Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 2 z celkového počtu 2 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Lada, Josef

Lada, Josef, 17. 12. 1887 Hrusice – 14. 12. 1957 Praha — český ilustrátor, kresliar, karikaturista, maliar, divadelný výtvarník a spisovateľ. V roku 1906 krátko študoval na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Od začiatku 20. stor. vytváral ilustrácie a karikatúry pre rozličné periodiká, od 1906 aj ilustrácie detských kníh (ilustroval 121 kníh pre deti). V roku 1911 vydal prvú vlastnú knihu pre deti Moje abeceda. Je považovaný za jedného zo zakladateľov modernej českej rozprávkovej tvorby.

V rokoch 1921 – 40 spolupracoval s vydavateľstvom Melantrich. V roku 1922 vytvoril legendárnu obálku pre zošitové vydanie knihy J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1923 – 25 nakreslil ilustrácie pre zošitové vydanie). Ilustroval 197 kníh pre dospelých, kreslil plagáty, obálky, ilustrácie v kalendároch a i. Od začiatku 30. rokov 20. stor. navrhoval aj divadelné výpravy, scény a kostýmy pre Národné divadlo v Prahe (do 1952). V rokoch 1948 – 57 vzniklo na motívy jeho kresieb niekoľko filmov, po roku 1970 aj kreslený animovaný seriál Kocour Mikeš.

Zaoberal sa aj voľnou maliarskou tvorbou. Postupne si vytvoril osobitý štýl charakteristický výraznými líniami, zjednodušením tvarov, jasnou farebnosťou a výtvarnou skratkou hraničiacou s naivným umením. Vo svojej voľnej tvorbe zobrazoval prostredie českého vidieka, najmä žánrové scény. V roku 1942 napísal a ilustroval knihu spomienok Kronika mého života. Bol nositeľom viacerých ocenení.

Laetoli

Laetoli — archeologické a paleoantropologické nálezisko v severnej Tanzánii asi 40 km južne od rokliny Olduvai; najstaršie známe nálezisko odtlačkov stupají hominidov (→ Hominidae). V skamenenom popole z erupcií neďalekej sopky Sadiman sa zachovali odtlačky troch hominidov, pravdepodobne druhu Australopithecus afarensis (→ Australopithecus), kráčajúcich vzpriamene v mokrom popole, s telesnou výškou 115 – 135 cm. Odtlačky, staré asi 3,56 mil. rokov, boli nájdené výskumným tímom Mary Leakeyovej (→ Leakeyovci) v roku 1976. Okrem množstva fosílií z najrôznejších živočíchov boli v Laetoli objavené aj ďalšie pozostatky australopitekov (zuby, sánky, fragmenty detskej kostry) datované do obdobia spred asi 3,46 – 3,76 mil. rokov a zodpovedajúce prinajmenšom 23 jedincom, fosílie druhu Homo heidelbergensis (→ Homo), ako aj lebka LH 18 (Ngaloba) s vekom asi 120-tis. rokov a kapacitou 1 367 cm3 vykazujúca niektoré znaky druhu Homo sapiens.

Vzhľadom na mimoriadnu bohatosť a pestrosť nálezov predstavuje Laetoli miesto s unikátnym významom pre dokumentovanie evolúcie človeka.