Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 547 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

Acherón

Acherón — v gréckej mytológii močaristá, pomaly tečúca rieka nárekov, ktorá predstavovala vlastný vstup do podsvetia (do ríše boha Háda). Cez Acherón prevážal lodník Charón duše zomretých pri vstupe do ríše mŕtvych; cesta naspäť nebola možná. Ďalšími podsvetnými riekami boli Styx, Kókytos, Léthé a Periflegethón.

Achilleis

Achilleis, genitív Achilleidy — byzantský veršovaný životopis zo 14. – 15. stor. podávajúci v romantizujúcom duchu stredovekých rytierskych románov osudy hrdinu trójskej vojny Achilla. Achilleis je odrazom návratu k národným, domácim námetom v období okupácie byzantských území latinskými križiakmi. Hrdina Achilles pripomína povahou aj činmi byzantského národného hrdinu Digenisa Akrita, hlavnú postavu eposu Digenés Akritas.

Áchim, Ondrej

Áchim, Ondrej, 15. 3. 1871 Békešská Čaba, Maďarsko – 15. 5. 1911 tamže — uhorský roľnícky politik, redaktor, potomok slovenských dolnozemských vysťahovalcov, roľník. Hospodáril na vlastnej pôde, od 1903 viedol Ľudový spolok, 1905 – 06 a 1910 – 11 poslanec uhorského snemu za Reorganizovanú sociálnodemokratickú stranu Uhorska. R. 1906 založil vlastnú Roľnícku stranu (pôv. Nezávislá socialistická strana Uhorska) s tlačovým orgánom, týždenníkom Paraszt Újság (Roľnícke noviny). Zakladateľ odborovej organizácie maloroľníkov, poľnohospodárskych robotníkov a nádenníkov (1908). Vystupoval s programom pozemkovej reformy, úprav daňového systému, priznania sociálnych práv a demokratizácie verejného života. Smrteľne postrelený bratmi Zsilinszkovcami, ktorí patrili k jeho politickým odporcom.

Achleitner, Friedrich

Achleitner [-lajt-], Friedrich, 23. 5. 1930 Schalchen, Horné Rakúsko — rakúsky architekt, teoretik architektúry a spisovateľ. Profesor na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Autor mnohých esejí a štúdií o rakúskej a stredoeurópskej architektúre, ako aj 3-zväzkového sprievodcu po architektúre 20. stor. v jednotlivých rakúskych spolkových krajinách Rakúska architektúra v 20. storočí (Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert, 1980 – 2010). Člen Viedenskej skupiny, spoluautor viacerých avantgardných hier. Experimentoval s jazykom, využíval dialekt a prvky konkrétnej poézie. Jeho rané práce vyšli až vo výbere Prózy, konštelácie, montáže, básne v dialekte, štúdie (prosa konstellationen, montagen, dialektgedichte, studien, 1970), samostatne vydal Kvadratický román (quadratroman, 1973).

Achmos

Achmos, aj Ahmos (Achmes, Ahmes, Ahmose), asi 18. stor. pred n. l. — staroveký egyptský pisár z obdobia vlády Hyksósov. Autor najstaršieho a najvýznamnejšieho zachovaného diela starovekej egyptskej matematiky Londýnskeho (Rhindovho, Achmosovho) papyrusu. Ide o upravený prepis starších materiálov z obdobia Strednej ríše (1994 – 1797 pred n. l.). Papyrus obsahuje 85 vyriešených úloh praktickej matematiky a podáva široký obraz obsahu a úrovne matematiky svojej doby.

Achnaton

Achnaton — jedno z mien Amenhotepa IV. (→ Amenhotep).

