Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 14 z celkového počtu 14 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Lada, Josef

Lada, Josef, 17. 12. 1887 Hrusice – 14. 12. 1957 Praha — český ilustrátor, kresliar, karikaturista, maliar, divadelný výtvarník a spisovateľ. V roku 1906 krátko študoval na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Od začiatku 20. stor. vytváral ilustrácie a karikatúry pre rozličné periodiká, od 1906 aj ilustrácie detských kníh (ilustroval 121 kníh pre deti). V roku 1911 vydal prvú vlastnú knihu pre deti Moje abeceda. Je považovaný za jedného zo zakladateľov modernej českej rozprávkovej tvorby.

V rokoch 1921 – 40 spolupracoval s vydavateľstvom Melantrich. V roku 1922 vytvoril legendárnu obálku pre zošitové vydanie knihy J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1923 – 25 nakreslil ilustrácie pre zošitové vydanie). Ilustroval 197 kníh pre dospelých, kreslil plagáty, obálky, ilustrácie v kalendároch a i. Od začiatku 30. rokov 20. stor. navrhoval aj divadelné výpravy, scény a kostýmy pre Národné divadlo v Prahe (do 1952). V rokoch 1948 – 57 vzniklo na motívy jeho kresieb niekoľko filmov, po roku 1970 aj kreslený animovaný seriál Kocour Mikeš.

Zaoberal sa aj voľnou maliarskou tvorbou. Postupne si vytvoril osobitý štýl charakteristický výraznými líniami, zjednodušením tvarov, jasnou farebnosťou a výtvarnou skratkou hraničiacou s naivným umením. Vo svojej voľnej tvorbe zobrazoval prostredie českého vidieka, najmä žánrové scény. V roku 1942 napísal a ilustroval knihu spomienok Kronika mého života. Bol nositeľom viacerých ocenení.

Laetoli

Laetoli — archeologické a paleoantropologické nálezisko v severnej Tanzánii asi 40 km južne od rokliny Olduvai; najstaršie známe nálezisko odtlačkov stupají hominidov (→ Hominidae). V skamenenom popole z erupcií neďalekej sopky Sadiman sa zachovali odtlačky troch hominidov, pravdepodobne druhu Australopithecus afarensis (→ Australopithecus), kráčajúcich vzpriamene v mokrom popole, s telesnou výškou 115 – 135 cm. Odtlačky, staré asi 3,56 mil. rokov, boli nájdené výskumným tímom Mary Leakeyovej (→ Leakeyovci) v roku 1976. Okrem množstva fosílií z najrôznejších živočíchov boli v Laetoli objavené aj ďalšie pozostatky australopitekov (zuby, sánky, fragmenty detskej kostry) datované do obdobia spred asi 3,46 – 3,76 mil. rokov a zodpovedajúce prinajmenšom 23 jedincom, fosílie druhu Homo heidelbergensis (→ Homo), ako aj lebka LH 18 (Ngaloba) s vekom asi 120-tis. rokov a kapacitou 1 367 cm3 vykazujúca niektoré znaky druhu Homo sapiens.

Vzhľadom na mimoriadnu bohatosť a pestrosť nálezov predstavuje Laetoli miesto s unikátnym významom pre dokumentovanie evolúcie človeka.

Laluha, Milan

Laluha, Milan, 11. 11. 1930 Tekovské Lužany – 10. 11. 2013 Bratislava — slovenský maliar, grafik a kresliar, významný predstaviteľ neskorej moderny 2. polovice 20. stor. na Slovensku. V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u Ľ. Fullu, B. Hoffstädtera, E. Zmetáka a D. Millyho.

