Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 79 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Cocke, John

Cocke [kouk], John, 30. 5. 1925 Charlotte, Severná Karolína – 16. júl 2002 Valhalla, New York — americký informatik. Od 1957 pracovník Watsonovho výskumného strediska IBM v Yorktown Heights, N. Y. Vynálezca princípov RISC počítačov (→ procesor RISC) zo zač. 70. rokov 20. stor. Zaoberal sa optimalizačnými technikami kompilátorov, logickými simuláciami, teóriou kódovania a i. Nositeľ Turingovej ceny (1987), Americkej národnej medaily za vedu (1994) a ďalších ocenení.

CODASYL

CODASYL, angl. Conference on Data Systems Languages — skupina (konferencia) amerických vedcov sformovaná koncom 50. rokov 20. stor. pod záštitou ministerstva obrany USA, zaoberajúca sa jazykmi systémov spracovania údajov; → cobol.

Codd, Edgar F.

Codd [kod], Edgar F., 19. 8. 1923 Fortuneswell, Spojené kráľovstvo – 18. 4. 2003 Aventura, Florida — americký vedec v oblasti databázových systémov. Autor návrhu relačného modelu databáz (1970). R. 1981 ocenený Turingovou cenou.

Coeur d’Alenovia

Coeur d’Alenovia [kér delej-], aj Skicwiši, vlastným menom Schitsu'umsh — severoamerický indiánsky kmeň zo severozápadu USA, kultúrne a jazykovo blízky Kalispelom, Spokanom a Sališom; asi 2-tis. príslušníkov (2015).

Coeur d’Alenovia pôvodne žili pozdĺž riek Spokane a Coeur d’Alene a okolo jazera Coeur d’Alene (východná časť dnešného štátu Washington a severná časť dnešného štátu Idaho) polousadlým spôsobom života v malých osadách (hlavnou bola Hinsalut) v kužeľovitých polozemnicových obydliach pokrytých kôrou a pletenými rohožami (počas lovu používali típí), organizovaní boli do patrilineárnych rodov. Živili sa najmä rybolovom (lososy, sihy), lovom (jelene, losy) a zberom (hľuzy, bobule), z remesiel bolo významné košikárstvo, pletenie rohoží a spracovanie koží. Známi boli aj ako aktívni a podnikaví obchodníci, ktorí často pôsobili ako sprostredkovatelia medzi kmeňmi sídliacimi na pobreží Tichého oceánu a kmeňmi žijúcimi vo Veľkých prériách a Veľkej panve. Kôň sa stal súčasťou ich kultúry okolo roku 1760.

V roku 1806 prišla s nimi do kontaktu objaviteľská výprava Meriwethera Lewisa (*1774, †1809) a Williama Clarka (*1770, †1838). Do pravidelného kontaktu s Američanmi však prichádzali až po roku 1842. V roku 1858 sa zapojili do poslednej fázy tzv. yakimských vojen (aj yakimská vojna, → Yakimovia), preto býva táto ich časť nazývaná aj coeur d’alenská vojna (Coeur d’Alene War). Po zdrvujúcich porážkach pri Štyroch jazerách (tzv. bitka pri Štyroch jazerách, Battle of Four Lakes) a na planine Spokane Plains (tzv. bitka na planine Spokane Plains, Battle of Spokane Plains) boli nútení usadiť sa v rezervácii Coeur d’Alene južne od jazera Coeur d’Alene (v blízkosti dnešného mesta Tekoa).

Jazyk Coeur d’Alenov (snchitsu’umshtsn, coeur d’alene) patrí do sališskej (salishskej) jazykovej rodiny. Je podľa nich nazvaných viacero geografických objektov (napr. mesto, jazero, rieka, pohorie).

Cohan, Robert

Cohan [kouhen], Robert, 26. 3. 1925 New York – 13. 1. 2021 Londýn — americký tanečník, choreograf a pedagóg.

Bol žiakom Marthy Grahamovej, v rokoch 1946 – 57 a 1962 – 69 tancoval v jej skupine, v ktorej bol od 1966 aj spoluriaditeľom. V roku 1958 otvoril vlastnú tanečnú školu v Bostone, ako pedagóg pôsobil o. i. aj v škole Marthy Grahamovej. V rokoch 1967 – 83 bol umeleckým riaditeľom London Contemporary Dance Theatre, London School Contemporary Dance a členom vedenia Contemporary Dance Trust.

