Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 43 z celkového počtu 43 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Cavallini, Pietro

Cavallini [ka-], Pietro, aj Pietro de’ Cerroni, okolo 1240 alebo 1250 Rím – okolo 1330 tamže — taliansky maliar a mozaikár. Pôsobil najmä v Ríme, kde sa podieľal na monumentálnej mozaikovej i freskovej výzdobe vo významných kostoloch.

K jeho najvýznamnejším dielam patrili dva monumentálne cykly fresiek v hlavnej lodi baziliky San Paolo fuori le Mura (70. a 80. roky 13. stor.), ktoré boli zničené pri požiari v roku 1823 (známe sú z neskorších vyobrazení). Počas 90. rokov 13. stor. namaľoval fresky v kostole Santa Cecilia in Trastevere (z väčšej časti zničené v 18. stor.; zachoval sa Posledný súd z obdobia okolo 1293). Jeho jediným zachovaným dielom je mozaikový cyklus v kostole Santa Maria in Trastevere (koniec 90. rokov 13. stor.), ktorý zobrazuje výjavy zo života Panny Márie. V roku 1308 bol pozvaný Karolom II. z Anjou do Neapola (pôsobil tam ako dvorský umelec, čo bolo v súdobej Itálii výnimočné; nie sú však známe žiadne diela, ktoré tam vytvoril). Po návrate do Ríma na objednávku pápeža Jána XXII. vyhotovil mozaiku na priečelí baziliky San Paolo fuori le Mura (1325 – okolo 1330, nezachovala sa). Viaceré jeho diela sú známe z literárnych prameňov (napr. L. Ghiberti spomína postavy evanjelistov, ktoré Cavallini namaľoval v starom Chráme sv. Petra).

Jeho štýl sa vyznačuje snahou o realistické zachytenie postáv (výrazná modelácia im dodáva až skulpturálne kvality), ich emócií a gest. Často používal architektonické formy, ktoré na jeho obrazoch vytvárajú dojem priestoru. Bol ovplyvnený aj súdobým francúzskym gotickým umením a byzantským umením obdobia palaiologovskej renesancie. Vo svojej dobe bol veľmi slávny, pochovaný bol v bazilike San Paolo fuori le Mura (čo bolo dovtedy i dlho potom pre umelca bezprecedentné). Je pravdepodobné, že jeho figurálny štýl ovplyvnil Giotta, ktorý ho preniesol do Toskánska.

cave canem

cave canem [ka- ka-; lat.] — pozor na psa! (obdoba slovenského Pozor zlý pes!). Varovanie umiestňované na podlahách vo vestibuloch rímskych domov (napr. mozaika v Pompejach) alebo na stenách blízko vchodov (zmienka v Petroniovom románe Satiricon). Používa sa aj všeobecne (Dávaj si pozor na zlých ľudí!).

cave, ne cadas

cave, ne cadas [ka- né kadás; lat.] — daj pozor, aby si nespadol! (vystríhanie pred pýchou). Týmito slovami upozorňoval v Ríme štátny otrok vojvodcu sláviaceho triumf, aby vo chvíli vrcholnej slávy a úspechu nezabúdal na premenlivosť osudu.

Caviana

Caviana [ka-], Ilha Caviana — riečny ostrov v delte Amazonky na území Brazílie v členskom štáte Pará v súostroví Marajó; dĺžka 102 km, šírka okolo 50 km, rozloha 4 968 km2. Má nížinný charakter, maximálna výška územia je 26 m n. m. Je pokrytý nepriestupnými tropickými porastmi. Ostrov je dobrým miestom na pozorovanie vysokej prílivovej vlny pororoca vnikajúcej z mora do Amazonky. Pre druhovú pestrosť vtákov (145 druhov) je vyhľadávaným miestom ornitológov a pozorovateľov vtákov.

cavum

cavum [ka-; lat.], cavitas — anat. dutina; napr. cavum trigeminale – dutina trojklaného nervu, cavitas abdominis → brušná dutina; cavitas cranii → lebková dutina; cavitas oris → ústna dutina; cavitas thoracis → hrudníková dutina; cavitas tympani → bubienková dutina.

