Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 26 z celkového počtu 26 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Discovery

Discovery [-kavri], anglicky Discovery Bay — záliv Indického oceána pri južnom pobreží Austrálie na rozhraní štátov Južná Austrália a Viktória; dĺžka 72 km, šírka 13 km.

V roku 1802 doň prenikli francúzsky cestovateľ Nicolas Baudin a anglický moreplavec Matthew Flinders.

disimilácia

disimilácia [lat.] — rozlíšenie, rozloženie. Opakom je asimilácia.

1. biol. proces, pri ktorom rastliny uvoľňujú energiu, prijímajú kyslík a do okolia vylučujú oxid uhličitý;

2. jaz. akustické odlíšenie dvoch rovnakých alebo podobných hlások v blízkych slabikách, pričom vznikajú hlásky s odlišnou artikuláciou, ale so zhodnou farbou (napr. doktor – dochtor, krv – krú).

diskriminant algebraickej rovnice

diskriminant algebraickej rovnice \(a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0,\ a_0 ≠ 0\) — výraz \(D\) zostavený z koreňov \(c_1, c_2,\dots, c_n\) rovnice podľa vzorca

\(\displaystyle{D = a_{0}^{2n-2}\prod_{k < j}(c_k-c_j)^2},\)

v ktorom sa činitele \((c_k - c_j)\) tvoria pre všetky také dvojice indexov \((k, j)\), kde \(k < j\); napríklad diskriminant kvadratickej rovnice

\(ax^2 + bx + c = 0,\ a ≠ 0,\)

má tvar

\(D = b^2 - 4ac.\)

Disney, Walt

Disney [dyzny], Walt, vlastným menom Walter Elias Disney, 5. 12. 1901 Chicago, Illinois – 15. 12. 1966 Burbank, Kalifornia — americký filmový výtvarník, producent a režisér, najvýraznejšia osobnosť svetového animovaného filmu, zakladateľ jedného z najväčších svetových mediálnych konglomerátov The Walt Disney Company a zábavného parku Disneyland.

Začínal ako kreslič novinových karikatúr a komiksov, okolo 1919 nadviazal spoluprácu s Ubom Iwerksom, s ktorým neskôr vytvoril sériu vtipných príhod zo života Alice (Alice Comedies, 1923 – 1927), kombinujúcu hraný a animovaný film. Začiatkom 20. rokov založil s bratom Royom O. Disneym (*1893 – †1971) štúdio kresleného filmu Walt Disney Studio, k spolupráci prizval aj Iwerksa a vytvorili jednu z prvých známych kreslených postavičiek – Oswalda, šťastného zajaca, ktorý sa stal predlohou Disneyho ďalšej populárnej postavičky Myšiaka Mickeyho. V rokoch 1927 – 1937, počas vrcholného obdobia tvorby, nakrútil množstvo krátkych filmov s postavičkami zvieratiek s ľudskými vlastnosťami (Myška Minnie, pes Pluto, Káčer Donald, pes Goofy, krava Lullubella, býk Ferdinand a i.). Kládol v nich dôraz najmä na detailnú kresbu zobrazujúcu individuálny charakter postáv, ich špecifický pohyb, prejav a správanie. Po nástupe zvukového filmu začal experimentovať s hudbou, o jej vizuálne stvárnenie sa pokúsil v Tanci kostlivcov (The Skeleton Dance, 1929). Jeho hudobné filmové experimenty vyvrcholili filmom Fantázia (Fantasia, 1940), v ktorom použil aj hudbu známych skladateľov ako napr. I. Stravinského, P. Dukasa, P. I. Čajkovského a i. Vo filme Prebudenie jari (Flowers and Trees,1932) s cieľom zvýšiť dramatický a humorný účinok groteskného príbehu ako prvý použil farbu. V roku 1937 nakrútil prvý americký dlhometrážny animovaný film Snehulienka a sedem trpaslíkov (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937); nasledovali filmy Pinocchio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Popoluška (Cinderella, 1950), Alica v krajine zázrakov (Alice in Wonderland, 1951), Peter Pan (1953) a i. Počas 2. svetovej vojny nakrúcal aj propagačné, inštruktážne a osvetové filmy.

V priebehu svojej kariéry Disney získal 22 Oscarov. V roku 1942 vyšla o ňom kniha Roberta D. Feilda Umenie Walta Disneyho (The Art of Walt Disney), 1957 vydala jeho dcéra spomienkovú knihu Príbeh Walta Disneyho (The Story of Walt Disney) a 1958 vyšla obrazová publikácia Boba Thomasa Walt Disney: Umenie animácie (Walt Disney: The Art of Animation), ktorá sa dočkala viacerých opakovaných vydaní, a i.

