Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 13 z celkového počtu 13 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

diskriminant algebraickej rovnice

diskriminant algebraickej rovnice \(a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0,\ a_0 ≠ 0\) — výraz \(D\) zostavený z koreňov \(c_1, c_2,\dots, c_n\) rovnice podľa vzorca

\(\displaystyle{D = a_{0}^{2n-2}\prod_{k < j}(c_k-c_j)^2},\)

v ktorom sa činitele \((c_k - c_j)\) tvoria pre všetky také dvojice indexov \((k, j)\), kde \(k < j\); napríklad diskriminant kvadratickej rovnice

\(ax^2 + bx + c = 0,\ a ≠ 0,\)

má tvar

\(D = b^2 - 4ac.\)

Disney, Walt

Disney [dyzny], Walt, vlastným menom Walter Elias Disney, 5. 12. 1901 Chicago, Illinois – 15. 12. 1966 Burbank, Kalifornia — americký filmový výtvarník, producent a režisér, najvýraznejšia osobnosť svetového animovaného filmu, zakladateľ jedného z najväčších svetových mediálnych konglomerátov The Walt Disney Company a zábavného parku Disneyland.

Začínal ako kreslič novinových karikatúr a komiksov, okolo 1919 nadviazal spoluprácu s Ubom Iwerksom, s ktorým neskôr vytvoril sériu vtipných príhod zo života Alice (Alice Comedies, 1923 – 1927), kombinujúcu hraný a animovaný film. Začiatkom 20. rokov založil s bratom Royom O. Disneym (*1893 – †1971) štúdio kresleného filmu Walt Disney Studio, k spolupráci prizval aj Iwerksa a vytvorili jednu z prvých známych kreslených postavičiek – Oswalda, šťastného zajaca, ktorý sa stal predlohou Disneyho ďalšej populárnej postavičky Myšiaka Mickeyho. V rokoch 1927 – 1937, počas vrcholného obdobia tvorby, nakrútil množstvo krátkych filmov s postavičkami zvieratiek s ľudskými vlastnosťami (Myška Minnie, pes Pluto, Káčer Donald, pes Goofy, krava Lullubella, býk Ferdinand a i.). Kládol v nich dôraz najmä na detailnú kresbu zobrazujúcu individuálny charakter postáv, ich špecifický pohyb, prejav a správanie. Po nástupe zvukového filmu začal experimentovať s hudbou, o jej vizuálne stvárnenie sa pokúsil v Tanci kostlivcov (The Skeleton Dance, 1929). Jeho hudobné filmové experimenty vyvrcholili filmom Fantázia (Fantasia, 1940), v ktorom použil aj hudbu známych skladateľov ako napr. I. Stravinského, P. Dukasa, P. I. Čajkovského a i. Vo filme Prebudenie jari (Flowers and Trees,1932) s cieľom zvýšiť dramatický a humorný účinok groteskného príbehu ako prvý použil farbu. V roku 1937 nakrútil prvý americký dlhometrážny animovaný film Snehulienka a sedem trpaslíkov (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937); nasledovali filmy Pinocchio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Popoluška (Cinderella, 1950), Alica v krajine zázrakov (Alice in Wonderland, 1951), Peter Pan (1953) a i. Počas 2. svetovej vojny nakrúcal aj propagačné, inštruktážne a osvetové filmy.

V priebehu svojej kariéry Disney získal 22 Oscarov. V roku 1942 vyšla o ňom kniha Roberta D. Feilda Umenie Walta Disneyho (The Art of Walt Disney), 1957 vydala jeho dcéra spomienkovú knihu Príbeh Walta Disneyho (The Story of Walt Disney) a 1958 vyšla obrazová publikácia Boba Thomasa Walt Disney: Umenie animácie (Walt Disney: The Art of Animation), ktorá sa dočkala viacerých opakovaných vydaní, a i.

Disneyho bohatá predstavivosť, hravý humor a schopnosť vedieť sa naladiť na rozmanitosť vkusu širokej verejnosti mu priniesli celosvetovú popularitu nielen u detí, ale aj u dospelých všetkých vekových kategórií. Napriek tomu, že sa stal tvorcom komerčnej zábavy pre masové publikum, ostáva ústrednou postavou v dejinách animovaného filmu. Jeho dielo si neustále získava nových priaznivcov a obdivovateľov a je inšpiratívnym aj pre mnohých súčasných tvorcov.

Disneyland

Disneyland [dyznylend] — zábavný komplex v Anaheime na západnom okraji Los Angeles v Kalifornii, jedna z najnavštevovanejších atrakcií v USA.

