Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 118 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

Jüe

Jüe, Yue —

1. historický štát jestvujúci v juhových. Číne v oblasti dnešnej provincie Če-ťiang počas obdobia jarí a jesení (770 pred n. l. – 476 pred n. l.) a obdobia bojujúcich štátov (475 pred n. l. – 221 pred n. l.). Po porážke susedného štátu Wu (473 pred n. l.) sa na niekoľko rokov stal dominantnou mocnosťou, 334 pred n. l. ho dobyl štát Čchu;

2. súhrnný názov rôznych historických poločínskych, resp. nečínskych etník sídliacich v období pred n. l. v juhových. Číne v dnešnej provincii Če-ťiang.

jüe-fu

jüe-fu, yuefu — čínske ľudové spevy, ktoré vznikali asi od konca 3. stor. pred n. l. (od obdobia dynastie Chan, keď existoval aj rovnomenný úrad, ktorý ich zbieral a archivoval) do 6. stor. n. l. Mali rozličnú vnútornú štruktúru, ich základ tvoril 4- až 7-slabičný verš alebo striedanie dvoch 3-slabičných veršov s jedným 7-slabičným. Podľa námetu sa delili na bojové, obradné, ľúbostné, pracovné a i. Najpopulárnejšie boli dlhé epické spevy dramatického charakteru, napr. tragický ľúbostný príbeh odlúčených manželov Pieseň o Mulan (Mu-lan cch’) a Pieseň o sirote (Ku-er sing). Neskôr sa ako jüe-fu označovali aj umelé básnické celky vytvárané v nadväznosti na pôvodné jüe-fu. Vo forme jüe-fu tvorili aj najväčší stredovekí čínski básnici Tu Fu a Po Ťü-i i poetka Cchaj Wen-ťi.

Jugorská úžina

Jugorská úžina, rus. Jugorskij Šar — prieliv v Severnom ľadovom oceáne medzi ostrovom Vajgač a pobrežím severného Ruska spájajúci Pečorské more (časť Barentsovho mora) a Karské more; dĺžka 46 km, šírka 3 – 15 km, hĺbka do 66 m. V zime pokrytý súvislým ľadom.

Juh

Juh — mestská časť Košíc.

juh

juh — jedna zo štyroch základných svetových strán, smer definovaný orientovanou spojnicou od pozorovateľa k južnému geografickému pólu. Má azimut 180°, konvenčne je na mapách na spodnom okraji. Juh definovaný strelkou kompasu, t. j. geomagnetický juh, sa môže od geografického juhu líšiť až o niekoľko stupňov vzhľadom na to, že južný geografický pól a južný geomagnetický pól nie sú totožné.

Juhoafrická republika

Juhoafrická republika

1. v období 1884 – 1902 oficiálny názov Transvaalskej republiky, jednej z tzv. búrskych republík, ktorá jestvovala od 1852 (oficiálne uznaná Spojeným kráľovstvom) na území dnešnej Južnej Afriky; → Transvaal;

2. skratka JAR — plný oficiálny názov v súčasnosti jestvujúceho štátu Južná Afrika (od 1961).

Juhoafrické rozvojové spoločenstvo

Juhoafrické rozvojové spoločenstvo, anglicky Southern African Development Community, SADC — medzinárodná organizácia štátov so sídlom v Gaborone v Botswane založená 1992 na konferencii vo Windhoeku (Namíbia). Nadviazala na činnosť Juhoafrickej rozvojovej koordinačnej konferencie s cieľom vybudovať na juhu afrického kontinentu podľa vzoru Európskej únie regionálne integračné spoločenstvo (ekonomická a sociálna integrácia, politická a bezpečnostná spolupráca). R. 2010 v nej bolo združených 15 krajín: Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar (2009 po prevrate vylúčený), Malawi, Mozambik, Svazijsko, Tanzánia, Zambia, Zimbabwe, Namíbia, Južná Afrika (od 1994), Maurícius (od 1995), Konžská demokratická republika (od 1997), Seychely (1997 – 2004 a od 2008). Najvyšším orgánom je samit zložený z hláv štátov a vlád. R. 2000 začala v rámci SADC vznikať zóna voľného obchodu, ktorá v súčasnosti zahŕňa 12 štátov (2010 neboli v zóne Angola, Konžská demokratická republika a Seychely). Praktické fungovanie spoločenstva je však problematické, jeho členské štáty i organizácia ako celok zápasia predovšetkým s nedostatkom finančných zdrojov a s nedostatočnou dopravnou, komunikačnou a technickou infraštruktúrou.

Juhoaustrálska panva

Juhoaustrálska panva — oceánska panva v juhových. časti Indického oceána; hĺbka prevažnej časti má viac ako 5 000 m, max. hĺbka 5 670 m. Na severe ohraničená pevninou Austrálie, na východe Tasmanovým prahom, na juhu a západe Austrálsko-antarktickým prahom.

Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu

Juhoázijské združenie pre regionálnu spoluprácu, anglicky South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC — regionálna organizácia juhoázijských štátov so sídlom v Káthmandu. Založená 1985 v Dháke s cieľom zrýchliť ekonomický rast a sociálny i kultúrny rozvoj v členských štátoch (Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, od 2007 aj Afganistan) a zmierniť, resp. odstrániť napätie v oblasti, zlepšiť kvalitu života obyvateľstva juž. Ázie, posilniť kolektívnu bezpečnosť krajín juž. Ázie a spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi, ako aj s ostatnými rozvojovými krajinami a s medzinárodnými i s regionálnymi organizáciami podobného zamerania. Základné oblasti spolupráce boli spočiatku definované v integrovanom akčnom programe a realizované prostredníctvom viacerých odborných komisií, neskôr boli rozšírené a v súčasnosti zahŕňajú poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, zdravie a aktivity obyvateľstva, zlepšenie postavenia žien, mládeže a detí, životné prostredie a lesníctvo, vedu, technológiu a meteorológiu, ako aj rozvoj ľudských zdrojov a dopravu, špeciálna pracovná skupina zabezpečuje podporu spolupráce krajín v oblasti informačných a komunikačných technológií, biotechnológie, práv duševného vlastníctva, turizmu a energetiky. R. 2006 vstúpila do platnosti Dohoda o voľnom obchode juž. Ázie (Agreement on South Asian Free Trade Area, SAFTA), ktorej cieľom je prehlbovať obchodnú spoluprácu medzi krajinami.