Choreografie: Eclipse (1967), Cell (1969), Stages (1971), Stabat Mater (1975), Forest (1977), Rondo (1979), Dances of Love and Death (1981) a i.

coiffeuse

coiffeuse [kuafőz; fr.] — malý toaletný stolík so zrkadlom obľúbený v rokoku.

collegium musicum

collegium musicum [kolé- -zikum; lat.] — forma hudobného spoločenstva v 16. – 18. stor.

Termínom collegium musicum sa označovali spolky priateľov hudby, študentské orchestre a zbory zamerané predovšetkým na komornú a vokálnu hudbu. Spočiatku vznikali v Nemecku, v 17. a 18. stor. však aj v ďalších krajinách, v Taliansku, vo Švajčiarsku či Švédsku. V 16. stor. boli zväčša vokálne, neskôr prevažne inštrumentálne. Okrem spoločného hrania bolo ich cieľom kultivovanie hudobného vkusu poslucháčov a šírenie hudby medzi rozmanitými spoločenskými vrstvami prostredníctvom verejných vystúpení.

K najvýznamnejším nemeckým spolkom patrilo Collegium musicum v Lipsku, ktoré od 1729 viedol Johann Sebastian Bach a z ktorého sa v 1781 vytvorila známa koncertná inštitúcia Gewandhausorchester.

Collegium Nobilium

Collegium Nobilium [kolé-] — vysoká škola založená v roku 1740 vo Varšave piaristom S. Konarským. Mala vlastný internát, jej cieľom bolo vzdelávať a pripravovať šľachtickú elitu viesť politický a kultúrny život v Poľsku. Zavádzala moderné metódy štúdia, ako aj nové predmety (história, ekonómia, právo, moderné jazyky), mala aj vlastné školské divadlo (prevažne francúzsky repertoár). Bola vzorom kvalitatívnej premeny poľského školstva v osvietenskom období.

Colombe, Jean

Colombe, Jean, okolo 1430 pravdepodobne Bourges – pred 10. 11. 1498 Bourges — francúzsky maliar (iluminátor a miniaturista), brat Michela Colomba. Pracoval pre viacerých významných patrónov (napr. v rokoch 1486 – 89 pôsobil na savojskom dvore v Chambréry), pričom viedol rozsiahlu iluminátorskú dielňu s viacerými asistentmi. V dielni vytvoril množstvo iluminácií nových i starších rukopisov, spolupracoval s významnými súdobými kaligrafmi z Bourges. Spočiatku maľoval iluminácie v konvenčnom štýle charakteristickom pokojným pôsobením postáv a idylickou krajinou, neskôr vytvoril vlastný expresívny štýl hraničiaci s karikatúrou. K jeho najvýznamnejším dielam patria iluminácie v Knihe hodiniek Louisa de Laval (okolo 1483 – 89, približne 1 200 iluminácií). Pracoval aj na dokončení maliarskej výzdoby rukopisu Prebohatých hodiniek vojvodu z Berry od bratov z Limburgu (práca na nich bola prerušená 1416).

Colombe, Michel

Colombe [kolomb], Michel, okolo 1430 Burgundsko – medzi 17. 10. 1512 a 1515 Tours — francúzsky sochár, predstaviteľ symbiózy gotického štýlu a antiky a ich integrácie do protorenesančného tvaroslovia, brat Jeana Colomba. Pracoval podľa predlôh J. Fouqueta a maliara a portrétistu Jeana Perréala (*medzi 1455 – 60, †okolo 1528). Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí náhrobok bretónskeho vojvodu Františka II. a jeho manželky (1499 – 1507, dnes v katedrále v Nantes) a súsošie Kladenie do hrobu (1496, kláštorný kostol v Solesmes).