CD ROM

CD ROM, angl. Compact Disc Read Only Memory — typ veľkokapacitnej externej pamäte počítača založený na využívaní laserovej technológie pri čítaní zaznamenaných údajov. Umožňuje len čítanie, nie zápis nových údajov. Uložené údaje sú tesne pod povrchom disku kódované vo forme jemných tzv. bublín veľkosti 1 μm a tvoria jednu kontinuálnu špirálovitú stopu, ktorá sa číta od stredu smerom k okraju disku. Vyrába sa lisovaním, má štandardný priemer 12 cm, šírku stopy okolo 600 nm a priemernú údajovú kapacitu 600 – 700 MB. CD ROM sa obvykle používal na distribúciu a inštaláciu veľkých programových produktov (softvér, encyklopédie ap.), v súčasnosti (2018) je takéto jeho použitie zriedkavé.

Cebu

Cebu [se-] — prístavné mesto na Filipínach na východnom pobreží ostrova Cebu, administratívne stredisko provincie Cebu; 964-tis. obyvateľov, aglomerácia 2,454 mil. obyvateľov, metropolitná oblasť 3,167 mil. obyvateľov (2020). Je významným priemyselným, obchodným, dopravným, turistickým a vzdelanostným strediskom ostrova. Má rozvinutý textilný (výroba hodvábu), odevný, petrochemický (ropná rafinéria), potravinársky (najmä cukrovarnícky), obuvnícky, drevársky priemysel a priemysel stavebných materiálov; celosvetovo významná je výroba ratanového nábytku. V meste sa sformoval podnikateľský park, ktorý integruje obchodné, obytné, športové a rekreačné zariadenia, a IT park, v ktorom sídlia predovšetkým spoločnosti v oblasti telekomunikácií a informačných technológií.

V ekonomike mesta zohráva významnú úlohu cestovný ruch. Cebu patrí medzi najnavštevovanejšie lokality krajiny (ako domácimi, tak i zahraničnými turistami), kombinujú sa v nej prírodné scenérie s mestskými kultúrno-historickými atrakciami. V blízkosti, 10 km západne od mesta je krajina s vodopádmi a prírodnými kúpeľmi – národný park Sudlon (vyhlásený v roku 1936, od roku 2007 súčasť chráneného krajinného prírodného parku Central Cebu), turisticky príťažlivé sú i neďaleké pláže a koralové útesy.

Cebu je cestným uzlom, má 2. najvýznamnejší prístav Filipín (po Manile), z hľadiska vnútroštátneho obchodu najvýznamnejší prístav krajiny (vývoz kopry, cukru, dreva, rýb, kokosového oleja). Je obsluhované medzinárodným letiskom Mactan-Cebu na naďaleko ležiacom ostrove Mactan.

Mesto bolo založené v roku 1565 ako najstaršie španielske sídlo na Filipínach, nasledujúcich šesť rokov bolo ich hlavným mestom; v roku 1942 bolo zničené Japoncami. Vjazd do prístavu chráni malý ostrov Mactan, na ktorom prišiel o život pri konflikte s domorodcami portugalský moreplavec Fernăo de Magalhães.

Cebu je kultúrnym centrom Cebuáncov (najväčšia kultúrno-jazyková skupina v krajine), sídlom rímskokatolíckej arcidiecézy od roku 1595, strediskom vedy a školstva s ôsmimi univerzitami (najstaršia katolícka University of San Carlos, založená v roku 1595) a polytechnikou (založená v roku 1946). Každoročne v januári sa koná nábožensko-kultúrny festival Sinulog na oslavu Dieťaťa Ježiša.

Stavebné pamiatky: najstaršia bazilika na Filipínach postavená v roku 1565 (barokovo prestavaná v roku 1737), pevnosť San Pedro postavená pôvodne z dreva (v 17. – 18. stor. prestavaná do súčasnej kamennej podoby) pod vedením prvého španielskeho generálneho guvernéra Miguela Lópeza de Legazpiho, historické múzeum (založené v 19. stor.), taoistický chrám (založený v roku 1972).