Juhočínska krasová oblasť

Juhočínska krasová oblasť — krasové územie v Číne v provinciách Jün-nan a Kuej-čou a v autonómnej oblasti Kuang-si; rozloha okolo 500-tis. km2. Pre svoju bohatú biodiverzitu a rozmanitý krasový reliéf zapísané 2007 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Juhočínske more

Juhočínske more — okrajové more v záp. časti Tichého oceána medzi pobrežím juž. Číny, polostrovom Zadná India, Malajským polostrovom a ostrovmi Kalimantan, Palawan, Luzon a Taiwan; plocha okolo 3,537 mil. km2, priemerná hĺbka 1 060 m, maximálna hĺbka 5 559 m. Taiwanským prielivom spojené s Východočínskym morom, Bašickým prielivom a Luzonským prielivom s Filipínskym morom, Mindorským prielivom a Balabackým prielivom so Suluským morom, Karimatským prielivom s Jávskym morom, Melackým prielivom s Andamanským morom. Najväčšie zálivy: Bacboský záliv, Thajský záliv. Okolo 55 % povrchu dna predstavuje šelf s početnými plytčinami, ostrovmi a koralovými útesmi (najväčší ostrov Chaj-nan, Bunguranské ostrovy, Anambaské ostrovy, Paracelské ostrovy a i.). Teplota vrchných vrstiev vody 20 – 28 °C vo februári a 28 – 29 °C v auguste, salinita od 31,5 ‰ na juhu do 34,0 – 34,5 ‰ na severe; výška prílivov 2 – 3 m, max. do 5,4 m (pri pobreží Kalimantanu). Najväčšie rieky ústiace do Juhočínskeho mora: Chao Phraya, Mekong, Červená rieka, Si-ťiang. Podmorská ťažba ropy a zemného plynu, významná rybolovná oblasť (tuniaky, sardinky, makrely a i.). Prístavy: Hongkong, Kanton, Chaj-kchou, Hajfong, Hočiminovo Mesto, Bangkok, Singapur, Kuching, Manila.

Juhočínske vrchy

Juhočínske vrchy — horský systém vrásových pásem v juhových. Číne tiahnuci sa od Kuejčouskej plošiny na západe po Changčouský záliv (Východočínske more) na východe; dĺžka okolo 1 400 km, výška v str. časti 200 – 800 m n. m., na záp. a sev. okrajoch viac ako 1 000 m n. m., najvyšší vrch Wu-i–šan, 2 120 m n. m. Budovaný pieskovcami, vápencami (krasové javy) a bridlicami s magmatickými intrúziami. Člení sa na pásma tiahnuce sa zväčša z juhozápadu na severovýchod (dve hlavné pásma Nan-ling a Wu-i-šan), oddelené hlbokými kotlinami a dolinami riek. Na juhu sa Juhočínske vrchy strmo zvažujú k Východočínskemu moru a tvoria riasové pobrežie. Monzúnové podnebie, na juhozáp. okrajoch tropické, na ostatnom území subtropické, ročný úhrn zrážok 1 500 – 2 000 mm, časté tajfúny. Hlavné rieky: Si-ťiang, Min-ťiang, Siang-ťiang, Kan-ťiang. Pôvodná, prirodzená vegetácia reprezentovaná vždyzelenými tropickými lesmi (na juhu) a subtropickými horskými lesmi (na severe) je zachovaná iba v ťažko dostupných oblastiach. Najväčšie mestá: Wu-čou, Liou-čou, Kuej-jang a Kanton. Rozvinuté poľnohospodárstvo, pestovanie ryže (dve úrody ročne), čajovníka, cukrovej trstiny a tropického ovocia; chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Ťažba rúd cínu, volfrámu, mangánu, železa, antimónu a uránu, ako aj čierneho uhlia. Hustá cestná sieť, viacero železničných tratí spájajúcich pobrežie s vnútrozemím.

Juhokórejské vrchy

Juhokórejské vrchy, Sobäksanmäk — pohorie na juhu Kórejskej republiky, najvyšší vrch Čirisan, 1 915 m n. m. Budované prekambrickými rulami, granitmi, porfýrmi, na vých. okrajoch mezozoickými vápencami. Skladá sa z viacerých horských pásem. Svahy sú silno poznačené eróznymi a denudačnými procesmi. Pestovanie ryže, bavlníka, jačmeňa, pšenice a sóje. Ťažba molybdénu.

Juhopolárna plošina

Juhopolárna plošina — centrálna časť Antarktídy. Územie pokryté ľadom s hrúbkou okolo 2 100 m, miestami viac ako 4 700 m.

juhoruský ovčiak

juhoruský ovčiak — plemeno psa zo skupiny ovčiarskych a pastierskych psov pochádzajúce z juž. oblasti európskej časti Ruska a Kazachstanu, kde sa jeho predkovia dostali pravdepodobne z Tibetu; v Európe uznané ako plemeno až v 20. stor. Juhoruský ovčiak má podlhovastú hlavu s veľkým čiernym ňufákom, malé trojuholníkové visiace uši, hrubú hustú mierne zvlnenú, 10 – 15 cm dlhú srsť bielej farby so žltým alebo so slamovým odtieňom, ktorá je rovnako dlhá na hlave, končatinách i na chvoste. Juhoruský ovčiak má dobre vyvinutú kostru a svaly, výška v kohútiku okolo 65 cm. Dokáže sa dobre prispôsobiť rôznym klimatickým podmienkam, je veľmi čulý a pohyblivý, rýchlo reaguje, je schopný služobného i športového výcviku; dobrý strážca.