Achnaton

Achnaton, Hymnus na Atona — staroegyptské literárne dielo asi z polovice 14. stor. pred n. l., najznámejší zo staroegyptských hymnov, patrí medzi najlepšie výtvory egyptskej poézie. Jeho autorom je pravdepodobne kráľ Amenhotep IV. (Achnaton; → Amenhotep). Hymnus opisuje základné vlastnosti božstva Atona menami ďalších bohov, ale neobsahuje o nich iné zmienky. Predstavuje pomerne najdôslednejšiu monoteistickú koncepciu Blízkeho východu (s výnimkou Izraela). Vyniká množstvom pôsobivých lyrických obrazov a jednoduchou stavbou.

achólia

achólia [gr.], acholia — chýbanie produkcie žlče; príznak chorôb pečene. Acholická stolica – stolica bez prítomnosti žlče, je bledá, vyskytuje sa pri chorobách, pri ktorých je zamedzený odtok žlče žlčovodom z pečene do čreva (napr. cholestáza, žltačka).

achondroplázia

achondroplázia [gr.], achondroplasia — dedičné celkové ochorenie kostry, pri ktorom je porušený rast dlhých kostí. Prejavuje sa nízkou telesnou výškou, skrátenými končatinami, trup a hlava sa vyvíjajú normálne. U väčšiny postihnutých je neporušený intelekt. Dedí sa autozómovo dominantne. Liečba nie je možná, v poslednom období sa pristupuje k systematickému predlžovaniu končatín.

achromatopsia

achromatopsia [gr.] — porucha zraku, pri ktorej sa nerozoznávajú farby; → farbosleposť.

Achtubinsk

Achtubinsk, oficiálny prepis Ahtubinsk — prístavné mesto na juhovýchode európskej časti Ruska v Astrachánskej oblasti na ľavom brehu Achtuby (rameno Volgy); 39-tis. obyvateľov (2015). Založené 1959. Priemysel lodiarsky, potravinársky (mäsopriemysel, konzerváreň), stavebných materiálov (tehelňa). Dopravná križovatka, riečny prístav (slúži najmä na transport soli, ktorá sa ťaží v jazere Baskunčak).

Achtuba

Achtuba, oficiálny prepis Ahtuba — ľavé rameno rieky Volga v Rusku (oddeľuje sa nad Volgogradom); dĺžka 520 km, priemerný ročný prietok okolo 150 m3/s. Splavné len pri najvyšších vodných stavoch. Prístav Achtubinsk.

achýlia

achýlia [gr.], achylia — chýbanie tvorby tráviacich štiav.

Aiakos

Aiakos, genitív Aiaka, lat. Aeacus — syn najvyššieho gréckeho boha Dia (Zeus) a nymfy Aigíny. Vládol na ostrove Aigína (názov podľa Aiakovej matky) a pokladali ho za veľmi spravodlivého. Po smrti sa stal spolu s Minóom a Radamanthyom (Radamanthys) sudcom v podsvetí. Aiakovými synmi boli Telamón, otec Aianta a Teukra, a Achillov otec Péleus.

Aias

Aias, genitív Aianta, lat. Aiax, genitív Aiaka — dvaja rovnomenní achájski hrdinovia v trójskej vojne.

Veľký Aias pochádzal zo Salamíny a po Achillovi bol najväčším hrdinom. Vyznamenal sa pri obrane achájskych lodí; keď Achilles zahynul, zachránil jeho mŕtve telo a priniesol ho do achájskeho tábora. S Odyseom súperil o zbroj po padlom Achillovi, a keď spor prehral, spáchal samovraždu. Vo výtvarnom umení častý námet antických vázových malieb, o. i. Exékiovej čiernofigúrovej keramiky (Aias pripravujúci sa na samovraždu, okolo 540 pred n. l.; Achilles a Aias hrajúci kocky, okolo 530 pred n. l.) a Duridovej červenofigúrovej keramiky (Aias bojujúci s Hektorom, asi 480 pred n. l.). Titulný hrdina Sofoklovej tragédie Aias (pol. 5. stor. pred n. l.).

Malý Aias pochádzal z Lokridy a taktiež sa vyznamenal v trójskej vojne. Bol jedným z bojovníkov ukrytých v bruchu trójskeho koňa. Po páde Tróje zneuctil Priamovu dcéru Kasandru, ktorú neskôr vydal Agamemnónovi. Keď sa vracal z vojny, zahynul pri ostrove Eubója. Vo výtvarnom umení zobrazovaný najmä s Kasandrou (grécky reliéf v rímskej Ville Borghese Aias zmocňujúci sa Kasandry, 4. stor. pred n. l.; P. P. Rubens: Aias a Kasandra, okolo 1617).