Disneyho bohatá predstavivosť, hravý humor a schopnosť vedieť sa naladiť na rozmanitosť vkusu širokej verejnosti mu priniesli celosvetovú popularitu nielen u detí, ale aj u dospelých všetkých vekových kategórií. Napriek tomu, že sa stal tvorcom komerčnej zábavy pre masové publikum, ostáva ústrednou postavou v dejinách animovaného filmu. Jeho dielo si neustále získava nových priaznivcov a obdivovateľov a je inšpiratívnym aj pre mnohých súčasných tvorcov.

Disneyland

Disneyland [dyznylend] — zábavný komplex v Anaheime na západnom okraji Los Angeles v Kalifornii, jedna z najnavštevovanejších atrakcií v USA.

Bol otvorený v roku 1955 a vybudovaný podľa návrhu Walta Disneyho. Charakteristické veselé postavičky, rozprávková atmosféra i celý sprievodný program komplexu vychádzajú z animátorskej tvorby Walta Disneyho a spoločnosti The Walt Disney Company. V roku 1971 sa začala výstavba ďalšieho zábavného parku Walt Disney World pri Orlande na Floride, v roku 1992 bola východne od Paríža otvorená európska obdoba Disneylandu (Disneyland Paris). Ďalšie parky boli vybudované v Hongkongu, Tokiu a i.

dispozícia

dispozícia [lat.] — možnosť voľného použitia, nakladania s niečím, rozhodovania; osnova nejakého diela;

1. archit. → architektonická dispozícia; → urbanistická dispozícia;

2. biol., lek. náchylnosť organizmu na určitú chorobu; aj súhrn vlastností organizmu, ktoré sa prejavujú jeho správaním a reakciou na faktory prostredia (napr. pri vzniku telesného alebo duševného ochorenia);

3. hud. a) rozdelenie skladby a tónov akordu na jednotlivé hlasy, usporiadanie nástrojov a jednotlivých hlasov v partitúre, b) pri organe plán zariadenia, rozvrh stavby a usporiadanie manuálov, registrov, mechaniky ap.;

4. v diplomatike jeden z vnútorných znakov listiny, súčasť kontextu (jadra listiny); vyjadrenie rozhodnutia, tlmočenie vôle vydavateľa záväznej pre všetky zúčastnené stránky. Určuje charakter listiny a jej zaradenie podľa obsahu. Rozhodujúce je dispozičné sloveso (napr. darujem), podľa ktorého možno určiť druh listiny. Súčasťou dispozície bola často pertinenčná formulka, ktorá uvádzala všetky náležitosti darovaného územia alebo hodnosti;

5. smernica, pokyn.

distichon

distichon [gr.], dvojveršie — strofa zložená z dvoch veršov. V antike (a v literárnych smeroch, ktoré vychádzali z antiky) mal každý z týchto veršov rôzne metrum, napr. elegické distichon.

distorzia

distorzia [lat.] — pretočenie, skrútenie;

1. fyz. → skreslenie;

2. lek. vytknutie, vyvrtnutie kĺbu.

distrakcia

distrakcia [lat.] — rozčlenenie; lek. roztiahnutie, zväčšenie pôvodnej vzdialenosti medzi navzájom súvisiacimi štruktúrami; spôsob liečby – naprávanie zlomenín ťahom a protiťahom.

dišputa

dišputa [lat.] — vedecká rozprava, diskusia.

Ditlevsenová, Tove

Ditlevsenová (Ditlevsen), Tove, 14. 12. 1917 Kodaň – 7. 3. 1976 tamže — dánska prozaička a poetka. V tvorbe venovala pozornosť najmä osudom žien z prostredia veľkomesta, napr. v básnickej zbierke Dievčenská duša (Pigesind, 1939). V básnickej zbierke Ženská duša (Kvindesind, 1955) sa zaoberala analýzou vzťahov mužov a žien. V jej prózach zohrávajú veľkú úlohu osudy zanedbávaných detí a problematika ženských práv. Je autorkou románov Krivda na dieťati (Man gjorde et barn fortrærd, 1941), Ulička detstva (Barndommens gade, 1943), Viliamova izba (Vilhelms værelse, 1975), Tváre (Ansigterne, 1968), esejí Útek od drezu (Flugten frå opvasken, 1959) a i.

