Výsledky vyhľadávania

 

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 250 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

A - Z

Ariadna

Ariadna, gr. Ariadné — v gréckej mytológii dcéra krétskeho kráľa Minóa (gr. Minós) a jeho manželky Pasifay, staršia sestra Faidry. Pomohla aténskemu hrdinovi Théseovi v boji proti oblude Minotaurovi (gr. Minótauros), ktorý žil v podzemnom labyrinte na Kréte. Dala mu klbko nití, ktoré Théseus upevnil na začiatok labyrintu, a keď Minotaura zabil, vrátil sa po niti späť (Ariadnina niť – symbol riešenia zamotanej situácie). Ariadna s Théseom odišla, aby sa stala jeho ženou. Podľa jednej z verzií sa jej však na ostrove Naxos zjavil boh Dionýzos a prikázal jej, aby tam zostala, pretože si ju chce vziať za manželku. Thésea rozlúčenie s Ariadnou rozrušilo natoľko, že pri návrate do vlasti zabudol na lodi vymeniť čierne plachty za biele a nechtiac zapríčinil smrť svojho otca Aigea. Ariadna sa stala Dionýzovou manželkou, no utrápila sa na smrť (existuje viacero verzií ukončenia jej života). Po smrti ju bohovia vyniesli do neba a urobili z nej súhvezdie.

Báj o jej tragickom osude bola častým motívom antického umenia, zobrazujú ju početné nástenné maľby (napr. v Casa di Frontone, Casa del Poeta tragico a Casa del citarista v Pompejach), vázové maľby (vázová maľba na lekyte z Tarentu) a náhrobky. Najznámejším antickým sochárskym dielom je Spiaca Ariadna (rímska kópia gréckeho diela z 3. – 2. stor. pred n. l. vo Vatikánskych múzeách; ďalšie kópie v Louvri). Zvyčajne bola stvárňovaná s korunou z hviezd, ktorú jej dal Dionýzos, časté sú aj témy vzťahu Ariadny a Dionýza (Bakcha): Ariadna na Naxe, stretnutie, svadba, triumfálny sprievod. Korunovanie hviezdnou korunou je aj témou v poantickom umení (Cima da Conegliano, Tintoretto), výjavy z báje o Ariadne zachytili aj A. Carracci, N. Poussin, V. Nowak a G. Kolbe. Osud Ariadny bol viackrát zhudobnený, stal sa námetom operných diel: Ariadna od C. Monteverdiho (L’Arianna, 1608, zachovalo sa iba slávne Lamento prepracované na 5-hlasný madrigal), od J. S. Kussera (Ariadne, 1692) a od B. Martinů (1961), Ariadna a Théseus od N. A. Porporu (Arianna e Teseo, 1714), Ariadna na Kréte od G. F. Händla (Ariadne in Crete, 1733), Ariadna na Naxe od J. A. Bendu (Ariadne auf Naxos, 1775) a od R. Straussa (1912).

Ariane

Ariane [arian] — séria civilných dvoj- alebo trojstupňových nosných rakiet na vynášanie umelých družíc Zeme na jej obežnú dráhu. Rakety boli vyvinuté pod záštitou Európskej kozmickej agentúry (ESA) z iniciatívy Francúzska (po konzultácii s Nemeckom a so Spojeným kráľovstvom), ktoré 1973 predložilo projekt s cieľom vytvoriť kozmickú raketu ESA ako protiváhu raketám kozmických veľmocí bývalého Sovietskeho zväzu a USA. Od vyvinutia (prvý štart 1979) prešla raketa Ariane mnohými konštrukčnými zmenami: Ariane 4 používaná 1988 – 2003 mala 6 obmien (na tuhé i na kvapalné palivo), Ariane 5 používaná od 1999 je vybavená kryogénnym motorom, s ktorým môže na obežnú dráhu okolo Zeme vyniesť náklad až 10 t. Rakety Ariane štartujú z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane (→ Centre Spatial Guyanais). Marketing a prevádzka rakiet prešli 1997 do pôsobnosti súkromnej spoločnosti Arianespace.

