníkoch.

eikozanoidy

eikozanoidy [gr.] — metabolity kyseliny arachidónovej označované aj ako prostanoidy. Patria k nim leukotriény, lipoxíny, prostaglandíny, prostacyklín a tromboxány. Majú rôznorodé účinky vrátane schopnosti rozširovať a zužovať krvné cievy a priedušky a regulovať zápalové reakcie.

Einstein, Alfred

Einstein [ajnštajn], Alfred, 30. 12. 1880 Mníchov – 13. 2. 1952 El Cerrito, Kalifornia — americko-nemecký hudobný vedec, historik a kritik, bratanec Alberta Einsteina.

V roku 1903 ukončil štúdium hudobnej vedy v Mníchove. V rokoch 1918 – 33 pôsobil ako redaktor hudobného časopisu Zeitschrift für Musikwissenschaft, 1933 emigroval a žil v Londýne, od 1939 v New Yorku. Pôsobil ako učiteľ hudby na Smith College v Northamptone, Massachusetts; 1947 mu Princetonská univerzita udelila čestný doktorát.

Je autorom biografií Heinrich Schütz (1928), Gluck (1936), Mozart: jeho osobnosť a dielo (Mozart: His Character, His Work, 1945) a Schubert (1951), diel História hudby (Geschichte der Musik, 1918) s cennou Zbierkou príkladov k starej histórii hudby (Beispielsammlung zur alteren Musikgeschichte), Hudba v období romantizmu (Music in the Romantic Era, 1947), Taliansky madrigal (The Italian Madrigal, 1949), editorom hudobných skladieb Stabat Mater (Giovanni Battista Pergolesi, 1927), tretej číslovanej edície Köchlovho zoznamu Mozartových skladieb (1937), troch reedícií Riemannovho Hudobného lexikónu (1919, 1922, 1929) a i.

Eisler, Hanns

Eisler [ajs-], Hanns, vlastným menom Johannes Eisler, 6. 7. 1898 Lipsko – 6. 9. 1962 Berlín — nemecký hudobný skladateľ.

V rokoch 1919 – 23 študoval na konzervatóriu vo Viedni u Arnolda Schönberga a Antona Weberna, 1933 emigroval, 1934 – 47 pôsobil v Dánsku, Moskve, New Yorku, v Hollywoode a na University of Southern California v Los Angeles. V roku 1948 sa vrátil do Nemecka a od 1950 vyučoval na Vysokej hudobnej škole (dnes Vysoká hudobná škola Hannsa Eislera) v Berlíne.

Je autorom štátnej hymny bývalej NDR Auferstanden aus Ruinen (1949), politických piesní (rekviem Lenin, 1937 a i.), vokálnych (Nemecká symfónia, Deutsche Symphonie, 1937) a orchestrálnych (Malá symfónia, Kleine Sinfonie, 1932; Komorná symfónia, Kammersinfonie, 1940; Štrnásť spôsobov, ako zhudobniť dážď, Vierzehn Arten, den Regen zu beschreiben, 1941) skladieb, vyše 80 skladieb pre film a divadlo (od 1929 dlhodobo spolupracoval s Bertoltom Brechtom): Strach a bieda tretej ríše (Furcht und Elend des Dritten Reiches, 1945), Galileo Galilei (1947), Švejk v 2. svetovej vojne (Schweyk im Zweiten Weltkrieg, 1957) a i.

Je spoluautorom teoretickej práce Komponovanie pre filmy (Composing for the Films, 1947, s Theodorom Adornom).

Eisner, Karol

Eisner [ajz-], Karol, 11. 1. 1908 Bystřice, okres Frýdek-Místek – 15. 1. 1981 Bratislava — slovenský chemik a drevár. R. 1947 – 51 pôsobil v Bučine Zvolen, 1951 – 65 v Drevárskom výskumnom ústave v Bratislave, 1965 – 81 vedúci Katedry chemickej technológie dreva na Drevárskej fakulte VŠLD (dnes TU) vo Zvolene, 1966 – 71 prorektor; 1965 profesor. Zaoberal sa výskumom drevných materiálov, povrchovými úpravami a lepením dreva. V Bučine zaviedol výrobu drevotrieskových dosiek z listnatého dreva. V Líbyi, Alžírsku, Maroku a Burundi pomáhal zavádzať technológie na spracovanie dreva, pričom spolupracoval s Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo a s Organizáciou Spojených národov pre priemyselný rozvoj. Člen Medzinárodnej akadémie drevárskych vied (International Academy of Wood Science, IAWS) a Americkej spoločnosti testovania materiálov (ASTM, American Society for Testing Materials). Autor viac ako 150 knižných publikácií, monografií, výskumných správ, skrípt a článkov v domácich i v zahraničných časopisoch a zborníkoch. Hlavné diela: Lepidlá v drevárskom priemysle (1958), Chemické spracovanie dreva (1977, vysokoškolské učebné texty).