Juhosandwichská priekopa

Juhosandwichská priekopa [-sendvič-] — oceánska priekopa v juhozáp. časti Atlantického oceána tiahnuca sa vých. od Južných Sandwichových ostrovov; max. hĺbka 8 428 m.

juhosibírsky geoelement

juhosibírsky geoelement — geoelement s ťažiskom rozšírenia najmä v oblasti juhozáp. Sibíri. Jeho taxóny znášajú dlhé mrazivé zimy a horúce letá a vzhľadom na krátke prechodné ročné obdobia jar a jeseň majú kratšie vegetačné obdobie.

juhoslavizmus

juhoslavizmus — v širšom význame jazykový prvok z južnoslovanského jazykového areálu v inom jazyku, v užšom význame nezápadoslovanský jazykový jav v praslovanskom základe strednej slovenčiny, ktorý má obdobu v jazykoch juž. Slovanov, napr. skupiny rat-, lat- namiesto praslovanských ort-, olt- v slovách rakyta, ražeň, lakeť a i., l namiesto praslovanských dl, tl v slovách šilo, omelo, salo a iných a s namiesto praslovanského ch v slovách Česi, ženísi. Na vysvetlenie týchto osobitostí existovali počas vývoja slavistiky viaceré teórie. Pôvodne prevládal názor, že nezápadoslovanské javy prenikli do praslovanského základu strednej slovenčiny z južnoslovanského prostredia ešte v praslovanskom období. S. Cambel (Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov, 1906) hodnotil juhoslavizmy v strednej slovenčine ako stopy po zaniknutom južnoslovanskom jazyku v podunajskej oblasti, F. Trávníček (Historická mluvnice československá, 1935) ich pokladal za autochtónne, tzv. československé javy pochádzajúce z 13. – 15. stor., Samuil Borisovič Bernštejn (*1911, †1997; Náčrt porovnávacej gramatiky slovanských jazykov, Očerk sravniteľnoj grammatiki slavianskich jazykov, 1961) za výsledok expanzívnosti starej slovinčiny. Podrobný prehľad javov nezápadoslovanského pôvodu v slovenčine uvádza R. Krajčovič v monografii Slovenčina a slovanské jazyky (1974). Štúdium juhoslavizmov v strednej slovenčine je dôležité z hľadiska poznania vývinu slovenského jazyka.

Juhoslovanská zväzová republika

Juhoslovanská zväzová republika, JZR, srbsky Savezna republika Jugoslavija, aj Zväzová republika Juhoslávia, ZRJ — historický štátny útvar v záp. časti Balkánskeho polostrova 1992 – 2006; hlavné mesto Belehrad. JZR vznikla 27. 4. 1992 po rozpade Juhoslávie na základe dohody medzi bývalými juhoslovanskými zväzovými republikami Srbskom a Čiernou Horou podpísanej 12. 2. 1992 v Titograde (dnes Podgorica) a tvorili ju dve zväzové republiky: Srbsko (s provinciami Kosovo a Vojvodina) a Čierna Hora. Považovala sa za jediný nástupnícky štát bývalej SFRJ (z nástupníctva vylučovala ostatné štyri bývalé juhoslovanské republiky Chorvátsko, Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Macedónsko), čo sa spolu s jej militantnou expanzívnou politikou voči Chorvátsku a Bosne a Hercegovine (Srbsko otvorene vojensky podporovalo odbojné akcie srbských menšín v Chorvátsku, ako aj v Bosne a Hercegovine) stalo prekážkou jej medzinárodného uznania (riadnym členom OSN sa stala až v novembri 2000). Rozhodujúcu úlohu v nej zohrával S. Milošević. Vnútropolitickú situáciu v krajine komplikoval najmä odpor Albáncov v Kosove proti výraznému obmedzeniu (február 1989) a zrušeniu (1990) autonómie, ktorý sa spočiatku prejavoval len pasívne (I. Rugova), 1997 však radikáli z Kosovskej oslobodzovacej armády (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) začali partizánsku vojnu proti srbským policajným silám a následne Milošević nariadil nasadiť proti UÇK armádu. V máji – júni 1998 boje v Kosove eskalovali do novej občianskej vojny. V októbri 1998 Bezpečnostná rada OSN a vedenie NATO ultimátom nariadili Miloševićovi stiahnuť z Kosova vojská. Keď však srbské vojská Kosovo opustili, obsadila UÇK väčšinu jeho územia a začala vyháňať a masakrovať kosovských Srbov. Preto v januári 1999 začala srbská armáda novú ofenzívu. Úsilie medzinárodného spoločenstva o politické riešenie konfliktu neprinieslo želaný výsledok, text dohody, ktorá mala zavŕšiť mierové rokovania medzi Srbmi a kosovskými Albáncami v zámku Rambouillet pri Paríži (od februára 1999), Srbi odmietli podpísať, pretože výrazne obmedzovala suverenitu JZR. Následne sa 24. marca 1999 bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN začalo bombardovanie srbských vojenských cieľov v Kosove a Belehrade letectvom krajín NATO (operácia Spojenecká sila, anglicky Allied Force), ktoré sa postupne rozšírilo i na ďalšie ciele v Srbsku. Hľadanie politického riešenia pokračovalo. Na rokovaniach 20. mája 1999 v Belehrade medzi ruským splnomocnencom V. Černomyrdinom a S. Miloševićom boli predložené podmienky zastavenia leteckých útokov NATO (ukončenie násilností, stiahnutie všetkých vojsk, garantovanie návratu utečencov, ochota vlády rokovať s kosovskými Albáncami o statuse Kosova), ktoré však Milošević odmietol. Letecké útoky NATO pokračovali a 27. mája boli Milošević a ďalší srbskí politici obžalovaní Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. To napokon prinútilo srbskú vládu (31. mája) i Miloševića (3. júna) súhlasiť s belehradským plánom. Na rokovaniach medzi predstaviteľmi NATO a predstaviteľmi srbskej armády 5. júna 1999 boli dohodnuté podmienky stiahnutia srbskej armády z Kosova (dohoda podpísaná 6. júna). Letecké útoky NATO však pokračovali do 10. júna 1999. Konflikt ukončilo vyslanie mnohonárodných vojenských jednotiek pod velením NATO, ktoré pod názvom KFOR (anglicky Kosovo Force) prišli do Kosova 12. júna 1999 na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Kosovo zostalo aj naďalej súčasťou JZR a napriek tomu, že 2008 vyhlásilo jednostranne nezávislosť, viacero štátov vrátane Slovenska jeho suverenitu neuznáva (→ Kosovo). Pod tlakom opozície však moc S. Miloševića považovaného za kľúčovú postavu občianskej vojny v Juhoslávii začala slabnúť. Keď sa v septembri 2000 vyhlásil za víťaza celoštátnych prezidentských volieb, vypukli masové demonštrácie, čo ho prinútilo odstúpiť. Prezidentom sa stal umiernený politik V. Koštunica (do úradu nastúpil 7. 10. 2000), ktorý sa spočiatku usiloval o spoluprácu všetkých politických síl (predsedom novej koaličnej zväzovej vlády sa stal čiernohorský politik Zoran Žižić, *1951, †2013), o demokratické reformy, o udržanie zväzku Srbska (vrátane Kosova) a Čiernej Hory (počas leteckých útokov NATO a v nasledujúcom období sa usilovala o osamostatnenie) i o prelomenie medzinárodnej izolácie JZR. Jednou z podmienok medzinárodného uznania JZR však bolo vydanie Miloševića a srbských vojenských veliteľov obvinených z vojnových zločinov Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu v Haagu, čo však Koštunica odmietal. Až v apríli 2001 dal srbský ministerský predseda Zoran Djindjić (*1952, †2003, zavraždený) Miloševića zatknúť a vydal ho do Haagu. Vnútropolitickú situáciu v JZR charakterizovali katastrofálna hospodárska situácia, nespokojnosť obyvateľov, nepopulárna spolupráca s haagskym tribunálom, ako aj mocenský boj medzi nacionalisticky a konzervatívne orientovaným Koštunicom a prozápadne a reformne orientovaným Djindjićom. Situácia napokon vyústila do transformácie JZR (4. 2. 2003) na voľnejšie súštátie, konfederáciu Srbsko a Čierna Hora, ktorá zanikla 3. 6. 2006 rozpadom na dva samostatné štáty: Srbsko a Čiernu Horu.