Patrí ku generácii výtvarných umelcov, ktorí koncom 50. rokov 20. stor. aktívne vystúpili proti diktátu socialistického realizmu stalinistického typu, ktorý v súdobom umení na Slovensku dominoval. V roku 1957 sa stal zakladajúcim členom Skupiny M. Galandu, ktorej členovia sa snažili o autorský výraz bez násilného vplyvu ideológie. Vo svojej tvorbe nadviazal na svetové i domáce moderné umenie 1. polovice 20. stor. Charakteristický štýl jeho diel sa postupne vykryštalizoval v 2. polovici 50. rokov a začiatkom 60. rokov 20. stor. Postupnou redukciou tvaru, vynechaním detailu, svojskou modeláciou prostredníctvom farebných (aj čiernych) plôch sa dopracoval až k robustným tvarom, typickým pre jeho diela. Jeho obrazy v sebe nesú napätie medzi silným abstrahovaním a zobrazovaním konkrétneho motívu.

Tematicky v jeho dielach spočiatku dominovali tradičné žánre, napr. zátišie, ľudská figúra v interiéri, autoportrét a ženský akt (Zátišie s pohárom a hruškami, 1957; Spiaca, 1966). V neskoršej tvorbe sa trvalým motívom stala najmä krajina a postava v nej, centrom záujmu sa stal slovenský vidiek so svojimi typickými ľudovými motívmi – architektúrou a krojmi. Ženy v krojoch a muži pri poľnohospodárskej práci vo vidieckej krajine boli pre neho celoživotnými témami. Vo svojich dielach sa snažil o zachytenie nálady a atmosféry (napr. konkrétny moment dňa). Motív redukoval na výsek krajiny a postavy – figúra je zväčša zobrazená len ako detail postavy (napr. polpostava či hlava) namaľovaný z bezprostrednej blízkosti, v pozadí sa objavuje krajina s chalupami, lúkami a kopcami. V jeho dielach z 1. polovice 60. rokov 20. stor. sú postavy ešte definované aj v detailoch tvárí (Večer, 1963), v neskoršej tvorbe sú zachytené najčastejšie z profilu či dokonca zozadu, napr. s klobúkom či robustným čepcom.

Esenciu motívov dokázal zobraziť špecifickým spôsobom prostredníctvom moderných výtvarných prostriedkov, všetky motívy sú zredukované do znakovej podoby (Z poľa domov, 1970 – 75; Žena s batohom, 1980 – 81). Sú rovnocenné, podané plošne ako kompozícia tvarov, dôležité je asymetrické usporiadanie, ktoré je dokonale vyvážené v celkovom pôsobení. Napriek konkrétnemu motívu postavy v krajine sa jeho diela dostávajú až na hranicu abstraktnej kompozície (Kompozícia III., 1968; Za dedinou, 1964). V maľbách dominuje ostrá farebnosť, zredukovaná len na niekoľko farieb. Ide o farby čisté, nanášané ako plné plochy, postupne rozmývané čiernou, ktorá tvary vymedzuje v kompozícii. Spočiatku bola prítomná aj žltá farba (Večer, 1964). Neskôr sa farebná škála ustálila na oranžovej, červenej, zelenej, modrej, bielej a čiernej).

Významnou súčasťou jeho tvorby bola kresba. Intenzívne sa jej venoval najmä počas 60. rokov 20. stor., keď masívne objemy modeloval hutným šrafovaním (technika kresby ceruzou). Tento spôsob modelácie neskôr preniesol aj do maľby v podobe dominantných čiernych plôch, ktoré nahradzujú líniu a tieňovanie. V kresbách zo 70. rokov 20. stor. motívy redukoval do minimalistického znaku a symetrickej kompozície. Okrem maľby a kresby sa venoval aj drevorezu (koncom 50. rokov 20. stor.), z ktorého pravdepodobne čerpal inšpiráciu aj na maliarsku tvorbu – napr. definovanie tvarov kontrastom čiernych a bielych plôch (Muž s vrecom, 1969).

V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov. Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Radu Ľ. Štúra II. triedy – za celoživotné mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry, osobitne v oblasti umeleckej tvorby.

lapsus calami

lapsus calami [láp- kalamí; lat.] — doslovne pošmyknutie pera, t. j. chyba v prepise.

lapsus linguae

lapsus linguae [láp- -gvé; lat.] — doslovne pošmyknutie jazyka, t. j. chyba v reči, prerieknutie sa.

larga manu

larga manu [-gá -nú; lat.] — štedrou rukou, hojne, vrchovato.