AIBN

AIBN, 2,2’-azobis(izobutyronitril), (CH3)2(CN)C–N=N–C(CN)(CH3)2 — biela kryštalická látka s teplotou topenia 107 °C (s rozkladom); jedovatá. Zahrievaním sa rozkladá, uvoľňuje sa dusík N2 a vznikajú radikály (CH3)2(CN)C·. Často sa používa ako iniciátor a fotoiniciátor radikálových reakcií a niekedy ako nadúvadlo pri výrobe elastomérov a plastov.

Aigeus

Aigeus, genitív Aigea, lat. Aegeus — v gréckej mytológii aténsky kráľ v mykénskom období. Za jeho vlády boli Atény povinné odvádzať každoročne ľudskú daň (sedem panien a sedem mládencov) hroznému Minotaurovi. Aigeov nevlastný syn Théseus sa rozhodol, že Atény tejto potupnej závislosti zbaví, odišiel na Krétu a Minotaura zabil. Keď však pri návrate nevymenil čierne plachty za biele, ktoré mali ohlasovať úspech, Aigeus sa v zúfalstve vrhol do mora a utopil sa. Podľa neho sa toto more nazýva Egejské (starogr. Aigaion pelagos, lat. mare Aegaeum).

Aigisthos

Aigisthos, genitív Aigistha — v gréckej mytológii syn mykénskeho kráľa Thyesta, synovec a vrah mykénskeho kráľa Atrea, bratanec a vrah neskoršieho mykénskeho kráľa Agamemnóna. Po dlhoročnom boji o mykénsky trón získal vládu Agamemnón, ktorý pomstil otcovu smrť zavraždením Thyesta. Aigisthos sa s ním naoko zmieril, ale nevzdal sa pomsty za smrť svojho otca. Počas Agamemnónovej neprítomnosti (velil Achájcom vo vojne proti Tróji) zviedol jeho manželku Klytaimnéstru. Keď sa Agamemnón vrátil, Aigisthos a Klytaimnéstra ho počas hostiny na počesť návratu zavraždili. Aigisthos sa stal kráľom v Mykénach a vládol 7 rokov. Agamemnónovu smrť pomstil Orestés, ktorý Aigistha i svoju matku Klytaimnéstru zabil. V gréckej literatúre je Aigisthos záporným hrdinom antických tragédií (o. i. 1. časť Aischylovej trilógie Oresteia, 458 pred n. l.).

Aigner, Róbert

Aigner, Róbert, 11. 4. 1922 Bratislava – 6. 7. 2001 Paríž — slovenský novinár, publicista a politológ pôsobiaci v Paríži. Od 1969 redaktor slovenského vysielania parížskeho rozhlasu, od 1975 analytik a dokumentátor Inštitútu pre porovnávacie právo v Ivry pri Paríži. Funkcionár Svetového kongresu Slovákov (zástupca jeho generálneho sekretára pre Európu), podpredseda Spolku francúzsko-slovenského priateľstva. Publikoval v slovenskej zahraničnej i vo francúzskej tlači štúdie o situácii na Slovensku i v ďalších krajinách za tzv. železnou oponou.

Aigospotamoi

Aigospotamoi — riečka na tráckom polostrove Chersonésos, ktorá ústi do Hellespontu (dnešné Dardanely). V období peloponézskej vojny 405 pred n. l. zničil spartský kráľ Lysandros v jej blízkosti posledné aténske loďstvo, čím sa rozhodlo o výsledku vojny.

aigrette

aigrette [egret; fr.] — perový chochol, ozdoba čiapky, prilby, účesu, ako aj šperk v tejto podobe a funkcii.

Aicher, Otl

Aicher, Otl, vl. m. Otto Aicher, 13. 5. 1922 Ulm – 1. 9. 1991 Günzburg, Bavorsko — nemecký grafik a dizajnér. R. 1965 – 68 riaditeľ umeleckopriemyselnej školy v Ulme. R. 1968 – 72 poverený dizajnérskymi návrhmi na olympijské hry v Mníchove, vytvoril orientačné systémy na letiskách a železničných staniciach.