Colorado

Colorado [kolerádou], angl. Colorado River, špan. Río Colorado — rieka na juhozápade USA (štáty Colorado, Utah, Arizona, Nevada a Kalifornia) a v Mexiku (štáty Baja California, Sonora); dĺžka 2 334 km, rozloha povodia 640 000 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 508 m3/s. Pramení v Skalnatých vrchoch, tečie naprieč Coloradskou plošinou, kde priberá veľké prítoky Green a Saint Juan a v oblasti Canyonland vytvára rad hlbokých kaňonov, na ktoré nadväzuje na juhozápade najznámejší Veľký kaňon (Grand Canyon). Po opustení Coloradskej plošiny sa tok rozširuje do údolného jazera za priehradou Hoover Dam. Dolný tok preteká púšťovými oblasťami (Colorado Desert, Gilská púšť), vytvára deltu a ústi do Kalifornského zálivu (Tichý oceán). Rieka je využívaná energeticky (viacero priehradných nádrží a hydroelektrární, najväčšia Hoover Dam Power Station, 2 074 MW), na zavlažovanie, na zásobovanie vodou mestá na pobreží Kalifornského zálivu, ale i veľké mestá Kalifornie (vrátane Los Angeles); na dolnom toku (900 km od ústia) splavná pre riečne lode.

columna

columna [ko-; lat.] —

1. → stĺp;

2. → triumfálny stĺp.

Comăneciová, Nadia

Comăneciová [komaneči-] (Comaneci), Nadia, 12. 11. 1961 Oneşti, Rumunsko — rumunská gymnastka. Olympijská víťazka na OH 1976 (viacboj jednotlivkýň, bradlá, kladina) a na OH 1980 (prostné, kladina), majsterka sveta 1978 (kladina) a majsterka Európy 1975 (viacboj, preskok, prostné), držiteľka striebornej medaily na OH 1976 (súťaž družstiev) a 1980 (viacboj jednotlivkýň, súťaž družstiev), na MS 1978 (preskok) a na ME 1975 (prostné) a 1977 (preskok) a bronzovej medaily na OH 1976 (prostné) a ME 1979 (kladina). Prvá gymnastka, ktorá získala v olympijskej súťaži najvyššiu možnú známku 10,00. Najlepšia športovkyňa sveta 1976, od 1989 žije v USA.

combe

combe [komb] — forma georeliéfu, inverzná dolina vo vrcholoch antiklinál; pôvodný názov takýchto dolín vo Švajčiarskej Jure. Odnosom pôvodných antiklinálnych chrbtov sa vytvorí zarovnaný povrch (→ roveň), po ďalšom výzdvihu územia sa začínajú rieky zarezávať v najmenej odolných horninách, ktoré sa objavili na povrchu v obnažených jadrách antiklinál. Na mieste bývalého antiklinálneho chrbta vzniká dolina, ktorej smer je zhodný so smerom antiklinálnej osi. Na Slovensku sú doliny typu combe najmä v Súľovských vrchoch (Súľovská kotlina).

Cometta, Antonio

Cometta [ko-], Antonio, aj Cometa, okolo 1555 – 7. 10. 1602 — taliansky kamenár pôsobiaci v Čechách, brat Domenica Benedetta Comettu. Pracoval v Jindřichovom Hradci (zámok, 1585 – 92), Českom Krumlove (jezuitské kolégium, 1586 – 88), Hlubokej nad Vltavou (zámok, 1589) a na ďalších stavbách v južných Čechách.

Comoé

Comoé [komoe], tiež Komoé — rieka v západnej Afrike v štátoch Burkina Faso a Pobrežie Slonoviny; dĺžka 813 km, rozloha povodia 82 408 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 430 m3/s. Pramení v Burkine Faso, na území Pobrežia Slonoviny ústi do Guinejského zálivu. Splavná 50 km od ústia. Na strednom toku na území Pobrežia Slonoviny sa nachádza národný park Comoé (fr. Parc national de la Comoé; vyhlásený 1968, rozloha 11 672 km2, zriadený na ochranu pôvodného biotopu savany) zapísaný 1983 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Compasso d’Oro

Compasso d’Oro [kom-], Zlatý kompas — najstaršia a najprestížnejšia cena za dizajn v Taliansku. Založená 1954 obchodným domom La Rinascente v Miláne, od 1957 pod patronátom Asociácie pre priemyselný dizajn (Associazione per il Disegno Industriale). Udeľovanie cien každoročne sprevádza výstava vybraných výrobkov.