Ligorio, Pirro

Ligorio, Pirro, okolo 1513 Neapol – 30. 10. 1583 Ferrara — taliansky architekt, maliar, kresliar, konštruktér, učenec a archeológ, významný predstaviteľ manierizmu.

Pravdepodobne sa školil v Ríme, kde žil od roku 1534. V ranej tvorbe sa venoval dekoratívnej maľbe (fresková výzdoba palácových fasád), podieľal sa aj na freskách v oratóriu San Giovanni Decollato v Ríme (Tanec Salome, okolo 1544 – 53). Od 2. polovice 50. rokov 16. stor. pôsobil ako architekt v službách pápeža Pavla IV. Podieľal sa na prestavbách Vatikánskych palácov (napr. úpravy nádvoria Cortile del Belvedere), od roku 1564 viedol krátko aj stavbu Chrámu sv. Petra vo Vatikáne (do 1567). Jeho najvýznamnejším architektonickým dielom je Kasíno pápeža Pia IV. vo Vatikáne (1558 – 62; → kasíno) s bohato stvárnenou dekoratívnou reliéfnou fasádou a so zložitou ikonografiou, ktorá prepája interiér a exteriér stavby (na výzdobe sa podieľal napr. F. Barocci, F. Zuccari a i.). Navrhoval aj tapisérie, efemérne stavby (napr. sériu triumfálnych oblúkov pre slávnostný vstup francúzskeho kráľa Henricha III. do Ferrary), náhrobky a freskovú výzdobu. Vytváral aj ilustrácie.

Jeho výtvarná tvorba vychádzala zo štúdia antického (rímskeho cisárskeho) umenia, z ktorého čerpal formálny repertoár svojich diel. Vo svojej dobe bol známy a cenený ako archeológ a znalec antického umenia (napr. bol považovaný za znalca groteskovej ornamentiky; → groteska, význam 2). Napísal viacero teoretických diel encyklopedického charakteru o rímskych antických pamiatkach, ktoré ilustroval vlastnými kresbami a rekonštrukciami (napr. O pamiatkach Ríma, Delle antichità di Roma, 1553). Vydal v tom čase veľmi presnú topografickú mapu antického Ríma Obraz starého Ríma (Antiquae urbis imago, 1561). Okrem výtvarného umenia navrhoval napr. konštrukcie vodovodov a fontán či stavby odolné proti zemetraseniu.

Od roku 1549 pôsobil aj v službách kardinála Ippolita ll. d’Este (*1509, †1572) ako jeho dvorný archeológ. Navrhol pre neho záhradu vo Villa d’Este v Tivoli (na návrhoch pracoval od 1550 a s prerušením potom v období 1567 – 70. roky 16. stor.). Záhrada, ktorá sa napriek neskorším úpravám zachovala v dobrom stave až do súčasnosti, bola v roku 2001 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mala významný vplyv na tvorbu renesančných záhrad v Európe. V jedinečnej podobe sa tu spájajú prírodné elementy (voda, skaly, jaskynná výzdoba, mušle), architektúra (celková koncepcia záhrady, groty, pavilóny, umelé ruiny antickej architektúry), maľba (fresky, mozaiky), plastika (množstvo mytologických a alegorických sôch rozličných veľkostí) a divadelné javiskové a hudobné efekty, ktoré mali fascinovať a miasť návštevníkov. Celá záhrada má zložitú ikonografiu (jej opis neskôr vydal P. Ligorio knižne) oslavujúcu kardinála. Spolupracovalo na nej viacero umelcov a konštruktérov, P. Ligorio bol v zoznamoch uvádzaný ako špecialista nazývaný majster fontán. Záhrada je rozložená na troch terasách. Hlavnú úlohu v celej kompozícii hrá voda, ktorá voľným spádom preteká celou záhradou v podobe množstva kaskád, fontán, vodopádov a jazierok. Voda pritom vydáva zvuky pripomínajúce hudbu, ktoré boli inšpiráciou napr. aj pre kompozície F. Liszta. Poháňala aj viaceré pohyblivé figurálne automaty (nezachovali sa) a mechanický hydraulický organ, ktorý je nainštalovaný v manieristickom bohato figurálne aj ornamentálne zdobenom pavilóne nazývanom Fontana dell’Organo.