arianizmus

arianizmus, ariánstvo — učenie alexandrijského kňaza Aria, ktorého chápanie Svätej Trojice, najmä vzťahu medzi Otcom a Synom, predstavuje jeden z významných teologických pokusov o novoplatónsku interpretáciu tajomstva Trojice. Podľa Ariovej náuky Boh Otec je jediný, nekonečný a nezrodený začiatok všetkého, kým Syn je stvorený (nie zrodený) a predstavuje univerzálneho sprostredkovateľa medzi Bohom a živými bytosťami. Ariovo učenie vnieslo do náboženského života nepokoj, preto cisár Konštantín I. Veľký zvolal v roku 325 do mesta Nicaea (dnes İznik) prvý ekumenický koncil (→ nicejské koncily), ktorý rozhodol o súpodstatnosti, totožnosti Otca a Syna. Arius bol uvrhnutý do kliatby a vykázaný do exilu. Prvý konštantínopolský (2. ekumenický) koncil konaný v roku 381 potvrdil tézu kapadóckej školy, podľa ktorej Trojicu tvorí jediná podstata prejavujúca sa v troch osobách. Táto téza ovplyvnila aj edikty cisára Theodosia, ktoré arianizmus zakazovali. Vo 4. stor. mal arianizmus na Západe, najmä v Itálii, značný vplyv, no v dôsledku priklonenia sa k biblizmu stratil svoj východný novoplatónsky charakter.

Arias Madrid, Arnulfo

Arias Madrid [ari- -rid], Arnulfo, 15. 8. 1901 Penonomé – 10. 8. 1988 Maiami, Florida — panamský politik a prezident (1940 – 41, 1949 – 51, 1968), mladší brat prezidenta A. Harmodia (1932 – 36). R. 1930 minister poľnohospodárstva a verejných prác, v období 2. svetovej vojny sympatizoval s fašistickým Talianskom, odporca amerických základní v Paname. R. 1968 zosadený vojenským prevratom 11 dní po nástupe do úradu.

Arias Navarro, Carlos

Arias Navarro, Carlos, 11. 12. 1908 Madrid – 27. 11. 1989 tamže — španielsky politik a právnik. R. 1944 – 49 poradca ministra spravodlivosti a prokurátor. R. 1950 – 57 guvernér v provinciách León a Navarra, 1957 – 65 generálny riaditeľ bezpečnostných služieb. R. 1965 – 73 starosta Madridu, 1973 minister vnútra, 1974 – 76 ministerský predseda.

Aribau, Bonaventura Carles

Aribau, Bonaventura Carles, 4. 11. 1798 Barcelona – 27. 9. 1862 tamže — katalánsky básnik a národný buditeľ. R. 1833 uverejnil v časopise El Vapor (Para) príležitostnú báseň Vlasť (La Pàtria), neskôr nazvanú Óda na vlasť (Oda a la Pàtria), skladajúcu sa zo 48 alexandrínskych veršov rozdelených do 6 strof, v ktorej vyjadruje túžbu básnika žijúceho v Madride po Katalánsku, pripomína jeho slávnu minulosť a bráni opovrhovanú katalánčinu. Báseň mala veľký ohlas a znamenala začiatok katalánskeho literárneho obrodenia. S Manuelom Rivadeneyrom (*1805, †1872) založil v Madride známu edíciu Knižnica španielskych autorov (Biblioteca de autores españoles).

Ariccia

Ariccia [-ča], lat. Aricia — obec v Taliansku v kraji Lazio v metropolitnej oblasti Ríma na úpätí Albanských vrchov; 20-tis. obyvateľov (2015). Pôvodne starobylé latinské mesto Aricia v Latiu južne od Ríma ležiace na rímskej ceste Via Appia, v 6. – 4. stor. pred n. l. bolo jedným z centier Latinského spolku. Pri Nemorenskom jazere (lat. lacus Nemorensis) ležiacom v blízkosti mesta sa nachádzal chrám, ktorý bol kultovým strediskom bohyne Diany, ochrankyne latinských miest. Keď Rimania začiatkom 5. stor. pred n. l. ovládli územie Latinov, zaviedli jej obdobný kult i v Ríme. Zvyšky mestských múrov zo 6. – 1. stor. pred n. l., stanice cesty Via Appia a Dianinho chrámu (dnes múzeum rímskych lodí).

aridisol

aridisol [lat.] — pedol. v Americkej pôdnej taxonómii (US Soil Taxonomy) pôdna jednotka najvyššej klasifikačnej úrovne (Order) zahŕňajúca púšťové pôdy.