Comské jazero

Comské jazero [kom-], taliansky Lago di Como — jazero v severnom Taliansku v tektonicko-ľadovcovej doline medzi Luganskými Alpami a Bergamskými Alpami, 212 m n. m.; plocha 146 km2, dĺžka 51 km, maximálna šírka 4,5 km, maximálna hĺbka 418 m (kryptodepresia, najhlbšie jazero Talianska a Álp). Skladá sa z troch častí: Ramo di Como (najhlbšie), Lago di Lecco, Ramo di Colico. Preteká ním rieka Adda. Jediným ostrovom jazera je ostrov Comacina. Významná oblasť cestovného ruchu s mnohými turistickými strediskami (Como, Lecco a i.); na západnom pobreží pútnické miesto Sacro Monte di Ossuccio, jedna z lokalít zapísaných 2003 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod spoločným názvom Sacri Monti v Piemonte a Lombardsku (kalvárie zo 16. – 17. stor.). Miestna lodná a trajektová preprava, vyhliadkové a rekreačné plavby.

con amore

con amore [kon; tal.] — hud. s láskou, horlivo.

con anima

con anima [kon; tal.] — hud. oduševnene, s citom.

con brio

con brio [kon; tal.] — hud. veľmi živo, ohnivo.

concetto

concetto [konče-; tal.] — koncept, v manieristickej a barokovej umeleckej teórii základná myšlienka a výtvarný program diela; dôležitosť autora concetta bola vyjadrená aj jeho uvedením v signatúre diela. V talianskej, francúzskej a španielskej renesančnej, a najmä barokovej poézii jazyková ozdoba, napr. duchaplná slovná hračka, vtipný a prekvapivý nápad, rafinovane rozvitý obraz alebo metafora a pod.

Concordia

Concordia [konkor-] — slovenský literárny almanach, ktorý v roku 1858 vydali a zredigovali J. K. Viktorin a J. Palárik. Jeho cieľom bolo v porevolučnom období aktivizovať tvorivých pracovníkov, oživiť spoločenský a literárny život a vyviesť ho zo stagnácie a letargie spôsobenej Bachovým absolutizmom. V oblasti spisovného jazyka išlo o zblíženie stanovísk reprezentantov tzv. staroslovenčiny (upravenej češtiny) a slovenčiny. Kratšími básňami doň prispeli J. Kráľ, J. M. Hurban, S. B. Hroboň a i., A. Sládkovič v ňom publikoval veršovanú epiku Milica, J. Kalinčiak historickú prózu Láska a pomsta a J. Palárik veselohru Inkognito, ktorá mala veľký význam z hľadiska oživenia divadelného ochotníctva v memorandovom a matičnom období.

concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur

concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur [konkordijá -vé rés kréskunt -kordijá -mé dílá-; lat.] — svornosťou sa aj malé veci zväčšujú, nesvornosťou sa i tie najväčšie rozpadajú. Podľa rímskeho historika Sallustia nabádal touto radou numídsky kráľ Micipsa svojich synov k svornosti (Sallustius: Vojna s Jugurthom, 10. kniha, preklad Viera Bunčáková). Obdobou je slovenská povesť o troch prútoch kráľa Svätopluka.

condicio sine qua non

condicio sine qua non [kondicijó kvá nón; lat.] — podmienka, od ktorej nemožno ustúpiť, nevyhnutný predpoklad, aby sa niečo stalo. Doslovne: podmienka, bez ktorej nie.

con dolore

con dolore [kon-; tal.] — hud. bolestne.

con emozione

con emozione [kon -cio-; tal.] — hud. s pohnutím.

confer

confer [kón-; lat.], skr. cf. — porovnaj.

confessio

confessio [kón- -sió; lat.] —

1. archit. v ranokresťanskej architektúre hrob svätca alebo mučeníka umiestnený v priestore pod oltárom, z ktorého sa neskôr vyvinula krypta; aj miesto na ostatky v oltárnej menze;

2. náb. → konfesia (vierovyznanie).

