Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 52 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

Cocke, John

Cocke [kouk], John, 30. 5. 1925 Charlotte, Severná Karolína – 16. júl 2002 Valhalla, New York — americký informatik. Od 1957 pracovník Watsonovho výskumného strediska IBM v Yorktown Heights, N. Y. Vynálezca princípov RISC počítačov (→ procesor RISC) zo zač. 70. rokov 20. stor. Zaoberal sa optimalizačnými technikami kompilátorov, logickými simuláciami, teóriou kódovania a i. Nositeľ Turingovej ceny (1987), Americkej národnej medaily za vedu (1994) a ďalších ocenení.

CODASYL

CODASYL, angl. Conference on Data Systems Languages — skupina (konferencia) amerických vedcov sformovaná koncom 50. rokov 20. stor. pod záštitou ministerstva obrany USA, zaoberajúca sa jazykmi systémov spracovania údajov; → cobol.

Codd, Edgar F.

Codd [kod], Edgar F., 19. 8. 1923 Fortuneswell, Spojené kráľovstvo – 18. 4. 2003 Aventura, Florida — americký vedec v oblasti databázových systémov. Autor návrhu relačného modelu databáz (1970). R. 1981 ocenený Turingovou cenou.

coiffeuse

coiffeuse [kuafőz; fr.] — malý toaletný stolík so zrkadlom obľúbený v rokoku.

Colorado

Colorado [kolerádou], angl. Colorado River, špan. Río Colorado — rieka na juhozápade USA (štáty Colorado, Utah, Arizona, Nevada a Kalifornia) a v Mexiku (štáty Baja California, Sonora); dĺžka 2 334 km, rozloha povodia 640 000 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 508 m3/s. Pramení v Skalnatých vrchoch, tečie naprieč Coloradskou plošinou, kde priberá veľké prítoky Green a Saint Juan a v oblasti Canyonland vytvára rad hlbokých kaňonov, na ktoré nadväzuje na juhozápade najznámejší Veľký kaňon (Grand Canyon). Po opustení Coloradskej plošiny sa tok rozširuje do údolného jazera za priehradou Hoover Dam. Dolný tok preteká púšťovými oblasťami (Colorado Desert, Gilská púšť), vytvára deltu a ústi do Kalifornského zálivu (Tichý oceán). Rieka je využívaná energeticky (viacero priehradných nádrží a hydroelektrární, najväčšia Hoover Dam Power Station, 2 074 MW), na zavlažovanie, na zásobovanie vodou mestá na pobreží Kalifornského zálivu, ale i veľké mestá Kalifornie (vrátane Los Angeles); na dolnom toku (900 km od ústia) splavná pre riečne lode.

columna

columna [ko-; lat.] —

1. → stĺp;

2. → triumfálny stĺp.

Comăneciová, Nadia

Comăneciová [komaneči-] (Comaneci), Nadia, 12. 11. 1961 Oneşti, Rumunsko — rumunská gymnastka. Olympijská víťazka na OH 1976 (viacboj jednotlivkýň, bradlá, kladina) a na OH 1980 (prostné, kladina), majsterka sveta 1978 (kladina) a majsterka Európy 1975 (viacboj, preskok, prostné), držiteľka striebornej medaily na OH 1976 (súťaž družstiev) a 1980 (viacboj jednotlivkýň, súťaž družstiev), na MS 1978 (preskok) a na ME 1975 (prostné) a 1977 (preskok) a bronzovej medaily na OH 1976 (prostné) a ME 1979 (kladina). Prvá gymnastka, ktorá získala v olympijskej súťaži najvyššiu možnú známku 10,00. Najlepšia športovkyňa sveta 1976, od 1989 žije v USA.

combe

combe [komb] — forma georeliéfu, inverzná dolina vo vrcholoch antiklinál; pôvodný názov takýchto dolín vo Švajčiarskej Jure. Odnosom pôvodných antiklinálnych chrbtov sa vytvorí zarovnaný povrch (→ roveň), po ďalšom výzdvihu územia sa začínajú rieky zarezávať v najmenej odolných horninách, ktoré sa objavili na povrchu v obnažených jadrách antiklinál. Na mieste bývalého antiklinálneho chrbta vzniká dolina, ktorej smer je zhodný so smerom antiklinálnej osi. Na Slovensku sú doliny typu combe najmä v Súľovských vrchoch (Súľovská kotlina).