Cebu

Cebu [se-] — ostrov v strednej časti Filipín v ostrovnej skupine Visayské ostrovy, s menšími okolitými ostrovmi predstavuje administratívnu provinciu Cebu; dĺžka 225 km, maximálna šírka 40 km, rozloha 4 468 km2, 4,632 mil. obyvateľov (2015), administratívnym strediskom je prístavné mesto Cebu. Ostrov je pretiahnutého tvaru v smere sever – juh, je lemovaný koralovými útesmi. Má hornatý povrch, vnútrozemie je vyplnené pohorím Cordillera Central (maximálna výška 1 073 m n. m.), pri pobreží sú úzke, poľnohospodársky intenzívne využívané nížiny. Pestuje sa kukurica (ostrov zabezpečuje viac ako 25 % produkcie krajiny), cukrová trstina, kokosovník, bavlník, tabak, manilský banánovník; je rozvinutý rybolov. Ťaží sa hnedé uhlie, meď, zlato, striebro a molybdén. Ostrov s jedinečnými prírodnými a kultúrnymi lokalitami je významnou oblasťou cestovného ruchu, patrí medzi najnavštevovanejšie ostrovy Filipín. V jeho centrálnej časti sa nachádza chránený krajinný prírodný park Central Cebu, pobrežie lemujú príjemné pláže, koralové útesy sú vyhľadávané najmä potápačmi.

V meste Cebu je najdôležitejší obchodný prístav Filipín, ostrov je obsluhovaný medzinárodným letiskom Mactan-Cebu na naďaleko ležiacom ostrove Mactan.

V rokoch 1250 – 1565 bol ostrov sídlom radžov z dynastie Čolovcov. V roku 1521 ho objavil portugalský moreplavec Fernăo de Magalhães, ktorý v tom istom roku prišiel o život v bitke s domorodcami na ostrove Mactan. V období 1565 – 1898 bol ostrov španielskou kolóniou (silný kultúrny vplyv prejavujúci sa v hudbe, obliekaní a i.), v roku 1898 bol ovládnutý Američanmi, počas 2. svetovej vojny okupovaný Japonskom.

Cecchetti, Enrico

Cecchetti [čeke-], Enrico, 21. 6. 1850 Rím – 13. 11. 1928 Miláno — taliansky tanečník, baletný majster a pedagóg.

Debutoval v roku 1870 v milánskej La Scale v balete Bohovia z Walhaly, v rokoch 1887 – 90 bol tanečníkom Mariinského divadla v Petrohrade (debutoval v balete Tulipán z Harlemu), od 1890 tam pôsobil aj ako baletný majster. V rokoch 1910 – 18 spolupracoval so Sergejom Pavlovičom Ďagilevom (baletným majstrom Ballets Russes), neskôr založil baletnú školu vo Varšave, v Petrohrade a Londýne, 1925 – 28 pôsobil v baletnej škole La Scaly.

Vychoval mnohých slávnych tanečníkov (Anna Pavlovna Pavlovová, Tamara Karsavinová, Agrippina Jakovlevna Vaganovová, Václav Nižinskij, Michail Michajlovič Fokin, Léonide Massine a i.). V roku 1922 založil v Londýne Cecchetti Society, ktorá sa od 1924 pridružila k Imperial Society of Teachers of Dancing.

K jeho tanečným choreografiám patrili Carabosse a Modrý vták v Šípkovej Ruženke, Vrchný eunuch v Šeherezáde, Majiteľ kočovného divadla v Petruškovi a i.

Cecilienhof

Cecilienhof — zámok v Postupime v Nemecku postavený 1913 – 17 pre korunnú princeznú Cecíliu (podľa nej nazvaný). R. 1945 miesto konania Postupimskej konferencie. R. 1990 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (Paláce a parky Postupimu a Berlína).

cedant arma togae

cedant arma togae [cé- -gé; lat.] — nech zbrane ustúpia mieru. Doslovne: Nech zbrane ustúpia tóge – tóga bola vrchný odev, ktorý si rímsky občan obliekal v čase mieru, t. j. bola symbolom pokoja (Cicero: Reč proti Pisonovi, 30. kapitola; v upravenej verzii aj v diele O povinnostiach, 1. kniha, 77. časť).