Limburgu

Limburgu, bratia, z, de Limbourg, aj Limbourc, Maelwael, Malouel, Manuel — severonizozemská rodina iluminátorov pôsobiaca vo Francúzsku; bratia Pol (aj Paul, Paulequin, Polequin), Jean (Hannequin, Janequin, Jannechin, Jehanequin, Jehannequin, Jennekin) a Herman. Väčšina historikov umenia sa zhoduje, že v dielach, ktoré vytvorili, nie je možné rozoznať individuálny maliarsky štýl (resp. rukopis) každého z bratov, preto je ich tvorba vnímaná ako celok vytvorený trojicou bratov, pričom Pol bol majstrom skupiny. Zrejme začiatkom 15. stor. prišli z mesta Nijmegen (svojho rodiska) do Paríža. Ich otec Arnold bol sochár, matka bola sestra J. Malouela, ktorý Jeanovi a Hermanovi pravdepodobne sprostredkoval školenie u parížskeho zlatníka.

V období okolo rokov 1402 – 04 vytvorili na objednávku vojvodu Filipa II. Smelého iluminácie v biblii (Bible moralisée, dnes uložená v Národnej knižnici v Paríži). Väčšina bádateľov sa zhoduje, že 384 iluminácií prvých troch častí biblie vytvorili Pol a Jean, podľa niektorých názorov na biblii pracoval aj Herman. Približne v rokoch 1405 – 15 je písomne doložené ich pôsobenie v službách francúzskeho vojvodu Jána z Berry (aj Jean de Berry, *1340, †1416), ktorý patril k najvýznamnejším súdobým patrónom umenia (na jeho dvore mali bratia z Limburgu významné postavenie a zastávali čestné funkcie). Prostredie vojvodovho dvora, kde sa stretávalo viacero kultúrnych vplyvov, výrazným spôsobom stimulovalo tvorbu bratov z Limburgu.

Pre vojvodu z Berry iluminovali bratia z Limburgu dva kodéxy (modlitebné knihy hodiniek) patriace k najvýznamnejším dielam stredovekej knižnej iluminácie. V rokoch 1405 – 08/9 vytvorili 172 iluminácií v kódexe Krásne hodinky vojvodu z Berry (Les Belles Heures du duc de Berry, dnes v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku). Na ďalšom iluminovanom kódexe známom ako Prebohaté hodinky vojvodu z Berry (Les Très Riches Heures du duc de Berry) začali so svojimi asistentmi pracovať pravdepodobne okolo roku 1411 alebo 1413. Po ich smrti ostala kniha nedokončená (všetci traja zomreli v roku 1416, pravdepodobne v pomerne mladom veku, keďže v roku 1402 sa spomínajú ako mladíci). V 40. rokoch 15. stor. vytvoril niektoré iluminácie maliar nazývaný Majster tieňov (podľa niektorých bádateľov iluminátor Barthélemy d’Eyck), ktorý pôsobil v rokoch 1444 – okolo 1476. Výzdobu knihy dokončil J. Colombe v rokoch 1485 – 89 na objednávku savojského vojvodu Karola I.; v súčasnosti sa nachádza v Musée Condé v Chantilly.

Pol pravdepodobne vytváral aj tabuľové maľby a fresky, ktoré sa však nezachovali (napr. fresky v prepychovej rezidencii vojvodu z Berry v paláci Bicêtre pri Paríži).