aridita

aridita [lat.] — suchosť prostredia ako dôsledok prevahy výparu vody nad množstvom dažďových zrážok (step, púšť ap.). Na základe ustálenia kolobehu vody v danom území sa vytvára nepremývací alebo výparový typ vodného režimu pôdy, keď odtok zrážkovej vody do spodín neexistuje.

aridné podnebie

aridné podnebie, suché podnebie — podnebie s menším priemerným ročným úhrnom atmosférických zrážok, ako je ročný potenciálny výpar, alebo rovnajúcim sa mu, alebo s priemerným ročným úhrnom atmosférických zrážok nižším ako 200 mm. Malé zrážky sú nedostatočné z hľadiska vegetácie (prevládajú suchomilné rastliny) a neumožňujú vytváranie pravidelných vodných tokov (voda sa v korytách potokov a riek objavuje len v určitej časti roka). Aridné podnebie je typické pre oblasti tropických púští a niektoré oblasti subtropickej klímy: napr. pre púšte Sahara, Namib (južná Afrika) a Atacama (Južná Amerika), Arabskú púšť a austrálske púšte, ďalej pre Mexiko, juh a východ Kalifornie, Arizonu, Nevadu, veľkú časť Strednej Ázie a vysoké náhorné plošiny Ázie (Tibetská náhorná plošina). Na hodnotenie suchosti podnebia sa používajú klimatologické indexy.

aridný

aridný [lat.] — veľmi suchý;

1. označenie územia alebo podnebia (→ aridné podnebie);

2. na základe ekologickej klasifikácie označenie typu vodného režimu pôdy, pri ktorom vlhkosť klesá pod bod vädnutia rastlín.

Ariège

Ariège [arjéž] — rieka v sev. Francúzsku, pravostranný prítok rieky Garonne; dĺžka 170 km. Pramení v Pyrenejach v blízkosti hraníc s Andorrou, ústi neďaleko Toulouse. Početné vodné elektrárne.

Ariel

Ariel — séria 6 britských vedeckovýskumných družíc používaných 1962 – 79 a určených na výskum ionosféry a vysokej atmosféry Zeme (Ariel 1 – Ariel 4), ako aj kozmického žiarenia a vesmíru v röntgenovej oblasti spektra (Ariel 5 a Ariel 6). Ariel 1, prvá družica inej krajiny ako bývalého Sovietskeho zväzu a USA, bola vyrobená v USA a vynesená do vesmíru 26. 4. 1962 pomocou rakety Delta zo základne Cape Canaveral. Aj ostatné družice Ariel boli vypustené z územia USA.

Ariel

Ariel — mesiac Uránu; priemer 1 160 km, vzdialenosť od stredu planéty 191-tis. km. Ako prvý ho pozoroval 1794 objaviteľ Uránu W. Herschel a definitívne potvrdil 1851 britský astronóm William Lassell (*1799, †1880). Spolu s ďalším mesiacom Uránu Umbrielom nazvaný podľa postáv drámy W. Shakespeara Búrka.

Ariel

Ariel — meno vyskytujúce sa v rôznych významoch na viacerých miestach Starého zákona (osobné meno, Ezd 8,16; symbolické pomenovanie Jeruzalema, Iz 29,1 – 7), v neskoršej židovskej démonológii meno anjela. V magických spisoch neskorého stredoveku a raného novoveku duch, neskôr vládca prírodných živlov.

arieta

arieta [tal.] — krátka, technicky menej náročná ária.

Árijci

Árijci, Árjovia — súhrnné označenie kočovných eurázijských kmeňov indoeurópskeho pôvodu; príslušníci indoiránskej jazykovej vetvy (Indoiránci) alebo príslušníci niektorého indoeurópskeho kmeňa všeobecne (Indoeurópania). Koncom 2. tisícročia pred naším letopočtom prišli z oblasti medzi Volgou a Kaspickým morom do Iránu a Indie. V Indii si podmanili pôvodné obyvateľstvo tohto subkontinentu, Drávidov, ktorých postupne zatlačili do horských oblastí. Príchod Árijcov sa stal začiatkom novej fázy indickej kultúry a náboženstva, ktorých jadrom bol rituál obete založený na posvätných textoch (védach), k najdôležitejším bohom patril Agni. Objavilo sa členenie spoločnosti na štyri hlavné skupiny: brahmanov, kšatrijov, vaišjov a šúdrov. Árijci v súčasnosti tvoria majoritnú zložku obyvateľstva Indie.