Juhoslovanská zväzová republika
Prezidenti
1992 – 1993 Dobrica Ćosić
1993 – 1997 Zoran Lilić
1997 – 2000 Slobodan Milošević
2000 – 2003 Vojislav Koštunica
Predsedovia vlád
1992 – 1993 Milan Panić
1993 – 1998 Radoje Kontić
1998 – 2000 Momir Bulatović
2000 – 2001 Zoran Žižić
2001 – 2003 Dragiša Pešić

juhoslovanský film

juhoslovanský film — kinematografia vytvorená na území bývalej Juhoslávie. Jej korene siahajú do začiatku 20. stor., keď prvý srbský režisér Čiču Ilija Stanojević (*1859, †1930) nakrútil nemý film Karadjordje (K., 1911) s tematikou srbského protitureckého povstania (1804 – 17). Rozvoj juhoslovanského filmu však nastal až po 2. svetovej vojne po vzniku filmových štúdií v jednotlivých federatívnych republikách: v Srbsku v Belehrade vznikli štúdiá Avala Film (založené 1945) a UFUS (1951) a v Novom Sade Neoplanta Film (1969), v Chorvátsku v Záhrebe Jadran Film (1946), v Slovinsku v Ľubľane Triglav Film (1947), v Bosne a Hercegovine v Sarajeve Bosna Film (1947), v Macedónsku v Skopje Vardar Film (1947) a v Čiernej Hore v Cetinje Lovćen Film (1949). Počas dlhého obdobia zobrazovania národnostnej a povstaleckej tematiky vznikli napr. filmy Veľkí i malí (Veliki i mali, 1956; réžia Vladimir Pogačić, *1919, †1999), Vojna (Rat, 1960; réžia Veljko Bulajić, *1928), Deviaty kruh (Deveti krug, 1960; réžia France Štiglic, *1919, †1993) či Neobzeraj sa, synu! (Ne okreći se sine, 1956; réžia Branko Bauer, *1921, †2002). Významné medzinárodné úspechy zaznamenala aj juhoslovanská animovaná tvorba, v rámci ktorej vznikol v polovici 20. stor. avantgardný prúd záhrebská škola animovaného filmu. K jej najvýznamnejším predstaviteľom patrili D. Vukotić, ktorého krátky animovaný film Náhradník (Surogat, 1961) získal 1962 Oscara ako prvý neamerický animovaný film, V. Mimica, ktorého animovaný film Samotár (Samac, 1958) získal Veľkú cenu (Grand Prix) na festivale krátkych filmov v Benátkach, Nikola Kostelac (*1920, †1999) a Vladislav Kristl (*1923, †2004). R. 1962 vstúpil do platnosti nový filmový zákon, ktorý dal jednotlivým republikám väčšiu autonómiu vo filmovej tvorbe a autorom umožňoval realizovať nezávislé projekty s podporou štátu. Čoskoro sa počet produkčných spoločností strojnásobil. Vzniklo umelecké hnutie nový film (novi film), ktoré, podobne ako hnutie nová vlna v ostatných krajinách, vychádzalo z neorealizmu. Filmári zakladali rôzne skupiny, prispievali do odborných časopisov a prekladali zahraničné články. Tvorba nového filmu vyvrcholila 1963 – 68, keď boli jeho centrá v Belehrade, Záhrebe a Ľubľane. Z režisérov tohto obdobia sa vo svetovom kontexte presadili Aleksandar Petrović (*1929, †1994) a D. Makavejev. Za prvé dielo v duchu nového filmu je považovaný film Dvaja (Dvoje, 1961) A. Petrovića, ktorý nakrútil aj filmy Dni (Dani, 1963), Traja (Tri, 1965), Nakupovači peria (Skupljači perja, 1967; vo filme hral aj slovenský herec Ivan Palúch, *1940, †2015) a i. Jeho režisérsky štýl sa vyznačoval príklonom ku komorným témam a k otvoreným metaforám ponechávajúcim priestor fantázii diváka. Filmy D. Makavejeva mali formálne bližšie k experimentom novej vlny a patria skôr k hnutiu čierneho filmu (crni film; názov vznikol až dodatočne na začiatku 70. rokov 20. stor., keď boli filmári tohto hnutia odsudzovaní kritikou a niektorí nemohli ďalej tvoriť). Jeho film Ľúbostný príbeh čiže tragédia zamestnankyne pôšt a telegrafov (Ljubavni slučaj ili tragedija službenice P. T. T., 1967) svojou kolážovitou formou pripomínal postupy A. Resnaisa či J.-L. Godarda. Režíroval aj filmy Človek nie je vták (Čovek nije tica, 1965), Nevinnosť bez ochrany (Nevinost bez zaštite, 1968) a i. K hnutiu čierneho filmu patrili aj Ž. Pavlović, Želimir Žilnik (*1942) a i. Rozmach nezávislej juhoslovanskej filmovej produkcie bol v 80. rokoch 20. stor. prerušený ekonomickým kolapsom v krajine a 1991 občianskou vojnou, ktorá viedla k rozdeleniu Juhoslávie a k vzniku národných kinematografií.