cedidlo

cedidlo

1. zariadenie na oddelenie tuhých látok z kvapaliny cedením, prípadne filtráciou. Nádoba s perforovaným dnom alebo filtračný článok z drôtenej sieťky. Dno (resp. sieťka) je pokryté filtračným materiálom (tkanivo alebo porézny materiál). Pôsobením vákua, pretlaku, prípadne gravitačnej sily sa kvapalina pretlačí cez filtračný materiál, kým tuhé látky sa na ňom zachytia;

2. v minulosti na Slovensku náčinie z plátna na cedenie kravského mlieka alebo z vlny na cedenie ovčieho mlieka;

3. veľká kapsa z bieleho súkna. Skladá sa z vlastnej kapsy (asi 65 x 80 cm), zo zdobeného príklopu so strapcami a z trakov. Slúžila na nosenie stravy a jahniat i na uskladnenie šatstva.

cédille

cédille [sedyj; fr.] — diakritické znamienko (háčik) pod písmenom označujúce výslovnosť; napr. ç sa vo francúzštine a v portugalčine vyslovuje ako s, v albánčine a turečtine ako č.

cedo maiori

cedo maiori [cédó majórí; lat.] — ustupujem silnejšiemu. Myšlienku v latinskom hexametri (cedere maiori virtutis fama secunda est – ustúpiť mocnejšiemu je cnosti druhá sláva) vyjadril už v 1. stor. rímsky epigramatik Martialis v Knihe predstavení (Liber spectaculorum, 1. kniha, 32. epigram), ktorá predchádzala jeho hlavnej zbierke epigramov (slov. Epigramy, lat. Epigrammata). Obdoba slovenského: Múdrejší ustúpi.

cedo nulli

cedo nulli [cédó núllí; lat.] — neustupujem nikomu.

cefalizácia

cefalizácia [gr.], kefalizácia — z vývinového hľadiska sústredenie najdôležitejších riadiacich a regulačných funkcií nervového systému v mozgu. Každé delenie nervového systému je len pomocné, umelé, pretože nervový systém je nedeliteľný komplexný funkčný celok.

cefalometer

cefalometer [gr.], kefalometer, kraniometer — prístroj na meranie rozmerov hlavy, resp. lebky. Skladá sa z dvoch ohnutých roztvárateľných ramien, ktorých konce sa prikladajú na cefalometrické, resp. kraniometrické body, a na pripojenej stupnici sa odčíta vzdialenosť.

cefalotovité

cefalotovité [gr.], Cephalotaceae — monotypická čeľaď dvojklíčnolistových mäsožravých rastlín s jediným rodom; pochádzajú z močaristých oblastí juhu Západnej Austrálie. Byliny s listami usporiadanými do listovej ružice, po obvode ružice sa tvoria zelené alebo červenohnedé tzv. krčiažteky s priemerom 7 cm, z ktorých stredu vyrastá byľ s hustou metlinou belavých alebo zelenkastých šesťpočetných kvetov, plod mechúrik s drobnými semenami. Známy je druh cefalot mechúrikovitý (Cephalotus folicularis).

cekotrofia

cekotrofia [gr.] — poľov. požieranie vlastného tzv. mäkkého trusu bohatého na vitamíny a mikroorganizmy potrebné pri trávení rastlinnej potravy. Ide o fyziologickú zvláštnosť, ktorá sa vyskytuje pri druhoch z čeľade zajacovité (Leporidae).

Celera Genomics

Celera Genomics — americká súkromná spoločnosť zaoberajúca sa výskumom ľudského genómu. Založená v máji 1998 Johnom Craigom Venterom (*1946) a spol. PE Corporation so sídlom v Rockville (Maryland). R. 2000 sa výskumnému tímu spoločnosti podarilo ukončiť sekvenčnú analýzu (sekvencovanie) ľudského genómu a určiť počet génov a nekódujúcich sekvencií v jednotlivých chromozómoch, ako aj poradie nukleotidov v DNA niekoľkých druhov mikroorganizmov.

celibátnik

celibátnik

1. kto žije v celibáte;

2. poľov. nespárikovaný kohút jarabice poľnej, ktorý sa pri umelom odchove jarabíčat používa ako pestún. K jarabíčatám sa pridáva v adopčnej klietke.

celina

celina [rus.] — neobrábaná panenská pôda porastená trvácimi trávami, kríkmi alebo stromami vhodná na rozoranie a trvalé poľnohospodárske využívanie.

cementové anuly

cementové anulypoľov. ročné prírastky vrstiev zubného cementu pri poľovnej zveri, ktoré slúžia na presné určenie veku ulovenej zveri.