Bol otvorený v roku 1955 a vybudovaný podľa návrhu Walta Disneyho. Charakteristické veselé postavičky, rozprávková atmosféra i celý sprievodný program komplexu vychádzajú z animátorskej tvorby Walta Disneyho a spoločnosti The Walt Disney Company. V roku 1971 sa začala výstavba ďalšieho zábavného parku Walt Disney World pri Orlande na Floride, v roku 1992 bola východne od Paríža otvorená európska obdoba Disneylandu (Disneyland Paris). Ďalšie parky boli vybudované v Hongkongu, Tokiu a i.

dispozícia

dispozícia [lat.] — možnosť voľného použitia, nakladania s niečím, rozhodovania; osnova nejakého diela;

1. archit. → architektonická dispozícia; → urbanistická dispozícia;

2. biol., lek. náchylnosť organizmu na určitú chorobu; aj súhrn vlastností organizmu, ktoré sa prejavujú jeho správaním a reakciou na faktory prostredia (napr. pri vzniku telesného alebo duševného ochorenia);

3. hud. a) rozdelenie skladby a tónov akordu na jednotlivé hlasy, usporiadanie nástrojov a jednotlivých hlasov v partitúre, b) pri organe plán zariadenia, rozvrh stavby a usporiadanie manuálov, registrov, mechaniky ap.;

4. v diplomatike jeden z vnútorných znakov listiny, súčasť kontextu (jadra listiny); vyjadrenie rozhodnutia, tlmočenie vôle vydavateľa záväznej pre všetky zúčastnené stránky. Určuje charakter listiny a jej zaradenie podľa obsahu. Rozhodujúce je dispozičné sloveso (napr. darujem), podľa ktorého možno určiť druh listiny. Súčasťou dispozície bola často pertinenčná formulka, ktorá uvádzala všetky náležitosti darovaného územia alebo hodnosti;

5. smernica, pokyn.

distichon

distichon [gr.], dvojveršie — strofa zložená z dvoch veršov. V antike (a v literárnych smeroch, ktoré vychádzali z antiky) mal každý z týchto veršov rôzne metrum, napr. elegické distichon.

distorzia

distorzia [lat.] — pretočenie, skrútenie;

1. fyz. → skreslenie;

2. lek. vytknutie, vyvrtnutie kĺbu.

distrakcia

distrakcia [lat.] — rozčlenenie; lek. roztiahnutie, zväčšenie pôvodnej vzdialenosti medzi navzájom súvisiacimi štruktúrami; spôsob liečby – naprávanie zlomenín ťahom a protiťahom.

dišputa

dišputa [lat.] — vedecká rozprava, diskusia.

divočenie rieky

divočenie rieky — vetvenie riečneho koryta na viaceré ramená. Divočenie rieky nastáva v miestach, kde pohybová energia rieky nie je schopná zabezpečiť prenos všetkého materiálu unášaného riekou (najmä pri náhlom znížení sklonu toku pri výtoku z pohoria, pri ústí do mora alebo do väčšieho toku). V koryte rieky sa usádza materiál, pričom sa utvárajú ostrovy obtekané ramenami. Akumuláciou vyvýšené miesta rieka často opúšťa a utvára nové korytá. Vodné toky divočia najmä pri tvorbe náplavových kužeľov a delt.

dlátovanie pôdy

dlátovanie pôdy — agrotechnické opatrenie, ktorého cieľom je hlboko prekypriť obrábanú, častými prejazdmi mechanizačných prostriedkov uľahnutú pôdu a pripraviť optimálne podmienky na rozvoj a činnosť koreňového systému kultúrnych rastlín. Dlátovanie pôdy priaznivo ovplyvňuje prevzdušnenie, vodný režim a mikrobiálnu činnosť pôdy. Na dlátovanie pôdy sa používajú kypriče s úzkymi dlátovitými radličkami, ktoré sú namontované na spoločnom ráme. Dlátovanie pôdy sa robí do hĺbky 0,35 – 0,40 metra alebo aj hlbšie.

dno

dno — spodok niečoho, obyčajne nádob, dutých predmetov;

1. bot. valva — voľná časť schránky rozsievok; pri panciernatkách (Dinophyta) polovica schránky z celulózových mnohouholníkových doštičiek, ktorá vznikla rozdelením povrchu priečnou ryhou;

2. dopr. → lodné dno;

3. ekon. dno recesie — dolná ohraničujúca fáza hospodárskeho cyklu (niekedy označovaná aj ako stagnácia). Dnom sa končí ekonomický pokles, reálny produkt zaznamenáva najnižšiu úroveň, po ktorej nasleduje vzostup. Odrazenie od dna znamená zastavenie poklesu a postupné oživenie ekonomických aktivít;

4. hud. spodná doska rezonančnej skrine (korpusu) strunových nástrojov s krkom.

dobytčia jednotka

dobytčia jednotka, DJ — spoločný menovateľ, na ktorý sa pomocou prepočítavacích koeficientov prevádzajú rôzne druhy a kategórie hospodárskych zvierat; prepočet živých zvierat chovaných na hospodárstve na 500 kg živej hmotnosti. Jedna DJ sa rovná 500 kg živej hmotnosti.