V 1. pol. 19. stor. sa pomenovanie árijci (pôvodný význam vznešení) začalo na základe rasistických teórií používať na označenie ľudí takzvanej vyššej (nadradenej árijskej) rasy stotožnenej s nordickým typom, čo vyvrcholilo najmä v Nemecku v antisemitizme. Teóriu o árijskej rase aj solárny symbol svastiku zneužili nacisti počas 2. svetovej vojny na zdôvodnenie likvidácie najmä Židov a Rómov.

Arikarovia

Arikarovia, vlastným menom Sáhniš — severoamerický indiánsky kmeň žijúci v severozápadnej časti USA (štát Severná Dakota); 792 príslušníkov (2010).

Arikarovia pôvodne žili pozdĺž horného toku rieky Missouri medzi riekami Cannonball a Cheyenne usadlým spôsobom života v osadách v kruhových zemnicových obydliach, organizovaní boli do matrilineárnych rodov. Zaoberali sa najmä pestovaním kukurice, slnečnice a tabaku, lovom (jelene, losy, bizóny), rybolovom, hrnčiarstvom a košikárstvom, boli známi i ako znamenití obchodníci zo severu Veľkých prérií. Obchodovali najmä so západnými Siouxmi, Čejenmi, Kríami, Vraními Indiánmi (Absarokmi), Assiniboinmi a Arapahmi. Ich tradičnými nepriateľmi boli Omahovia, Ponkovia a Iowovia, ako aj Komanči. V roku 1823 sa dostali do vojny (→ indiánske vojny) s Američanmi, ktorej príčinou bol spor s trapermi, týkajúci sa obchodu s kožušinami. Napriek tomu od 60. rokov 19. stor. často slúžili ako stopári americkej armády v konfliktoch so západnými Siouxmi a Čejenmi. Kultúrne boli silno ovplyvnení susediacimi Mandanami (napr. Tanec Slnka), s ktorými v roku 1862 (podobne ako aj s Hidatsami) vytvorili spojenectvo. V súčasnosti sú známi pod názvom Tri pridružené kmene (Three Affiliated Tribes).

Jazyk Arikarov (sáhniš, arikara) patrí do caddoskej jazykovej rodiny, je veľmi blízky jazyku Póníov. Je kriticky ohrozený, plne ho ovláda už len niekoľko jednotlivcov.

ariloid

ariloid [lat. + gr.] — dužinatý útvar, ktorý vzniká z buniek vonkajšieho integumentu vajíčka semenných rastlín a má význam pri rozširovaní semien živočíchmi.

Ariminum

Ariminum — latinský názov dnešného mesta Rimini.

arioso

arioso [-ózo; tal.] — hud. úsek kantilénového charakteru, ktorý nemá uzavretú formu piesne (→ ária).

Ariosti, Attilio

Ariosti, Attilio, 5. 11. 1666 Bologna – okolo 1729 Anglicko — taliansky skladateľ. R.1697 – 1703 pôsobil v Berlíne, potom vo Viedni, od 1716 v Londýne. Autor asi 25 opier, v ktorých sa prejavoval vplyv J. B. Lullyho a A. Scarlattiho. Vo svojej dobe uznávaný autor, jeho opery sa uvádzali aj v Londýne (súper G. F. Händla). Písal aj oratóriá, kantáty, skladby pre husle, violu a i.

Ariovistus

Ariovistus, genitív Ariovista, ? – okolo 54 pred n. l. — náčelník germánskeho kmeňa Svébov. Na pozvanie Sequanov prišiel do Galie, aby bojoval proti Haeduom. Postupne so sebou priviedol spoza Rýna množstvo Svébov, ktorí obsadzovali územie Sequanov. V roku 58 pred n. l. ho Caesar porazil pri Vesontione (dnes Besançon) a prinútil ustúpiť za Rýn, čím na istý čas zabránil vpádu ďalších germánskych kmeňov do Galie.

Tieto udalosti literárne zaznamenal Caesar (Zápisky o vojne v Galii 1, 31 – 53).

Aripuanã

Aripuanã — rieka v Brazílii, pravostranný prítok Madeiry. Pramení na sev. svahoch Brazílskej vysočiny, vteká do Amazonskej nížiny, ústi do Madeiry 250 km pred jej ústím do Amazonky.