Cemjata

Cemjata — mestská časť Prešova.

Cena Georga Büchnera

Cena Georga Büchnera, nem. Georg-Büchner-Preis — pôvodne regionálna cena udeľovaná na počesť nemeckého spisovateľa G. Büchnera, založená v roku 1923, od roku 1951 jedna z najvýznamnejších nemeckých literárnych cien. Udeľuje ju Nemecká akadémia jazyka a literatúry v Darmstadte autorom, ktorí píšu v nemeckom jazyku a svojou tvorbou výrazne prispeli k formovaniu nemeckého kultúrneho života. Jej nositeľmi sú napr. C. Zuckmayer (1929), A. Seghersová (1947), E. Langgässerová (1950), G. Benn (1951), M. L. Kaschnitzová (1955), K. Krolow (1956), E. Kästner (1957), M. Frisch (1958), G. Eich (1959), P. Celan (1960), H. E. Nossack (1961), W. Koeppen (1962), H. M. Enzensberger (1963), I. Bachmannová (1964), G. Grass (1965), W. Hildesheimer (1966), H. Böll (1967), G. Mann (1968), H. Heißenbüttel (1969), T. Bernhard (1970), U. Johnson (1971), E. Canetti (1972), P. Handke (1973; 1999 cenu vrátil), M. Sperber (1975), H. Piontek (1976), R. Kunze (1977), H. Lenz (1978), Ch. Wolfová (1980), M. Walser (1981), P. Weiss (1982), W. Schnurre (1983), E. Jandl (1984), H. Müller (1985), F. Dürrenmatt (1986), E. Fried (1987), A. Drach (1988), T. Dorst (1990), W. Biermann (1991), G. Tabori (1992), P. Rühmkorf (1993), A. Muschg (1994), S. Kirschová (1996), H. C. Artmann (1997), E. Jelineková (1998), V. Braun (2000), F. Mayröckerová (2001), F. Ch. Delius (2011), J. Becker (2014).

centralizované riadenie systému

centralizované riadenie systému — sústredenie riadiacich a kontrolných funkcií programových prostriedkov do jedného miesta (centra); spôsob riadenia systému, pri ktorom pôsobnosť a právomoci riadiť daný systém sú odovzdané z lokálnych (často hierarchicky rozložených) miest riadenia jednému, centrálnemu riadiacemu systému. Výhodou centralizovaného riadenia systému v porovnaní s decentralizovaným riadením systému je relatívna jednoduchosť algoritmu riadenia. V prípade zložitých systémov, keď je nevyhnutné preniesť veľké množstvo informácií do centrálneho riadiaceho systému, sa spravidla znižuje spoľahlivosť a rýchlosť riadenia a často sa neúnosne zvyšuje požiadavka na pamäťovú kapacitu systému; v tom prípade je výhodnejšie použiť decentralizované riadenie systému.

centralizovaný systém

centralizovaný systém — sústava technických a programových prostriedkov, v ktorých sú najmä riadiace a kontrolné funkcie sústredené do jedného miesta (centra).

Centrálna indická panva

Centrálna indická panva — hlbokomorská panva v Indickom oceáne medzi Východoindickým chrbtom, Centrálnym indickým chrbtom a Maldivským chrbtom. Predstavuje rozsiahlu podmorskú rovinu tvorenú mocnou vrstvou mladých hlbokomorských sedimentov, ktoré vznikli činnosťou turbiditných prúdov. Z dna miestami vyčnievajú vrcholy podmorských vrchov sopečného pôvodu.

centrálna podmorská plošina

centrálna podmorská plošina — rozľahlá forma georeliéfu s relatívne plochým povrchom na dne oceánskych panví vyvýšená nad okolím niekoľko sto metrov. Jej svahy sú prevažne mierne, miestami však i veľmi strmé. Z plošín sa často dvíhajú podmorské vrchy vulkanického pôvodu vystupujúce občas až nad morskú hladinu. Patria k nim napríklad plošiny (označované aj ako prahy, chrbty, planiny či valy) Bermudská plošina, Riograndský prah a Rockall v Atlantickom oceáne, Maskarénsky chrbát, Kerguelenský chrbát a Crozetská plošina v Indickom oceáne, Chathamská plošina a Melanézska plošina v Tichom oceáne. Plošiny s preukázanou kontinentálnou zemskou kôrou sa nazývajú mikrokontinenty.