confidente

confidente [konfidant; fr.] — pohovka rôznych tvarov s dvoma menšími sedadlami po stranách vyrábaná v období rokoka vo Francúzsku a v strednej Európe.

con forza

con forza [kon -ca; tal.] — hud. silno.

con fuoco

con fuoco [kon -óko; tal.] — hud. ohnivo.

congelatio

congelatio [kon- -ció; lat.] —

1. → omrzlina;

2. → zmrznutie.

con grazia

con grazia [kon -cia; tal.] — hud. pôvabne, ladne.

conjugata externa

conjugata externa [kon-; lat.] — anat. vonkajší rozmer panvy; priama vzdialenosť od horného okraja lonovej spony k priehlbine pod tŕňovitým výbežkom 5. driekového stavca. Maximálna dĺžka 20 cm, minimálna 18 cm. Meria sa pelvimetrom.

con moto

con moto [kon; tal.] — hud. pohyblivo, živo.

Connecticut

Connecticut [kenetyket] — rieka na severovýchode USA; dĺžka 655 km, rozloha povodia 29 200 km2, priemerný ročný prietok v ústí 483 m3/s. Vyteká z jazera Fourth Connecticut Lake v Apalačských vrchoch pri hraniciach s Kanadou, ústi estuárom do prielivu Long Island Sound (Atlantický oceán). Hlavné prítoky: White, Deerfield, Farmington. Využívaná energeticky, zásluhou viacerých prieplavov vybudovaných na ťažko splavných úsekoch je rieka splavná pre menšie námorné lode do Hartfordu, pre riečne lode do Holyoke. Významné mestá na rieke: Springfield, Hartford.

Connov syndróm

Connov syndróm [ko-] — ochorenie charakterizované zvýšenou tvorbou mineralokortikoidov v nadobličkách (zvýšené vylučovanie aldosterónu, hyperaldosteronizmus), ktorého príčinou je najčastejšie benígny nádor nadobličky. Je zriedkavou príčinou sekundárnej hypertenzie. Nazvané podľa amerického endokrinológa Jeroma W. Conna (*1907, †1994 ).

Consolini, Adolfo

Consolini [kon-], Adolfo, 5. 1. 1917 – 20. 12. 1969 — taliansky atlét. Držiteľ zlatej medaily v hode diskom na OH 1948 a striebornej medaily na OH 1952, trojnásobný majster Európy (1946, 1950 a 1954). Trikrát vytvoril svetový rekord: 53,34 m (1941), 54,23 m (1946), 55,33 m (1948). Účastník štyroch OH, 1960 v Ríme predniesol v mene pretekárov olympijský sľub.

con spirito

con spirito [kon; tal.] — hud. nadšene, ohnivo, oduševnene.

Constant-Power-Motor

Constant-Power-Motor [konstent paue moute] — motor s konštantným výkonom používaný pri konštrukcii traktorov. Ide o motor, pri ktorom sa konštrukciou motora alebo jeho reguláciou v určitom rozsahu otáčok dosiahne charakteristika s konštantným výkonom (s poklesom otáčok nastáva úprava krútiaceho momentu motora).

Constitutio Antoniniana

Constitutio Antoniniana [kónstitúcijó antónínijána; lat.] — nariadenie cisára Marca Aurelia Severa Antonina Caracallu z roku 212 n. l., ktorým sa udeľovali rímske občianske práva takmer všetkým slobodným obyvateľom ríše okrem skupiny obyvateľov označovaných ako dediticii (lat. dediticius = podrobený, poddaný). Občianske práva od začiatku rímskeho štátu boli výlučným právom vládnucich Rimanov. Podmaneným národom a kmeňom sa udeľovali len výnimočne (individuálne za zásluhy). V tzv. spojeneckej vojne (90 – 88 pred n. l.) si vymohli udelenie občianskych práv spojenecké kmene v Itálii (→ Italikovia). V cisárskom období začalo masové udeľovanie občianskych práv za cisára Claudia (vládol 41 – 54 n. l.). Caracallov výnos mal pravdepodobne zabezpečiť zvýšené príjmy do štátnej pokladnice z vyberania daní.