Aristagoras

Aristagoras, genitív Aristagora, ? – 497 pred n. l. — tyran (samovládca) v maloázijskom Miléte. V službách perzského panovníka viedol vojenskú výpravu na pomoc aristokratom na ostrove Naxos. Keď sa výprava skončila neúspešne, vyprovokoval 500 pred n. l. povstanie gréckych miest na maloázijskom pobreží proti perzskej nadvláde (→ iónske povstanie). Po prvých úspechoch (vypálené Sardy) boli 499 pred n. l. Gréci porazení, Aristagoras ušiel do Trácie a zahynul pri obliehaní mesta Ennea Hodoi (neskorší názov Amfipolis).

Aristarco, Guido

Aristarco [-ko], Guido, 7. 10. 1918 Fossacesia – 11. 9. 1996 Rím — taliansky filmový kritik a teoretik. R. 1952 založil a ako šéfredaktor viedol časopis Cinema nuovo. Autor historicko-teoretických prác o vývoji filmu v kontexte súdobej kultúry: Farba vo filme (Il colore nel film, 1949), Talianska kinematografia po vojne (Il cinema italiano dopoguerra, 1949), Umenie filmu (L’arte del film, 1950), Mýty a skutočnosť v talianskom filme (Miti e realta nel’cinema italiano, 1961), Rozklad rozumu. Rozprava o filme (Il dissolvimento della ragione. Discurso sul cinema, 1966). R. 1951 napísal systematický prehľad filmového teoretického myslenia od začiatkov kinematografie Dejiny filmových teórií (Storia delle teoriche del film).

Aristarchos zo Samu

Aristarchos zo Samu, okolo 320 pred n. l. Samos – okolo 250 (alebo 230) pred n. l. — grécky antický astronóm a matematik. Zo zatmení a fáz Mesiaca určil relatívne rozmery Zeme, Slnka a Mesiaca a pokúsil sa vypočítať vzdialenosti medzi nimi. Na základe svojich pozorovaní a meraní dospel k názoru, že nebeské telesá obiehajú okolo Slnka (→ Aristarchova sústava). Jeho výpočty sa pre nesprávne východiskové údaje ukázali byť nepresné. Závery Aristarcha zo Samu sú známe len od Archimeda a Plutarcha. Jediným zachovaným spisom je krátky traktát O veľkostiach a vzdialenostiach Slnka a Mesiaca. Proti jeho názorom vystúpil Ptolemaios a väčšina antických autorov, ktorých kanonizoval aj stredovek.

Aristarchova sústava

Aristarchova sústava — prvá predstava o heliocentrickom usporiadaní planetárnej sústavy. Tvrdenie, že Zem sa pohybuje okolo nehybného Slnka, odvodil zo svojich pozorovaní Aristarchos zo Samu. Meraniami totiž dokázal, že Slnko je oveľa väčšie a Mesiac menší ako Zem a Slnko je oveľa vzdialenejšie od Zeme ako Mesiac. Jeho predstavy však nedokázali zmeniť všeobecne prijímaný Aristotelov názor o geocentrickom usporiadaní planét (→ Aristotelova sústava), ktorý mal veľkú autoritu.

Aristotelova sústava

Aristotelova sústava — geocentrická predstava usporiadania planetárnej sústavy vypracovaná Aristotelom, ktorý odvodil guľový tvar Zeme z pozorovania tieňa Zeme počas zatmenia Mesiaca a z toho usudzoval aj tvar ďalších nebeských telies. Kombináciou všetkých dovtedy známych astronomických poznatkov a vlastných filozofických záverov dospel k vytvoreniu geocentrického systému, podľa ktorého stredom celého vesmíru je nehybná Zem. Okolo nej po kruhových dráhach umiestnených na pevných koncentrických (sústredných) sférach obiehajú všetky vtedy známe nebeské telesá v poradí Mesiac, Slnko, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Nehybné hviezdy umiestnil na poslednú sféru. Kométy považoval rovnako ako jeho predchodcovia za dočasné javy v atmosfére Zeme, Mliečnu cestu za výpary éteru spôsobené rýchlym pohybom hviezd okolo Zeme. Nemenná štruktúra kozmu sa podľa neho skladá zo sublunárnej (nečistej) a supralunárnej (čistej) oblasti. V sublunárnej oblasti (od Zeme po sféru Mesiaca), ktorá je zložená zo štyroch živlov (oheň, voda, vzduch, zem), jestvuje vznik aj zánik. Supralunárne sféry (za sférou Mesiaca, je ich 56) sú zložené z piateho živlu – éteru. Aristotelove názory na vesmír (po doplnení K. Ptolemaiom) dominovali vo vede takmer dve tisícročia a zabránili rozšíreniu mnohých správnych predstáv.