divočenie rieky

divočenie rieky — vetvenie riečneho koryta na viaceré ramená. Divočenie rieky nastáva v miestach, kde pohybová energia rieky nie je schopná zabezpečiť prenos všetkého materiálu unášaného riekou (najmä pri náhlom znížení sklonu toku pri výtoku z pohoria, pri ústí do mora alebo do väčšieho toku). V koryte rieky sa usádza materiál, pričom sa utvárajú ostrovy obtekané ramenami. Akumuláciou vyvýšené miesta rieka často opúšťa a utvára nové korytá. Vodné toky divočia najmä pri tvorbe náplavových kužeľov a delt.

Dixon, Dean

Dixon [dyksn], (Charles) Dean, 10. 1. 1915 New York – 4. 11. 1976 Zug, Švajčiarsko — americký dirigent britského pôvodu, prvý profesionálny černošský dirigent, ktorý dosiahol medzinárodné uznanie.

V rokoch 1936 – 39 študoval na Juilliard School of Music a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. V roku 1938 založil New York Chamber Orchestra, od 1941 bol hosťujúcim dirigentom NBC Symphony Orchestra, 1942 Newyorskej filharmónie, 1943 Philadelphia Orchestra. V roku 1944 založil a do 1949 viedol American Youth Orchestra, 1950 – 51 bol šéfdirigentom Filharmonického orchestra v Izraeli, 1953 – 60 hudobným riaditeľom Symfonického orchestra v Göteborgu, 1961 – 74 umeleckým šéfom Symfonického orchestra Hesenského rozhlasu vo Frankfurte nad Mohanom, súčasne 1964 – 67 šéfdirigentom Symfonického orchestra v Sydney (Sydney Symphony Orchestra). V rokoch 1959, 1971, 1973 a 1974 bol hosťujúcim dirigentom v Slovenskej filharmónii v Bratislave.

dlátovanie pôdy

dlátovanie pôdy — agrotechnické opatrenie, ktorého cieľom je hlboko prekypriť obrábanú, častými prejazdmi mechanizačných prostriedkov uľahnutú pôdu a pripraviť optimálne podmienky na rozvoj a činnosť koreňového systému kultúrnych rastlín. Dlátovanie pôdy priaznivo ovplyvňuje prevzdušnenie, vodný režim a mikrobiálnu činnosť pôdy. Na dlátovanie pôdy sa používajú kypriče s úzkymi dlátovitými radličkami, ktoré sú namontované na spoločnom ráme. Dlátovanie pôdy sa robí do hĺbky 0,35 – 0,40 metra alebo aj hlbšie.

Długosz, Jan

Długosz [dvugoš], Jan, lat. Iohannes Longinus, Ioannes Dlugossius, 1. 12. 1415 Nowa Brzeźnica – 19. 5. 1480 Krakov — poľský cirkevný hodnostár, diplomat a historik. V rokoch 1428 – 31 študoval slobodné vedy na Krakovskej akadémii, od 1436 krakovský kanonik, 1433 – 55 sekretár a kancelár krakovského kardinála Z. Oleśnického, po jeho smrti v službách poľského kráľa Kazimíra IV., od 1467 vychovávateľ jeho synov. Ako diplomat rokoval s Rádom nemeckých rytierov, s ktorým v roku 1466 podpísal mier v Toruni. Zaslúžil sa o zvolenie Vladislava II. Jagelovského za českého kráľa (od 1490 aj uhorský kráľ).

Je autorom historických prác, v ktorých spájal objektívne fakty s ich príčinnými súvislosťami a s objektívnym spoločenským vývinom, čím položil základy poľskej vedeckej historiografie: Pruské bandériá (Banderia Prutenorum, napísané 1448, vydané 1850 vo výbere Výskumy v brandenburskej marke IV, Märkische Forschungen IV), v ktorej opisuje križiacke zástavy dobyté pri Grunwalde, Znaky poľského kráľovstva (Insignia seu clenodia Regni Poloniae, napísané 1464 – 80, vydané 1851 v zbierke Historické a bibliografické rozmanitosti II, Rozmaitości historyczne i bibliograficzne II), kde opisuje poľské erby. Jeho najvýznamnejšie dielo Dejiny Poľska, nazývané aj Letopisy alebo kroniky slávneho Kráľovstva poľského (Historiae Polonicae, aj Annales seu cronicae inclyti regni Poloniae, 12 kníh, napísané 1455 – 80, sčasti vydané 1614, súborne vydané 1701 – 03), v ktorom sa zaoberá poľskými dejinami od legendárnych čias do svojej súčasnosti, sa stalo vrcholom poľskej stredovekej historiografie a má výnimočný význam pre dejiny kultúry a vedy v Poľsku. Je autorom životopisov poľských svätých Život sv. Kunegundy (Vita sanctae Cunegundis, napísaný 1471 – 74, vydaný 1617 v poľskom preklade pod názvom Zywot s. Kunegundy zakonu świętey Klary Xięzny Polskiey) a Život najsvätejšieho Stanislava, biskupa krakovského (Vita beatissimi Stanislai Cracoviensis episcopi, napísaný 1460 – 65, vydaný 1511).