Juhoslovenská kotlina

Juhoslovenská kotlina — geomorfologický celok Lučensko-košickej zníženiny pretiahnutého tvaru v rovnobežkovom smere. Na severe susedí s Krupinskou planinou, Ostrôžkami a Revúckou vrchovinou, na východe so Slovenským krasom a s Bodvianskou pahorkatinou, na juhu s Cerovou vrchovinou, za hranicou Maďarska charakter reliéfu pokračuje a kotlina je ohraničená pohoriami Börzsöny a Cserhát. Územie je budované paleogénnymi a neogénnymi usadenými horninami (sliene, slienité pieskovce, vápnité íly, zlepence), na ktorých sú v sev. časti pokrovy spraší a sprašových hlín a pozdĺž vodných tokov uloženiny štrkov a pieskov. Juhoslovenská kotlina je tektonického pôvodu, vznikla mohutným priehybom zemskej kôry v neogéne, pričom sa uplatnili diferenciačné pohyby počas vulkanickej činnosti v priľahlých sopečných pohoriach. Základ morfológie dna kotliny vytvorili erózno-denudačné a akumulačné procesy vo vrchnom pliocéne a počas pleistocénu. Pahorkatinný reliéf tvoria ploché chrbty, široké doliny Ipľa, Rimavy, Slanej a ich prítokov s nivami a riečnymi terasami. Relatívne výšky územia 20 – 180 m, nadmorské výšky od 128 m n. m. (niva Ipľa pri Ipeľskom Predmostí) do 390 m n. m. (pri Modrom Kameni). Juhoslovenská kotlina je rozčlenená na povrchové podcelky, Ipeľskú kotlinu, Lučenskú kotlinu a Rimavskú kotlinu. Územie patrí do teplej klimatickej oblasti s miernou zimou, priemerná teplota v lete 18 – 20 °C, v zime -1 až -3 °C. Viacero prameňov minerálnych a termálnych vôd, pri ktorých vznikli kúpele (Číž), termálne kúpaliská (Dolná Strehová, Tornaľa) alebo plniarne minerálnych vôd (v Tornali sa plní Gemerka). Juhoslovenská kotlina je zväčša odlesnená, miestami sú zachované zvyšky teplomilných dubín, dubo-hrabín a agátových lesov, miestami pozdĺž Ipľa lužné lesy. Priaznivé klimatické a pôdne pomery umožňujú intenzívnu poľnohospodársku výrobu: pestovanie obilnín, cukrovej repy, tabaku a viniča; chov dobytka a hydiny. Väčšie mestá: Lučenec, Rimavská Sobota, Fiľakovo, Veľký Krtíš.

juhoslovenská uhoľná panva

juhoslovenská uhoľná panva — hnedouhoľná panva v povodí Ipľa a Slanej medzi Šahami na západe a Tornaľou na východe, na juhu pokračuje do Maďarska. Predstavuje čiastkovú okrajovú panvu veľkej mladotreťohornej Panónskej panvy. V smere severozápad – juhovýchod je zlomami rozčlenená na niekoľko tektonických celkov. K jej segmentácii spojenej s vývojom jazier a močiarov došlo v karpate. Vyskytujú sa v nej hnedouhoľné sloje, z ktorých dva majú ekonomický význam: sloj tiahnuci sa záp. časťou panvy (od obce Horné Plachtince juž. smerom k obci Dolné Plachtince) a sloj v oblasti mesta Modrý Kameň (modrokamenská uhoľná panva; na jej juhových. okraji sa v Bani Dolina pri meste Veľký Krtíš ťaží hnedé uhlie dodnes).

Juhovýchodné atlantické lesy

Juhovýchodné atlantické lesy — územie v juhových. Brazílii v členských štátoch Paraná a São Paulo v pobrežnom pohorí Serra do Mar zahŕňajúce 25 chránených území zaradených do rôznych stupňov a kategórií ochrany (ekologické stanice, štátne parky, štátne turistické parky, národné parky, čiastočné rezervácie prírodného dedičstva, zóny voľnej prírody); rozloha 4 682 km2 (ochranná zóna pozostávajúca z 5 areálov chráneného životného prostredia je 12 236 km2). Vzhľadom na zachované ekosystémy pôvodných atlantických dažďových lesov a pridružených spoločenstiev so značnou rozmanitosťou druhov flóry a fauny bolo územie 1999 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Juhozápad

Juhozápad, anglicky Southwestern — geografický a kultúrno-historický región na juhozápade USA, ktorého hranice nie sú presne vymedzené. Najčastejšie sa doň začleňujú územia štátov Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona, Nové Mexiko a Colorado a záp. časti štátov Oklahoma a Texas.