Aristotelov lampáš

Aristotelov lampáš — žuvací aparát ježoviek zložený z 5 trojhranných zubov a zostavený do kruhovej pyramídy, ktorá je vrcholom obrátená nadol. Môže sa z úst vysúvať a späť do nich vťahovať.

Aristoxenos z Tarentu

Aristoxenos z Tarentu, okolo 370 alebo 354 pred n. l. Tarent – okolo 300 pred n. l. Athern — grécky antický hudobný spisovateľ. Autor dvoch kníh Elementy harmónie a Elementy rytmu, ktorými významne prispel k teoretickým a estetickým názorom na hudobné umenie.

Ari Thorgilsson

Ari Thorgilsson [ári], Þorgilsson, fróði (Učený), okolo 1067 – 9. 11. 1148 — islandský kňaz, historik a kronikár. Historickou prácou Kniha o Islanďanoch (Íslendingabók) napísanou v miestnom jazyku zachytil chronologické začiatky osídľovania Islandu až do 1120, ako aj vývin zákonodarstva a cirkvi na ostrove, čím položil základy islandskej historiografie. Niekedy sa mu pripisuje autorstvo časti kroniky Kniha o osídľovaní (Landnámabók).

aritmeticko-logická jednotka

aritmeticko-logická jednotka, ALJ, angl. Arithmetic Logic Unit, ALU — inform. integrálna súčasť procesora číslicového počítača určená na vykonávanie operácií nad údajmi zúčastňujúcimi sa na procese spracovania informácie. Obsahuje dvojkovú sčítačku, obvody na tvorbu doplnkového kódu a vykonávanie logických operácií, posúvací obvod a ďalšie funkčné bloky na realizáciu operácií (násobenie, delenie, odmocňovanie ap.) s údajmi zobrazenými s pevnou a (alebo) pohyblivou rádovou čiarkou. Jej činnosť je riadená mikroprogramom alebo obvodom s pevnou funkciou. Môže byť realizovaná aj ako osobitný integrovaný obvod mikroprocesorovej stavebnice najčastejšie formou 2- alebo 4-bitových rezov (→ bitový rez), pričom systém s potrebnou dĺžkou slova sa vytvára ich kaskádovým zapojením.

aritmománia

aritmománia [gr.] — vtieravá potreba zapodievať sa objektívne zbytočnými počítacími úkonmi. Býva príznakom neuróz a porúch osobnosti.

Arius

Arius, gr. Areios, okolo 280 Líbya – 336 Konštantínopol — alexandrijský presbyter. Študoval v Alexandrii, v Antiochii patril k žiakom Luciána Mučeníka (*240 – 250, †312). Pre svoje teologické postoje, ktoré hlásal asi od 318 (→ arianizmus), odsúdený ako heretik a na nicejskom koncile 325 exkomunikovaný; 335 ho cisár Konštantín I. Veľký rehabilitoval.

ariválny obchod

ariválny obchod, angl. arrival contract — osobitný druh obchodnej zmluvy, pri ktorej predávajúci hradí až do prebratia a zaplatenia kúpnej ceny tovaru kupujúcim na dohovorenom mieste na nábreží vyloďovacieho prístavu všetky dopravné a i. náklady a nesie všetky riziká tohto obchodu.

Arizona

Arizona, skratka Ariz. — štát na západe USA hraničiaci s Mexikom. Z väčšej časti hornatý. Centrálnu a severnú časť zaberá Coloradska plošina, južnú a juhovýchodnú časť plošina rieky Gila (obidve výrazne rozčlenené riekou Colorado s prítokmi Little Colorado, Gila). Suché subtropické kontinentálne podnebie. Na juhu horská púšť so stromovými kaktusmi, na svahoch horských chrbtov suché borovicové lesy, v medzihorských bezodtokových panvách (bolsony) občasné slané jazerá a piesočné presypy. Rieky s energetickým potenciálom, najväčšie priehrady a hydroelektrárne na rieke Colorado (Hoover Dam, Glen Canyon Dam).

