Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 2 z celkového počtu 2 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

nepriama úmernosť

nepriama úmernosť – matematický vzťah, ktorý opisuje princíp „čím viac... tým menej“ alebo, naopak, „čím menej... tým viac“. To znamená, že ak sa v danom pomere zväčší jedna veličina, druhá veličina sa zväčší v opačnom pomere (teda v rovnakom pomere sa zmenší), a obdobný vzťah platí pri zmenšení prvej veličiny v danom pomere (druhá sa v tomto pomere zväčší). Matematickú metódu na výpočet nepriamej či priamej úmernosti nazývame trojčlenka.

Napr.:

Čím viac strán knihy čitateľ prečíta, tým menej strán mu ostáva do konca knihy.
Čím rýchlejší je internet, tým kratší je čas sťahovania daného súboru.
Čím vyššia je spotreba vozidla, tým menej kilometrov prejde do vyprázdnenia nádrže.

Vzťah nepriamej úmernosti vedie na lineárnu lomenú funkciu tvaru: \(y = \dfrac{\textrm{k}}{x} \) , kde \(\textrm{k} \ne0 \) je koeficient nepriamej úmernosti a premenné veličiny \(x\) a \(y\) sú nepriamo úmerné. Grafom nepriamej úmernosti je v karteziánskej sústave súradníc rovnoosá hyperbola.

Nová Británia

Nová Británia, tiež Birara, anglicky New Britain — najväčší z ostrovov Bismarckovho súostrovia v Papue-Novej Guinei; 36 520 km2 (dĺžka okolo 520 km, šírka do 146 km), 514-tisíc obyvateľov (2011). Ostrov má hornatinný reliéf s výškami do 2 438 m n. m. a viacero činných vulkánov. Je porastený dažďovými lesmi, na polostrove Gezelle sú plantáže kokosovníka a kakaovníka, na severnom pobreží sa pestuje olejnica guinejská. V západnej časti sú početné píly. Administratívne je ostrov rozdelený na dve provincie – Východnú Novú Britániu s administratívnym strediskom Kokopo (je i strediskom celého súostrovia, nahradilo funkcie mesta Rabaul zdecimovaného po výbuchu sopky Tavurvur v roku 1994) a Západnú Novú Britániu s administratívnym strediskom Kimbe. Východne od Kokopa sa nachádza letisko Rabaul, jedno z najväčších vnútroštátnych letísk Papuy-Novej Guiney.

Nová Británia bola objavená v roku 1616 holandským moreplavcom Jakobom Le Mairom, ktorý ju považoval za súčasť Novej Guiney. Jeho domnienka však bola v roku 1700 vyvrátená anglickým moreplavcom Williamom Dampierom, ktorý ostrov pomenoval latinským názvom Nova Britannia. V 19. stor. sa ostrov krátky čas nazýval Birara, v skutočnosti sa však tento názov vzťahuje iba na časť ostrova.