Juhozápadný mys

Juhozápadný mys, anglicky South West Cape — mys na juhozáp. pobreží Tasmánie, 43°34‘16“ juž. zemepisnej šírky, 146°01‘53“ vých. zemepisnej dĺžky.

Jujuy

Jujuy [chuchuj] — provincia v severozáp. Argentíne pri hranici s Bolíviou a Čile; rozloha 53 219 km2, 728-tis. obyvateľov (2015), administratívne stredisko San Salvador de Jujuy. Väčšinu územia vypĺňajú náhorné plošiny pohoria Puna de Atacama. Viacero slaných jazier a slanísk. Pestovanie cukrovej trstiny, tabaku, rajčín, fazule a ovocných stromov; chov oviec, lám a koní; ťažba dreva. Ťažba rúd železa, striebra, olova, zinku, medi, zlata a cínu. Priemysel hutnícky, potravinársky (cukrovarníctvo).

juka

juka [indiánske jazyky > špan.], Yucca — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď asparágovité. Vždyzelené stromy, kry alebo ružicovité, niekedy na báze drevnatejúce trvalky pochádzajúce z púšťových a suchých oblastí Severnej a Strednej Ameriky. Majú čiarkovité až kopijovité listy usporiadané v ružiciach a zvončekovité zvyčajne biele kvety usporiadané v metlinách, plod tobolka alebo bobuľa. Patrí sem okolo 40 druhov, napr. v Európe pestovaný úplne mrazuvzdorný, 1 m vysoký druh juka vláknitá (Yucca filamentosa), 0,55 m vysoká juka chabá (Yucca flaccida) a v skleníkoch pestovaná, 8 m vysoká juka aloolistá (Yucca aloifolia), 2 m vysoká juka nádherná (Yucca gloriosa) a 10 m vysoká juka obrovská (Yucca elephantipes); niektoré druhy sa pestujú ako textilné, iné ako okrasné a izbové rastliny. Výťažky z niektorých druhov juky sú súčasťou rôznych výživových doplnkov a krmív, pri viacerých druhoch sú niektoré časti rastliny (plody, semená, kvety, kvetné stonky alebo korene) jedlé.

jukagirsko-čuvanské jazyky

jukagirsko-čuvanské jazyky — skupina blízko príbuzných jazykov pôvodného obyvateľstva vých. Sibíri s areálom rozšírenia medzi riekami Lena a Anadyr zaraďovaná do spoločenstva paleoázijských jazykov. Patria k nim omočtina a čuvančina (zaniknuté v 18. stor. pod asimilačným tlakom najprv Čukčov a neskôr Rusov), ako aj jukagirčina (→ Jukagiri), ktorá sa zachovala až do súčasnosti.

jukebox

jukebox [džug-; angl.], džuboks —

1. automatizované zariadenie, ktoré po vhodení mince reprodukuje zvolenú hudobnú nahrávku zaznamenanú na hudobnom nosiči. Predchodcom jukeboxu bol tzv. nickelodeon, ktorý začal reprodukovať hudbu po vhodení päťcentovej mince, tzv. nikláku (odtiaľ názov Nickel in the Slot Machine, nickelodeon); zostrojil ho Louis T. Glass (*1845, †1924), ktorý ho 1889 nainštaloval v San Franciscu. Hudba bola zaznamenaná na fonografickom valčeku (→ fonograf) a spočiatku sa dala počúvať len pomocou štyroch načúvadiel (načúvacích trubíc). Fonografické valčeky boli neskôr nahradené gramofónovými platňami, výber skladby sa už realizoval automaticky (po zvolení príslušného kódu pomocou mechanického podávača zo zásobníka gramofónových platní). Počet skladieb bol limitovaný mechanikou zariadenia. Od 1927 sa k hracej skrinke pridával reproduktor (tzv. amplión) a hudbu mohli počúvať viacerí poslucháči. Jukeboxy vyrábali viaceré americké firmy, napr. Wurlitzer (založená 1856, Cincinnati), Rock-Ola (1927, Chicago), Automated Musical Instrument Company (AMI, 1909, Grand Rapids) a Seeburg (1907, Chicago). Najväčšiu popularitu dosiahol jukebox v 50. rokoch 20. stor. v USA, keď sa v celej krajine používalo okolo 750-tisíc kusov. Gramofónové platne boli neskôr nahradené novšími zvukovými nosičmi (kompaktné disky alebo súbory uložené v pamäti počítača s moderným softvérom vrátane spojenia s internetom). Moderné jukeboxy sú umiestnené v pestrých nástenných skrinkách a môžu obsahovať viac ako 30-tisíc skladieb (priemerná kapacita pamäte 200 – 400 GB);

2. hudobná knižnica, kolekcia hudby alebo vreckový audioprehrávač či softvérový prehrávač na počítači (audio software player) umožňujúci používateľovi pracovať s databázou skladieb a s ich opismi a obsahujúci prehliadač zložiek alebo skladieb so stromovou štruktúrou;

3. inform. magnetopáskový zálohovací automat na celoročné automatické zálohovanie údajov počítača (→ kazetovopásková pamäť).

Jü Kuang-čung

Jü Kuang-čung, Yu Guangzhong, 21. 10. 1928 Nanking – 14. 12. 2017 Kao-siung, Taiwan — taiwanský básnik. V jeho poézii prevláda téma nostalgie po domovine – kontinentálnej Číne (na Taiwane žil od 1950). Autor okolo 17 básnických zbierok, napr. Modré pierko (Lan-se te jü-mao, 1954), Roky studenej vojny (Caj leng-čan te nien-taj, 1969) a Lotosová bohyňa (Ou-šen, 2008). Zaoberal sa aj literárnou kritikou a prekladmi najmä z anglickej literatúry. Nositeľ viacerých literárnych ocenení.

júl

júl [lat.] — v poradí siedmy mesiac v roku; nazvaný podľa Gaia Iulia Caesara.