Početné národné parky a prírodné rezervácie: Grand Canyon National Park (→ Veľký kaňon), Petrified Forest National Park, Canyon de Chelly National Monument (všetky na území Coloradskej plošiny), národný park Saguaro National Park a biosférická rezervácia Organ Pipe Cactus National Monument (na hraniciach s Mexikom).

Značné nerastné bohatstvo, najmä zásoby farebných kovov. Ťažba rúd medi (1. miesto v USA, zabezpečuje dve tretiny produkcie USA), striebra, zlata, mangánu, sľudy, azbestu. Priemysel hutnícky (spracovanie farebných kovov, najmä medi a hliníka vo Phoenixe), kovospracujúci, potravinársky, elektronický. Pestovanie bavlníka (tretina plôch), krmovín, ovocia (citrusy). Chov dobytka a oviec, najmä na mäso. Riedko osídlené územie, obyvateľstvo sústredené v mestách Flagstaff, Phoenix, Tucson a Nogales. Veľké indiánske rezervácie na ľavom brehu rieky Colorado (najmä kmene Navahov a Hopiov).

Najstaršími indiánskymi kultúrami na území Arizony boli hohokamská a anasazská, neskôr príchod kočovných Apačov a Navahov. V 16. stor. tam začali prenikať z Mexika Španieli, najmä misionári. Od 17. stor. patrila Arizona do miestokráľovstva Nové Španielsko. Po získaní nezávislosti Mexika (1821) sa stala jeho súčasťou, po skončení americko-mexickej vojny sa oblasť nazývaná Nové Mexiko, ktorej súčasťou bola aj Arizona, dostala pod správu USA. R. 1853 boli kúpou územia medzi riekami Colorado a Rio Grande del Norte dotvorené súčasné hranice Arizony. Po vypuknutí občianskej vojny v USA sa pridala na stranu Konfederácie (1862), ale už v apríli 1862 bola obsadená vojskami Únie. R. 1863 na základe zákona podpísaného prezidentom A. Lincolnom dostala štatút teritória, 1912 dosiahla štátnosť ako 48. členský štát USA.

Árjabhata

Árjabhata — prvá indická umelá družica Zeme vypustená z kozmodrómu Kapustin Jar sovietskou raketou Kozmos-3M 19. 4. 1975 na obežnú dráhu okolo Zeme vo výške 600 km s obežnou dobou 94,46 minút. Mala skúmať parametre ionosféry Zeme, korpuskulárne žiarenie a žiarenie gama Slnka, ako aj vesmír v röntgenovej oblasti spektra. Zanikla v zemskej atmosfére 11. 2. 1992. Nazvaná podľa staroindického astronóma a matematika Árjabhatu.

Árjasamádž

Árjasamádž [sanskrit], Spoločnosť svätých — indická hinduistická náboženská spoločnosť založená 1875 Dajánandom Sarasvatím (*1824, †1883). Usilovala sa o očistenie hinduizmu od neskorších nánosov a o návrat k učeniu véd, ktoré vyhlásila za jediný prameň poznania. Odmietala polyteizmus, vieru v idoly, ľudové rituály, dedičné privilégiá brahmanov a sociálne prežitky. Nábožensko-reformistické úsilie spájala s bojovým vlastenectvom, čím si v období národnooslobodzovacieho hnutia získala popularitu najmä v severnej Indii.

V súčasnosti pôsobí okrem Indie aj v krajinách, v ktorých je zastúpená hindská diaspóra (napr. Guyana, Surinam, Trinidad a Tobago, Fidži, Austrália, Keňa).

Arkádia

Arkádia, tal. Accademia dell'Arcadia — literárna akadémia založená 5. 10. 1690 v Ríme skupinou literátov (G. V. Gravina, G. M. Crescimbeni a i.). Ich programom bola reakcia na vkus barokového marinizmu a návrat k hodnotám jednoduchosti a čistoty, ktoré stotožňovali s literárnym modelom bukolickej poézie. Prvá tohto druhu na národnej úrovni; predstavovala národnú literárnu verziu širšieho európskeho hnutia charakterizovaného descartovským racionalizmom a ideálom antickej klasickosti.

