Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 22 z celkového počtu 22 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

cylindrovka

cylindrovka [gr.] — historický typ pušky, v ktorej sa prach zapaľuje úderom kohútika na zápalku.

cynizmus

cynizmus [gr.] — bezcitné, bezohľadné správanie; pohŕdanie mravnými hodnotami, ako sú čestnosť, spravodlivosť, nezištnosť; zosmiešňovanie a znevažovanie ľudského utrpenia a lásky, ako aj zmýšľania a správania ľudí vyznávajúcich mravné hodnoty. Cynizmus môže prameniť z nedostatočného rozvoja sociálnych vzťahov a vyšších citov, z presvedčenia, že všetci ľudia sú sebeckí, pokryteckí a nečestní, alebo z hlbokého sklamania s následnou zatrpknutosťou a nenávisťou k ľuďom.

Cyprián

Cyprián, vlastným menom František Ignác Jäschke, aj Jaisge, 28. 7. 1724 Polkowice, Poľsko — asi 16. 4. 1775 Červený Kláštor, okres Kežmarok — uhorský prírodovedec, kamaldulský mních. Študoval v Čechách, v Poľsku (napr. lekárske vedy vo Vratislavi), pravdepodobne aj v Taliansku. Od roku 1752 (príp. 1753) pôsobil v kamaldulskom kláštore na Zobore v Nitre, od roku 1756 v Červenom Kláštore. Zaoberal sa alchýmiou, matematikou, fyzikou, výrobou zrkadiel, liečiteľstvom, a najmä botanikou. Jeho päťjazyčný herbár (1766 – 71) na 97 listoch s nalepenými 283 položkami rastlín je najstarším zachovaným herbárom na území Slovenska. Priložených je aj 32 strán (16 listov) Cypriánových úvah o vtedajšej lekárskej vede vrátane konkrétnych príkladov z jeho medicínskej praxe napísaných v nemčine. Rastliny pochádzajú väčšinou z oblasti Pienin a Tatier, sú označené nielen latinským, ale niekedy aj nemeckým, gréckym, goralským a českým názvom. Herbár je národnou kultúrnou pamiatkou a je uložený v Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave. Cyprián údajne zostrojil lietajúci stroj (krídla), na ktorom robil kĺzavé lety spod vrcholu Troch korún (autentické údaje sa nezachovali, existujú len na úrovni legiend).

Cys

Cys — skr. → cysteínu.

cystektómia

cystektómia [gr.] —

1. operačné odstránenie cysty;

2. chirurgické odstránenie močového mechúra. Takmer výhradným dôvodom na rozsiahly operačný zákrok sú nádory močového mechúra. Po operácii sa močovody všívajú do izolovanej kľučky tenkého čreva, ktorá sa vyvedie cez prednú brušnú stenu (urostómia).

cystopyelitída

cystopyelitída [gr.] — zápal močového mechúra a obličkovej panvičky; → zápal močového mechúra.

cystopyelonefritída

cystopyelonefritída [gr.] — zápal močového mechúra, obličkovej panvičky a obličky; → zápal močového mechúra, → zápal obličky.

cystoskopia

cystoskopia [gr.] — diagnostické endoskopické vyšetrenie močového mechúra, pri ktorom sa v celkovej narkóze zavedie cystoskop cez močovú rúru do močového mechúra a ním sa zavádzajú do močovodov, resp. až do obličkovej panvičky, tenké drény. Pomocou cystoskopu sa robia aj niektoré operácie prostaty a močového mechúra, resp. elektrokoaguláciou sa odstraňujú malé, predovšetkým stopkaté nádory.

cytoanastomóza

cytoanastomóza [gr.] — prirodzené spojenie buniek. Vzťahy medzi bunkami sú usporiadané podľa funkcie tkaniva; odlišujú sa v obsahu medzibunkovej hmoty, v tvare styčných plôch a výskytom špeciálnych útvarov (desmosom, tigh junction, nexus), ktoré spevňujú spojenie buniek. Význam spojení nie je len z hľadiska ich pevnosti, ale aj transportu látok medzi susednými bunkami (invaginácia membrán susedných buniek – interdigitácia).

cytogenetika

cytogenetika [gr.] — odbor genetiky zaoberajúci sa cytologickým skúmaním dedičných faktorov, najmä mikroskopickým skúmaním chromozómov. Súčasné metódy in situ hybridizácie nukleových kyselín umožňujú aj mikroskopické pozorovanie lokalizácie jednotlivých génov v chromozómoch.

cytochémia

cytochémia [gr.] — vedný odbor zaoberajúci sa skúmaním chemického zloženia bunky. Skúma a lokalizuje bunkové komponenty z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska a sleduje ich dynamické zmeny pri rôznych fyziologických stavoch. Analyzuje chemické reakcie a procesy prebiehajúce v bunke a skúma ich priebeh a úroveň v jednotlivých bunkových štruktúrach, pričom využíva mikroskopické, biochemické a mikrochemické (až ultramikrochemické) metódy.

cytokinéza

cytokinéza [gr.] — delenie základnej cytoplazmy pri delení bunky (vlastné delenie tela bunky), ktoré nasleduje obvykle po rozdelení jadra; druhá fáza delenia bunky. Prebieha počas telofázy, niekedy už v koncových štádiách anafázy mitotického delenia.

cytolýza

cytolýza [gr.] — rozpad buniek, ktorého bezprostrednou príčinou je strata prirodzenej schopnosti cytoplazmatickej membrány zabraňovať voľnej výmene látok medzi bunkou a vonkajším prostredím.

Cytolýzu môžu vyvolávať toxické látky (cytolyzíny) produkované rôznymi druhmi baktérií. Ich účinkom sa narúša štruktúra cytoplazmatickej membrány a nastáva strata jej permeability. Následkom neregulovaného vstupu vody dovnútra bunky zväčšuje bunka svoj objem, až nakoniec praskne, pričom sa do okolia uvoľní jej vnútorný obsah pôvodne ohraničený cytoplazmatickou membránou.

cytoplazma

cytoplazma [gr.] — starší názov vnútorného, živého obsahu bunky; → základná cytoplazma.

cytoplazmatická polyedria

cytoplazmatická polyedria — choroba hmyzu spôsobená vírusmi, ktoré sú v základnej cytoplazme črevných buniek. Vyskytuje sa napr. pri druhu mníška veľkohlavá (Lymantria dispar).

cytoplazmatická samčia sterilita

cytoplazmatická samčia sterilita — porucha vo vývine peľu pri rastlinách spôsobená agensom prenášaným mimojadrovou dedičnosťou, ktorým sú plazmidy prítomné v mitochondriách rastlinných buniek. Normálny vývin peľu môžu v prítomnosti plazmidov navodiť špecifické gény, tzv. reštaurátory fertility.

cytoprotektíva

cytoprotektíva [gr. + lat.] — liečivá zlepšujúce stav poškodenej sliznice. Podporujú obnovenie epitelových buniek bez zníženia sekrécie žalúdočnej kyseliny chlorovodíkovej.

cytotaxíny

cytotaxíny [gr.] — chemotaktické faktory; látky vyvolávajúce chemotaktický pohyb buniek; → chemotaxia.

cytotoxicita

cytotoxicita [gr.] — schopnosť škodliviny poškodiť živú bunku, pričom škodlivinou sú rôzne fyzikálne faktory a chemické látky, ktoré pôsobia deštrukčne na bunkové membrány, DNA (genotoxické faktory) alebo na proteíny (proteotoxické faktory). Podobne môžu pôsobiť aj cytotoxické bunky, komplement, perforíny a iné biologické látky.