Juliaca

Juliaca [chuliaka] — mesto v juhových. Peru v departemente Puno na náhornej plošine Altiplano severozáp. od jazera Titicaca, 3 825 m n. m., administratívne stredisko provincie San Román; 261-tis. obyvateľov (2014). Priemysel textilný, strojársky, potravinársky. Obchodné stredisko. Železničná križovatka, letisko. Obec založená Španielmi 1565, od 1908 mesto. Barokový Kostol sv. Kataríny (1649 – 1774).

júliovité

júliovité, Juliidae — čeľaď z kmeňa mäkkýše (Mollusca), trieda ulitníky (Gastropoda), podtrieda zadožiabrovce (Opistobranchia). Ich systematické zaradenie bolo v minulosti sporné; morfologicky sú prechodným článkom medzi lastúrnikmi a ulitníkmi, v 19. stor. patrili medzi lastúrniky (Bivalvia) do čeľade slávkovité (Mytilidae), v súčasnosti sa na základe viacerých anatomických znakov zaraďujú medzi ulitníky. Drobné morské živočíchy s oválnosrdcovitou hrubou pevnou schránkou nenápadnej farby (prispôsobenou zeleným riasam rodu Caulerpa, ktorými sa živia) zloženou z dvoch častí spojených väzom, v ktorej sa nachádza zvyčajne zelené telo. Júliovité sú známe už od treťohôr (okolo 40 miliónov rokov), dlhé obdobie však len ako fosílie alebo prázdne schránky bez živočíchov; živé jedince boli po prvýkrát objavené až 1956 pri japonskom pobreží. Patrí sem napr. rod júlia (Berthelinia, Julia) s druhmi Julia japonica, Julia burni a Julia zebra, ktoré sa vyskytujú prevažne v tropických moriach.

Július

Július — mužské meno; angl. Julius, fr. Jules, lat. Iulius, maď. Gyula, nem. Julius, port. Júlio, rum. Iuliu, špan. Julio, tal. Giulio.

jump

jump [džamp; angl.] — skok;

1. hud. spôsob hry v džezovej hudbe, keď sa v oblasti melodiky, harmónie alebo rytmu nepostupuje po malých krokoch, ale skokom. Ide o džezový prejav sprevádzaný rýchlym tempom a výrazným rovnomerným alebo ostro akcentovaným rytmom s jednoduchou riffovou melodikou (opakujúca sa melodická, príp. harmonická fráza alebo motív) a offbeatovým frázovaním (mimo pravidelnej rytmickej pulzácie);

2. inform. prechod z jedného miesta v programe na iné miesto realizovaný inštrukciou go to (→ príkaz skoku).

jún

jún [lat.] — v poradí šiesty mesiac v roku. Pôvodne (pred juliánskou reformou) v rímskom kalendári štvrtý mesiac. Zasvätený bohyni Junone (Juno). Názov súvisí pravdepodobne s komparatívom latinského prídavného mena iunior (mladší), t. j. mesiac rastu, keď je príroda v rozpuku.

Jundiaí

Jundiaí [žundjai] — mesto v juhových. Brazílii vo vých. časti členského štátu São Paulo; 415-tis. obyvateľov (2018). Priemysel textilný, potravinársky, hutnícky, papiernický, stavebných materiálov (výroba tehál); remeslá (výroba hlineného riadu). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (najmä pestovanie viniča). Dopravná križovatka, letisko. Do oblasti pôvodne obývanej indiánskym obyvateľstvom (Tupíovia, Guaraníovia) prišli prví európski osadníci okolo 1615. Obec založená 1655, od 1865 mesto. V 2. polovici 19. stor. významné centrum produkcie kávy, cukrovej trstiny a bavlny, rozvoj mesta spojený s veľkým prisťahovalectvom; dnes 75 % obyvateľstva mesta tvoria potomkovia talianskych prisťahovalcov. Stavebné pamiatky: neogotická katedrála Nossa Senhora do Desterro (1886 – 1921, na mieste staršieho barokového kostola z 1651). Viaceré múzeá, vysoké školy a univerzity, rímskokatolícke biskupstvo.

junec

junec — mladý vykastrovaný samec hovädzieho dobytka.

Junger, Ján

Junger, Ján, 16. 9. 1953 Rožňava — slovenský športový vedec a pedagóg. R. 1997 – 2004 vedúci Katedry telesnej výchovy a športu na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (PU), zakladateľ a prvý dekan Fakulty športu PU (od 2004); 2001 profesor. R. 1997 – 2001 prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu, spoluzakladateľ Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport na Slovensku, má osobný podiel na vzniku systému vied o športe s troma vednými odbormi. Zaoberá sa problematikou pohybovej aktivity detí predškolského veku, športu pre všetkých a životného štýlu, filozofiou a sociológiou športu, metodológiou vied o športe ap. Autor viacerých monografií a mnohých odborných knižných prác z oblasti športu, napr. Didaktika športu pre všetkých (1991), Telesná výchova a šport (1995), Tréner a cvičiteľ rekreačnej telesnej výchovy a športu (1995), Úvod do športovej kinantropológie (1996), Pohybové programy pre všetkých alebo Ty, Ja a všetci spolu (1998), Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku (2000) a Turistika a športy v prírode (2002).

jungle style

jungle style [džangl stájl; angl.] — špecifický spôsob hry na dychových hudobných nástrojoch uplatňovaný v džezovej hudbe, odvodený z vokálneho charakteru tradičného džezu. Hráči nástrojmi vytvárali pomocou sordín zvukové efekty pripomínajúce hlasy zvierat v džungli (angl. jungle = džungľa; odtiaľ názov). Termín sa spája s určitým obdobím pôsobenia orchestra D. Ellingtona a jeho sólistov, ktorí jungle style uviedli do umeleckej praxe (trubkár James Wesley „Bubber“ Miley, *1903, †1932; a pozaunista Joe „Tricky Sam“ Nanton, *1904, †1946).

junior

junior [lat.] — mladší; opak: senior;

1. skratka jr. (anglický spôsob písania Jr.), jun. — mladší z dvoch mužov rovnakého mena, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu (zvyčajne syn); skratka sa uvádza za menom;

2. športovec (pretekár) v nižšej vekovej kategórii, podľa druhu športu od 18 do 20 (21 – 23) rokov.