Centrálna tichomorská panva

Centrálna tichomorská panva, Stredopacifická panva — oceánska panva v Tichom oceáne východne od Polynézie. Má charakter plochej hlbokomorskej roviny s hrubými vrstvami sedimentov. Hĺbka od 4 224 do 6 103 m. Dno v smere od juhozápadu na severovýchod presekáva sústava zlomov nadväzujúca ostrovmi Line Islands na Clippertonské zlomové pásmo.

centrálne funkcie miest

centrálne funkcie miest — funkcie, ktoré plní určité mesto pre svoje zázemie z hľadiska svojho potenciálu. Termín centrálne funkcie miest zaviedol nemecký geograf W. Christaller v práci Centrálne miesta južného Nemecka (Die Zentralen Orte in Süddeutschland, 1933). Centrálne funkcie vykonávajú centrálne mestá, ktoré sú strediskovým bodom určitého nimi obsluhovaného priestoru. Centrálne funkcie miest závisia od hierarchického usporiadania sídel. Teoreticky platí, že čím väčšie mesto, tým viac funkcií môže plniť; v skutočnosti je však situácia zložitejšia, lebo rozloženie sídel je nepravidelné a zložité, od megalopol a konurbácií až po rozptýlené osídlenie.

centrálne mestá

centrálne mestá — sídla plniace pre svoje zázemie funkciu obslužného centra. Termín centrálne mestá vyjadrujúci zákonitosti v štruktúre sídelnej siete so zreteľom na rozloženie a veľkosť sídel zaviedol nemecký geograf W. Christaller v práci Centrálne miesta južného Nemecka (Die Zentralen Orte in Süddeutschland, 1933) na základe modelu založeného na centrálnom usporiadaní sídel na území Bavorska. Podstatou usporiadania je hierarchickosť a pravidelné (šesťuholníkové) rozloženie sídel, pričom v strede šesťuholníka je rádovo väčšie, dôležitejšie centrálne mesto plniace funkciu obslužného centra pre celé zázemie, menšie centrum má zasa obslužnú funkciu v menšom rozsahu pre svoje zázemie podľa veľkosti trhového dosahu (→ centrálne funkcie miest).

centrálny procesor

centrálny procesor, centrálna procesorová jednotka, angl. Central Processor Unit, CPU — hlavná a najzložitejšia časť digitálneho (číslicového) počítača, ktorá riadi jeho činnosť tým, že samočinne po inštrukciách vykonáva program. Centrálny procesor vyberá inštrukcie z príslušnej pamäte, dekóduje ich a vykonáva. Pri vykonávaní inštrukcie môže centrálny procesor prenášať informácie do pamäte alebo z pamäte, alebo na vstupné zariadenie alebo výstupné zariadenie. Skladá sa z riadiacej časti, ktorá zabezpečuje automatické riadenie tohto spracovania podľa zadaných algoritmov výkonnej fázy inštrukcie, a operačnej časti, kde prebieha proces spracovania informácie. Každý centrálny procesor obsahuje dva špecializované registre (programové počítadlo a register inštrukcie) a jeden alebo viac údajových registrov na dočasné uchovanie spracúvaných informácií.

centroméra

centroméra [lat. + gr.] — špecializovaná oblasť chromozómu, na ktorú sa pripája proteínový útvar – kinetochor, má dôležitú úlohu pri pohybe (rozchádzaní) chromozómov (chromatíd) pri delení bunky. Jeden chromozóm má obyčajne jednu centroméru. Na kinetochor sa pripájajú vlákna deliaceho vretienka. Pod mikroskopom sa javí ako zúžené miesto na chromozóme.