Tvorba bratov z Limburgu predstavuje jeden z vrcholov dvorského umenia internacionálnej gotiky. Pre ich diela je charakteristické originálne spojenie princípov nizozemského umenia (svetlá farebnosť, modelovanie tvarov prostredníctvom svetla a farby, záujem o zachytenie naturalistických detailov a krajiny) s poznaním súdobého talianskeho umenia (najmä umenie 14. stor. v Toskánsku a v Lombardsku, S. Martini, T. Gaddi), pre ktoré bolo typické artikulovanie postáv, rozčlenenie priestoru na obrazové plány i zmysel pre dramatické efekty a psychológiu postáv. V súdobom francúzskom umení je nový a výnimočný ich spôsob stvárnenia krajín v ilumináciách mesiacov v Prebohatých hodinkách vojvodu z Berry – panoramatické pohľady na krajinu so stavbami zámkov obsahujú množstvo naturalistických detailov a je v nich vidieť vplyv severotalianskeho maliarstva 14. stor. a tvorby P. a A. Lorenzettiovcov. Tvorba bratov z Limburgu mala vplyv na viacerých iluminátorov 1. polovice 15. stor. a predznamenala diela J. van Eycka a juhonizozemských maliarov 15. stor.

loco citato

loco citato [-kó -tátó; lat.], skr. l. c. — na uvedenom (citovanom) mieste.

Lombardini, Alexander

Lombardini, Alexander, celým menom Alexander Franciscus Joseph Lombardini, nazývaný aj Lombardíni, 10. 4. 1851, Veľká Bytča – 26. 4. 1897, Žilina — právnik, vlastivedný pracovník, archivár, historik, amatérsky herec a aktívny člen a podporovateľ slovenského národného hnutia (→ národné obrodenie). Právnické vzdelanie nadobudol na Právnickej akadémii v Bratislave a následne na právnickej fakulte Univerzity P. Pázmaňa v Pešti. Pôsobil na ministerstve osvety, od roku 1873 ako súdny praktikant pri kráľovskej súdnej stolici v Žiline, od roku 1876 ako sudca v Pezinku. Od roku 1878 sa natrvalo usadil v Žiline, kde mal advokátsku kanceláriu. Bol aj právnym zástupcom mesta Žilina a mestským archivárom.

Veľkú pozornosť venoval vlastivednej práci. V roku 1874 vydal knihu Stručný dejepis slobodného mesta Žilina, ktorá na podklade archívnych prameňov mapuje dejiny mesta od najstarších čias do roku 1858. Lombardiniho text však nie je pôvodný, ide o slovenský preklad latinského rukopisu predchádzajúceho žilinského archivára Ľudovíta Stárka, ktorého prácu Lombardini iba mierne upravil.

Lombardini bol aj autorom série viac než 200 biografických portrétov osobností slovenského národného a kultúrneho života, ktoré vychádzali medzi rokmi 1886 – 1888 v Slovenských pohľadoch pod názvom Slovenský Plutarch. Napísal texty o dejinách 11 hradov, prevažne z oblasti Stredného Považia (Bytča, Lietava, Strečno a i.), vydal bibliografiu Trenčianskej župy a hojne prispieval aj do dobových novín a časopisov (Orol tatranský, Slovenské pohľady, Tovaryšstvo a i.). Tlač slovenských periodík zároveň podporoval nielen ako autor, ale aj finančne.

Na priečelí žilinského domu, v ktorom strávil svoje predškolské aj prvé školské roky (dnes ulica Horný Val), sa nachádza pamätná tabuľa a od roku 2010 je v priestoroch domu zriadené múzeum nesúce Lombardiniho meno so stálou expozíciou venovanou jeho životu a dielu.

Longov prieliv

Longov prieliv, rus. proliv Longa — prieliv medzi severovýchodným pobrežím ázijskej časti Ruska a Wrangelovým ostrovom, spájajúci Východosibírske more s Čukotským morom; dĺžka 128 km, šírka 141 –146 km, hĺbka 36 – 50 m. Je súčasťou Severnej morskej cesty, pre šelfový (pobrežný) a driftujúci (unášaný) ľad je však plavba cez prieliv značne obmedzená.