Jünnanská plošina

Jünnanská plošina — vrchovinná oblasť na juhu Číny pri hranici s Vietnamom, Laosom a Mjanmarskom juž. od Sečuanských vrchov na severovýchode prechádzajúca do Kuejčouskej plošiny. Územie budované najmä vápencami (krasové javy), bridlicami a pieskovcami, silno rozčlenené riečnymi dolinami, priemerná výška 1 800 – 2 000 m n. m., ojedinelé horské masívy do 4 000 m n. m. Subtropické monzúnové podnebie. Najväčšie rieky: Mekong, Salwin, Jang-c’-ťiang, Červená rieka; viacero jazier v tektonických depresiách. Subtropické lesy. Ložiská uhlia a rúd kovov (najmä cínu a medi). Oblasť častých zemetrasení.

Juno

Juno, lat. Iuno, genitív Junóny — rímska bohyňa stotožňovaná s gréckou Hérou. Bola dcérou Saturna a Rey (Rimanmi pôvodne uctievanej pod menom Ops; ich obdobou v gréckej mytológii boli Hérini rodičia Kronos a Reia), sestrou i manželkou najvyššieho boha Jupitera (Jova, grécky Zeus) a matkou boha Marta (rímsky Mars, grécky Arés). Kult Junóny vznikol zosobnením pôvodných početných ochranných síl každej ženy (juno, latinsky iuno; s podobnou funkciou ako u mužov génius) v jednej bohyni. Stala sa kráľovnou bohýň (Iuno Regina), ako Iuno Capitolina tvorila spolu s Jupiterom a Minervou tzv. kapitolskú trojicu a spoločne s nimi sídlila na Kapitole v Ríme. Bola hlavnou ochrankyňou Ríma a Rímskej ríše (nazývaná aj Iuno Sospita). Na hroziace nebezpečenstvo upozorňovala ako Iuno Moneta, bola ochrankyňou domáceho života, dievčat (Iuno Virginensis), manželiek (Iuno Matrona) a i. Patrónka svadieb (Iuno Pronuba, t. j. Zásnubná; aj Iuga, Iugalis, Domiduca), pomocníčka pri pôrode (Iuno Lucina; pomáhala novorodencom na svetlo, lat. lux; v iných verziách tak bola nazvaná aj jej dcéra Lucina, grécka Eileithyia). V Ríme jej bolo zasvätených niekoľko chrámov, jej starobylý kult bol v meste Lanuvium v Latiu, kde bola uctievaná ako Iuno Sospita Mater Regina. Ako matka boha Marta, nazývaná Iuno Martialis, prenasledovala a trestala Jupiterove nemanželské deti a milenky. Bol jej zasvätený prvý deň každého mesiaca (→ kalendy), ako aj mesiac jún (Iunius, v niektorých obciach v Latiu nazývaný Iunonius alebo Iunonalis), na jej počesť sa konali marcové slávnosti matronálie. Zo zvierat jej bola zasvätená hus, neskôr páv (Hérin atribút). Obdobou starovekého obradu hieros gamos bol u Rimanov sobáš Junóny a Jupitera, pričom flamen Dialis (→ flaminovia) a jeho manželka flaminica zastupovali obidve božstvá. Vo Vergíliovej Aeneide je Juno (rovnako ako Héra v Homérovej Iliade) nepriateľkou Trójanov (pre Paridov súd, → Paris) i Aenea, obľúbila si mesto Kartágo. Vo výtvarnom umení býva zobrazovaná rovnakým spôsobom a s totožnými atribútmi ako Héra, najmä ako dôstojná stojaca matróna so zlatým žezlom a zlatou korunou, s pávom, ako aj v hrubšej tunike (prepásanej pásom) so zbraňou v ruke; známa je socha Iuno Sospita (asi 2. stor.) z lanuvijského chrámu (dnes vo Vatikánskych múzeách).

junónsky

junónsky — majestátny, urastený, hrdý (podľa bohyne Junony; → Juno).

Jun Son-do

Jun Son-do, júl 1587 Soul – 1671 ostrov Pogil-do, provincia Čolla-namdo — kórejský básnik, učenec a politik. Jeho život i tvorba bývajú prirovnávané k čínskemu básnikovi Čchü Jüanovi, jeho lyrické verše plné obrazov snových krajín s majstrovským vyjadrením ich farebnosti a atmosféry majú aj filozofické vyústenie odrážajúce kontemplatívny život v súlade s prírodou. Preslávil sa najmä cyklickými básňami sidžo s prírodnými motívmi, v ktorých sa prelína klasická oslava prírody s postrehmi zo sveta rybárov a dedinčanov. Autor básnických zbierok Pieseň o piatich priateľoch (Ouga, 1642 – 45) a Rybárove ročné obdobia (Obusasisa, 1651), ktorá obsahuje 40 básní. Výber jeho básní vyšiel v českých antológiách kórejskej poézie Chryzantémy (1958, zostavil O. Vyhlídal) a Jasná luna v prázdných horách (2001, Vladimír Pucek a Petr Borkovec).

Jur

Jur — miestna časť obce Hubošovce.

Jura

Jura [fr. žü-; nem. ju-] — kantón v severozáp. Švajčiarsku pri hranici s Francúzskom v pohorí Jura; rozloha 839 km2, 73-tis. obyvateľov (2017), administratívne stredisko Delémont. Úradný jazyk: francúzština. Priemysel strojársky, jemnej mechaniky (najmä výroba hodiniek), tabakový, textilný. Významná poľnohospodárska oblasť, pestovanie krmovín, zemiakov a i.; chov dobytka a koní.