Cometta, Antonio

Cometta [ko-], Antonio, aj Cometa, okolo 1555 – 7. 10. 1602 — taliansky kamenár pôsobiaci v Čechách, brat Domenica Benedetta Comettu. Pracoval v Jindřichovom Hradci (zámok, 1585 – 92), Českom Krumlove (jezuitské kolégium, 1586 – 88), Hlubokej nad Vltavou (zámok, 1589) a na ďalších stavbách v južných Čechách.

Comoé

Comoé [komoe], tiež Komoé — rieka v západnej Afrike v štátoch Burkina Faso a Pobrežie Slonoviny; dĺžka 813 km, rozloha povodia 82 408 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 430 m3/s. Pramení v Burkine Faso, na území Pobrežia Slonoviny ústi do Guinejského zálivu. Splavná 50 km od ústia. Na strednom toku na území Pobrežia Slonoviny sa nachádza národný park Comoé (fr. Parc national de la Comoé; vyhlásený 1968, rozloha 11 672 km2, zriadený na ochranu pôvodného biotopu savany) zapísaný 1983 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Compasso d’Oro

Compasso d’Oro [kom-], Zlatý kompas — najstaršia a najprestížnejšia cena za dizajn v Taliansku. Založená 1954 obchodným domom La Rinascente v Miláne, od 1957 pod patronátom Asociácie pre priemyselný dizajn (Associazione per il Disegno Industriale). Udeľovanie cien každoročne sprevádza výstava vybraných výrobkov.

Comské jazero

Comské jazero [kom-], taliansky Lago di Como — jazero v severnom Taliansku v tektonicko-ľadovcovej doline medzi Luganskými Alpami a Bergamskými Alpami, 212 m n. m.; plocha 146 km2, dĺžka 51 km, maximálna šírka 4,5 km, maximálna hĺbka 418 m (kryptodepresia, najhlbšie jazero Talianska a Álp). Skladá sa z troch častí: Ramo di Como (najhlbšie), Lago di Lecco, Ramo di Colico. Preteká ním rieka Adda. Jediným ostrovom jazera je ostrov Comacina. Významná oblasť cestovného ruchu s mnohými turistickými strediskami (Como, Lecco a i.); na západnom pobreží pútnické miesto Sacro Monte di Ossuccio, jedna z lokalít zapísaných 2003 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod spoločným názvom Sacri Monti v Piemonte a Lombardsku (kalvárie zo 16. – 17. stor.). Miestna lodná a trajektová preprava, vyhliadkové a rekreačné plavby.

concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur

concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur [konkordijá -vé rés kréskunt -kordijá -mé dílá-; lat.] — svornosťou sa aj malé veci zväčšujú, nesvornosťou sa i tie najväčšie rozpadajú. Podľa rímskeho historika Sallustia nabádal touto radou numídsky kráľ Micipsa svojich synov k svornosti (Sallustius: Vojna s Jugurthom, 10. kniha, preklad Viera Bunčáková). Obdobou je slovenská povesť o troch prútoch kráľa Svätopluka.

condicio sine qua non

condicio sine qua non [kondicijó kvá nón; lat.] — podmienka, od ktorej nemožno ustúpiť, nevyhnutný predpoklad, aby sa niečo stalo. Doslovne: podmienka, bez ktorej nie.

confer

confer [kón-; lat.], skr. cf. — porovnaj.

confidente

confidente [konfidant; fr.] — pohovka rôznych tvarov s dvoma menšími sedadlami po stranách vyrábaná v období rokoka vo Francúzsku a v strednej Európe.

congelatio

congelatio [kon- -ció; lat.] —

1. → omrzlina;

2. → zmrznutie.

conjugata externa

conjugata externa [kon-; lat.] — anat. vonkajší rozmer panvy; priama vzdialenosť od horného okraja lonovej spony k priehlbine pod tŕňovitým výbežkom 5. driekového stavca. Maximálna dĺžka 20 cm, minimálna 18 cm. Meria sa pelvimetrom.

Connecticut

Connecticut [kenetyket] — rieka na severovýchode USA; dĺžka 655 km, rozloha povodia 29 200 km2, priemerný ročný prietok v ústí 483 m3/s. Vyteká z jazera Fourth Connecticut Lake v Apalačských vrchoch pri hraniciach s Kanadou, ústi estuárom do prielivu Long Island Sound (Atlantický oceán). Hlavné prítoky: White, Deerfield, Farmington. Využívaná energeticky, zásluhou viacerých prieplavov vybudovaných na ťažko splavných úsekoch je rieka splavná pre menšie námorné lode do Hartfordu, pre riečne lode do Holyoke. Významné mestá na rieke: Springfield, Hartford.