dno

dno — spodok niečoho, obyčajne nádob, dutých predmetov;

1. bot. valva — voľná časť schránky rozsievok; pri panciernatkách (Dinophyta) polovica schránky z celulózových mnohouholníkových doštičiek, ktorá vznikla rozdelením povrchu priečnou ryhou;

2. dopr. → lodné dno;

3. ekon. dno recesie — dolná ohraničujúca fáza hospodárskeho cyklu (niekedy označovaná aj ako stagnácia). Dnom sa končí ekonomický pokles, reálny produkt zaznamenáva najnižšiu úroveň, po ktorej nasleduje vzostup. Odrazenie od dna znamená zastavenie poklesu a postupné oživenie ekonomických aktivít;

4. hud. spodná doska rezonančnej skrine (korpusu) strunových nástrojov s krkom.

doberman

doberman — plemeno psa zo skupiny pinčov a bradáčov. V roku 1900 bolo oficiálne uznané Nemeckým kynologickým klubom. Má krátku tvrdú hustú srsť čiernej, hnedej, modrej alebo svetlohnedej farby s hrdzavými fľakmi nad očami, na ňucháči, krku, hrudi, nohách a pod chvostom. Ideálna výška psa v kohútiku je 68 – 70 cm, suky 63 – 67 cm. V USA a Spojenom kráľovstve patrí podľa klasifikácie medzi pracovné, v Austrálii medzi úžitkové psy, v Nemecku ho používali na stráženie a naháňanie dobytka. Je inteligentný a podľa potreby agresívny, poslušný (ak má dostatok pohybu a je cvičený), verný, dokonca až prítulný. Nazvaný je podľa nemeckého chovateľa Karla Friedricha Louisa Dobermanna (*2. 1. 1834, Apolda, †9. 6. 1894 tamže).

Dobiáš, Václav

Dobiáš, Václav, 22. 9. 1909 Radčice, okres Jablonec nad Nisou – 18. 5. 1978 Praha — český hudobný skladateľ a pedagóg, národný umelec.

V rokoch 1930 – 31 súkromne študoval skladbu u Josefa Bohuslava Foerstera, 1937 – 39 na majstrovskej škole pražského konzervatória u Vítězslava Nováka a v štvrťtónovom oddelení Aloisa Hábu. Od roku 1950 bol profesorom skladby na AMU v Prahe, 1953 – 63 predsedom Zväzu československých skladateľov, od 1974 predsedom výboru festivalu Pražská jar. V začiatkoch svojej skladateľskej kariéry na seba upozornil ako priebojný novátor originálne si osvojujúci výdobytky medzivojnovej avantgardy (Komorní symfonie, 1939; Sonáta pro klavír, dechové kvinteto, tympány a smyčcový orchestr, 1947; 4 sláčikové kvartetá, 1933, 1936, 1938, 1942; 2. symfónia, 1958 a i.), neskôr v jeho tvorbe prevažovali zjednodušené, politicky motivované témy a ich spracovanie (masové budovateľské piesne, zbory, hudba k spartakiádam a i.).

Dobos, László

Dobos [-boš], László, 28. 10. 1930 Kráľovský Chlmec, okres Trebišov – 25. 7. 2014 Bratislava — maďarský prozaik, literárny kritik a esejista pôsobiaci na Slovensku. V moderne komponovaných prózach zobrazoval osudové problémy maďarskej národnosti na Slovensku. Je autorom románov Ďaleko boli hviezdy (Messze voltak a csillagok, 1963; slov. 1963), Vyhnanci (Földönfutók, 1967; zdramatizovaný 2005, réžia Sándor Beke) komponovanom ako dialóg spisovateľa (niekdajšieho maďarského študenta) a pilota (bývalého slovenského pohraničníka) s prelínajúcimi sa príbehmi a spomienkami, V jedinej košeli (Egy szál ingben, 1976), ktorý zachytáva takmer celé obdobie existencie maďarskej národnosti v ČSR, Snehová prikrývka (Hólepedő, 1979) a Vo víre (Sodrásban, 1984), o období stalinizmu, esejí Kniha starostí (Gondok könyve, 1982) a zbierky poviedok S vaším dovolením (Engedelmével, 1987). Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Ceny Imreho Madácha (1968), Ceny Gábora Bethlena (1991) a Kossuthovej ceny (1994).

