Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 20 z celkového počtu 20 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

cylindrovka

cylindrovka [gr.] — historický typ pušky, v ktorej sa prach zapaľuje úderom kohútika na zápalku.

cynizmus

cynizmus [gr.] — bezcitné, bezohľadné správanie; pohŕdanie mravnými hodnotami, ako sú čestnosť, spravodlivosť, nezištnosť; zosmiešňovanie a znevažovanie ľudského utrpenia a lásky, ako aj zmýšľania a správania ľudí vyznávajúcich mravné hodnoty. Cynizmus môže prameniť z nedostatočného rozvoja sociálnych vzťahov a vyšších citov, z presvedčenia, že všetci ľudia sú sebeckí, pokryteckí a nečestní, alebo z hlbokého sklamania s následnou zatrpknutosťou a nenávisťou k ľuďom.

Cys

Cys — skr. → cysteínu.

cystektómia

cystektómia [gr.] —

1. operačné odstránenie cysty;

2. chirurgické odstránenie močového mechúra. Takmer výhradným dôvodom na rozsiahly operačný zákrok sú nádory močového mechúra. Po operácii sa močovody všívajú do izolovanej kľučky tenkého čreva, ktorá sa vyvedie cez prednú brušnú stenu (urostómia).

cystopyelitída

cystopyelitída [gr.] — zápal močového mechúra a obličkovej panvičky; → zápal močového mechúra.

cystopyelonefritída

cystopyelonefritída [gr.] — zápal močového mechúra, obličkovej panvičky a obličky; → zápal močového mechúra, → zápal obličky.

cystoskopia

cystoskopia [gr.] — diagnostické endoskopické vyšetrenie močového mechúra, pri ktorom sa v celkovej narkóze zavedie cystoskop cez močovú rúru do močového mechúra a ním sa zavádzajú do močovodov, resp. až do obličkovej panvičky, tenké drény. Pomocou cystoskopu sa robia aj niektoré operácie prostaty a močového mechúra, resp. elektrokoaguláciou sa odstraňujú malé, predovšetkým stopkaté nádory.

cytoanastomóza

cytoanastomóza [gr.] — prirodzené spojenie buniek. Vzťahy medzi bunkami sú usporiadané podľa funkcie tkaniva; odlišujú sa v obsahu medzibunkovej hmoty, v tvare styčných plôch a výskytom špeciálnych útvarov (desmosom, tigh junction, nexus), ktoré spevňujú spojenie buniek. Význam spojení nie je len z hľadiska ich pevnosti, ale aj transportu látok medzi susednými bunkami (invaginácia membrán susedných buniek – interdigitácia).

cytogenetika

cytogenetika [gr.] — odbor genetiky zaoberajúci sa cytologickým skúmaním dedičných faktorov, najmä mikroskopickým skúmaním chromozómov. Súčasné metódy in situ hybridizácie nukleových kyselín umožňujú aj mikroskopické pozorovanie lokalizácie jednotlivých génov v chromozómoch.

cytochémia

cytochémia [gr.] — vedný odbor zaoberajúci sa skúmaním chemického zloženia bunky. Skúma a lokalizuje bunkové komponenty z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska a sleduje ich dynamické zmeny pri rôznych fyziologických stavoch. Analyzuje chemické reakcie a procesy prebiehajúce v bunke a skúma ich priebeh a úroveň v jednotlivých bunkových štruktúrach, pričom využíva mikroskopické, biochemické a mikrochemické (až ultramikrochemické) metódy.

cytokinéza

cytokinéza [gr.] — delenie základnej cytoplazmy pri delení bunky (vlastné delenie tela bunky), ktoré nasleduje obvykle po rozdelení jadra; druhá fáza delenia bunky. Prebieha počas telofázy, niekedy už v koncových štádiách anafázy mitotického delenia.

cytoplazma

cytoplazma [gr.] — starší názov vnútorného, živého obsahu bunky; → základná cytoplazma.

cytoplazmatická polyedria

cytoplazmatická polyedria — choroba hmyzu spôsobená vírusmi, ktoré sú v základnej cytoplazme črevných buniek. Vyskytuje sa napr. pri druhu mníška veľkohlavá (Lymantria dispar).

cytoplazmatická samčia sterilita

cytoplazmatická samčia sterilita — porucha vo vývine peľu pri rastlinách spôsobená agensom prenášaným mimojadrovou dedičnosťou, ktorým sú plazmidy prítomné v mitochondriách rastlinných buniek. Normálny vývin peľu môžu v prítomnosti plazmidov navodiť špecifické gény, tzv. reštaurátory fertility.

cytoprotektíva

cytoprotektíva [gr. + lat.] — liečivá zlepšujúce stav poškodenej sliznice. Podporujú obnovenie epitelových buniek bez zníženia sekrécie žalúdočnej kyseliny chlorovodíkovej.

cytotaxíny

cytotaxíny [gr.] — chemotaktické faktory; látky vyvolávajúce chemotaktický pohyb buniek; → chemotaxia.

cytotoxicita

cytotoxicita [gr.] — schopnosť škodliviny poškodiť živú bunku, pričom škodlivinou sú rôzne fyzikálne faktory a chemické látky, ktoré pôsobia deštrukčne na bunkové membrány, DNA (genotoxické faktory) alebo na proteíny (proteotoxické faktory). Podobne môžu pôsobiť aj cytotoxické bunky, komplement, perforíny a iné biologické látky.