Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 15 z celkového počtu 15 hesiel.

Zobrazujem:

Začiatok hesla

jogín

jogín [sanskrit] — učiteľ, propagátor alebo stúpenec jogy.

Johnson, Reynold Benjamin

Johnson [džon-], Reynold Benjamin, 16. 7. 1906 Dassel, Minnesota – 15. 9. 1998 Palo Alto, Kalifornia — americký priekopník v oblasti počítačov a počítačových vzdelávacích systémov. R. 1932 – 33 pôsobil ako učiteľ na strednej škole v Ironwoode (Michigan), 1934 – 71 v spoločnosti IBM (1934 – 51 v New Yorku, potom v San José, Kalifornia). V 30. rokoch 20. stor. vyvinul zariadenie na automatické vyhodnocovanie testov, 1956 vyvinul technológiu výroby magnetického disku a v spolupráci s firmou Sony vyvinul polpalcovú videopásku (→ videokazeta). Autor mnohých vynálezov (viac ako 90 patentovaných), ktoré sa týkali najmä manipulácie, dierovania a čítania údajov z diernych štítkov (napr. Johnsonov kód). Nositeľ viacerých vyznamenaní, napr. Národnej medaily za technológiu (National Medal of Technology, 1986) udeľovanej prezidentom USA a ceny IEEE Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award, 1987). Od 1992 udeľuje združenie IEEE každoročne na jeho počesť cenu Reynold B. Johnson Information Storage Systems Award za vynikajúce výsledky v oblasti nosičov informácií s dôrazom na údajové systémy.

Johnsonov kód

Johnsonov kód [džon-] — inform. spôsob zobrazenia čísel desiatkovej sústavy v počítači pomocou piatich dvojkových číslic (piatich bitov) charakteristický tým, že akékoľvek dve za sebou nasledujúce kódové slová sa líšia v jedinom ráde. Johnsonov kód patrí do kategórie reťazových kódov, t. j. kódové slovo možno vytvoriť z predchádzajúceho slova posunom bitov vľavo alebo vpravo a vhodným nastavením krajného (pravého alebo ľavého) bitu. Číslice desiatkovej sústavy a ich ekvivalenty v Johnsonovom kóde sú uvedené v tabuľke. Nazvaný podľa autora R. B. Johnsona.

Číslice desiatkovej sústavy v Johnsonovom kóde
číslica a b c d e
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
2 0 0 0 1 1
3 0 0 1 1 1
4 0 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 0
7 1 1 1 0 0
8 1 1 0 0 0
9 1 0 0 0 0

jojo efekt

jojo efekt — nežiaduce dosiahnutie pôvodnej hmotnosti (často v krátkom čase) po ukončenej redukčnej diéte.

Jon

Jon — skr. Knihy proroka Jonáša; → Jonáš, → Biblia.

joropo

joropo [cho-; špan.] — venezuelský tanec v živom tempe so striedaním 3/4 a 6/8 taktu (alebo s nadradeným 3/4 taktom) vyznačujúci sa výrazným rytmom a krátkymi melodickými motívmi.

José

José — španielske [chose] a portugalské [žuze] mužské meno, slovenská podoba → Jozef.