Arkádia

Arkádia — krajina v Grécku v strede polostrova Peloponéz; bez prístupu k moru. Na severe susedí s Elidou a Achájou, na severovýchode s Argolidou, na juhu s Lakóniou a Messéniou. Na severovýchode sa nachádza Stymfalské jazero známe z mýtov o Heraklovi. Väčšina územia je hornatá, obyvateľstvo sa živilo prevažne pastierstvom, dlho žilo v rodovom zriadení a v dedinách. Významnými mestami boli Mantineia, Tegea, Héraia a Figaleia.

O podmanenie Arkádie sa neúspešne pokúšala Sparta. V 6. stor. pred n. l. sa Arkádia pripojila k Peloponézskemu spolku. Po peloponézskej vojne, keď bola moc Sparty oslabená Tébami (371 pred n. l. porážka pri Leuktre), bolo založené mesto Megalopolis (369 pred n. l.), ktoré sa stalo centrom federatívne usporiadaného Arkádskeho spolku. Jeho najvyšším orgánom bolo zhromaždenie rozhodujúce o dôležitých vnútropolitických i zahraničnopolitických otázkach. Výkonnými úradníkmi boli stratégovia. Spolok sa rozpadol po ovládnutí Grécka Alexandrom III. Veľkým. Asi v polovici 3. stor. pred n. l. vstúpili arkádske mestá do Achájskeho spolku.

V bukolickej poézii bola Arkádia vysnívanou idylickou krajinou so životom pastierov nezasiahnutým modernou dobou.

Arkadios

Arkadios, lat. Arcadius, okolo 377 – 1. 5. 408 — prvý východorímsky cisár (od 395), syn Theodosia I. Veľkého, brat Honoria (západorímsky cisár). Slabý a neschopný panovník, skutočnú moc mali v rukách úradníci a vojvodcovia, do 404 jeho manželka Eudokia.

arkanista

arkanista [lat.] — výrobca majoliky, porcelánu a skla, ktorý pozná tajné recepty ich výroby a výzdoby. Pojem používaný najmä v 18. stor.

Arkansas

Arkansas, skr. Ark. — štát na juhu USA na pravom brehu Mississippi. Povrch vypĺňa na juhu a východe Mississippská nížina, v severozáp. časti vrchoviny Boston a Ouachita (výšky nad 800 m n. m.) navzájom oddelené riekou Arkansas. Vlhké mierne až subtropické podnebie. Prevládajú žltozeme, černozeme a aluviálne pôdy. V nížinách a dolinách subtropické lesy, vo vyšších polohách borovice a duby. Veľké zásoby tvrdého dreva. Prevažne poľnohospodársky štát s farmami na juhovýchode. Pri Mississippi hlavné oblasti pestovania bavlníka. Ďalej pestovanie sóje, ryže, obilia. Chov hydiny a dobytka. Priemysel potravinársky (spracovanie hydiny, konzervovanie ovocia), drevársky, elektronický, chemický, ťažobný (ťažba ropy, bauxitu, stavebných materiálov). Pre Arkansas sú charakteristické malé až stredne veľké mestá.

Územie Arkansasu bolo objavené v 16. stor. Španielmi pod vedením Hernanda de Soto (*1500, †1542). R. 1686 tam Francúzi založili pevnosť Arkansas Post a územie bolo vyhlásené za francúzske (Louisiana). Francúzi tam vykonávali misionársku činnosť a obchodovali s Indiánmi až do 1762, keď postúpili územie na západ od Mississippi Španielsku. R. 1800 Španielsko tajne vrátilo územie Francúzsku, od ktorého ho 1803 odkúpili USA. Od 1812 samostatná oblasť v rámci teritória Missouri, 1819 samostatné teritórium, 1836 25. štát USA. Počas občianskej vojny v USA patril k 11 juž. štátom, ktoré sa odtrhli od Únie a vytvorili Konfederované štáty americké. Načas existovali dve vlády, jedna lojálna Severu v Little Rocku a druhá konfederačná vo Washingtone (na juhozápade Arkansasu). R. 1868 bol Arkansas začlenený späť do Únie, 1874 bola prijatá súčasná ústava. Po skončení obdobia Rekonštrukcie Juhu USA (1863 – 77) boli vo vláde skoro nepretržite demokrati s výnimkou 1967 – 71, keď stál na čele vlády republikán Winthrop Rockefeller (*1912, †1973).