Connov syndróm

Connov syndróm [ko-] — ochorenie charakterizované zvýšenou tvorbou mineralokortikoidov v nadobličkách (zvýšené vylučovanie aldosterónu, hyperaldosteronizmus), ktorého príčinou je najčastejšie benígny nádor nadobličky. Je zriedkavou príčinou sekundárnej hypertenzie. Nazvané podľa amerického endokrinológa Jeroma W. Conna (*1907, †1994 ).

Consolini, Adolfo

Consolini [kon-], Adolfo, 5. 1. 1917 – 20. 12. 1969 — taliansky atlét. Držiteľ zlatej medaily v hode diskom na OH 1948 a striebornej medaily na OH 1952, trojnásobný majster Európy (1946, 1950 a 1954). Trikrát vytvoril svetový rekord: 53,34 m (1941), 54,23 m (1946), 55,33 m (1948). Účastník štyroch OH, 1960 v Ríme predniesol v mene pretekárov olympijský sľub.

Constant-Power-Motor

Constant-Power-Motor [konstent paue moute] — motor s konštantným výkonom používaný pri konštrukcii traktorov. Ide o motor, pri ktorom sa konštrukciou motora alebo jeho reguláciou v určitom rozsahu otáčok dosiahne charakteristika s konštantným výkonom (s poklesom otáčok nastáva úprava krútiaceho momentu motora).

Constitutio Antoniniana

Constitutio Antoniniana [kónstitúcijó antónínijána; lat.] — nariadenie cisára Marca Aurelia Severa Antonina Caracallu z roku 212 n. l., ktorým sa udeľovali rímske občianske práva takmer všetkým slobodným obyvateľom ríše okrem skupiny obyvateľov označovaných ako dediticii (lat. dediticius = podrobený, poddaný). Občianske práva od začiatku rímskeho štátu boli výlučným právom vládnucich Rimanov. Podmaneným národom a kmeňom sa udeľovali len výnimočne (individuálne za zásluhy). V tzv. spojeneckej vojne (90 – 88 pred n. l.) si vymohli udelenie občianskych práv spojenecké kmene v Itálii (→ Italikovia). V cisárskom období začalo masové udeľovanie občianskych práv za cisára Claudia (vládol 41 – 54 n. l.). Caracallov výnos mal pravdepodobne zabezpečiť zvýšené príjmy do štátnej pokladnice z vyberania daní.

consuetudo quasi altera natura

consuetudo quasi altera natura [kónsvétúdó kvazi nátú-; lat.] — zvyk je akoby druhá prirodzenosť. Obdoba slovenského: Zvyk je železná košeľa. Myšlienka pochádza od Aristotela (Rétorika, 1. kniha, 11. kapitola), rozvinul ju aj Cicero (O hraniciach dobra a zla, 5. kniha, 74. časť).

contradictio in terminis

contradictio in terminis [kontrádikcijó -nís; lat.] — rozpor vo výrazoch, v slovách, vo formulácii.

contra factum non datur argumentum

contra factum non datur argumentum [kontrá fak- nón argú-; lat.] — proti skutku niet dôkazu. Doslovne: Proti tomu, čo sa už stalo, sa neargumentuje.

contrecoup

contrecoup [kontrku; fr.], par contrecoup — úrazové poškodenie mozgu vznikajúce jeho spätným nárazom na vnútro lebky v mieste protiľahlom k nárazu pohybujúcej sa hlavy na prekážku alebo v mieste nárazu pohybujúcej sa prekážky na hlavu charakterizované poškodením mozgového tkaniva (pomliaždenie mozgu). Na rozvoji contrecoup sa podieľa aj podtlak v mozgovom tkanive, ktorý vzniká v momente nárazu na protiľahlom mieste.

Cook, Stephen A.

Cook [kuk], Stephen A., 14. 12. 1939 Buffalo, New York — americký vedec v oblasti výpočtovej zložitosti. Významne prispel do teórie tzv. NP-úplných problémov. Za svoje výsledky získal 1983 Turingovu cenu.