Dobossy, László

Dobossy [-ši], László, pseudonym László Czuczor, 9. 8. 1910 Vlčany, okres Šaľa – 27. 1. 1999 Budapešť — maďarský literárny historik, bohemista a romanista. Študoval na Sorbone v Paríži a na Karlovej univerzite v Prahe. V 30. rokoch 20. stor. bol poprednou osobnosťou hnutia mladej maďarskej inteligencie v ČSR Sarló (Kosák). Počas 2. svetovej vojny žil vo Francúzsku, 1945 – 50 bol vedecký spolupracovník a riaditeľ Maďarského inštitútu v Paríži. Od roku 1950 žil v Maďarsku, kde pôsobil ako profesor slavistiky na univerzite v Budapešti.

Zaoberal sa francúzskou a českou literatúrou. Je autorom Česko-maďarského slovníka (Cseh-magyar szótár, 1. zväzok A – O, 2. zväzok P – Z, 1960), Dejín francúzskej literatúry (A francia irodalom története, 2 zväzky, 1963), monografií Čapek (1961), Romain Rolland. Človek a spisovateľ (Romain Rolland. Az ember és az író, 1961), Hašek (1963), Haškov svet (Hašek világa, 1970), literárnych štúdií Medzi dvoma domovinami (Két haza között, 1981), Proti predsudkom literárnej štúdie (Előítéletek ellen, 1985) a i.

Dobraczyński, Jan

Dobraczyński [-čiň-], Jan, pseudonym Eugeniusz Kurowski, 20. 4. 1910 Varšava – 5. 3. 1994 tamže — poľský prozaik a publicista. V tvorbe a činnosti sa programovo hlásil ku katolicizmu a ideovým snahám katolíckeho ľavicového združenia PAX. V rokoch 1928 – 29 študoval právo a 1929 – 32 navštevoval Vyššiu obchodnú školu vo Varšave, od 1935 žil v Lubline, kde prednášal na katolíckej univerzite, 1938 sa vrátil do Varšavy. Počas 2. svetovej vojny bol dôstojníkom Armie Krajowej, zúčastnil sa Varšavského povstania (1944), následne bol väznený v koncentračnom tábore. V roku 1945 sa vrátil do Poľska, angažoval sa v mierovom hnutí. Od roku 1958 bol členom Poľského PEN Clubu a v rokoch 1966 – 70 členom predsedníctva Zväzu poľských spisovateľov.

Debutoval v roku 1937 štúdiou o G. Bernanosovi Románopisec Bernanos (Bernanos powieściopisarz). Do literatúry vstúpil ovplyvnený vojnovými zážitkami románmi V rozbúranom dome (W rozwalonym domu, 1946; slov. 1948) a Votrelci (Najeźdźcy, 2 zväzky, 1946 – 47). Jeho dielo je charakteristické tradičným naratívom, rozoberá v ňom metafyzické otázky, ktoré objasňuje prostredníctvom katolíckej morálky. Osobitý druh jeho prózy tvoria diela na rozhraní románov a esejí s biblickou a inou náboženskou tematikou: Vyvolenci hviezd (Wybrańcy gwiazd, 1948) o Jeremiášovi, Svätý meč (Święty miecz, 1949; slov. 2001) o Pavlovi z Tarzu, Nikodémove listy (Listy Nikodema, 1952; slov. 1975), Púšť (Pustynia, 1955) o Mojžišovi, Otcov tieň (Cień Ojca, 1977; slov. 1999) o sv. Jozefovi, Magdaléna (Magdalena, 1988), Tak si vážim svojich priateľov (Tak traktuję moich przyjaciół, 1990) o sv. Tereze Jornetovej (Jornet, *1843, †1897).