Prieliv je nazvaný po americkom kapitánovi veľrybárskej lode Thomasovi Longovi, ktorý sa ním plavil v roku 1867, v mnohých starších prameňoch sa však uvádza, že je nazvaný po polárnom bádateľovi Georgeovi Washingtonovi de Longovi.

Lopezov mys

Lopezov mys, francúzsky Cap Lopez — plochý výbežok polostrova na západnom pobreží Afriky v štáte Gabon v delte rieky Ogooué, oddeľujúci Guinejský záliv od Atlantického oceána; dĺžka približne 30 km. Nachádza sa na ňom maják (postavený v roku 1897, v súčasnosti v dezolátnom stave), na juhovýchode je ropná rafinéria. Mys vytvára bariéru a ochranu pre prístav v meste Port-Gentil, slúžiaci na vývoz komodít na ďalšie spracovanie, prevažne do Európy. Prístav a rafinéria boli postavené v období francúzskej kolonizácie v 50. rokoch 20. stor. Severne sa nachádza chránená prírodná oblasť Réserve de Wonga Wongué, zaradená podľa Ramsarského dohovoru medzi mokrade medzinárodného významu.

Mys je nazvaný podľa portugalského moreplavca Lopesa Gonçalvesa, ktorý sa v oblasti plavil na prelome rokov 1473 a 1474.

Lugs, Teodor

Lugs, Theodor, 7. 9. 1919 Praha – 25. 5. 2000 Bratislava — český sochár pôsobiaci na Slovensku, manžel E. Lugsovej. V rokoch 1938 – 1943 študoval v Prahe na Vysokej škole umeleckopriemyslovej keramiku u H. Johnovej a monumentálne sochárstvo u J. Laudu. Od roku 1948 žil na Slovensku. Známy je ako dlhoročný pedagóg v Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (dnes Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru), kde viedol ateliér keramiky v rokoch 1948 – 1979. K jeho žiakom patria keramikári Eva Trachtová, J. Marth, J. Sušienka, Juraj Vojčiak, Ambróz Pajdlhauser, Libuša Čtveráková, Eva Šebová, Vladimír Oravec, Bernardína Lunterová, Drahoslava Mondoková, Lýdia Čepková, Mária Banášová, Igor Balgavý a i.

Menej známa je jeho tvorba. Venoval sa sochárstvu v keramike, kove i dreve, voľnej ateliérovej i úžitkovej keramike, kresbe i maľbe. Pre celú jeho tvorbu, s výnimkou realistických figurálnych diel zo 40. a z 50. rokov 20. stor. (Smútiace ženy, 1951 – 1952), je charakteristická snaha o moderný výraz. Vedome nadväzoval na avantgardy konštruktivisticko-geometricko-abstraktného razenia z 1. polovice 20. stor. Vo svojich najlepších dielach motívy štylizoval a abstrahoval na minimum (Hlava I., II., III., 1964 – 1967). V 50. rokoch 20. stor. sa intenzívnejšie venoval maľbe (Léda s labuťou, 1954). Jeho tvorba kulminovala v 60. rokoch 20. stor. V tom čase vytvoril viaceré monumentálne diela z keramiky (Ženy – vázy, 1962), zo zváraného kovu (Rieka v búrke, 1967) i z dreva (Torzo, 1963). Sochy často vytváral napr. z klincov alebo z rôznych nájdených objektov (ready-made; Tambor, 1964). Bol výrazne ovplyvnený dielom P. Picassa. V 70. a 80. rokoch 20. stor. sa venoval najmä keramike. Používal formy ručne vytočené na hrnčiarskom kruhu, ktoré skladal do kompozícií. Vytváral štylizované figurálne diela (Žena s levom, 1979) a série remeselno-dekoračných predmetov z glazúrovanej terakoty.