Aichingerová, Ilse

Aichingerová (Aichinger), Ilse, 1. 11. 1921 Viedeň – 11. 11. 2016 tamže — rakúska spisovateľka, manželka G. Eicha. V prozaickej tvorbe spájala realizmus s transcendentálnym zobrazovaním javov, uplatnila parabolu. V románe Väčšia nádej (Die grössere Hoffnung, 1948) zobrazila osudy a túžby rasovo prenasledovaného dievčatka počas fašizmu, v próze Spútaný (Der Gefesselte, 1953) vychádza zo sartrovskej koncepcie slobody. Vo svojej tvorbe variovala modely poznania, overovala si prvky konkrétnej epiky, odmietala konvenčnosť slov: prózy Eliza Eliza (1965), Zlé slová (Schlechte Wörter, 1976). Jej zobrané básne vyšli pod názvom Premrhané rady (Verschenkter Rat, 1978). Jej poviedka Otvorená ordonancia (Die geöffnete Order, 1953) vyšla v antológii Lebo človek hľadá teplo: nemecké poviedky dvoch desaťročí (Deutsche Erzählungen aus zwei Jahrzehnten, 1960; slov. 1969). Nositeľka viacerých ocenení, napr. Ceny Nelly Sachsovej (1971), Rakúskej štátnej ceny za európsku literatúru (1995) a Veľkej rakúskej štátnej ceny za literatúru (1995).

aichmofóbia

aichmofóbia [gr.], aichmophobia — nemotivovaný intenzívny strach z ostrých predmetov (napr. z nožov, ihiel). Je príznakom neurózy alebo depresie; môžu ju sprevádzať výrazné telesné príznaky (potenie, tachykardia). Postihnutí sa vyhýbajú úkonom, pri ktorých prichádzajú do kontaktu s predmetmi fóbie; mávajú silné mravné cítenie, ktoré často vyvoláva pocity viny.

Ain

Ain [en] — departement vo Francúzsku.

Ain

Ain [en] — rieka vo Francúzsku, pravostranný prítok Rhôny; dĺžka 160 km. Pramení v pohorí Jura, preteká pozdĺž jeho záp. predhoria a pri Lyone ústi do Rhôny.

Aïn-Salah

Aïn-Salah, oficiálny prepis Ayn Sálih, predtým In Salah — mesto v oáze v str. Alžírsku vo vilájete Tamanrasset; 33-tis. obyvateľov (2008). Dopravná križovatka na Transsaharskej ceste.

Aïn-Sefra

Aïn-Sefra, oficiálny prepis Ayn Safrá — mesto v záp. Alžírsku vo vilájete Naama vo Veľkom Atlase 48 km vých. od marockých hraníc; 48-tis. obyvateľov (2008). Založené 1881 ako francúzske posádkové mesto. Obchod s výrobkami dovezenými nomádskymi Berbermi (vlna, kože, ovce, soľ).

Aiolovia

Aiolovia — popri Achájcoch a Dóroch jeden z troch hlavných gréckych kmeňov. Do Grécka sa Aiolovia prisťahovali pravdepodobne už v mykénskom období a usadili sa predovšetkým v strednom Grécku (Boiótia, Tesália). Pod tlakom Dórov okolo 1200 pred n. l. sa sťahovali na východ, na ostrov Lesbos a na severozápadné pobrežie Malej Ázie (podľa nich sa nazývala táto oblasť Aiolida, gr. Aiolis). Z ostrova Lesbos pochádzali básnik Alkaios a poetka Sapfó, ktorí písali v aiolskom nárečí.

Aïr

Aïr, Azbine — kryštalicko-vulkanický horský masív na juhu Sahary na území štátu Niger juhových. od pohoria Ahaggar. Silne rozrušený, početné vádí. Najvyšší vrch Gréboun, 2 012 m n. m. Horské púšťové podnebie. ObyvateliaTuaregovia sa živia chovom dobytka a poľnohospodárstvom v oázach. Najvýznamnejšie sídlo Agadez. Ložiská medi, uránu a olova. Prírodná rezervácia.