Cooper Creek

Cooper Creek [kúpe krík] — periodická rieka vo východnej Austrálii v štátoch Queensland a Južná Austrália; dĺžka 1 420 km, rozloha povodia 297 000 km2. Vzniká sútokom riek Barcoo a Thomson prameniacich v severozápadnej časti Veľkých predelových vrchov. Prevažnú časť roka koryto toku suché, zapĺňa sa len v období dažďov, počas mimoriadne daždivých rokov rieka vteká až do Eyrovho jazera. Väčšie mestá na rieke: Windorah, Innamincka. Cooper Creek objavil 1845 Ch. Sturt.

coperta

coperta [ko-; tal.] — transparentná krycia poleva na talianskych renesančných majolikách tzv. krásneho štýlu. Pripravovala sa z oxidu olovnatého, kremičitého piesku a kuchynskej soli. Nanášala sa na základnú ciničitú polevu a dodávala jej vysoký lesk. Jej obdobou je → kwaart.

copový sloh

copový sloh — nesprávny názov pre → vrkočový sloh.

Coppermine

Coppermine [kopemajn] — rieka v severnej časti Kanady v Severozápadných teritóriách a teritóriu Nunavut; dĺžka 845 km, priemerný ročný prietok v ústí 338 m3/s. Vyteká z jazera Gras, ústi do Korunovačného zálivu Severného ľadového oceána. Rieka nie je splavná, sú na nej početné pereje a vodopády. Jej názov je odvodený od ložísk medi (angl. copper mine = medená baňa) v dolnej časti povodia.

cor

cor [kor; lat.] —

1. → srdce;

2. skr. → coronale.

coram me

coram me [kó- mé; lat.] — predo mnou, v mojej prítomnosti. Používa sa pri podpisovaní, vyhlásení pred úradnou osobou.

coram populo

coram populo [kó- -ló; lat.] — verejne. Doslovne: na očiach ľudu, pred národom (toto slovné spojenie použil Horácius: O umení básnickom, 185. verš).

Corbató, Fernando J.

Corbató [kor-], Fernando José, 1. 7. 1926 Oakland, Kalifornia — americký informatik. Prispel k zefektívneniu vyžívania počítačov zavedením konceptu zdieľania času. Za svoje výsledky získal 1966 McDowellovu a 1990 Turingovu cenu.

corner chair

corner chair [kóne čée; angl.] — v anglickom nábytku rohová stolička s dvoma zadnými operadlami prepojenými prehnutým rámom a s jedným rohom sedadla v čelnom pohľade. Zavedená v georgiánskom období (1. pol. 18. stor.).

cornu

cornu [kor-; lat.] —

1. signalizačný zvierací roh;

2. starorímsky pastiersky a poľovnícky signálny plechový nátrubkový aerofón stočený takmer do kruhu; odvodený od rohu.

corpora oryzoidea

corpora oryzoidea [kor-; lat.] — tzv. ryžové telieska v kĺbových štrbinách (→ voľné teliesko).

corporated identity

corporated identity [kóporejted ajden-; angl.] — jednotná prezentácia inštitúcie na verejnosti, ktorej cieľom je spoľahlivá identifikácia (firmy, značky tovaru) a jej nezameniteľnosť (jednotný imidž) s inou inštitúciou. Ako súčasť public relations sa usiluje o vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi firmou (jej podnikovou filozofiou, stratégiou) a verejnosťou.

Corporated identity tvoria:

corporate design — jednotný vizuálny štýl (značka, logo, písmo, farba);

corporate communications — jednotná komunikácia (vizuálna komunikácia, public relations, human relations a i.);

corporate culture — podniková kultúra (spôsoby rokovania, zásady riadenia).

correctis corrigendis

correctis corrigendis [korréktís kor- -dís; lat.] — po oprave toho, čo malo byť opravené.

Corrib

Corrib [ko-], anglicky Lough Corrib, írsky Loch Coirib — jazero v západnom Írsku; plocha 176 km2 (najväčšie jazero štátu, 2. najväčšie na ostrove Írsko), dĺžka 44 km, maximálna šírka 16 km, maximálna hĺbka 46 m.Do jazera ústi viacero riek (najväčšia Clare), vyteká z neho rieka Corrib, ktorá ústi do Galwayského zálivu (Atlantický oceán); početné ostrovy. Podzemné aj povrchové spojenie s jazerom Mask; vodné športy.