Jouvet, Louis

Jouvet [žuve], Louis, 24. 12. 1887 Crozon, departement Finistère – 16. 8. 1951 Paríž — francúzsky herec, režisér, divadelný architekt, scénograf a organizátor. Pôvodne stúpenec a žiak J. Copeaua, s ktorým sa zhodoval v názore na divadelnú poetiku a etiku, 1913 – 14 a 1917 – 22 pôsobil v jeho divadle Théâtre du Vieux-Colombier v Paríži. R. 1922 prešiel do Comédie des Champs-Élysées, od 1934 pôsobil v parížskom konzervatóriu a 1934 – 51 (s prestávkou počas 2. svet. vojny) ako režisér a riaditeľ parížskeho divadla Athénée. Patril k modernizačnému zoskupeniu francúzskych režisérov Cartel. Inscenoval najmä hry francúzskych dramatikov, napr. J. Giraudouxa (Siegfried, 1928; Amfitryon 38, 1929; Trójska vojna nebude, 1935; Elektra, 1937; Ondine, 1939; Bláznivá zo Chaillot, 1945; a i.), Molièra (Lekárom proti svojej vôli, 1931; Škola žien, 1936; Don Juan, 1947; Tartuffe, 1950; a i.), P. Claudela (Zvestovanie Márii, 1942), J. Geneta (Slúžky, 1947) a J.-P. Sartra (Diabol a Pán Boh, 1951). Stvárnil desiatky úloh, preslávil sa v titulnej role vlastnej inscenácie hry Knock alebo Víťazstvo medicíny (1923) J. Romainsa i v úlohe Valfina v hre Profesor angličtiny (1930) Régisa Gignouxa (*1816, †1882). Hral aj vo filmoch (Hôtel du Nord, réžia M. Carné, 1938). Počas okupácie Francúzska 1941 – 45 absolvoval so súborom Athénée turné v latinskoamerických štátoch na podporu francúzskej kultúry. Autor teoretických prác Úvahy o hercovi (Réflexions du comédien, 1936) a Počúvaj, priateľ môj (Écoute, mon ami, 1951).

Jova

Jova — klasický genitív mena Jupiter. Nepravidelné skloňovanie je aj v datíve (Jovovi), akuzatíve (Jova), lokáli (Jovovi) a inštrumentáli (Jovom).

joystick

joystick [džojstik; angl.], aj džojstik — inform. pákový ovládač patriaci medzi vstupné zariadenia počítača, používaný na riadenie programov, najmä počítačových hier (napr. na ovládanie leteckých simulátorov). Zvislá páka pohyblivo upevnená v pevnej základni vyvoláva svojím vychýlením v istom smere pohyb kurzora (resp. objektu) na obrazovke počítača. V súčasnosti sa informácia o vychýlení páky v určitom smere a o veľkosti jej výchylky dostáva do počítača v podobe analógového alebo digitálneho signálu pomocou USB kábla (predtým cez tzv. gameport, t. j. konektor pre vstupné zariadenie počítača na ovládanie počítačových hier). Niektoré joysticky sú doplnené ďalšími tlačidlami a ovládacími prvkami s programovateľnou funkciou. Od svojho prvého komerčného rozšírenia v 80. rokoch 20. stor. sa joysticky stále zdokonaľujú a na prelome 20. a 21. stor. bol vyvinutý joystick so spätnou väzbou, ktorý (na rozdiel od činnosti predchádzajúcich joystickov založených na koordinácii oka a ruky) pri hre reaguje na danú situáciu spätne svojím pohybom, čo umožňuje jednoduchšie a reálnejšie posudzovanie účinkov pohybu páky používateľom vďaka tomu, že používateľ cíti napr. odpor vzduchu, vietor, náraz na tehlovú stenu, spätnú silu alebo klzkosť ľadu a nereaguje na situáciu v hre iba na základe pohľadu na obrazovku. Joystick sa využíva aj v neherných aplikáciách napr. na ovládanie virtuálneho pohybu v súradnicovej sústave, na ovládanie pohybu priemyselných strojov (robotov, žeriavov ap.) alebo aplikácií v spotrebnej elektronike (napr. joysticky mobilných telefónov ovládané palcom).

Juantorena, Alberto

Juantorena [chu-], Alberto, plným menom Alberto Juantorena Danger, 3. 12. 1950 Santiago de Cuba — kubánsky atlét. Dvojnásobný olympijský víťaz v behu na 400 m a 800 m (utvoril nový svet. rekord časom 1:43,50 min) na letných olympijských hrách 1976 v Montreale.

jubilato

jubilato [tal.], jubiloso — hud. jasavo, velebne, nadšene.

judaikum

judaikum [vl. m.] — literárne dielo, kniha, listina ap. týkajúce sa Židov alebo pochádzajúce zo židovského prostredia.