Airbus

Airbus [érbas] — veľká nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou leteckej techniky, založená 1970 so sídlom v Toulouse vo Francúzsku. V súčasnosti sa sústreďuje na štyri oblasti: civilné lietadlá, vojenské lietadlá, vrtuľníky a kozmické technológie (satelity, vesmírne stanice). Airbus je podľa počtu predaných kusov ročne v súčasnosti (2017) najväčšia spoločnosť na svete na výrobu civilných lietadiel.

Aire

Aire [ér] — rieka vo Francúzsku, pravostranný prítok Aisne; dĺžka 131 km. Pramení v Argonách.

Aire

Aire [ér] — rieka v Spojenom kráľovstve v sev. Anglicku, pravostranný prítok rieky Ouse; dĺžka 113 km. Pramení v Penninských vrchoch. Splavná 37 km.

Air France

Air France [ér fráns; fr.] — francúzska národná spoločnosť pre civilnú leteckú dopravu približne do 200 miest na svete. Založená 1933 so sídlom v Paríži. Jedna z dvoch leteckých spoločností (s British Airways) prevádzkujúcich nadzvukové dopravné lietadlá Concorde, ktorých posledný let sa uskutočnil 2003. V súčasnosti vlastní aj veľkokapacitné lietadlá určené na dlhé trate, najmä typy Boeing 747 a 777, ako aj Airbus A340.

air mail

air mail [ér mejl; angl.] — označenie poštovej zásielky prepravovanej letecky.

Aisa

Aisa, Aisa Dios — v gréckej mytológii bohyňa osudu, za ktorý zodpovedá sám človek (na rozdiel od Moir, ktoré spriadali osud každého smrteľníka).

Aischinés

Aischinés, genitív Aischina, asi 390 pred n. l. Kothókidai v Atike – asi 315 pred n. l. Rodos — aténsky rečník a promacedónsky politik, súper Demostena. R. 339 pred n. l. sa pričinil o vojenský zásah Filipa II. vo vnútorných sporoch Grékov o Delfy. Po porážke Atén pri Chairóneii 339 pred n. l. v reči Proti Ktésifóntovi (Kata Ktésifóntos, 336 pred n. l.) zamietol návrh odmeniť Demostena zlatým vencom ako protizákonný; súd prehral a odišiel do vyhnanstva na Rodos. Aischinove reči sa vyznačujú elegantným štýlom, jeho listy sú apokryfmi.

Aisne

Aisne [en] — rieka v severových. Francúzsku, ľavostranný prítok Oise; dĺžka 300 km. Pramení v záp. časti pahorkatiny Argony. Splavná 160 km, z toho 57 km kanalizovaných. Ústi pri Compiègne. Prieplavom spojená s riekami Oise, Mása (Ardenský prieplav) a Marna.

Aisne

Aisne [en] — departement vo Francúzsku.

Aiolos

Aiolos, genitív Aiola, lat. Aeolus —

1. v gréckej mytológii kráľ vetrov, ktoré držal zavreté v jaskyni a vypúšťal ich podľa vôle bohov. Jeho sídlom bol ostrov Aiolia. Mal 6 synov a dcér, podliehali mu aj 4 hlavné vetry: Boreas, Notos, Zefyros a Euros;

2. jeden z mýtických praotcov gréckych kmeňov, praotec Aiolov.

Agentúra Spojených národov pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe

Agentúra Spojených národov pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe, angl. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA — pomocná organizácia OSN so sídlom vo Viedni založená 1949. Zodpovedá Valnému zhromaždeniu OSN za realizovanie programov pomoci. Poskytuje potravinovú pomoc, zdravotné, vzdelávacie a i. sociálne služby palestínskym utečencom na Blízkom východe. Jej činnosť je financovaná z dobrovoľných príspevkov vlád členských štátov OSN a mimovládnych zdrojov.

aglomerované drevo

aglomerované drevo — stavebný materiál vyrobený mechanickou alebo chemickou úpravou menej hodnotného dreva (drevné vlákno, triesky) a drevného odpadu (piliny, hobliny). Pomocou vodovzdorných lepidiel sa spája do tvaru dosák, napr. drevovláknité, drevotrieskové, pilinové dosky. Používa sa na výrobu nábytku, na obklady, priečky, menšie pomocné stavby ap.