Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 2 z celkového počtu 2 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Zoraďujem:

A - Z

megila

megila [hebr.] — špecifické označenie pre oddiel hebrejskej Biblie (→ Tanach), do ktorého sa zaraďuje Kniha Rút, Pieseň Šalamúnova (Pieseň piesní, Veľpieseň), Plač (Nárek) proroka Jeremiáša (Žalospevy), Kniha Ester a Kniha kazateľova (Ecclesiastes). Bez bližšej špecifikácie odkazuje na Knihu Ester, ktorá sa číta na sviatok Purim.

menora

menora [hebr.], aj menóra — sedemramenný svietnik, jeden z tradičných symbolov judaizmu. Vzhľad menory pravdepodobne symbolizuje sedem dní stvorenia alebo horiaci ker, ktorý podľa Tóry Mojžiš uvidel na hore Sinaj. Pôvodná menora stála v prenosnom svätostánku (hebr. miškan), neskôr bola prenesená do Prvého chrámu (nazývaný aj Šalamúnov chrám; → jeruzalemský Chrám). Pri útoku babylonských vojsk v roku 586 pred n. l. bol chrám zničený a menora sa spolu s ďalšími posvätnými predmetmi stratila. Po vybudovaní Druhého chrámu bola nahradená novou, ktorá bola zničená pravdepodobne po tom, ako bol v roku 70 n. l. zničený aj tento chrám. Menora a zázrak s olejom, ktorý sa odohral v Chráme, sú základom naratívu spojeného so židovským sviatkom Chanuka, počas ktorého sa zapaľujú sviečky v chanukovej menore (→ chanukija).
Menora ako odveký židovský národný symbol je súčasťou štátneho znaku Izraela.