V románoch Kľúč múdrosti (Klucz mądrości, 1951) a Prišiel som rozdeliť (Przyszedłem rozłączyć, 1959) tematizuje kresťanstvo v Európe a Ázii na prelome 12. a 13. stor. V románe Prelievať more (Wyczerpać morze, 1961) prognózuje vývoj katolíckej cirkvi v budúcnosti. Zaoberal sa aj poľskými dejinami: romány Kostol v Chocholowe (Kościół w Chochołowie, 1954) o Chocholowskom povstaní, Piaty zákon (Piąty akt, 1962) o R. Trauguttovi, Pred bránami Lipska (Bramy Lipska, 1976) o J. Poniatowskom, Samson a Dalila (Samson i Dalila, 1979; slov. 1987) o Jánovi III. Sobieskom. Je autorom zbierok poviedok Manna a chlieb. Biblické príbehy (Manna i chleb. Opowieści biblijne, 1954) a Stretnutia na Jasnej hore (Spotkania jasnogórskie, 1979), zbierok esejí Násilníci (Gwałtownicy, 1951), Knihy, idey a človek (Książki, idee i człowiek, 1955), Veľkosť a svätosť (Wielkość i świętość, 1958), ako aj spomienkovej prózy Hra na vybíjanú (Gra w wybijanego, 1962). Prekladal z francúzskej literatúry (F. Mauriac).

dobro

dobro — štvor- až osemstrunová verzia gitary s 12-palcovým kovovým rezonátorom akusticky zosilňujúcim zvuk. Vyrobená Ján Dopjerom v 30. rokoch 20. stor. ako medzičlánok medzi akustickou a elektrickou gitarou. Pomenovanie nástroja vzniklo spojením prvých písmen názvu firmy DOpyera BROthers (Bratia Dopjerovci, 1929), pričom inšpiráciou bol aj slovenský význam tohto slova. Jeho výroba trvala nepretržite do začiatku 2. svetovej vojny a pokračovala po roku 1962. Neskôr sa z názvu nástroja stalo synonymum pre všetky rezofonické gitary bez ohľadu na výrobcu alebo značku. Dobro obohatilo najmä skupinu nástrojov country and western hudby, neskôr zľudovelo a začalo sa používať vo folklóre po celých USA.

Od roku 1992 sa v Trnave uskutočňuje festival Dobrofest, kde sa každoročne v auguste prezentujú hudobníci v hre na rezofonických hudobných nástrojoch rôznych konštrukcií vo všetkých druhoch populárnej hudby. Počas Dobrofestu 1996 bolo v Dome hudby Západoslovenského múzea v Trnave založené prvé múzeum rezofonických hudobných nástrojov v Európe.

Dobsonova jednotka

Dobsonova jednotka, DJ, angl. Dobson unit, DU — jednotka celkového množstva plynu prítomného v zemskej atmosfére definovaná ako množstvo plynu prítomného v zvislom stĺpci atmosféry jednotkového prierezu, ktorý po stlačení na 1 013 hPa pri teplote 10 °C vytvorí vrstvu s hrúbkou 0,001 cm (10-5 m); 1 DU = 2,7 · 1016 molekúl/cm2. Dobsonova jednotka sa používa najmä ako jednotka celkového množstva atmosférického ozónu. Napr. celkové množstvo ozónu 300 DU by vytvorilo pri uvedených podmienkach vrstvu s hrúbkou 3 mm. Nazvaná podľa britského fyzika Gordona Millera Bourna Dobsona (*1889, †1976).

Dobsonov spektrofotometer

Dobsonov spektrofotometer — prístroj na meranie celkového množstva ozónu v atmosfére z povrchu Zeme. Na jeho určenie sa využíva meranie pomeru intenzity žiarenia pri dvoch vlnových dĺžkach slnečného spektra, ktoré sú zvolené tak, aby pri jednej ozón silno a pri druhej slabo absorboval slnečné žiarenie. Na rozklad slnečného žiarenia sa používa optický hranol. Dobsonov spektrofotometer je dodnes základným prístrojom Globálneho ozónového pozorovacieho systému, hoci sa v súčasnosti nahrádza Brewerovým spektrofotometrom. Nazvaný podľa konštruktéra, britského fyzika Gordona Millera Bourna Dobsona (*1889, †1976).

dobytčia jednotka

dobytčia jednotka, DJ — spoločný menovateľ, na ktorý sa pomocou prepočítavacích koeficientov prevádzajú rôzne druhy a kategórie hospodárskych zvierat; prepočet živých zvierat chovaných na hospodárstve na 500 kg živej hmotnosti. Jedna DJ sa rovná 500 kg živej hmotnosti.